Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Άκυρα επιχειρήματαΥπάρχουν πολλές ψευδείς πεποιθήσεις μεταξύ των χριστιανών και αυτή η ανάρτηση ασχολείται με μια επικίνδυνη. Πρέπει να μάθουμε πώς να απαντάμε.

Ένας καθ’ ομολογία Χριστιανός, εξήγησε τις απόψεις του για την ομοφυλοφιλία έτσι:


«Ξέρω ότι ο Μωυσής νόμιζε ότι ήταν αμαρτία, ξέρω ακόμα ότι ο Παύλος νόμιζε ότι ήταν αμαρτία, αλλά ο Ιησούς δεν μίλησε γι’ αυτό. Και ο Παύλος και ο Μωυσής δεν τα έκαναν όλα σωστά στα γραπτά τους, ούτε είναι όλα καταγεγραμμένα, αντιγραμμένα και μεταφρασμένα σωστά».

Επειδή αυτή η δικαιολογία χρησιμοποιείται για να αρνηθεί πολλές διδασκαλίες της Βίβλου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να απαντήσουμε σε κάποιον που την χρησιμοποιεί.

   1. Ο Μωυσής, ο Παύλος, και κάθε άλλος συγγραφέας της Γραφής εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να γράψουν τα λόγια του Θεού, όχι δικά τους (Β’ Τιμ.γ:16,  Β’ Πέτρ.α:20-21,  Β’ Πέτρ.γ:15-16).

   2. Εάν κάποιος δεν εμπιστεύεται τους συγγραφείς της Βίβλου, δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε τα λόγια του Χριστού, επειδή καταγράφηκαν από ανθρώπους.

   3. Ο Χριστός είπε ότι μετά την ανάληψή Του, το Άγιο Πνεύμα θα μας δίδασκε πρόσθετες αλήθειες (Ιωάν.ις:12-15), και η Γραφή είναι εμπνευσμένη από το Πνεύμα.

   4. Οι σύγχρονες μεταφράσεις εκφράζουν σχεδόν με ακρίβεια το περιεχόμενο των αρχαίων εβραϊκών και ελληνικών χειρογράφων της Βίβλου.