Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 9 Μαΐου 2007

Υπάρχει κανείς άλλος να μας πει ποιοι είμαστε;

Η διαδυκτιακή εγκυκλοπαίδεια WIKIPEDIA είναι μία εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου, η οποία γράφεται από συνεργαζόμενους που συμμετέχουν εθελοντικά σ' αυτή την προσπάθεια.
Ελεύθερο περιεχόμενο σημαίνει ότι επιτρέπεται η χρήση, η αντιγραφή και η τροποποίηση των κειμένων από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
Είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που αναπτύσσεται χάρη στην εθελοντική προσπάθεια των χρηστών της. Όλοι όσοι ασχολούνται με το εγχείρημα, μπορούν να δημιουργήσουν νέα άρθρα ή να βελτιώσουν και να διορθώσουν άρθρα που ήδη υπάρχουν.