Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Το πιο κρύο μέρος του κόσμου:Ανταρκτική - Τον Αύγουστο του 2010, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ανατολικό Οροπέδιο της Ανταρκτικής. Η θερμοκρασία ρεκόρ ήταν -93°C.