Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018


ΔιάκρισηΗ ψευδοδιδασκαλία είναι παντού, αλλά κάποια πράγματα μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε διάκριση και να παραμείνουμε προσκολλημένοι στο λόγο του Θεού.

Η Βίβλος μας λέει να περιμένουμε τους ψευδοδιδάσκαλους μέσα στην εκκλησία. Αν δεν γνωρίζουμε κάποιον, έχουμε χάσει πιθανώς την διάκριση ή ποτέ δεν την είχαμε!

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ (1)“Διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς” (Κολ. β:9).

Η αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός είναι τόσο σταθερά θεμελιωμένη μέσα στη Γραφή όσο και η αλήθεια ότι ο Θεός είναι Ένας. Η Γραφή διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θ’ ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα, ενώ στο κεφάλαιο 5 με το δεύτερο.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε τις βιβλικές αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018


Θα γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο στον ουρανό; Ας πάμε στο ψητό με μία μονολεκτική απάντηση: Ναι!

Η απάντηση με δύο λέξεις είναι, «στα σίγουρα!»

Και η απάντηση πέντε λέξεων είναι, «μπορείς να βασιστείς σ’ αυτό!»

Αλλά σαν σοφός και απαιτητικός αναγνώστης, θα θέλεις κάτι περισσότερο από τη γνώμη μου, πάνω στο θέμα. Σίγουρα θέλεις να το δεις μέσα στο λόγο του Θεού.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (3)

Προοδευτική αποκάλυψη του ονόματος

Βλέπουμε στην Π. Διαθήκη ότι ο Θεός προοδευτικά αποκάλυπτε περισσότερα για τον εαυτό Του, καθώς διαφορετικές ανάγκες παρουσιάζονταν στη ζωή του ανθρώπου και χρησιμοποιούσε ονόματα για να εκφράσει αυτήν την αποκάλυψη του εαυτού Του. Όταν ο Αβραάμ χρειάστηκε ένα αρνί για θυσία, ο Θεός φανερώθηκε σαν Γιάχβε-ιράχ, ο ΚΥΡΙΟΣ ο προμηθεύων. Όταν ο Ισραήλ είχε ανάγκη την απελευθέρωση, ο Θεός φανέρωσε ότι το όνομά Του Γιάχβε είχε μια άγνωστη, ως τότε, σημασία σχετικά με την απελευθέρωση και τη σωτηρία (Εξ.ς:3-8). Όταν ο Ισραήλ χρειαζόταν προστασία από ασθένεια και αρρώστια, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό Του σαν Γιάχβε-ραφά, ο ΚΥΡΙΟΣ ο θεραπεύων. Όταν ο Ισραήλ είχε ανάγκη τη νίκη ενάντια στους εχθρούς του, ο Θεός φανερώθηκε σαν Γιάχβε-νισσί, ο ΚΥΡΙΟΣ σημαία μας, δηλ., η νίκη. Έτσι, τα ονόματα και οι τίτλοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όλα αποκαλύπτουν σημαντικές πλευρές του χαρακτήρα του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018


Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Θεό αν αρνιέσαι....
Πριν επιχειρήσουμε να υπηρετήσουμε ή να ακολουθήσουμε τον Θεό, ο Ιησούς λέει ότι πρέπει να συμφιλιωθούμε με τον συνάνθρωπο μας. Θα δούμε γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε αυτή την εντολή.

Η συμφιλίωση είναι σημαντική.

Ματθ.ε:23,24 Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου.


ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (2)


Ελ σημαίνει δύναμη, ισχυρός, παντοδύναμος ή, κατ’ επέκταση, θεότητα. Το Ελόα πιθανά προέρχεται από το Ελ και αναφέρεται πάντοτε στη θεότητα. Το Ελά είναι ο Αραμαϊκός (Χαλδαϊκός) τύπος του Ελόα. Το Ελοχίμ είναι ο πληθυντικός του Ελόα και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται στην Π. Διαθήκη με την έννοια Θεός περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο πληθυντικός στα Εβραϊκά είναι ένας εμφατικός τύπος που δηλώνει το μεγαλείο, τη μεγαλοπρέπεια και τις πολλαπλές ιδιότητες του Θεού. (Δες κεφ.7). Η Γραφή χρησιμοποιεί επίσης τη λέξη Ελοχίμ όταν αναφέρεται σε ψεύτικους θεούς (Κριτ.η:33), πνευματικά όντα (Α’ Σαμ.κη:13) και ανθρώπους κυβερνήτες ή κριτές (Ψαλμ.πβ.) Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μεταφράζεται θεός ή θεοί. Το Αδόν σημαίνει κυβερνήτης, κυρίαρχος ή κύριος είτε πρόκειται για άνθρωπο, άγγελο ή το Θεό. Το Αδονάϊ είναι ο εμφατικός τύπος του Αδόν και ειδικότερα αναφέρεται στον Κύριο (Θεό).

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018


Μη φοβού


33 εδάφια για το φόβο και το άγχος για να μας θυμίσουν ότι: ο Θεός έχει τον έλεγχο!

Ο ΦΟΒΟΣ είναι από τα χειρότερα συναισθήματα και κανένας δεν θέλει να τον νιώθει. Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχονται να εκμεταλλευτούν οι διάφορες Ασφαλιστικές Εταιρείες κι εκείνοι που κατασκευάζουν τα συστήματα συναγερμού, ώστε να δώσουν κάποια αίσθηση ασφάλειας κι οι άνθρωποι να μπορούν ΝΑ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΗΣΥΧΟΙ. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή δεν υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων αγαθές σχέσεις.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1)«Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξ.δ:12).

Παρόλο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως το Θεό, ο Θεός χρησιμοποίησε αρκετούς τρόπους για ν’ αποκαλύψει τον εαυτό Του στο ανθρώπινο γένος. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η χρησιμοποίηση των διαφόρων ονομάτων ή τίτλων προκειμένου να γνωστοποιήσει την ταυτότητά Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018


Συνταξιοδότηση


Η Βίβλος είναι ως επί το πλείστο σιωπηλή σχετικά με το θέμα της συνταξιοδότησης. Εκτός από την οδηγία προς τους Λευίτες ιερείς να σταματήσουν να εργάζονται στο ναό μετά την ηλικία των 50 ετών (Αριθ.η:24-25), πουθενά δεν αναφέρει την έννοια της παύσης εργασίας.


Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (3)


Ο άγγελος του Κυρίου (Γιάχβε).

Μερικές από τις εμφανίσεις «του αγγέλου του ΚΥΡΙΟΥ» που αναφέρονται, πιθανότατα ήταν φανερώσεις του Θεού. Ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ παρουσιάστηκε στην Άγαρ, της μίλησε σαν να ήταν ο Θεός και η Άγαρ τον αποκάλεσε Θεό (Γεν.ις:7-13). Η Βίβλος αναφέρει ότι ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ εμφανίστηκε στο Μωυσή στη φλεγόμενη βάτο, αλλά μετά διαβάζουμε ότι ήταν ο Θεός που μίλησε στο Μωυσή, σ’ αυτή την περίπτωση (Εξ.γ, Πρ.ζ:30-38). Στην Έξοδο ιγ:21 διαβάζουμε ότι ο ΚΥΡΙΟΣ προπορευόταν του Ισραήλ σαν νεφέλη, ενώ στην Εξ.ιδ:19 αναφέρεται ότι ο άγγελος του Θεού ήταν μαζί με τη νεφέλη. Ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ παρουσιάστηκε στον Ισραήλ στους Κριτές β:1-5 και μίλησε σαν ο Θεός. Στους Κριτές ς:11-24 περιγράφεται η εμφάνιση του αγγέλου του ΚΥΡΙΟΥ στο Γεδεών και μετά διαβάζουμε ότι ο ΚΥΡΙΟΣ επέβλεψε στο Γεδεών. Επίσης, ο άγγελος του ΚΥΡΙΟΥ παρουσιάστηκε στο Μανωέ και τη γυναίκα του κι αυτοί πίστεψαν ότι είδαν το Θεό (Κρ.ιγ:2-23).

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018


Πίνεις μέχρι να μεθύσεις;Μια απλή βόλτα σε χριστιανικές ιστοσελίδες, και θα συναντήσετε τη συζήτηση για το αν μπορούν ή όχι οι Χριστιανοί να πίνουν αλκοόλ. 

Οι περισσότεροι βιβλικοί μελετητές συμφωνούν ότι ενώ η Βίβλος δεν απαγορεύει την κατανάλωση οινοπνεύματος, έχει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση του. Εδώ είναι μερικές:

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (2)


Ο Θεός είναι Παντοδύναμος.

Ο Θεός ονομάζει τον εαυτό Του Παντοδύναμο (Παντοκράτορα) πολλές φορές μέσα στη Βίβλο (Γεν.ιζ:1,  λε:11, κ.λ.π). Αυτός κατέχει όλη τη δύναμη που υπάρχει και κανένα πλάσμα δεν μπορεί να ασκήσει καμία εξουσία αν δεν το επιτρέψει ο Θεός (Ρωμ. ιγ:1). Πάλι, μόνο ο Θεός είναι Παντοδύναμος, γιατί ένα και μοναδικό όν μπορεί να κατέχει αποκλειστικά κάθε εξουσία. Στην Α’ Τιμ. ς:15 ο Θεός χαρακτηρίζεται ως «ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων.» Οι άγιοι του Θεού στον ουρανό θα αλαλάζουν: «Αλληλούια, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ» (Αποκ. ιθ:6). Ο Θεός περιγράφει θαυμαστά το μεγαλείο της παντοδυναμίας Του στον Ιώβ, κεφάλαια 38-41.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018


Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1)«Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι» (Ιωάν.δ:24)

Για να συνεχίσουμε τη μελέτη μας για τον Ένα Θεό, είναι απαραίτητο να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη φύση του Θεού. Φυσικά ο πεπερασμένος νους μας δεν είναι σε θέση ν’ ανακαλύψει ή να κατανοήσει όλα όσα αφορούν στο Θεό, αλλά η Γραφή περιγράφει πολλά βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που κατέχει ο Θεός. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε μερικές από τις ιδιότητες του Θεού που Τον κάνουν αυτό που είναι - αυτές που αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της φύσης Του. Θα μελετήσουμε επίσης κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός αποκάλυψε τη φύση Του στο ανθρώπινο γένος και ειδικότερα μέσω ορατών φανερώσεων.

Τι είναι πορνεία;

Η λέξη πορνεία, χρησιμοποιείται στη Βίβλο για να αναφερθεί σε δύο τύπους αμαρτίας. Στην πιο κυριολεκτική της έννοια, η πορνεία αναφέρεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των νόμων του Θεού σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Αλλά η πορνεία σε πνευματικό επίπεδο, αναφέρεται σε παγανιστικές λατρείες, όπως αυτή που ασκείτο από το έθνος του Ισραήλ που απεικονίζεται σαν σύζυγος του Θεού στη Βίβλο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018


Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ
“Άκουε, Ισραήλ, ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός ημών είναι εις ΚΥΡΙΟΣ(Δευτ.ς4)

“Ο Θεός είναι εις” (Γαλ:γ 20).

Υπάρχει ένας Θεός. Υπάρχει μόνο ένας Θεός. Η διδασκαλία αυτή είναι το κεντρικό μήνυμα της Γραφής, αφού η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη τη διδάσκουν καθαρά και με έμφαση. Ωστόσο, παρόλη την απλότητα και την καθαρότητα με την οποία αποκαλύπτεται μέσα στη Βίβλο, πολλοί οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού δεν την έχουν καταλάβει. Μέσα στο χριστιανικό κόσμο πολλοί άνθρωποι, ακόμα και θεολόγοι, δεν έχουν κατανοήσει αυτό το τόσο θαυμαστό και σπουδαίο μήνυμα. Σκοπός μας είναι ν’ ασχοληθούμε μ’ αυτό το πρόβλημα για να θεμελιώσουμε και να εξηγήσουμε τη Βιβλική διδασκαλία για τον Ένα Θεό.


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μοιχείας και πορνείας;

Απάντηση: τα σύγχρονα λεξικά ορίζουν σαν πορνεία, την εθελοντική σεξουαλική επαφή μεταξύ ατόμων που δεν είναι παντρεμένα μεταξύ τους, η οποία περιλαμβάνει και μοιχεία. Σαν μοιχεία, την εθελοντική σεξουαλική επαφή μεταξύ ενός παντρεμένου προσώπου και ενός συντρόφου, εκτός από την νόμιμη σύζυγο – αλλά αυτές οι ερμηνείες είναι αρκετά απλές. Η Βίβλος μας δίνει μεγαλύτερη διορατικότητα για το πώς ο Θεός αντιλαμβάνεται αυτές τις δύο σεξουαλικές αμαρτίες. Στη Βίβλο, και οι δύο αναφέρονται κυριολεκτικά, αλλά και οι δύο χρησιμοποιούνται επίσης μεταφορικά για να αναφερθούν στην ειδωλολατρία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018


Γιατί είσαι τόσο μακριά, Κύριε;


Πολλοί από τους ψαλμούς αρχίζουν με μια διάθεση και τελειώνουν με μια άλλη. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Μας λέει πώς να προσεγγίζουμε τον Θεό.

Ψαλμ.ι:1 Διά τι, Κύριε, ίστασαι μακρόθεν; κρύπτεσαι εν καιρώ θλίψεως;

Οι Ψαλμοί συχνά αρχίζουν όπως ο παραπάνω. Αυτό μας λέει:

   · Μπορούμε ειλικρινά να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας με τον Θεό.

   · Ακόμα και τα καλύτερα παιδιά του Θεού έχουν αμφιβολίες και σύγχυση.


ΣΕΞ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ; (3)

Δευτερονόμιο κβ:28-29

Η δεύτερη περικοπή που υποστηρίζει τα όσα έχουμε πει ως τώρα βρίσκεται στο Δευτ.κβ:28-29 και είναι παράλληλη με τα εδάφια της Εξόδου κβ:16-17. Τα συγκεκριμένα εδάφια μιλούν για σεξουαλικές σχέσεις στις οποίες και οι δύο συμφωνούν και ας αφήνεται να εννοηθεί πως ο άντρας πάλι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει το εδάφιο 28, «και ευρεθώσι». Αυτή η έκφραση δείχνει τη συγκατάθεση και των δύο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018


ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Δεν μπορώ να βγω ραντεβού με τα κορίτσια της εκκλησίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ένας νεαρός άντρας που έρχεται στην εκκλησία. Έχω βαπτιστεί στο νερό, αλλά δεν έχω λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα. Μερικά από τα κορίτσια της Εκκλησίας μιλάνε μαζί μου και μπορώ να πω ότι τα ενδιαφέρω, αλλά η εκκλησία έχει έναν κανόνα, ότι δεν μπορώ να βγω με ένα από τα κορίτσια της εκκλησίας, μέχρι να λάβω το Άγιο Πνεύμα και να παραμείνω στην εκκλησία τουλάχιστον τρεις μήνες. Αυτό πραγματικά είναι άδικο. Ίσως μπορείτε να με βοηθήσετε και να μου το εξηγήσετε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


ΣΕΞ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ; (2)

Έξοδος κβ:16-17     Δευτερονόμιο κβ:28-29Ο φόβος μου είναι μήπως ο τρόπος που εκφράστηκα έδωσε την εντύπωση πως υποτίμησα τη σοβαρότητα της αμαρτίας του προγαμιαίου σεξ.


Αυτό που δεν θέλω να εννοηθεί είναι το εξής: Αφού ο Χριστός συγχωράει, δεν πειράζει μπορούμε να αμαρτήσουμε. Αφού συγχώρεσε την μοιχαλίδα που την έπιασαν και την πήγαν μπροστά Του για να τη λιθοβολήσουν, άρα και εγώ μπορώ να το κάνω και μετά να ζητήσω συγνώμη.


Κ α λ η μ έ ρ α