Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020


 

Η «δικαίωση εκ πίστεως μόνο», ταπεινώνει την ανθρώπινη περηφάνια Ρωμ.γ:27-31 (3)

 

Η «δικαίωση εκ πίστεως μόνο» αποκλείει την σωτηρία δια της ηθικής. Ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα σωθούν είναι το να κάνουν καλά πράγματα. Εφόσον το πιστεύουν αυτό, δηλαδή, «κάνω ό,τι καλό μπορώ, επομένως ο Θεός θα το δει θα με εκτιμήσει και θα με σώσει», αυτό σημαίνει πως είναι καλύτεροι από τους άλλους που δεν τα κάνουν.

Ο Φαρισαίος αυτό πίστευε. Η θρησκεία, είπαμε, είναι το στάδιο στο οποίο η ανθρώπινη επιτυχία βραβεύεται στον ύψιστο βαθμό. Πιο πολύ από την επιτυχία στις επιχειρήσεις, στη μόρφωση, στον κόσμο, στο θέαμα, στην εμφάνιση. Σε όλα αυτά σίγουρα επαινείται η ανθρώπινη προσπάθεια. Το μάξιμουμ, όπως είπαμε, του επαίνου είναι όμως, να σε παραδεχτεί ο Θεός ο ίδιος!

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020


 

Η «δικαίωση εκ πίστεως μόνο», ταπεινώνει την ανθρώπινη περηφάνια Ρωμ.γ:27-31 (2)

 

Όταν ο Θεός με αναγεννά με το Πνεύμα Του, με ενώνει με τον Χριστό, είμαι «εν Χριστώ»! Αυτό σημαίνει πως ό,τι έχει ο Χριστός γίνεται δικό μου!! Με βλέπει μέσα από τον Χριστό, με βλέπει εν Χριστώ δίκαιο, άγιο, τέλειο, μου καταλογίζει, μου μετράει, μου «πιστώνει» την δική Του δικαιοσύνη. Πίσω στον Παύλο. Θα πάει στον ουρανό; Θα πάει! Γιατί επειδή έμεινε πιστός; Όχι, αλλά επειδή ντύθηκε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Γράφει στη Φιλιππησίους, «…και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως» (Φιλιπ.γ:9).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020


 

Η «δικαίωση εκ πίστεως μόνο», ταπεινώνει την ανθρώπινη περηφάνια Ρωμ.γ:27-31 (1)

Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέται ο άνθρωπος, ο Θεός που είναι δίκαιος, να ανακηρύσσει κάποιο δίκαιο, ενώ δεν είναι. Πώς μπορεί να σε αναγνωρίζει δίκαιο όταν βιωματικά δεν είσαι; Για να σε παραδεχθεί ο Θεός δίκαιο, πρέπει να έχεις γίνει πρώτα δίκαιος. Κι αυτό, ακόμη κι αν συμβεί, σίγουρα δεν γίνεται από την μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να παλέψεις, να ματώσεις, να κουραστείς, να επιμείνεις, να στερηθείς, και στο τέλος ο Θεός θα σε κρίνει αν είσαι άξιος να πας στον ουρανό. Φυσικά έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού, φυσικά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, φυσικά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς την χάρη, τον Χριστό και την πίστη, δεν γίνεται τίποτα. Η τελική δικαίωση ενώπιον του Θεού όμως, θα δοθεί ανάλογα με την υπακοή σου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020


 

Αλήθεια και ελευθερία


Ιωάν.η:32 «και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει».

Η διακήρυξη αυτή είναι μια αλήθεια που βρίσκει εφαρμογή σε πολλές περιοχές της ανθρώπινης ζωής.

Στην πολιτική: είναι αδύνατον να σκλαβώσεις καλά πληροφορημένο λαό. Γι’ αυτό οι δικτατορίες φιμώνουν την ενημέρωση.

Στην οικονομία, οι δεσπόζουσες οικονομικά τάξεις (έθνη) κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμενες φτηνά εργατικά χέρια, αποθαρρύνοντας ή εμποδίζοντας την εκπαίδευση.

Στα πνευματικά, μάλλον αυτόν τον τομέα είχε κατά νου ο Κύριος. Και βέβαια, όπως πάντοτε συμβαίνει, κάποιοι αντέδρασαν. Ο Ιησούς τους εξήγησε για τη σκλαβιά της αμαρτίας (η:34-36).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020


 

Τι λέει η Βίβλος για το χάραγμα1. Ποιο είναι αυτό το θηρίο που απαιτεί το χάραγμα;

Το βιβλίο του Δανιήλ μας μιλάει για διάφορα θηρία. Αλλά ο άγγελος που είδε ο Δανιήλ, προλόγισε όλες αυτές τις πληροφορίες με ένα απλό σχόλιο:

Δαν.η:19 Και είπεν, Ιδού, εγώ θέλω σε κάμει να γνωρίσης τι θέλει συμβή εν τοις εσχάτοις της οργής· διότι εν τω ωρισμένω καιρώ θέλει είσθαι το τέλος.

Δαν.η:23-25 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον. Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού· και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς· και θέλει σηκωθή κατά του Άρχοντος των αρχόντων· πλην θέλει συντριφθή άνευ χειρός.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020


 

Ξέρετε ότι ….

 

  •   Το τσιγάρο θεωρείται υπεύ­θυνο για την πρόκληση 4.9 ε­κατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως κάθε χρόνο ή αλλιώς για 13.400 θα­νάτους την ημέρα.
  •     Η θερμοκρασία του ανθρώπι­νου σώματος πέφτει τις πρώ­τες πρωινές ώρες για να φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα στις 4 το πρωί και να αυξηθεί στη συνέχεια ακριβώς πριν από την ανατολή του ηλίου.
  •     Κατά μέσο όρο ανοιγοκλεί­νουμε τα βλέφαρα 25 το λεπτό ή αλλιώς 6.205.000 φορές ετησίως. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι ακριβώς γι' αυτό, περνάμε πέντε χρόνια της ζωής μας με τα μάτια κλειστά.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020


 

Μήπως το «θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου», (Πράξ.ις:31) σημαίνει ότι αν σωθώ εγώ, θα είναι σωσμένη και η οικογένειά μου;


Ορισμένοι θέλουν να αποδείξουν από αυτό το κείμενο, ότι όταν η κεφαλή μιας οικογένειας πιστεύει, μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ακολουθήσει και η οικογένειά του στην πίστη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια υπόσχεση εδώ. Αν διαβάσεις προσεκτικά αυτά τα εδάφια θα δεις ότι η προσφορά της σωτηρίας δια της εις τον Ιησού πίστεως, προσφέρθηκε στον δεσμοφύλακας και σε όλη του την οικογένεια. Το μήνυμα της σωτηρίας κηρύχθηκε στον δεσμοφύλακα, και σε όλη του την οικογένεια. Το μήνυμα της σωτηρίας έγινε πιστευτό από τον δεσμοφύλακα και όλη του την οικογένεια. Και όπως ο δεσμοφύλακας δήλωσε την πίστη του με τη βάπτισή του, το ίδιο και οι άλλοι στην οικογένειά του. Η προσφορά ήταν για τον δεσμοφύλακα και όλη την οικογένειά του. Η αποδοχή αυτής της προσφοράς ήταν από τον δεσμοφύλακα και όλη του την οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα γίνεται πάντα έτσι.


 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020


 

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΚΙ ΕΣΥ

 

Ρωμ.δ:1-22

 

Στα παραπάνω εδάφια, έχουμε μια πολύ σπουδαία και υποδειγματική ανάλυση που κάνει ο Παύλος, σχετικά με την ανακήρυξη του Αβραάμ σαν δίκαιου εκ πίστεως και τα επακόλουθα αυτής της τακτοποίησης.

Αυτή η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα που ανακηρύσσεται από το Θεό δίκαιος εκ πίστεως, με μεγαλειώδη επακόλουθα εξαιτίας αυτής της τακτοποίησης.

Τα στοιχεία που έλαβε υπόψη του ο Παύλος σ’ αυτή την ανάλυση είναι:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020


 

Ζήτησαν βασιλιά

 


Ο λαός Ισραήλ ζήτησε βασιλιά. Ο Σαμουήλ λυπήθηκε γι’ αυτό και τους είπε, «…..ενώ Κύριος ο Θεός σας ήτο ο βασιλεύς σας» (Α’ Σαμ.ιβ:12). Οι άνθρωποι ήθελαν κάτι περισσότερο από έναν άνθρωπο του Θεού, ήθελαν τα μεγαλεία και τη χλιδή ενός βασιλιά. Και πήραν ένα βασιλιά μαζί με όλες τις αποσκευές που φέρνει μαζί του.

 

Η αμαρτία του «παραπάνω».

Περισσότερο από ό, τι ο Θεός έχει για σένα. Ο Θεός δεν ήθελε να έχουν βασιλιά εκείνη την στιγμή.  Αλλά αυτοί ήθελαν ένα βασιλιά, τώρα.

Τι σημαίνει Βασίλειο, μπορεί να καταλάβει κανείς αν κοιτάξει τη λαμπρότητα και την αίγλη των παλιών βασιλιάδων. Η φαντασμαγορία, τα πλούσια ρούχα, οι κορώνες, τα κοσμήματα, τα παλάτια, το στυλ... όλα είναι τόσο πολύ ωραία. Ταιριάζει όμορφα στις φυσικές ροπές μας.  Αυτό ήθελε ο Ισραήλ.

Η καταστροφή, η θλίψη και τα πρόβλημα που ήρθαν από τον βασιλιά Σαούλ.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020


 

Μια γυναίκα πρέπει να παρακούσει τον σύζυγό της για το Ευαγγέλιο;


Η Βίβλος λέει στις συζύγους, στην Εφες.ε:24 «αι γυναίκες ας υποτάσσωνται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Τι θα κάνει λοιπόν μια χριστιανή γυναίκα, αν ο σύζυγός της της λέει να μην μιλάει στα παιδιά της για το Ευαγγέλιο; Ο Θεός θέλει να υπακούσει αυτή την εντολή;

Ακόμα, αν ένας σύζυγος απαιτεί από την γυναίκα του να τον ακολουθεί στις τελετές της ορθόδοξης εκκλησίας, αυτή πρέπει να υπακούσει;

Αν ο σύζυγος θέλει τα παιδιά να παρακολουθούν κατηχητικό σχολείο της ορθόδοξης εκκλησίας, τι πρέπει να κάνει η σύζυγος;

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020


 

Το πνεύμα της ΛαοδίκειαςΑποκ.γ:14 Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικέων γράψον· Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ' εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον.

Η χρονική διάρκεια της περιόδου αυτής είναι από την Αρπαγή μέχρι την 6η σφραγίδα του βιβλίου της Αποκάλυψης.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020


 

Αυτολύπηση και μετατόπιση ευθυνών

 

Η μετατόπιση ευθυνών έχει γίνει μια σοβαρή επιδημία, ακόμη και μεταξύ των Χριστιανών. Νομίζεις ότι δεν είναι πρόβλημα;

Αντί να συμφωνήσουμε με το Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί, συχνά αναλύουμε και βασανιζόμαστε μέχρι να βρούμε τρόπους να επιρρίψουμε την ευθύνη για τις αποτυχίες μας σε κάποιον ή κάτι έξω από τον εαυτό μας.

Μπορούμε να κατηγορήσουμε οποιονδήποτε και οτιδήποτε, αλλά οι γονείς είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020


 

Αντιμετωπίζοντας τον εχθρό


Ψαλμός ρμγ – Αφήνοντας τον Θεό να πολεμήσει για μας.

Μερικές φορές βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο εχθρός έχει το πάνω χέρι. Άλλες φορές, εμείς είμαστε ο χειρότερος εχθρός μας, αφήνοντας τις σκέψεις μας  να μας φτάνουν σε απελπισία.

Όποιο «εχθρό» κι αν αντιμετωπίζουμε, ο Ψαλμός ρμγ μας δίνει συμβουλές:

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020


Πρέπει οι γυναίκες σήμερα να φοράνε μαντήλια;Όσον αφορά στην διδασκαλία της Βίβλου επί του θέματος, το κλειδί για την κατανόηση της διδασκαλίας του Παύλου, είναι να λάβει κανείς υπόψη του τα κίνητρά του γι’ αυτές τις οδηγίες στην Α’ Κορ.ια.

Η διδασκαλία του για το κάλυμμα των μαλλιών (και το μήκος των μαλλιών) απευθύνονταν σε ένα επαναστατικό πνεύμα μέσα σ’ αυτή την εκκλησία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020


Πώς αποφεύγει η εκκλησία τους ψευδοπροφήτες;Η Αγία Γραφή μιλάει για ψευδαποστόλους και ψευδοπροφήτες. Αλλά πώς η εκκλησία μπορεί να τους διορθώσει αν χρειαστεί;

Η Αγία Γραφή προειδοποιεί επανειλημμένα την εκκλησία να είναι σε επιφυλακή ενάντια σε ψευδοδιδάσκαλους, οι οποίοι επιδιώκουν να τραβήξουν τους πιστούς μακριά από την αλήθεια του λόγου του Θεού και να ακολουθήσουν μύθους και λάθος διδασκαλίες που φέρνουν την καταστροφή. Όπως προειδοποιεί ο Παύλος:

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020


Ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας;
Αν ο Θεός μας έχει προσδιορίσει για σωτηρία, γιατί να πάμε στην εκκλησία;

Η συμμετοχή ενός Χριστιανού στο σώμα του Χριστού δεν έχει σκοπό την σωτηρία (γιατί έχει ήδη σωθεί), ούτε η συνάθροιση των Χριστιανών έχει σκοπό τη σωτηρία των άπιστων (αν και ένας άπιστος μπορεί να σωθεί σε μια συνάθροιση από καιρό σε καιρό). Ο σκοπός της εκκλησίας, που μαζεύεται τακτικά, είναι να εκπαιδεύσει τον πιστό ώστε να μπορέσει να υπακούσει και να υπηρετήσει τον Χριστό, όπως εξηγεί ο Παύλος: