Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018


Γένεση (073)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ


Σ’ αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε την ιστορία της αποστασίας πέντε βασιλιάδων εναντίον του Χοδολλογομόρ και τη μάχη που ακολούθησε. Το Άγιο Πνεύμα ασχολείται με τις κινήσεις αυτές, επειδή θίγουν κατά κάποιο τρόπο το λαό του Θεού.
Τέσσερις βασιλιάδες από την περιοχή της Βαβυλώνας εναντίον πέντε πόλεων που βρισκόταν στο Νότιο άκρο της Νεκράς θάλασσας (Γη Σεναάρ, το σημερινό Ιράκ, Ιράν). Ο Χοδολλογομόρ θα ήταν ισχυρός βασιλιάς με πολύ στρατό και θα είχε υποτάξει όλους αυτούς που για δώδεκα χρόνια θα του πλήρωναν φόρους, και τώρα επαναστατούν και αποστατούν.

Ο Αβραάμ δεν είχε εμπλακεί προσωπικά σ’ αυτή την υπόθεση.


ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Δεν μπορώ να πληρώσω χρήματα που υποσχέθηκα να δίνω για το έργο του Θεού.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Εδώ και καιρό έκανα μια υπόσχεση πίστης, να δώσω ένα αρκετά μεγάλο ποσό χρημάτων, για το έργο του Θεού. Τότε, είχα μια καλά αμειβόμενη εργασία, και ήξερα ότι θα μπορούσα να δώσω το ποσό. Από τότε όμως, έχω χάσει τη δουλειά μου και αναγκάστηκα να δανειστώ ένα σημαντικό ποσό από έναν αδελφό στην εκκλησία. Του υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω τα χρήματα όσο πιο γρήγορα μπορώ, αμέσως μόλις βρω μια δουλειά. Πρόσφατα άνοιξε μια δουλειά για μένα, αλλά με μειωμένο μισθό. Αφού δώσω το δέκατό μου και πληρώσω τους λογαριασμούς μου και όλα τα άλλα απαραίτητα έξοδα, θεωρώ ότι δεν είμαι σε θέση να πληρώσω και την υπόσχεση πίστης, και το δάνειο στον αδελφό. Αν δεν επιστρέψω το δάνειο νιώθω ότι βγαίνω ψεύτης. Μπορεί ο Θεός να κάνει λίγο υπομονή; Τι πρέπει να πληρώσω, την υπόσχεση στον Θεό ή την υπόσχεσή μου στον αδελφό; Θα μπορούσατε να με συμβουλεύσετε τι να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018


Γένεση (072)


Γέν.ιγ:11-13 Και έκλεξεν εις εαυτόν ο Λωτ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου· και μετεσκήνωσεν ο Λωτ προς ανατολάς, και διεχωρίσθησαν ο εις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατώκησεν εν τη γη Χαναάν· ο δε Λωτ κατώκησε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου, και έστησε τας σκηνάς αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου.

Έως Σοδόμων: κοντά στα Σόδομα. Στα Εβραϊκά λέει απέναντι από τα Σόδομα.

Ο Λωτ είχε κόρες που ίσως να πίεζαν τη μητέρα τους να πάνε εκεί που έχει “αγορές”. Να μπορούν να αγοράζουν ρούχα όπως οι κοπέλες των πόλεων. Ίσως ο Λωτ να μην ήθελε να μπει μέσα στα Σόδομα, αλλά από κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. Βλέπουμε τον άγγελο αργότερα να λέει στη γυναίκα του Λωτ να μη γυρίσει πίσω που σημαίνει ότι η καρδιά της ήταν προσκολλημένη εκεί. Ίσως ο Λωτ να βαρέθηκε τη νομαδική ζωή, το να μένει σε σκηνές. Ίσως να κουράστηκε και τώρα η πόλη του πρόσφερε μια ήσυχη και εύκολη ζωή.


Ο λόγος του Θεού (24)

Β' ΣΑΜΟΥΗΛ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.

Το βιβλίο καλύπτει 40 χρόνια που είναι ο χρόνος της βασιλείας του Δαυίδ (1010-970 μ.Χ.).

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Ο Δαυίδ γίνεται βασιλιάς.

  • Χρίζεται βασιλιάς πρώτα πάνω στην φυλή Ιούδα και βασιλεύει στην Χεβρών 71/2 χρόνια (β:7).
  • Ο στρατηγός του Σαούλ Αβενήρ κάνει μια απόπειρα να διατηρήσει την δυναστεία του Σαούλ και κάνει βασιλιά τον Ις-βοσθέ (που σημαίνει υιός αισχύνης), τον γιο του Σαούλ, πάνω στον υπόλοιπο Ισραήλ (β:8).
  • Ο Δαυίδ δεν πίεσε τον υπόλοιπο Ισραήλ για να γίνει βασιλιάς, αλλά άφησε τον Κύριο να το φέρει εις πέρας (Ψαλμ.λζ:34). Έτσι βασίλευε μετά την δολοφονία τους Ις-βοσθέ σ’όλο τον Ισραήλ για 33 χρόνια (ε:1-5).

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 29 Ιουλίου 2018


Από την αμφιβολία στην πίστηΙωάν.κ:24 - 29
 
(η συνάντηση του Χριστού με το Θωμά)
 
Το σημερινό περιστατικό είναι η συνάντηση που είχε ο Ιησούς με το Θωμά, μια βδομάδα μετά την ανάσταση. Ο Θωμάς δεν ήταν με τους άλλους την προηγούμενη Κυριακή όταν ο Χριστός πρωτοεμφανίστηκε στους μαθητές. Δεν ξέρουμε το γιατί. Γνωρίζουμε μόνο ότι έλειπε και δεν είδε το Χριστό. Όταν οι άλλοι του είπαν τι συνέβη, ο Θωμάς απάντησε, Εάν δεν ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. (Ιωάν.κ:25).

Έτσι λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, ο Χριστός εμφανίστηκε και προσκάλεσε το Θωμά να κάνει αυτό ακριβώς που ζήτησε: Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. (Ιωάν.κ:27).

6 τρόποι για να δείχνεις ευσεβής


(χωρίς κατ' ανάγκη να είσαι)

1. Κάνε πολλά πράγματα την ώρα της προσευχής.

Κάθε μέρα, πήγαινε σε ένα ήσυχο μέρος στο σπίτι σου με τη Βίβλο για μισή ώρα. Αυτό κάνει όλους όσους σε βλέπουν να νομίζουν ότι είσαι ένας πιστός παράδειγμα. Επειδή όμως η μισή ώρα είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εσύ διάβαζε σύντομα λίγο από την Αγία Γραφή, κάνε και μια γρήγορη προσευχή και σου μένουν άλλα 28 λεπτά για να σκέφτεσαι διάφορα θέματα, όπως την εργασία, τι ψώνια πρέπει να κάνεις, πού θα πας τις επόμενες διακοπές, ή ίσως και λίγη χαλάρωση καθώς κάθεσαι με τα μάτια κλειστά.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 28 Ιουλίου 2018


Γένεση (071)


Γέν.ιγ:6,7 Και δεν εχώρει αυτούς η γη διά να κατοικώσιν ομού· διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά, και δεν ηδύναντο να κατοικώσιν ομού. Και συνέβη έρις μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λώτ· οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατώκουν τότε την γην.

Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου. Τώρα είναι και οι δύο πλούσιοι και δεν τους χωρά ο τόπος!

Όταν κανείς δεν περπατά με απλότητα και καθαρά αισθήματα, εύκολα θα συναντήσει την πέτρα που θα τον κάνει να προσκόψει. Κι αν δεν γίνει τη μια μέρα, θα γίνει την άλλη. Δεν ενδιαφέρει και τόσο η φαινομενική αιτία που κάνει κάποιον να χάσει το δρόμο του. Η πραγματική αιτία μένει κρυμμένη στα βάθη της καρδιάς.

Η έριδα μεταξύ των ποιμένων ήταν εύκολο να σταματήσει χωρίς πνευματική ζημιά, είτε για το Λωτ, είτε για τον Αβραάμ. Αν είχαν το ίδιο πνεύμα, δεν θα υπήρχε έριδα γιατί η έριδα δεν είναι καρπός του Πνεύματος αλλά της σάρκας, αλλά και να συνέβαινε, με κάποιο τρόπο θα τα βρίσκανε. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στην ΑΠΟΚ.ιβ όπου αποχωρίζεται η αόρατη από την ορατή εκκλησία. Στην πραγματικότητα, αυτή η έριδα, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να δώσει στον Αβραάμ την ευκαιρία να δείξει τη θαυμαστή δύναμη της πίστης, και αυτή την ηθική και ουράνια υπεροχή που περιβάλλει αυτόν που πιστεύει. Την ίδια στιγμή φανερώνει την κοσμικότητα που ήταν γεμάτη η καρδιά του Λωτ. Απλά έγιναν φανερές οι καρδιές και των δύο!  Όταν ο κόσμος είναι μέσα στην καρδιά, βρίσκει κανείς πάντοτε το δρόμο που οδηγεί σ’ αυτόν. Και ο Λωτ ήταν παιδί του Θεού, η Γραφή μας τον λέγει δίκαιο, αλλά πολλές φορές πρέπει να ξεχωρίσει δίκαιος από δίκαιο!

Ο λόγος του Θεού (23)

Α' ΣAΜΟΥΗΛ

ΟΝΟΜΑ, ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.

Πήρε το όνομά του από τον κύριο χαρακτήρα που περιγράφει. Τον προφήτη Σαμουήλ.

Είναι ένα μεταβατικό βιβλίο γιατί περιγράφει την μετάβαση από την θεοκρατία στην Μοναρχία. Επίσης είναι ένα ιστορικό βιβλίο που αναφέρει θείες βιογραφίες του Ηλί, του Σαμουήλ, του Σαούλ και του Δαβίδ.

Το βιβλίο αρχίζει από το τέλος των Κριτών και τελειώνει στο τέλος της βασιλείας του Σαούλ, δηλ. από το 1105 - 1010 π.Χ. που είναι 95 χρόνια.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018


Γένεση (070)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ


Γέν.ιγ:1 Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γυνή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λωτ μετ' αυτού, προς μεσημβρίαν.

Τώρα βλέπουμε τον Αβραάμ ν’ ανεβαίνει από την Αίγυπτο προς την Μεσημβρία, τα Νότια της Χαναάν. Μετά την κατιούσα, αρχίζει η ανοδική πορεία. Έχει όμως ακόμα μαζί του τον Λωτ.

Ξέρουμε ότι ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει κατά τρόπο άξιο του Εαυτού Του. Είτε δημιουργεί, είτε σώζει, είτε ανορθώνει ή επιστρέφει ψυχές, δεν ενεργεί παρά σύμφωνα με ό,τι είναι ο Ίδιος: Δοξάζει το όνομά Του σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ευτυχία για μας που εύκολα «παροξύνομεν τον Αγιον του Ισραήλ» (Ψαλμ.οη:41) και που το κάνουμε προ παντός όταν πρόκειται για τη χάρη Του που ανορθώνει.

Γέν.ιγ:2-4 Και ο Άβραμ ήτο πλούσιος σφόδρα εις κτήνη, εις αργύριον και εις χρυσίον. Και υπήγεν οδεύων από μεσημβρίας έως Βαιθήλ έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρότερον μεταξύ Βαιθήλ και Γαί· εις τον τόπον του θυσιαστηρίου, το οποίον είχε κάμει εκεί καταρχάς· και επεκαλέσθη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου.

Βλέπουμε ότι ο Αβραάμ όχι μόνο έφυγε από την Αίγυπτο, αλλά και επανήλθε εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, «έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού τ ο  π ρ ό τ ε ρ ο ν...»


ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ - Ο ποιμένας επιμένει να κηρύττει!

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Διάβασα την απάντησή σας στον άνθρωπο που ταξιδεύει συχνά και είναι πεινασμένος για να ακούσει το λόγο του Θεού να κηρύττεται ή να διδάσκεται. Το πρόβλημά μου είναι διαφορετικό. Ο ποιμένας μου επιμένει στο κήρυγμα, ακόμα κι αν το Πνεύμα κινείται και οι πιστοί αισθάνονται να λατρεύσουν. Κατά τη γνώμη μου, πεθαίνουμε διότι αποθαρρύνονται τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ο ποιμένας δεν περιμένει για να λειτουργήσουν, αλλά σηκώνεται και κηρύττει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018


Γένεση (069)


Γέν.ιβ:11,12 Και ότε επλησίαζε να εισέλθη εις την Αίγυπτον, είπε προς Σάραν την γυναίκα αυτού, Ιδού, γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευειδής· θέλει συμβή λοιπόν, ώστε καθώς σε ίδωσιν οι Αιγύπτιοι, θέλουσιν ειπεί, Γυνή αυτού είναι αύτη· και θέλουσι φονεύσει εμέ, σε δε θέλουσι φυλάξει ζώσαν.

Σάρα: πριγκίπισσα, ευγενής. Εδώ η Σάρα είναι 65 χρονών δηλαδή μεσόκοπη (έζησε 127 χρόνια). Φαίνεται ότι διατηρούσε τη νεανική ομορφιά της και καθώς η επιδερμίδα της σαν Σημίτισσα ήταν πιο λευκή από των Αιγυπτίων (Χαμίτες) αυτό την έκανε περιζήτητη. Οι Αιγύπτιοι ήταν λαός φιλήδονος ζητώντας συνέχεια νέες απολαύσεις.

Γέν.ιβ:13 Ειπέ λοιπόν, ότι είσαι αδελφή μου, διά να γείνη καλόν εις εμέ εξ αιτίας σου, και να φυλαχθή η ζωή μου διά σε.

αδελφή μου:  Αυτό βέβαια ήταν ψέμα ή μισή αλήθεια. Ήταν ετεροθαλής αδελφή του (Γέν.κ:12) από τον ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα.

Η Αίγυπτος πιέζει τον άνθρωπο να υποβαθμίζεται, να λέει ψέματα και να συμβιβάζεται. Όποιος ομοζυγεί με τον κόσμο, σίγουρα θα αναγκαστεί να κάνει πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού.

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Προώθηση της συναισθηματικής λατρείας


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι άνθρωπος που ταξιδεύω λόγω της δουλειάς μου, και έχω επισκεφθεί πολλές εκκλησίες σ’ όλη τη χώρα. Ανησυχώ για την ευρεία προώθηση της συναισθηματικής «λατρείας» και την φανερή υποβάθμιση του κηρύγματος του λόγου. Μου φαίνεται ότι πολλοί ποιμένες περνούν πολύ χρόνο φωνάζοντας, χορεύοντας, πηδώντας, ή τρέχοντας και αυτό το ονομάζουν «λατρεία», ενώ όλη την ώρα προειδοποιούν τους ανθρώπους να προσέχουν να μην πέσουν σε τυπικότητα. Από την άλλη πλευρά, λίγο χρόνος δαπανάται στο κήρυγμα των βασικών διδασκαλιών της Αγίας  Γραφής και όταν αυτό γίνεται, είναι πολύ ελαφρύ, κηρυγματάκια για μικρά παιδάκια, πολύ επιφανειακά, που δεν έχει ασχοληθεί κάποιος πάνω από λίγα λεπτά. Λαχταρώ τον παλιό τρόπο κηρύγματος και διδασκαλίας της Αγίας Γραφής, που εδραιώνει τους ανθρώπους στην αλήθεια και χαράσσει μια ευθεία γραμμή όσο αφορά στη δικαιοσύνη. Θα εκτιμούσα τα σχόλιά σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018


Γένεση (068)


Γέν.ιβ:6 Και διεπέρασεν ο Άβραμ την γην εκείνην έως του τόπου Συχέμ, έως της δρυός Μορέχ· οι δε Χαναναίοι τότε κατώκουν εν τη γη ταύτη.

Συχέμ σημαίνει ώμος. Η Συχέμ βρίσκεται σαν στον ώμο ενός υψιπέδου μεταξύ δύο άλλων βουνών - Εβάλ & Γαριζίν - που απέχουν περίπου 3200 μέτρα.

Από τη Συχέμ ελέγχεται το πέρασμα ανάμεσα στα δύο βουνά, κι έτσι δεσπόζει στην πεδιάδα. Ήταν δηλαδή ένα πολύ καλό στρατηγικό σημείο.

Ο ώμος συμβολίζει τη δύναμη, κι εδώ αναφέρεται στην καλή αυτή στρατηγική θέση.

Δρυς Μορέχ  Πιθανόν να αναφέρεται σε σκιερή τοποθεσία που ήταν περιζήτητη από τις νομάδες για να στήσουν τις σκηνές. Μορέχ σημαίνει δάσκαλος, καταρτισμός. Πραγματικά εδώ ο Θεός καταρτίζει τον Αβραάμ, του λέει τί θα κάνει σ’ αυτόν (εδ.7).


Ο λόγος του Θεού (22)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Α' & Β΄ ΣΑΜΟΥΗΛ, Α' & Β΄ ΒΑΣΙΛΕΩΝ και Α' & Β' ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Τα έξη αυτά βιβλία αποτελούν την ιστορία της αρχής και του τέλους της μοναρχίας στον λαό Ισραήλ.

Στην Εβραϊκή Βίβλο το Α' και Β' Σαμουήλ είναι ένα βιβλίο, όπως και το Α’ και Β’ Βασιλέων και το Α’ και Β’ Χρονικών. Η μετάφραση των 70κοντα τα χώρισε διαφορετικά. Τα πρώτα 4 βιβλία τα ονόμασε ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α’, Β’, Γ’, Δ’.

Τα κυρία θέματα με τα οποία ασχολούνται τα 6 αυτά βιβλία είναι με την σειρά:

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 24 Ιουλίου 2018


Γένεση (067)


Γέν.ιβ:2 και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα· και θέλω σε ευλογήσει, και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου· και θέλεις είσθαι εις ευλογίαν·

Κάθε φορά που το Πνεύμα του Θεού μιλάει στον άνθρωπο, δίνει υποσχέσεις που ποτέ δεν πρέπει να τις παίρνουμε ελαφρά. Ο Θεός ό,τι λέει, θα γίνει. Υποσχέθηκε ότι θα τον κάνει έθνος μέγα, κι έγινε. Το σαρκικό μάτι βλέποντας τον γέρο Αβραάμ και τη γριά Σάρρα, θα γελούσε (ενότητα πίστης, Αρπαγή).

Δεν βλέπουμε να δίνει το λόγο ή την αιτία στον Αβραάμ, απλά του υπόσχεται!  Τον αφήνει να βαδίζει με πίστη, και το ίδιο ζητά από εμάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βαδίσουμε με το Θεό. Αν θέλουμε πριν από κάθε μας βήμα να βλέπουμε τι θα γίνει, δεν θα κερδίσουμε πολλά πράγματα από το Θεό. Αυτοί που πήραν πράγματα από το Θεό και που ο Κύριος τους χρησιμοποίησε, ήταν άνδρες πίστης.

Η δικαιοσύνη δεν ήταν ποτέ δημοφιλής

4 κατηγορίες ανθρώπων που μισούσαν τον Ιησού, εκτός από τους θρησκευτικούς ηγέτες.

Κάποιοι νομίζουν ότι ο Ιησούς ήταν δημοφιλής σε όλους, εκτός από τους Φαρισαίους θρησκευτικούς ηγέτες.

Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς ήταν μισητός από τους θρησκευτικούς ηγέτες (Ματθ.κς:3-4), αλλά είχε επίσης απορριφθεί, χλευαστεί και μισηθεί από:

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018


Γένεση (066)


ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓέν.ιβ:1 Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, Έξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενείας σου, και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει·

Ο Αβραάμ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της Αγίας Γραφής. Ίσως είναι ο πιο γνωστός χαρακτήρας της αρχαίας ιστορίας. Εκτιμάται από τους Εβραίους, τους Χριστιανούς και τους Μωαμεθανούς. Ονομάζεται πατέρας πάντων των πιστευόντων (Ρωμ.δ:11).

Με τον Αβραάμ, μπαίνουμε στην τρίτη αρχή του βιβλίου της Γένεσης, την αρχή του έθνους Ισραήλ. Το πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι ο Αβραάμ, μπορεί να το καταλάβει κανείς από το γεγονός ότι τα 3/4 της Γένεσης ασχολούνται μ’ αυτόν και τις τρεις πρώτες γενιές των απογόνων του. Τα έντεκα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ασχολούνται με όλη την ανθρώπινη φυλή, αλλά από το δωδέκατο κεφάλαιο και μετά η προσοχή μας κατευθύνεται σ’ ένα άνθρωπο και τους απογόνους του.


Ποιον Θεό λατρεύεις;

Από μια ομάδα μαθητών ζητήθηκε να βάλουν στην σειρά τις 10 εντολές, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί οι μαθητές θεώρησαν ότι η έκτη εντολή, «Μη φονεύσης» θα πρέπει να είναι πρώτη στη λίστα. Η έβδομη εντολή, «Μη μοιχεύσης», τοποθετήθηκε επίσης κοντά στην κορυφή. Αλλά η ομάδα υποβίβασε την πρώτη εντολή, «Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού», στο κάτω μέρος της λίστας. Δεν πίστευαν ότι ήταν τόσο σημαντική.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 22 Ιουλίου 2018


Άλλοτε και τώρα

Υπάρχει μία ευχή που συχνά ακούγεται από τους Χριστιανούς, σύμφωνα με την οποία καλό θα ήταν αν μπορούσαμε οι σημερινοί πιστοί να γίνουμε όπως εκείνοι της πρώτης Εκκλησίας της αποστολικής περιόδου.

Αυτή στηρίζεται στην εντύπωση ότι η πρώτη εκείνη Εκκλησία ήταν "τέλεια κατά πάντα" και ότι εκείνη η εποχή δεν γνώριζε τα προβλήματα που αναπτύχθηκαν στους επόμενους αιώνες και βασανίζουν τις εκκλησίες μέχρι σήμερα.

Έσχατοι καιροί


ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ - Υπερβολική έμφαση στον ευαγγελισμό;


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Δεν βλέπετε κινδύνους στην υπερβολική έμφαση στον Ευαγγελισμό μόνο και την εξύψωση των αριθμών σαν απόδειξη της λεγόμενης αναζωπύρωσης των έσχατων καιρών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπω έναν κίνδυνο, εάν δεν ευαγγελίζουμε. Πάρα πολύ συχνά περιοριζόμαστε στις εκκλησίες μας. Κάθε ψυχή είναι ένας αριθμός, και η δουλειά μας είναι να «κηρύξουμε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν» (Μάρκ.ις:15). Όσο περισσότερους φέρνουμε στην εκκλησία, τόσο περισσότερους έχουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, και τόσο περισσότερες ψυχές θα σωθούν. Πρέπει να έχουμε ένα βάρος για τους αμαρτωλούς. Πολλοί από εμάς έχουν παραμείνει σε νάρκη πάρα πολύ καιρό.

Κ α λ η μ έ ρ α