Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Περιμένοντας την Κυριακή, να έχω μια καρδιά διαθέσιμη για διδασκαλία και μάθηση.Παρ.κγ:12 Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν και τα ώτα σου εις τους λόγους της γνώσεως.

Προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την παιδείαν

Στην παιδεία των γονέων, και στην παιδεία των εργατών του λόγου του Θεού, στη Γραφή, που είναι «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης».


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.κα:4,5. «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε πόνος, ούτε κραυγή, δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέει προς εμέ, γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί».

Ιδού κάμνω νέα τα πάντα.

Αυτό πάλι σημαίνει ότι κάνει νέα τα πάντα, όχι μόνο σε χρόνο, αλλά και σε ποιότητα. Θα υπάρξει μια εντελώς νέα και διαφορετική διάταξη πραγμάτων. Θα γίνει μια τελείως νέα δημιουργία. Και σ' αυτή τη δημιουργία δεν θα υπάρχει πλέον πόνος, δάκρυα, θάνατος, πένθος, κραυγή, γιατί τα πρώτα πράγματα παρήλθαν. Όλα έγιναν καινούργια. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα διαφορετική δημιουργία.

Καλημέρα


Παρασκευή 29 Απριλίου 2016


4 παρανοήσεις σχετικά με το τι σημαίνει "ακολουθώ τον Ιησού".Παρεξηγήσεις που εμποδίζουν τη μαθητεία, που δημιουργούν ένα Χριστιανισμό, που απέχει από τις τελικές οδηγίες του Χριστού «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ.κη:18-20).

Δυστυχώς, η σύγχρονη εκκλησία, συχνά είναι καλύτερη στο να κάνει προσήλυτους παρά μαθητές.


ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τί μας προσφέρει, τούτο το «αίμα της Καινής Διαθήκης» (Α’ Κορινθίους ια:25);
 
1. μας προσφέρει ΛΥΤΡΩΣΗ
 
Λύτρωση, σημαίνει λύτρο που καταβάλουμε για την εξαγορά κάποιου. Και ο Πέτρος μας πληροφορεί ότι «δεν ελυτρώθημεν από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διά φθαρτών... αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού (Α' Πέτρ.α:19). Από τη σκλαβιά της αμαρτίας τίποτα δεν μπορεί να σε απελευθερώσει, και... κανένας. Μόνο ο Χριστός «όστις έδωκεν εαυτόν, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας» (Τίτος β:14). Το λύτρο, ήταν... ο ίδιος ο Λυτρωτής. Δεν θυσίασε, αλλά θυσιάστηκε. Δεν πρόσφερε, προσφέρθηκε. Εκκλησία, που προσφέρει οτιδήποτε άλλο κι όχι το «αίμα του Σταυρού του Χριστού», δεν είναι χριστιανική εκκλησία.
 

Καλημέρα


Πέμπτη 28 Απριλίου 2016


Η κρίση των ημερών μαςΣυμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα στις μέρες μας, που οι άνθρωποι τα έχουν σχεδόν χαμένα. Πάντα συνέβαιναν, μα τώρα γίνονται με τέτοια ταχύτητα που δεν τα προλαβαίνεις. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό συμβαίνουν τόσα πολλά που δυστυχώς είναι κακά και δυσάρεστα. Πονάνε, προκαλούν φόβους και ανησυχίες καθώς τ’ ακούς ή τα βλέπεις.....

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Συγκλονιστικά γεγονότα λάβαιναν χώρα. «Ούτε ήλιος, ούτε άστρα» γύρω, «ούτε ελπίδα» μέσα στις καρδιές. Πρόκειται για στιγμές συγκλονιστικές στον ανθρώπινο βίο, που γίνονται τραγικές ή και μοιραίες, αν δεν υπάρξει το αντιστάθμισμα μιας σωστής σχέσης με τον Θεό. Δεν υπήρχε στο πλήθος των «273 ψυχών». Υπήρξε όμως στον Παύλο, ασφαλώς δε και στους δυο συντρόφους του. Κι έπαιξε ρόλο σωτήριο και γι’ αυτόν και για όλους. Ποια ήσαν τα συστατικά της; Ο Παύλος «σταθείς εν τω μέσω αυτών», τα ομολόγησε. Αποτελούν δε του συναρπαστικού κεφ.κζ των πράξεων, την... καρδιά. Ας τα προσέξουμε:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Απλά, έγινε πάλι — άλλος ένας ποιμένας εξέπεσε από τη χάρη.

Πρέπει να μας εκπλήσσει αυτό;

Μία από τις άμεσες αντιδράσεις όταν μαθευτεί η πτώση κάποιου σεβαστού ποιμένα, είναι μια αίσθηση προδοσίας. Εκείνοι που ωφελήθηκαν από την διακονία του ποιμένα, αισθάνονται σαν να έχουν εξαπατηθεί προσωπικά. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για το δικό σου ποιμένα — αυτόν που σε βάπτισε ή που σε συμβούλευσε πριν από το γάμο σου ή ήταν εκεί μαζί σου στο νοσοκομείο, όταν έχασαν τη ζωή τους οι γονείς σου. Όταν ακούμε τέτοια πράγματα, αισθανόμαστε σαν να μας είπαν προσωπικά ψέματα.


Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Λένε πως η πιο ανεξερεύνητη περιοχή του κόσμου, είναι αυτή που βρίσκεται... κάτω από το καπέλο μας. Δηλαδή ο εαυτός μας. Ποιος μπορεί να πει πως έχει μια βαθιά κι αληθινή αυτογνωσία! Ότι παρά τα χειροκροτήματα του «άξιος... άξιος...» (Λουκάς ζ:4), αυτός ξέρει πόσο χαμηλότατη είναι η πνευματική και η ηθική του στάθμη! Δύσκολο, σαν άλλος Ιωάννης να λες και να το πιστεύεις «ουκ ειμί... ουκ ειμί...» (Ιωάννης α:19-22).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 26 Απριλίου 2016


2 λέξεις που διαλύουν κάθε ανησυχία

Η έννοια της ανησυχία είναι να φαντάζεσαι ένα μέλλον χωρίς Θεό.

Όταν το εξετάσουμε καλά, αυτό σημαίνει ουσιαστικά. Ανησυχώ όταν φαντάζομαι ένα μέλλον χωρίς Θεό. Ανησυχώ όταν τοποθετώ τα συναισθήματά μου, τις απογοητεύσεις μου και τους αγώνες μου στο μέλλον. Ανησυχώ όταν αφαιρώ την αγάπη και την πιστότητα του Θεού από τις ιδιότητές Του. Όταν φαντάζομαι ένα άκαμπτο και ζοφερό μέλλον, ένα υπερβολικό κενό, στο οποίο ο πιστός και τρυφερός Πατέρας μου δεν υπάρχει ή δεν ενεργεί υπέρ μου. 

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο πλούσια πόλη στον κόσμο


Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 25 Απριλίου 2016


Το βιβλίο των αριθμών 17ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αργυρές σάλπιγγες - Ταξίδι από το Σινά στη Φαράν

ι:1-2
Ο ήχος της σάλπιγγας ήταν πολύ οικείος σε κάθε περιτετμημένο αυτί. Ήταν η ανακοίνωση της σκέψης του Θεού, με μια ξεχωριστή και πάρα πολύ απλή μορφή για να γίνεται κατανοητή από κάθε μέλος της συναγωγής, όσο μακριά κι αν βρισκόταν. 
Δύο σάλπιγγες, για διπλή μαρτυρία όπως ο θάνατος και η ανάταση του Χριστού, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 1η & 2η έλευση του Χριστού, 2 μάρ­τυρες, Ιουδαϊκή και Εθνική εκκλησία.

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η λιγότερο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο


Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Οι άνθρωποι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού

Δυστυχώς, το πρόβλημα στο μεγαλύτερο μέρος της Χριστιανοσύνης, είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν το όνομα του Θεού επειδή έχουν διδαχτεί έναν άλλο Ιησού και ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ο απόστολος Παύλος προειδοποιεί, «Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε, ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε, καλώς ηθέλετε υποφέρει αυτόν» Β’ Κορ.ια:4. Αυτό το εδάφιο περιγράφει την τυφλή αποδοχή της διδασκαλίας της τριάδας.
 

...να έχω ζήλο να μιλώ για την ανάστασή Του...Ιωάννης κ:17

Διαβάζοντας στα ευαγγέλια την ιστορία της ανάστασης  ένα πράγμα που παρατηρεί κανείς αμέσως είναι πως το πρώτο που ακούν αυτοί που βλέπουν τον άδειο τάφο και μάλιστα επαναλαμβάνουν οι ίδιοι και στους επόμενους είναι να πουν πως ο Χριστός αναστήθηκε!
Ο άγγελος προστάζει τις φοβισμένες γυναίκες το εξής: πηγαίνετε γρήγορα, και πείτε στους μαθητές του ότι, αναστήθηκε από τους νεκρούς· και δέστε, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία, εκεί θα τον δείτε προσέξτε, σας το είπα (Ματθ.κη:7).
Ο Μάρκος δίνει την ίδια λεπτομέρεια: Αλλά, πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του, και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία· εκεί θα τον δείτε, όπως σας είχε πει (Μάρκ.ις:7). 

Oι Εσκιμώοι φέρουν γονιδιώματα που τους προστατεύουν από την καρδιοπάθεια

Στην παγωμένη Γροιλανδία, οι αυτόχθονες Ινουίτ δεν έχουν μεγάλη ποικιλία στο τραπέζι: ψάρι, φώκιες και φάλαινες με άφθονο κορεσμένο λίπος. 

Γενετικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο περιοδικό Science αποκαλύπτουν ότι οι Ινουίτ -οι Εσκιμώοι της Αλάσκας, του Καναδά και της Γροιλανδίας- φέρουν γονίδια που προστατεύουν από την καρδιοπάθεια, γιατί παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό των λιπιδίων και μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη LDL, ενώ δείχνουν επίσης να εξηγούν και το χαμηλό ανάστημα των αυτοχθόνων της Γροιλανδίας. 

Καλημέρα


Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Το όνομα Ιησούς

«Τις ανέβη εις τον ουρανόν και κατέβη; τις συνήγαγε τον άνεμον εν ταις χερσίν αυτου; τις εδέσμευσε τα ύδατα εν ιματίω; τις εστερέωσε πάντα τα άκρα της γής; τί το όνομα αυτού; και τί το όνομα του υιού αυτού, εάν εξεύρης;» (Παρ.λ:4).
Ο προφήτης ρωτάει για ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Πατέρα και του Υιού. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση μέσα απ’ το λόγο του Θεού; Είδαμε προηγουμένως, ότι αυτό που έκανε τον Ιησού Κύριο, ήταν η θεότητα που κατοικούσε μέσα Του κι όχι η ανθρώπινη φύση Του. Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι εύκολο να δούμε, ότι ήταν ο Θεός, όχι ο άνθρωπος, που έδωσε στο Χριστό το όνομά Του.

Διαβάζουμε: «Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν ΟΝΟΜΑ το υπέρ πάν ΟΝΟΜΑ, διά να κλίνη εις το ΟΝΟΜΑ του ΙΗΣΟΥ πάν γόνυ  επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων» (Φιλιπ.β:9,10). 
 

Το όνομα του Θεού

Όταν ο Θεός «εποίησε» τον πρώτο άνθρωπο, τον ονόμασε Αδάμ. Αργότερα έβαλε ο Θεός τον Αδάμ να ονομάσει την υπόλοιπη δημιουργία Του, έτσι ώστε το κάθε τι να πάρει όνομα. Όταν ο Θεός κατασκεύασε από την πλευρά του Αδάμ τη γυναίκα, ο Αδάμ της έδωσε όνομα (όπως ο Χριστός ονομάζει εμάς και μας καλεί κατ' όνομα). Το όνομα έχει να κάνει με τη φύση του κάθε πράγματος. Όταν λέμε ότι κάτι είναι γυαλί η ξύλο η σίδερο, προσδιορίζουμε τη φύση του, τι είδος είναι. Στα έμψυχα όντα χρησιμοποιούμε ονόματα τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Θεός για το λαό Του, έχουν να κάνουν και με τη φύση των ανθρώπων. Βλέπουμε ότι πριν γεννηθεί ο Χριστός, ήρθε ο άγγελος και είπε πως θα ονομασθεί το παιδί (Ματθ.α:20-21). Το ίδιο, πριν γεννηθεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο άγγελος πάλι ήρθε και είπε να μην τον ονομάσουν Ζαχαρία αλλά Ιωάννη. Το όνομα έχει να κάνει με τη φύση του ατόμου που φέρει το όνομα.

Η ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


Το γ:16 του Ιωάννη μας μιλάει για το «ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο», το δε γ:16 της Α’ Ιωάννη μας μιλάει για την προσωπική εμπειρική γνώση τούτης της αγάπης «εγνώκαμεν την αγάπην». Στο Λουκά ιθ:44, ο Κύριος εγγίζοντας στην Ιερουσαλήμ, παρατήρησε ότι η πόλη τούτη «δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς της». Κι ενώ η «γνώση» του Α’ Ιωάννη γ:16 οδηγεί στη σωτηρία και τους ευλογημένους καρπούς της, η «άγνοια» του Λουκά ιθ:44, ακολουθείται από τρομερή κρίση και καταστροφή. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά:
     

Η ζωή είναι ωραία

Η ζωή είναι πολύτιμη. Όμως, πάρα πολύ συχνά, ίσως διαπιστώνουμε ότι μεγάλο μέρος του χρόνου μας δαπανάται από αρνητικούς, τοξικούς ανθρώπους, που εξαντλούν το δικαίωμα της ζωής μας. Αυτοί μπορεί να είναι συνάδελφοι, φίλοι, ή δυστυχώς, ακόμα και μέλη της οικογένειας.

Μακάριοι οι επιεικείς:


Θα ‘ναι πάντα δυο τρεις στις παρέες της γης, να σκορπίζουν παπλώματα, που σκεπάζουν πληγές αμαρτίες, και πόνους.

Το "γήινο" περιβάλλον του Πλούτωνα

Ένα απρόσμενα «γήινο» πρόσωπο του Πλούτωνα αποκαλύπτουν οι τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε στη Γη το σκάφος "New Horizons" (Νέοι Ορίζοντες) της Αμερικανκής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).
 
Εντυπωσιακές παγωμένες οροσειρές ύψους 3,5 χιλιομέτρων, μεγάλες πεδιάδες σκεπασμένες απο χαμηλή ομίχλη, θεαματικά ηλιοβασιλέματα και εκτεταμένοι «εξωτικοί» παγετώνες από άζωτο είναι μερικά από αυτά που προστέθηκαν στις γνώσεις μας για τον μακρινό νάνο πλανήτη - και έπεται συνέχεια.

Καλημέρα


Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Γιατί έχει χαθεί πλέον η γεύση από τις ντομάτες;

Το καλοκαίρι έρχεται, φεύγει κι εμείς ακόμα αναπολούμε τη μυρωδιά και τη γεύση της ντομάτας που τρώγαμε όταν ήμασταν παιδιά. Μα πού πήγε; Τις περισσότερες φορές, οι ντομάτες που αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ ή τον μανάβη της γειτονιάς είναι άοσμες και η γεύση τους είναι επίπεδη. Είναι σαν να τρως χαρτόνι.

Γνωρίζουμε ότι οι ντομάτες πλέον συλλέγονται άγουρες και υποβάλλονται σε επεξεργασία που θα τις καταστήσει ανθεκτικές στα παράσιτα και στην ταλαιπωρία της μεταφοράς, αλλά και όμορφες στο «μάτι»: η βιομηχανική γεωργία δεν ενδιαφέρεται για τη γεύση και το άρωμα των προϊόντων, αλλά για την ποσότητα, την εμφάνιση και το κέρδος. 

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Κεφάλαιο 21

Αποκ.κα:1 Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.

Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν

 
Νέα και διαφορετική δημιουργία. Δεν εννοεί νέα σε χρόνο αλλά σε ποιότητα. Με άλλα λόγια, δεν ανανεώθηκαν ο ουρανός και η γη που υπήρχαν πριν, αλλά πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική δημιουργία, για ένα ολοκληρωτικά νέο ουρανό και νέα γη. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τελείως αυτή την κατάσταση, και οποιαδήποτε εικόνα και να σχηματίσουμε δεν θα αποδώσει τη νέα πραγματικότητα.
 

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Το πιο κρύο μέρος του κόσμου:


Ο φίλος ο πιστόςΟ Ιησούς είναι πιστός φίλος, εμείς είμαστε πιστοί ώστε να ενωθούμε με τον Ιησού; (Εβραίους ιγ:5)

Ήσουν ποτέ το πιστό μέρος σε μια σχέση;

Ξανακανονίζεις το πρόγραμμά σου για να συναντηθείς μ’ ένα φίλο σου για καφέ, αλλά αυτός ακυρώνει την τελευταία στιγμή για κάτι επουσιώδες.

Παραμένει το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική

Η δημιουργία μιας μεγάλης τρύπας όζοντος πάνω από την Ανταρκτική συνεχίζεται, προειδοποιεί με ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή Όζοντος -πρόεδρος της οποίας είναι ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Χρήστος Ζερεφός.

«ΤΟΞΙΚΟΙ» ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑΑς ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εις πολλά πταίομεν άπαντες (Ιάκ.γ:2).

Αυτό το άρθρο είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δείξει τις πτυχές της ζωής μας που δεν είναι παράλληλες με το ευαγγέλιο και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε μια εκκλησία που πραγματικά θα δοξάζει τον Ιησού Χριστό!

Υπάρχουν κάποιοι «τοξικοί» Χριστιανοί που έχουν την ιδιότητα και ικανότητα να επηρεάζουν ολόκληρες εκκλησίες σήμερα.

Ίσως να αναγνωρίσουμε κάποια σημεία στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ναι, καλό είναι να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε! 

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΙ

Την κλήση του Λευΐ, την αναφέρουν και οι τρεις Συνοπτικοί (Ματθαίος θ:9,13, Μάρκος β:13-17, Λουκάς ε:27-33). Έχουμε στην περίπτωσή του ένα τυπικό παράδειγμα, της σωτηρίας που ο Χριστός προσφέρει σε κάθε ψυχή που μ’ αγάπη προσκαλεί. Βλέπουμε δηλαδή, ότι...

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΕΙ: