Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Όταν αγαπάς κάποιον...

«Όταν αγαπάς κάποιον…
θα αρνηθείς την αλήθεια…
θα πιστέψεις στο ψέμα…
και θα υπάρξουν στιγμές που θα πιστεύεις ότι μπορείς στ’ αλήθεια να πετάξεις…
Όταν αγαπάς θα γίνεις θυσία….
θα ρισκάρεις τα πάντα χωρίς δεύτερη σκέψη…
Θα διώξεις το φεγγάρι…για να βάλεις τον ήλιο στη θέση του…
όταν αγαπάς κάποιον….» 

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Το χρέος

Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφειλέτες· ο ένας χρωστούσε 500 δηνάρια, ενώ ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Ποιος, λοιπόν, απ' αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερο; (Λουκ.ζ:36-50)

Ένας φαρισαίος κάλεσε στο σπίτι του τον Ιησού για φαγητό. Μια πρόσκληση από ένα θρησκευόμενο άνθρωπο που όμως όπως φαίνεται από τη διήγηση της ιστορίας μας, δεν είχε και τα πιο αγνά κίνητρα και ελατήρια. Η φιλοξενία που παρείχε στο δάσκαλο δεν ήταν ολοκληρωμένη, δεν ήταν όπως άρμοζε στον κάθε καλεσμένο φιλοξενούμενο εκείνη την εποχή. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 12 - Το έργο και η διακονία του Αγίου Πνεύματος

Α. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.
Ιωάν.ις:13  “όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, οδηγήσει υμάς εν τη αλήθεια πάση”.
Α’ Κορ.β:10  “ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του πνεύματος το γαρ πνεύμα πάντα ερευνά, και τα βάθη του Θεού”
Α’ Κορ.β:14  “Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού ......  πνευματικώς ανακρίνεται” 

Δεν ξέρετε!

Οι μαθητές λοιπόν ακούσαντες τον Κύριο να λέει: «Διότι αληθώς σάς λέγω ότι όστις είπη πρός τό όρος τούτο, Σηκώθητε καί ρίφθητι εις τήν θάλασσαν, καί δέν διστάση εν τή καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι εκείνα τά οποία λέγει γίνονται, θέλει γείνει εις αυτόν ό, τι εάν είπη» (Μάρκ.ια:23) άρχισαν να ζητούν τα πιο απίθανα πράγματα.

Όταν δε έμαθαν ότι στην "παλιγενεσία" (στην αρχή του νέου κόσμου) θα τους δοθούν "θρόνοι" (υπουργεία) οι υιοί του Ζεβεδαίου (Ιάκωβος και Ιωάννης) πιο "έξυπνοι" από τους άλλους ήλθαν "...λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν να κάμης εις ημάς, ό,τι ζητήσωμεν... " (Μάρκ.ι:35). Σαν κεραυνός ήλθε η απάντηση «δεν εξεύρετε τι ζητείτε...» (Μάρκ.ι:38) 

Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Αγαπημένο μου παιδί...

Χριστιανική ζωή


Όταν βαπτιζόμαστε στο νερό, βγαίνουμε για να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η ζωή ονομάζεται Χριστιανική.

Στη διάρκεια των τεσσάρων χιλιάδων χρόνων αμαρτίας και πτώσης, απ’ την εποχή του Αδάμ μέχρι τον ερχομό του Χριστού, λίγοι άνθρωποι, συγκριτικά, ήταν δικαιωμένοι δια της πίστεως και της υπακοής.  

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

ΘΕΟΤΗΤΑ - 05 Ο Γιος του Θεού (1)

«Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον» (Γαλ.δ:4).
          
Το προηγούμενο κεφάλαιο επιβεβαίωσε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε την ανθρώπινη φύση του Ιησού και τη Βιβλική θέση σχετικά με το Γιο του Θεού.


Η σημασία των λέξεων Ιησούς και Χριστός.

Πριν μπούμε στην καρδιά του θέματος αυτού του κεφαλαίου, ας εξηγήσουμε σύντομα τη σημασία δύο λέξεων, Ιησούς και Χριστός.
 

συνάθροιση με τους αδελφούςΚοινή συνάθροιση με τους κενυάτες και φιλιππινέζους αδελφούς στην αίθουσα της οδού Αργολίδος 22 Αθήνα (πίσω απο το President) αύριο Κυριακή 29 Μαίου στις 18.00

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

ΕΓΩΙΣΜΟΣ: ίσως η πιο φονική αρρώστια

Συνήθως φοβόμαστε αυτά που φοβούνται και οι άλλοι γύρω μας ή αυτά που μας λένε κάποιοι ειδικοί ότι πρέπει να φοβόμαστε: τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, την ανεργία, τον καρκίνο, το AIDS, τη νόσο των τρελών αγελάδων, και ό,τι άλλο καινούριο μπορεί να προκύψει στις μέρες μας. Φυλαγόμαστε και καλά κάνουμε. Όμως δεν είναι σίγουρο ότι ξέρουμε καλά ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος, η πραγματική απειλή γύρω μας και μέσα μας, τι είναι αυτό που χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας, γιατί η απειλή είναι άμεση, καθημερινή και η κατάληξη πραγματικά οδυνηρή. 

Γένεση δ (2)

Γέν.δ:5
Αυτό που γέμισε τον Άβελ με ειρήνη, γέμισε τον Κάιν με θυμό. Με την απιστία του ο Κάιν περιφρονεί τη μόνη οδό που ένας αμαρτωλός μπορεί να πλησιάσει το Θεό.

Ο Κάιν θύμωσε, αισθάνθηκε ότι αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό και έριξε τις ευθύνες στο Θεό αντί να ταπεινωθεί και να κάνει το σωστό. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Επιστολή τρίτη

ΑΠΟΚ.β:12 Και τω αγγέλω της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον την οξείαν

ΠΕΡΓΑΜΟΣ 313-606 μ.Χ.

Αυτή η εκκλησιαστική περίοδος άρχισε από το διάταγμα της ανεξιθρησκίας του Κων/νου που δόθηκε το 313 μ.Χ. Για πολλούς «χριστιανούς» ο Κων/νος θεωρείται ο πρώτος αληθινός πάπας στην αρχή της Καθολικής εκκλησίας.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Το σώμα φωνάζει αυτό που το στόμα σωπαίνει!

Η ασθένεια είναι μια σύγκρουση μεταξύ της προσωπικότητας και της ψυχής. "Dr. Bach".

Πολλές φορές ... 

Το κρυολόγημα "στάζει" όταν ο οργανισμός δεν κλαίει. 

Ο πονόλαιμος «φράζει», όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει τις αγωνίες. 

Ποιο είναι το όραμά σου;

Εβρ.ια:9-10
«Διά πίστεως παρώκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηναίς μετά Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας· διότι περιέμενε την πόλιν την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός»


Το εδάφιο 10 μας δίνει το όραμα που είχε ο Αβραάμ, αυτό στο οποίο προσέβλεπε. Πριν ασχοληθούμε όμως μ' αυτό, ας δούμε τι είναι όραμα.

μονοθειστές σε ολόκληρο τον κόσμο

Αν θα είχατε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στο εσωτερικό της Κίνας, χωρίς τη διαρκή επιτήρηση της αστυνομίας, θα γνωρίζατε μια χώρα με διάφορα χαρακτηριστικά.
Ο πληθυσμός εκεί έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζούν συνωστισμένοι σε σπίτια, διαμερίσματα, δρόμους και αγορές.
Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας ξεπερνάει όλα τα υπόλοιπα: Σε αντίθεση με κάποιες εσφαλμένες αντιλήψεις που επικρατούσαν, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρίσκεται η πολυπληθέστερη Μονοθεϊστική εκκλησία στον κόσμο.

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν είσθαι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.

Παλιά σχολή! (αυτή η πλεύρά πάνω)

MONSANTO:Η ταιρεία που θέλει να κατακτήσει τον κόσμο

Η Ε.Ε. μετά από χρόνια αυστηρής γραμμής απέναντι στα μεταλλαγμένα προϊόντα, αποφάσισε να ανοίξει κάποια παραθυράκια. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Η Μονσάντο. Μια εταιρεία-κολοσσός, η οποία έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές μπλεγμένη σε σκάνδαλα, συμπεριφέρεται σαν αποικιοκράτης και επιβάλλει τα προϊόντα της με τρομακτικούς τρόπους, μην διστάζοντας να οδηγήσει ανθρώπους στην φυλακή. Η Μονσάντο δεν ενδιαφέρετε απλώς για το κέρδος. Αυτό που θέλει να επιτύχει, είναι να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο, ελέγχοντας τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση: Την τροφή. 

Αι Γραίαι εις τας νέας

«Αι γραίαι ωσαύτως να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμέναι εις πολλήν οινοποσίαν, να ήναι διδάσκαλοι των καλών, διά να νουθετώσι τας νέας να ήναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σώφρονες, καθαραί, οικοφύλακες, αγαθαί, ευπειθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας, διά να μη βλασφημήται ο λόγος του Θεού» (Τίτ.β:3-5).

Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Bar code

Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκε ο Παγκόσμιος Κώδικας Προϊόντων (Universal Product Code – UPC).
Η δημιουργία αυτού του κώδικα οφείλεται σε ένα παλιό όνειρο των προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, να οριστεί ένα standard με το οποίο θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μια τεράστια βάση δεδομένων (database) η οποία θα περιέχει τα πάντα, αντιστοιχισμένα σε αριθμούς. Ο σκοπός ήταν η απλούστευση της εργασίας σε σχέση με τον προγραμματισμό εμπορικών κυρίως εφαρμογών και αυτοματισμού.

Αφαντος ο… Προφήτης της Αποκάλυψης

Απογοήτευση, αλλά και οργή σκόρπισε στους οπαδούς ενός 89χρονου ευαγγελιστή η διάψευση της προφητείας του ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν στις 21 Μαΐου.

Οι οπαδοί του Κινήματος του Χάρολντ Κάμπινγκ είχαν δαπανήσει χιλιάδες δολάρια παγκοσμίως για να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Ένας συνταξιούχος από τη Νέα Υόρκη ξόδεψε 140 χιλιάδες δολάρια από τις αποταμιεύσεις του. 

ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ - Γιατί έπρεπε ο Χριστός να είναι τέλειος άνθρωπος;

Όταν ο απόστολος Ιωάννης έγραψε την πρώτη επιστολή του, υπήρχε μια διδασκαλία που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η οποία πρέσβευε πως ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος.

Η αίρεση αυτή ονομαζόταν «δοκητισμός». Έρχεται από  τη λέξη «δοκέω» που στην απλή γλώσσα σημαίνει «αυτό που φαίνεται». Αυτοί λοιπόν πίστευαν πως ο Χριστός απλά φαινόταν σαν άνθρωπος, δεν ήταν πραγματικά όμως. 

Αν ήξερες .....

Ερώτηση 1 : Αν ήξερες μια γυναίκα που ήταν έγκυος, η οποία είχε ήδη 8 παιδιά, τρία από τα οποία ήταν κουφά, δύο τυφλά, ένα με διανοητική καθυστέρηση, και είχε και σύφιλη, θα της συστήνατε να κάνει άμβλωση;
Διαβάστε και την επόμενη ερώτηση πριν απαντήσετε.

Μην τα παρατάς!

Όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, όπως συχνά συμβαίνει, όταν ο δρόμος που βαδίζεις είναι γεμάτος εμπόδια, όταν το εισόδημά σου είναι μικρό και τα χρέη σου μεγάλα, όταν θέλεις να γελάσεις αλλά μονάχα αναστεναγμοί ανεβαίνουν στο στόμα σου, όταν οι φροντίδες σε πιέζουν ασφυκτικά, ξεκουράσου για λίγο, αλλά ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ.
Η ζωή έχει παράξενα γυρίσματα, όπως βλέπουμε τόσο συχνά από την πείρα μας. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να χάσει τον αγώνα, τη στιγμή ακριβώς που θα μπορούσε να τον κερδίσει αν επέμενε λίγο ακόμα.
ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ όσο κι αν τα βήματά σου φαίνονται πολύ αργά. Μπορεί να κερδίσεις την τελευταία στιγμή.
Η επιτυχία είναι μεταποιημένη αποτυχία. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πόσο κοντά της βρίσκεσαι. Μπορεί ν’ απέχει ένα βήμα όταν φαίνεται τόσο μακριά.

Γι’ αυτό αντιστάσου σθεναρά όταν τα χτυπήματα που δέχεσαι είναι δυνατά.
Όταν τα πράγματα χειροτερέψουν, ακριβώς τότε είναι που δεν πρέπει να τα παρατήσεις.

Κυριακή 22 Μαΐου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Επιστολή δεύτερη

ΑΠΟΚ.β:8 Και τω αγγέλω της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ος εγένετο νεκρός και έζησεν.

ΣΜΥΡΝΗ: Αναφέρεται στη χρονική περίοδο της εκκλησίας των διωγμών Αποκ.β:8-11

1) Αρχίζει (περίπου) το 161 μέχρι το 313 μ.Χ.

2) Ο επίσημος Ρωμαϊκός διωγμός είχε σαν σκοπό να καταστρέψει το λαό του Θεού. Θάνατος με βασανιστήρια ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. 

οι πεντηκοστιανοί ησυχαστές

Διαβάζουμε αποσπάσματα απο περιοδικό του πεντηκοστιανού χώρου(με κόκκινο χρώμα είναι οι δικές μας παρατηρήσεις) 

" ....Ακολουθεί η αδιάλειπτος ή διηνεκής, η εκτενής  ή ακατάπαυστος προσευχή. (ΛΟΥΚ., 22: 44,  ΠΡΑΞ., 12:5,   ΠΡΑΞ., 26:7, ΡΩΜ., 1:9,  1 ΘΕΣ., 2:13, 1 ΘΕΣ., 5:17,  2 ΤΙΜ., 1:3, κ.α.)."


Μη κατακρίνεις αυτόν που κουτσαίνει ή σκοντάφτει στο δρόμο της ζωής, εκτός κι αν φορέσεις τα παπούτσια που φοράει εκείνος.

Ή αν βρέθηκες κάτω από το φορτίο που σηκώνει.

Μπορεί να υπάρχουν καρφιά στα παπούτσια του που τον πληγώνουν, όσο κι αν δεν μπορείς να τα δεις εσύ.

Αν σηκώσεις το φορτίο που αυτός σηκώνει, ίσως κι εσύ αρχίσεις να παραπατάς.

Γι' αυτό, συμπαραστάσου στον πόνο του!

Πότε το τέλος;

Κάθε φορά που συμβαίνει στον κόσμο κάποιο συνταρακτικό γεγονός, –ένας σεισμός, μια επιδημία, ένας πόλεμος– η σκέψη των περισσοτέρων στρέφεται στην γνωστή ομιλία του Κυρίου Ιησού, που διαβάζουμε στο κεφάλαιο κδ΄ του Ματθαίου και τις αντίστοιχες περικοπές (Μάρκ.ιγ΄, Λουκ.κα). Το κείμενο αυτό θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια, με κύριο ενδιαφέρον στο αίτημα που εκφράσανε οι μαθητές του Κυρίου, να τους ενημερώσει για τα μελλούμενα.

Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτος ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα

τα κομποσχοίνια και οι ''ησυχαστές"


Φαίνεται οτι τα κομποσχοίνια και η νοερή προσευχή του Ιησού (συνεχή επανάληψη "ευχής" σαν μορφή διαλογισμού)ενοχλούν και κάποιους ευσεβείς ορθοδόξους.  Διαβάζουμε αποσπάσματα από άρθρο τού Παναγιώτη Παπαδημητρίου στο "ΑΝΑΛΟΓΙΟ" :
"Κομποσχοίνι στὸ Κελλί, ἀντὶ Ἀκολουθιῶν στὴν Ἐκκλησία; 
..Ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ. Νὰ τὸν κάνουμε μὲ κομποσχοίνι.κάμνεις ἑσπερινόν μὲ τὸ κομβοσχοίνι καί, ἀφοῦ τελειώσῃς,πίνεις ἕναν καφὲ ὡς βοήθημα ... λέγων καὶ τοὺς χαιρετισμοὺς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου» ...Ὅταν δὲ τελειώσῃς ἀκολουθίαν καὶ ὧρες ὁμοῦ καὶ παράκλησιν μὲ τὸ κομβοσχίνιον, τότε καθίζεις καὶ ξεκουράζεσαι καὶ κοιμᾶσαι λίγον, ἕως νὰ ξημερώσῃ...Γι' αὐτὸ καὶ οἱ ἡσυχαστὲς περισσότερο ἐξασκοῦνται σ' αὐτὸ τὸ εἶδος, ποὺ οἱ Πατέρες μᾶς δίδαξαν καὶ κάνουν τὸν ὄρθρο καὶ τὸν ἑσπερινὸ μὲ τὸ κομποσχοίνι,λέγοντας δηλ. τὴν 'εὐχή'. 

Σάββατο 21 Μαΐου 2011

εἷς γὰρ θεὸς, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς

Εσχατολόγοι

Καμιά πρόβλεψη, όσο αφορά στη χρονολογία της Δεύτερης Έλευσης του Κυρίου, δεν βγήκε ποτέ αληθινή.


Πάμπολλοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί μ' αυτό, αποδείχθηκε ότι πάντα έκαναν λάθος.

Ωραίο κήρυγμα!

Είναι μια τόσο συνηθισμένη έκφραση. Ακούγεται από πολλούς και παντού. Κανένας δεν φαντάζεται πως με τα λόγια πού λέγει στην πραγματικότητα δεν εκφράζει θαυμασμό, πού δεν αποκλείεται να υπάρχει, μα καταδικάζει.
Το ωραίο ανήκει στην περιοχή της αισθητικής. Σημαίνει κάτι πού ακούγεται ευχάριστα. Έχει αρμονικές γραμμές. Έχει όμορφα διακοσμητικά στοιχεία, τοποθετημένα στη σωστή θέση. Δεν αποκλείεται να διαθέτει και πνευματικά τρυκ, όπως είναι κάποιες πρωτότυπες ερμηνείες εδαφίων πού θυμίζουν ταχυδακτυλουργούς, πού βγάζουν από το καπέλο λαγούς και ύστερα ομελέτες. 

ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ - Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός

Η διδασκαλία των Γραφών

1. Ο Ιησούς ήταν τέλειος άνθρωπος, όμως χωρίς αμαρτία. Σαν άνθρωπος, είχε την ίδια φύση που είχε ο Αδάμ και η Εύα όταν δημιουργήθηκαν αρχικά.

«Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς …. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε και ιδού, ήσαν καλά λίαν» (Γέν.α:27. 31).

Επίγεια και ουράνια σοφία

Ιακώβου γ:13-18

Παρ. δ:7 Η σοφία είναι το πρώτιστο απόκτησε σοφία και περισσότερο από κάθε απόκτησή σου, απόκτησε σύνεση.

Στην Αγία Γραφή, σοφία δεν είναι απλά η κατοχή της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά η ικανότητα να εφαρμόζει κάποιος την αλήθεια στην καθημερινή ζωή.

Η σοφία δεν αφορά τι ξέρεις, αλλά το τι πράττεις. Δεν έχει να κάνει τόσο με το μυαλό, όσο με τις σχέσεις και το χαρακτήρα. Γι' αυτό στο λόγο του Θεού ανόητος είναι αυτός που ξέρει την αλήθεια, αλλά αποτυγχάνει να την εφαρμόσει.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

ΟΙ «ΠΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πότε θα καθοριστεί αυτός ο όρος;
Μια έρευνα σε βάθος, για να αποδείξουμε τις πλάνες των "Πατέρων" -καθώς και τις αιρετικές τους θέσεις-, αντικρούοντας έτσι τον ισχυρισμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, περί δήθεν "θεοκίνητων, θεόπνευστων, και θεοφόρων αλάθητων Πατέρων". Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επαινέσουμε τις όποιες ορθές τους διδασκαλίες. Σκοπός μας είναι να πάψη η "πλάνη των πεπλανημένων" για το "πατερικό αλάθητο", που καθιέρωσαν πάνω σ' αυτό την -δική τους- Εκκλησιαστική Παράδοση, και την ανακάτεψαν με την Ιερά παράδοση, αφήνοντας κατά μέρος την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Αυτό, ο υγειά σκεπτόμενος Χριστιανός, δεν το ανέχεται.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 11 - Ο Θεός σαν ο πηγάζων

Α. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας.

Ο Θεός είναι Πνεύμα και υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα (Εφεσ.δ:4).

Η ονομασία “Άγιο Πνεύμα” χρησιμοποιείται για να ονομάσει άλλη  μία εκδήλωση του Θεού, μια πιο βαθιά σχέση που εργάζεται στις καρδιές και τις ζωές των ανθρώπων.
 
 

καλημέρα

21 Μαϊου, ώρα 6μμ, η συντέλεια του κόσμου!

«Το Σάββατο 21 Μαΐου περίπου στις 6 το απόγευμα (ώρα δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού θα «ρουφηχτεί» από τον Παράδεισο και οι υπόλοιποι θα πάνε κατευθείαν στην Κόλαση. Και μετά θα επέλθει η συντέλεια του κόσμου». 

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Επιστολή πρώτη

ΑΠΟΚ.β:1 Τω αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λυχνιών των χρυσών.

τω αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον

Η λέξη «άγγελος» ξέρουμε ότι αναφέρεται στους ηγέτες της εκκλησίας (Εφεσ.δ:10-12). Μάλιστα εδώ είναι στον ενικό αριθμό, που σημαίνει ότι πρώτα απευθύνεται στον επιτόπιο ποιμένα κάθε μιας από τις 7 εκκλησίες σαν τον μηνυτή του λόγου του Θεού στο ποίμνιό του.  

Αντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί;

Κάποιος Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος,Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.σε μία διαδικτυακή σελίδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, ασχολείται με τους "Αντιτριαδικούς Πεντηκοστιανούς" και λέει ότι απορρίπτουν το μυστήριο της «Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» και με όλο το θράσος ονομάζει αυτή την κίνηση αιρετική.

Τό συγκεκριμένο κείμενο έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως εναντίον μας από κάποιους που πιστεύουν οτι εμείς είτε εκπροσωπούμε είτε είμαστε κομμάτι της (μονοθειστικής)πεντηκοστιανής κίνησης .