Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Προς Εβραίους (4)

 ΜΕΡΟΣ IV

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ι:38  «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν»

Αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε Χριστιανός πρέπει να το μελετήσει πολύ καλά εξαιτίας της σπουδαιότητας που έχει για την πίστη στην προσωπική του ζωή. Είναι γνωστό σαν «το κεφάλαιο της πίστης».

Η έκθεση και επεξήγηση πάνω στο θέμα της πίστης έχει να κάνει με τη δήλωση που έγινε πριν στο Εβρ.ι:38 «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Αυτό είναι παραπομπή απ’ το βιβλίο του Αβακκούμ β:4 της Π.Δ.


 

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Beautiful Relaxing Flute Music😌 Heavenly Flute Background Music Instrum...

San Diego CA

 

Αγιασμός (37)


 

Ο Κύριος είναι δύναμις!


(Εζεκία)

 

Η ίδια ιστορία, γραμμένη σε τρία μέρη:


Ησ.λς, λζΒ’ Βας.ιη,ιθΒ’ Χρον.λβ

Ησ.λς:5 Λέγεις, πλην είναι λόγοι χειλέων, Έχω βουλήν και δύναμιν διά πόλεμον. Αλλ' επί τίνα θαρρείς ώστε απεστάτησας εναντίον μου;

Ησ.λς:7 Αλλ' εάν είπης προς εμέ, Επί Κύριον τον Θεόν ημών θαρρούμεν, δεν είναι αυτός, του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, Έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει;


 

Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Προς Εβραίους (3)

 


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

 

Α. ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

ζ:1-28

Η σύγκριση της ιεροσύνης του Χριστού, μ’ αυτή του Ααρών συνεχίζεται. Σ’ αυτό το κεφάλαιο ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται ανώτερος του Αβραάμ ο οποίος είναι ανώτερος του Ααρών. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι Αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ανώτερος απ’ τον Ααρών.


 

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Αγιασμός (36)


 

Προς Εβραίους (2)

 


ΜΕΡΟΣ ΙΙ

 

Α. ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ

β:1-4

Αν ο λόγος που λαλήθηκε απ’ αγγέλους ήταν αληθινός, αξιόπιστος κι έπρεπε να του δοθεί προσοχή, πόσο μάλλον τα λόγια του Κυρίου μας που επιβεβαιώθηκαν με σημεία και θαύματα, αλλά και με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγει κανείς την κρίση που ακολουθούσε κάθε παράβαση και ανυπακοή. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς αν αμελήσει το δώρο της θαυμαστής σωτηρίας.


 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Προς Εβραίους (1)

 


ΜΕΡΟΣ Ι

 

 

Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Αυτή η επιστολή, μαζί μ’ αυτή του Ιακώβου, γράφτηκε για Εβραίους Χριστιανούς. Του Ιακώβου γράφτηκε για τους Εβραίους της διασποράς, ενώ αυτή για τους Εβραίους Χριστιανούς της Ιερουσαλήμ.

Γράφτηκε πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. και ενώ ο ναός ήταν ακόμα στη θέση του με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Οι τελετουργίες και οι θυσίες συνέχιζαν να γίνονται. Πιθανή ημερομηνία που γράφτηκε η επιστολή είναι μεταξύ 62 και 68 μ.Χ.


 

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Αγιασμός (35)


 

Προς Γαλάτας (2)

 


ΜΕΡΟΣ  ΙΙ

  

Κεφάλαια γ-ς

 

Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1. Δικαίωση δια της πίστεως

γ:11 ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως

Αυτό είναι το εδάφιο που ο Θεός έκανε να καταλάβει ο Μαρτίνος Λούθηρος. Είναι η αποκάλυψη της “δικαίωσης δια πίστεως” που ενέπνευσε τον Λούθηρο να κρατήσει αυτή τη γενναία στάση με αποτέλεσμα τη Μεταρρύθμιση.


 

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Προς Γαλάτας (1)

 


ΜΕΡΟΣ  Ι

 

 Α. ΟΙ ΓΑΛΑΤΕΣ

 

Η προς Γαλάτες επιστολή είναι η μοναδική του Παύλου που είναι γραμμένη για μια ομάδα εκκλησιών. Αυτές οι εκκλησίες βρισκόταν στις πόλεις Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και Αντιόχεια και είχαν ιδρυθεί κατά το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του αποστόλου Παύλου.

Η Γαλατία πήρε το όνομά της από τις Γαλατικές ή Κελτικές φυλές που ήρθανε και κατοίκησαν εκεί. Οι πρόγονοί τους άφησαν τις περιοχές τους γύρω απ’ το Ρήνο και το Μοσέλλα κι ήρθανε για να βρουν την τύχη τους στην Ελλάδα και την Ιταλία.


 

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Αγιασμός (34)


 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ (2)

 


ΣΤ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Ο Ισραήλ (εδ.5)

Ο Κύριος έσωσε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και μετά τους άφησε στην έρημο εξαιτίας της απιστίας τους.

 

2. Άγγελοι που έπεσαν (εδ.6)

Οι άγγελοι, που έπεσαν αναφέρονται επίσης στη Β΄ Πέτρου β:4. Αυτοί είναι οι άγγελοι του Σατανά, που οδηγήθηκαν σε ανταρσία εναντίον του Θεού. Φυλάσσονται με αλυσίδες σκότους, περιμένοντας την κρίση.


 

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

Heavenly Music to Start Your Morning - Χαλαρωτικά όργανα για βιολοντσέλο...

San Diego CA

 

Αγιασμός 33


 

Η μέριμνα στερεί την δόξα στον ΘεόΨαλμ.κβ:23 Οι φοβούμενοι τον Κύριον, αινείτε αυτόν· άπαν το σπέρμα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν· και φοβήθητε αυτόν, άπαν το σπέρμα Ισραήλ.

Α’ Χρον.ις:28,29 Απόδοτε εις τον Κύριον, πατριαί των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και κράτος. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού· λάβετε προσφοράς και έλθετε ενώπιον αυτού· προσκυνήσατε τον Κύριον εν τω μεγαλοπρεπεί αγιαστηρίω αυτού.


 

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ (1)Α. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η επιστολή αυτή γράφτηκε από τον Ιούδα, τον αδελφό του Ιακώβου και ετεροθαλή αδελφό του Ιησού (Ιούδας 1). Αναφέρεται στα παρακάτω εδάφια: Ματθ.ιγ:55 και Μάρκ.ς:3.

Ο Ιούδας δεν ήταν απόστολος. Μετά την ανάσταση του Κυρίου μας παραδέχτηκε το Μεσσιανικό έργο του αδελφού του. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του Κυρίου μας, ο Ιούδας ήταν άπιστος. Μετά την εμφάνιση του Ιησού στον Ιάκωβο πίστεψε ο Ιούδας.


 

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Κήρυγμα


 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (3)

 


ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

 

 

Α. ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ

Ιάκωβος δ:1-10

Αφού ο Ιάκωβος έκανε τη δήλωση του ως προς την ειρήνη, εξήγησε τους λόγους, στους οποίους οφείλονται οι μάχες και οι πόλεμοι - είναι αποτέλεσμα των ηδονών.

Ο Ιάκωβος είπε στους Ιουδαίους Χριστιανούς, ότι επιθυμούν αυτό, που δεν μπορούν να έχουν, γι’ αυτό μισούν και είναι έτοιμοι για φόνο. Δεν αποκτούν αυτά που επιθυμούν επειδή δεν προσεύχονται,  Και όταν προσεύχονται, οι προσευχές τους δεν απαντώνται, γιατί παρακινούνται από λάθος επιθυμίες.


 

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

San Diego CA

 

Αγιασμός 32


 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (2)

 


Ζ. ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ιάκωβος α:26-27:

Εάν τις μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος, και δεν χαλινόνη την γλώσσαν αυτού, αλλ’ απατά την καρδιάν αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, Να επισκέπτηται τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου”.

Σ’ αυτά τα δύο εδάφια διαβάζουμε, τι χρειάζεται μια αληθινή θρησκεία: