Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019


Τριαδικότητα του Θεού: Ένα παράλογο δόγμα
Μέσα από την τριαδική θεολογία προκύπτει ότι χρησιμοποιούν πέντε ορισμούς για να ορίσουν ποιος είναι ο Θεός:

   1. Ο Θεός είναι ο τριαδικός Θεός (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα μαζί).

    2. Ο Θεός είναι ο Πατέρας, μόνο.

    3. Ο Θεός είναι ο Υιός, μόνο.

    4. Ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα, μόνο.

    5. Ο Θεός είναι η θεϊκή ουσία, φύση (π.χ.Ιωαν.α:1γ) που είναι κοινή στα τρία πρόσωπα που αποτελούν την Αγία Τριάδα.

Αποφεύγοντας τον ΝομικισμόΗ χαρά παράγει ενέργεια. Η χαρά μας κάνει δυνατούς.

Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις χριστιανικές μας υποχρεώσεις. Χωρίς προσευχή, μελέτη της Βίβλου, κοινωνία, και πράξεις υπηρεσίας, δεν θα ωριμάσουμε ποτέ.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 30 Μαΐου 2019


Ελπίδα


Η Πανδώρα, η γυναίκα του Επιμηθέα, από περιέργεια άνοιξε ένα πιθάρι που απαγορευόταν και στους δύο ν’ ανοίξουν. Αμέσως ξεπήδησαν έξω όλα τα δεινά. Κλείνοντας, μόλις μπόρεσε να κλείσει μέσα την ελπίδα.

Η Εύα, σύζυγος του Αδάμ, γίνεται κι αυτή πρωτεργάτης στην παράβαση. Της μένει μόνη ελπίδα ότι «το σπέρμα της θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού» (Γέν.γ:15).  Κοίταξαν τα παιδιά τους μήπως αυτά ήταν «η επαγγελία», αλλά όχι. Συνέχισαν τη ζωή τους, ελπίζοντας.

Άκυρα επιχειρήματαΥπάρχουν πολλές ψευδείς πεποιθήσεις μεταξύ των χριστιανών και αυτή η ανάρτηση ασχολείται με μια επικίνδυνη. Πρέπει να μάθουμε πώς να απαντάμε.

Ένας καθ’ ομολογία Χριστιανός, εξήγησε τις απόψεις του για την ομοφυλοφιλία έτσι:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 29 Μαΐου 2019


ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ στην εκκλησίαΠώς «έρχεται ταχέως» και πώς σχετίζεται με την επιστροφή του Ιησού.

Η Βίβλος καθαρά αναφέρει ότι η εκκλησία των εσχάτων ημερών θα χαρακτηρίζεται από την αποστασία. Ο Παύλος λέει «διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας» (Β’ Θες.β:3). Ο Ιησούς πρόβλεψε ότι «θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί» και ότι «η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή» (Ματθ.κδ:10,12).

Δοκιμασία

Εβρ.ιγ:13,14 Ας εξερχώμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, τον ονειδισμόν αυτού φέροντες· διότι δεν έχομεν εδώ πόλιν διαμένουσαν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν.

Α’ Πέτρ.δ:12,13 Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι, αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή χαρήτε αγαλλιώμενοι.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 28 Μαΐου 2019


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ
Το τέλος των ασεβών είναι μια φοβερή τραγωδία, αλλά με το Γολγοθά και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, υπάρχει οδός διαφυγής.

Εβρ.ι:25-39 - Μαλαχ.γ:16 - Αποκ.κ:1,15 - Λουκ.ις19,31 - Α’ Κορ.ς:2 - Αποκ.κα:8

Ψαλμ.θ:17
«Οι ασεβείς θέλουσιν επιστραφή εις τον άδην· πάντα τα έθνη τα λησμονούντα τον Θεόν»

Εισαγωγή

Ο απόστολος Ιωάννης γράφει ότι: «ο Θεός είναι αγάπη» (Α’ Ιωάν.δ:8). Κάθε τι που έκανε ο Θεός είναι έκφραση της αγάπης Του.

Η δημιουργία είναι εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Με τρυφερότητα και φροντίδα ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τη Γη και ιδιαίτερα τον άνθρωπο.

Η απολύτρωση είναι ακόμα μια εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Όταν σκεφτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός, πέθανε πάνω στο σταυρό για μας, πώς να μην εντυπωσιαστούμε από την αγάπη του Θεού.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Χριστιανός που θέλει να προοδεύσει και ν' αναπτυχθεί στη χάρη και τη γνώση του Κυρίου (Β' Πέτρ.γ:18) πρέπει να διαθέτει χρόνο σε επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής και της μελέτης της Αγίας Γραφής. Οι παρακάτω κανόνες δίνουν βοηθητικές κατευθύνσεις.

1. Ζητείστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας δόθηκε για να διαφωτίζει τις Γραφές και να τις κάνει βίωμα μέσα μας. Δεχθείτε την οδηγία Του.

2. Ερμηνεύετε τη Βίβλο πρώτα κατά γράμμα. Βασικά παίρνετε τις λέξεις με την απλή τους έννοια. Προσέχετε τη γραμματική, το συντα­κτικό και το χωρισμό των ενοτήτων του κειμένου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 27 Μαΐου 2019


Είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, αλλά ΠΟΣΟ ;Με άριστα το 10, βαθμολόγησε δίκαια τον εαυτό σου. Ίσως, ακόμη, δεν είσαι τόσο ελεύθερος όσο νομίζεις .

Ο ελεύθερος άνθρωπος α­νάμεσα σε άλλα:

1. Τα πάει καλά με τον εαυτό του. Δεν δικαιολογείται συ­νέχεια γι' αυτό που είναι. Δεν προσπαθεί ν' αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του κ.λ.π. Δε χρειάζεται να δείχνει την αξία του με πα­χιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους…………….      

Μετάνοια
Πράξ.β:38 Η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα του Πέτρου στην απεγνωσμένη ερώτηση «Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;», ήταν: ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ!

ΜΕΤΑΝΟΙΑ σημαίνει λύπη για την αμαρτία, αλλά και αποστροφή από την αμαρτία.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια αμαρτία, αν δεν αναγνωρίσουμε πόσο βδελυχτή είναι.

Συνήθως οι άνθρωποι λυπούνται που αμάρτησαν και πολλές φορές προσπαθούν ν’ αλλάξουν τη ζωή τους με εξωτερικές αλλαγές, επειδή φοβούνται τα αποτελέσματα της αμαρτίας τους.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 26 Μαΐου 2019


ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
Στο μακρύ ταξίδι της ζωής μας όταν δεχόμαστε πληγές και χτυπήματα παίρνουμε πολλές στροφές και ψάχνουμε για εξόδους. Είναι ένα επίπονο ταξίδι. Υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις καθώς προσπαθούμε να βρούμε νέα κατεύθυνση για να ανακουφιστούμε από την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια. Βυθιζόμαστε στα βάθη του θυμού, της πικρίας, της αγανάκτησης, της ενοχής και μερικές φορές της επιθετικής εχθρικότητας.

Οι μέριμνες, ένας αντίπαλος που πρέπει να νικήσουμε!Είναι δαγκανιάρικα σκυλιά που μας κατατρώγουν τις σάρκες.

Είναι σκουλήκια πάνω στο σώμα μας, την ψυχή μας, που μας καταπίνουν το αίμα.

Είναι βασανιστές που δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε και να απολαύσουμε την όμορφη ζωή, που ο Χριστός μας χαρίζει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 25 Μαΐου 2019


Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός


Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που είναι αόρατος (Δευτ.ς:4). Ο Θεός είναι Πνεύμα (Ιωάν.δ:24) και γι’ αυτό είναι αόρατος από τον άνθρωπο (Ιωάν.α:18  Α’ Τιμ.ς:16). Είναι παντογνώστης, πανταχού παρών και Παντοδύναμος (Ψαλμ.ρλθ  Αποκ.ιθ:6). 

Στην Παλαιά Διαθήκης ο Θεός φανερώθηκε πολλές φορές με διάφορους τρόπους (Γέν.ιη:1  Έξ.λγ:22-23  Εβρ.α:1). 

Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Γιου Του (Ιωάν.α:1,14  Α’ Τιμ.γ:16). 

ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΙ & ΔΥΣΚΟΛΟΙ....Οι γονείς ανησυχούν πάντα. Τις περισσότερες φορές όχι αδικαιολόγητα. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για τα παιδιά μας ώστε να μην τα στοιχειώσουμε με το φάντασμα του φόβου;

Πώς μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να αποφεύγουν τις κακοτοπιές; Να τα προστατεύσουμε από επιτήδειους, από το διαδίκτυο ή από τον διαταραγμένο γείτονα;

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 24 Μαΐου 2019


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
Το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις πνευματικές αλήθειες, μας παρουσιάζει εικόνες από τη φυσική ζωή (παραβολές).

Η διαδικασία που απαιτείται για να γίνουμε παιδιά του Θεού, ονομάζεται ΓΕΝΝΗΣΗ.

Παραβάλλεται ακόμα με τη βλάστηση του καλού σπόρου που σπέρνει ο γεωργός.

Όσοι έχουν δεχτεί το Χριστό πρόσφατα, ονομάζονται ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΒΡΕΦΗ που πρέπει να «αυξήσωσι» (Α’ Πέτρ.β:2  Εφες.δ:15).

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣΌταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, φαίνεται τόσο προφανές ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, ο Πατέρας.

Οι απόστολοι του Ιησού, αυτοί που ήταν πιο κοντά Του, ομολόγησαν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Ο Πέτρος γράφει «του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού» (Β’ Πέτρ.α:1). Ο Θωμάς προσφωνεί τον Ιησού «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» στο Ιωάν.κ:28. Επίσης, ο απόστολος Παύλος ονομάζει τον Ιησού «μεγάλο Θεό και Σωτήρα ημών Ιησού Χριστό» στο Τίτος β:13.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 23 Μαΐου 2019


Το δόγμα της τριάδας και η Αγία ΓραφήΗ σχέση Θεού και ανθρώπου Χριστού

Ποιος λοιπόν είναι ο Θεός; Οι τριαδικοί πιστεύουν ότι ο Θεός είναι σύνθετος και αποτελείται από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι έτσι; Ασφαλώς όχι. Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τριαδικές υποθέσεις και συνθέσεις.

«αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού» (Α’ Κορ.η:6).

Η ιστορία του αγοριού που το μεγάλωσαν σαν κορίτσι


Ένα από τα πιο απάνθρωπα πειράματα: 
Από τη Huffington post

Πρόκειται για μια ιστορία που έχει καταγραφεί στα ιατρικά χρονικά ως ένα από τα πιο σκληρά και αδίστακτα ψυχολογικά πειράματα όλων των εποχών.

Ένα τραγικό λάθος σε μια επέμβαση περιτομής, ένας ψυχολόγος που ισχυριζόταν ότι μπορούσε να επαναπροσδιορίσει το φύλο ενός ανθρώπου, καθώς ο σεξουαλικός προσδιορισμός διαμορφώνεται ανάλογα με την ανατροφή, και δύο δίδυμα αδέρφια που καταλήγουν να αυτοκτονήσουν γιατί δεν αντέχουν τον τρόπο που μεγάλωσαν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 22 Μαΐου 2019


Ποιο πρόσωπο;Σε ποιο από τα τρία πρόσωπα του θεού, αναφέρεται στα παρακάτω εδάφια ο λόγος του Θεού;

Οι πρωτόπλαστοι, ο λαός Ισραήλ και η πρώτη εκκλησία της Καινής Διαθήκης ΗΞΕΡΑΝ ότι ο Θεός έχει ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Το ίδιο κι εμείς!

Αλλά η ερώτηση παραμένει για κάποιους!

Ο Θεός είναι μισθαποδότης εκείνων που με ζήλο Τον εκζητούν.


Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύση ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν (Εβραίους ια:6)

Η μεγάλη επιδίωξη του σατανά είναι να κρατά τις ψυχές σε άγνοια σε σχέση με τη θεία αποκάλυψη, να τους κρύβει τη δόξα του σταυρού και του προσώπου του Χριστού. Ο διάβολος πάντοτε μισούσε την αλήθεια του Θεού, και θα κάνει τα πάντα για να εμποδίσει την αλήθεια αυτή από το να ενεργήσει στην καρδιά του ανθρώπου.

Κ α λ η μ έ ρ α