Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Τα πιο αξιοσημείωτα μέρη στον κόσμο

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμοShanghai, China - Με πληθυσμό πάνω από 24 εκατομμύρια κατοίκους.