Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (13)

 


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

 

Η ευθύνη του χριστιανού απέναντι στον γάμο.  Ένας χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σε μια σχέση ή κατάσταση χωρίς πολύ προσευχή και τέλεια παράδοση της ζωής του στο θέλημα του Θεού.

Πρώτα απ’ όλα, όταν θέλει να παντρευτεί, αυτός/αυτή θα πρέπει πάντα να σκέφτεται ένα χριστιανό σύζυγο. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει να βρει επικοινωνία, αρμονία ή ευτυχία μ’ έναν άπιστο (Β’ Κορ.ς:14-16, Α’ Κορ.ζ:39).

Ωστόσο αν κάποιος είναι παντρεμένος πριν γίνει χριστιανός, αυτός/αυτή πρέπει να παραμείνει με τον/την σύζυγό του προσπαθώντας να τον/την κερδίσει στο Χριστό (Α’ Κορ.ζ:7-16).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Till The End of Time - Great Is the Lord Hymns | Lifebreakthough

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Είναι οι Εντολές του Θεού «Πολύ σκληρές»;


Στον Ιωάννη ς:35-71 ο Ιησούς δοκίμασε την αφοσίωση μιας μεγάλης ομάδας οπαδών του, λέγοντάς τους σκληρές αλήθειες. Οι περισσότεροι Τον εγκατέλειψαν.

Πολλοί σύγχρονοι Χριστιανοί εγκαταλείπουν επίσης τον Ιησού, κηρύττοντας έναν «άλλον Ιησού» απ’ Αυτόν των Γραφών (Β ́ Κορ.ια:4).

Ισχυρίζονται ότι ένα άτομο μπορεί να σωθεί και να συνεχίσει να ζει με κοσμικό τρόπο ζωής.

Αλλά αυτή είναι η «σκληρή αλήθεια»:

Α’ Ιωάν.β:4 Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει·

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα
 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (12)

 


Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

 

Η αγάπη του Θεού είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού (Ρωμ.ιγ:8-10).

Είναι η πηγή και η δύναμη για τον αγιασμό του. Ο Θεός είναι αγάπη, κι όταν κάποιος γεμίζει με το Πνεύμα Του, γεμίζει με την αγάπη Του (Α’ Ιωάν.δ:8,16).

Η αγάπη αυτή που είναι θεία αγάπη είναι η βάση της χάρης για κάθε χριστιανό. Είναι η πηγή της τελειότητας (Κολ.γ:14  &  Α’ Τιμ.α:5).

Το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους είναι σωστά τοποθετημένο ανάμεσα στο κεφ.12 που διδάσκει την δύναμη των διακονιών της εκκλησίας και στο κεφ.14 που μας δίνει τους κανόνες σωστής λειτουργίας της εκκλησίας. Το κεφάλαιο 13 μας διδάσκει το πνεύμα με το οποίο όλες οι διακονίες και τα χαρίσματα πρέπει να ενεργούνται.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (11)

 


Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ

 

Εβρ.ιβ:1,2

Το νέφος των αγίων που ο Παύλος αναφέρει εδώ για να ενθαρρύνει τους Εβραίους αγίους σε πιστότητα, είναι όλοι αυτοί οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που τα αποτελέσματα της πίστης τους αναφέρονται στην Εβρ.ια:1-40.

Αν αυτοί οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης έδειξαν τέτοια πίστη και πιστότητα στον Θεό, πόσο μάλλον εμείς που βρισκόμαστε κάτω απ’ την Καινή Διαθήκη μιας ζωής πληρωμένης με το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να τρέξουμε με πίστη τον αγώνα και να λάβουμε το βραβείο της αιώνιας ζωής;

Ο Παύλος είναι ένα απ’ τα παραδείγματα των αγίων της Καινής Διαθήκης που τελείωσε τον αγώνα με τιμή (Β’ Τιμ.δ:6-8). Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του φυσικού αγώνα των αθλητών για να διδάξει το χριστιανικό αγώνα.  Μίλησε για τις θυσίες και τις δοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται οι αθλητές για να κερδίσουν ένα φθαρτό στέφανο, τον οποίο μάλιστα ένας μόνο αποκτά  (Α’ Κορ.θ:24-27).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (10)

 


Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΑΧΗ

 

Ο Παύλος κλείνοντας την επιστολή του προς Εφεσίους λέει:

«Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου» (Εφεσ.ς:10, 11).

Η μάχη του χριστιανού είναι πνευματική κι είναι ενάντια στις μεθοδεύσεις (ύπουλες στρατηγικές) του διαβόλου, του οποίου μοναδικός σκοπός είναι να παγιδέψει και να καταστρέψει ψυχές, οδηγώντας τες στην αμαρτία και το θάνατο.

Δεν μπορεί, ωστόσο, να διαπεράσει την πανοπλία του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να την φοράμε.

Όταν το έχουμε κάνει, μετά μπορούμε να σταθούμε στην ασφάλεια της πίστης. Ο Κύριος θα δώσει στους πληρωμένους με Πνεύμα Άγιο αγίους Του άφθονη δύναμη για να υπερνικήσουν όλες τις μεθοδεύσεις και τους πειρασμούς του διαβόλου.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (9)

 


ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

 

Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός έχει να κάνει μόνο με το πνεύμα. Ο χριστιανισμός έχει να κάνει με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Ο Παύλος υπενθυμίζει στους Κορίνθιους: 

Α’ Κορ.ς:19-20 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.

Ο Θεός ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε, πώς σκεπτόμαστε και πώς ενεργούμε κάθε μέρα και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Ο Παύλος συμβούλευε τους Ρωμαίους:

Ρωμ.ιβ:1,2 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022


 

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (8)

 


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

 

Το Ματθ.ε:13-16 αναφέρεται στην επιρροή των χριστιανών στον κόσμο.

Ο Ιησούς είπε, “Σείς είσθε το άλας της γης”. 

Χρησιμοποίησε την ιδιότητα του αλατιού να διατηρεί για να διδάξει πώς ο χριστιανός πρέπει να επηρεάζει τον κόσμο.

Η επιρροή των θεοσεβών, γεμάτων πίστη και πληρωμένων με Πνεύμα Άγιο χριστιανών έρχεται σε αντίθεση μ’ αυτή την ασεβή και διεφθαρμένη κοινωνία.

Οι ηθικές αξίες μπορούν ακόμη να βρεθούν στα  περισσότερα έθνη του κόσμου. Δίχως αμφιβολία, αυτή η κατάσταση διατηρείται εξαιτίας των θεοσεβών χριστιανών και της διδασκαλίας τους  απ’ τον λόγο του Θεού. 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022


 

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (7)

 


Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

 

Ο Ιησούς, κάποτε, είπε μία παραβολή για ένα άνθρωπο, ο οποίος είχε μια συκιά που  δεν του έδινε καρπό για τρία χρόνια (Λουκ.ιγ:6-9).

Αυτός ο άνθρωπος ζήτησε απ’ τον αμπελουργό να κόψει την συκιά, λέγοντάς του: «δια τι καταργεί και την γην;».

Ο αμπελουργός, όμως,  του ζήτησε να δώσει στο δέντρο άλλη μια ευκαιρία. Υποσχέθηκε να σκάψει γύρω απ’ αυτό και να βάλει κοπριά κι αν παρ’ όλα αυτά και τον επόμενο χρόνο δεν έφερνε καρπό θα την έκοβε.

Ο Ιησούς δίδαξε μ’ αυτή την παραβολή ότι ο λαός Του πρέπει να φέρει καρπό. Αυτός παρέχει στους αγίους Του πνευματική δύναμη κι ικανότητα να φέρουν τον καρπό του Πνεύματος, αλλά οι άγιοι πρέπει να προσφέρουν την θέληση και την προσπάθειά τους.

Μετά από λίγο ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι Αυτός πρέπει να φύγει, αλλά  θα τους στείλει ένα άλλο παράκλητο - που θα ήταν Αυτός ο ίδιος σαν Πνεύμα-για να κατοικήσει μέσα τους (Ιωάν.ιδ:16-20, 26 &  ιε:1, 2, 5, 6).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα
 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (6)

 


Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

 

Πίστη, άγια ζωή και προσευχή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του χριστιανού. Η πίστη και η άγια ζωή τροφοδοτούνται από την προσευχή. Η προσευχή είναι η επικοινωνία του πιστού με τον Κύριό του, είναι η σανίδα σωτηρίας του.

Όπως το σώμα χρειάζεται τροφή για να ζήσει, η ψυχή χρειάζεται την προσευχή για να ζήσει γιατί μέσω της προσευχής ανανεωνόμαστε εν Πνεύματι Αγίω.

Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, προσευχόταν γιατί σαν άνθρωπος εξαρτιόταν απ’ τον Πατέρα που κατοικούσε μέσα Του (Ιωάν.ε:30-32 & Λουκ.κβ:39-46).

Όταν βρισκόταν κάτω από μεγάλη πίεση προσευχόταν όλη τη νύχτα. Μερικές φορές έψαχνε να βρει ένα ήσυχο κι απομονωμένο μέρος για να προσευχηθεί μόνος Του. Οι προσευχές Του δεν ήταν μόνο για τον εαυτό Του αλλά και για όλους εμάς. Χρειαζόμαστε να διδαχθούμε πώς να προσευχόμαστε απ’ την ζωή της προσευχής του Ιησού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Χολαργός

 

Κήρυγμα


 

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ


Ιωάν.η:36
Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

 

Ευλογημένη εκείνη η λέξη «ελεύθεροι» κι’ ευλογημένος εκείνος που θυσιάζεται για να κάνει τους ανθρώπους ελεύθερους.

Η πολιτική δουλεία είναι ένα ανυπόφορο κακό. Το να ζει κανείς, να σκέπτεται, να ενεργεί, να μιλάει με την άδεια ενός άλλου!

Καλύτερα να μην ζεις! Το να εξαρτώμαι για την ύπαρξή μου απ’ το θέλημα ενός δεσπότη είναι θάνατος!

Οι άνανδροι μπορεί να φορούν το περιλαίμιο του σκύλου που τους βάζει το αφεντικό τους, και να περιμένουν στα πόδια του να τους ρίξει τα κόκκαλα άπ’ το τραπέζι του, αλλά όσοι φέρουν επαξίως το όνομα του άντρα, προτιμούν να θρέψουν τα όρνεα στο πεδίο της μάχης.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022


 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (5)

 


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Στους Μακαρισμούς (Ματθ.ε:1-12) ο Ιησούς έδωσε μια όμορφη εικόνα πώς πρέπει να είναι οι χριστιανοί καθώς έλεγε ποιοι είναι μακάριοι.

Ευλόγησε τους φτωχούς στο πνεύμα γιατί αυτών είναι η Βασιλεία των ουρανών. Οι φτωχοί στο πνεύμα δεν είναι υπερήφανοι ή εγωκεντρικοί και δεν ζητούν τα δικά τους. Αντίθετα, με ταπείνωση αισθάνονται την απόλυτη εξάρτησή τους από τον Κύριο.

Αυτοί που πενθούν, όχι απαραίτητα επειδή έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, αλλά μέσα από ένα αίσθημα μοναξιάς κι έλλειψης στην ζωή τους θα παρηγορηθούν γνωρίζοντας ότι ο Κύριος τους δέχεται. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο απ’ αυτό που αισθάνεσαι όταν καταλάβεις ότι ο Ιησούς σε δέχεται.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022


 

Κήρυγμα


 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Ζ Ω Η (4)

 


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

 

Όταν κάποιος πρωτογεννιέται στην οικογένεια του Θεού, είναι ένα νήπιο εν Χριστώ (Εβρ.ε:11-14 & ς:1-3).

Πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος αύξησης και ανάπτυξης, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Κύριος έχει φροντίσει γι’ αυτή την συνεχή αύξηση των παιδιών Του τοποθετώντας αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους (Εφεσ.δ:12-15).

Ο Παύλος δίδασκε τους νέους χριστιανούς ότι πρέπει να απεκδυθούν τον παλαιό άνθρωπο (τον παλιό εαυτό) με την διεφθαρμένη ομιλία και τις μάταιες επιθυμίες και να ενδυθούν τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και αληθινό αγιασμό.

Κ α λ η μ έ ρ α