Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Smart ?


Φύγε μακριά από την αποθάρρυνση!


Ψαλμ.α:1

Πρόσφατα ήμουν απογοητευμένος.

Συλλογίστηκα βαθιά τα χειρότερα πιθανά σενάρια στην περίπτωσή μου και απελπίστηκα.

Ψαλμ.α:1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν·

Εγώ είμαι Ιησούς (16)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 19.  Η τριαδική διδασκαλία δεν μπορεί να κατανοηθεί

Το γεγονός ότι το δόγμα της τριάδας είναι μυστήριο που δεν μπορεί να κατανοηθεί ή να εξηγηθεί, αποδεικνύει ότι δεν είναι Βιβλική διδασκαλία. Η Άγια Γραφή λέει ότι μπορούμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη διδασκαλία περί Θεού (Ιωάν.η:32, ιζ:17, Α΄Θεσ.ε:21, Β΄Τιμ.γ:10, Τιτ.α:9).

Αν και οι λεπτομέρειες θα παραμείνουν άγνωστες στον άνθρωπο σ’ αυτή τη ζωή, οι βασικές ιδέες όλων των κυριοτέρων Βιβλικών διδασκαλιών έχουν αποκαλυφθεί στην Αγία Γραφή. Επειδή η διδασκαλία περί Θεού είναι ένα θεμελιώδες δόγμα της Βίβλου, πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τουλάχιστον τα ουσιώδη σημεία της φύσης του Θεού, τα οποία Αυτός μας αποκάλυψε.

Εντοπίστηκαν γαλαξίες νεκροταφεία!

        
Μια νέα κατηγορία γαλαξιών ανακάλυψαν οι αστρονόμοι, τους οποίους ονόμασαν «ερυθρούς θερμοπίδακες» ή αν προτιμάτε κόκκινα γκέιζερ. Πρόκειται για γαλαξίες που φιλοξενούν υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, οι οποίες κατά καιρούς εκτοξεύουν καυτούς διαστρικούς «ανέμους» η δράση των οποίων εμποδίζει τη γέννηση νέων άστρων.


Κοσμικές έρημοι

Συνήθως, οι γαλαξίες ευνοούν τη μετατροπή των αερίων σε άστρα. Όμως έχουν ανακαλυφθεί πολλοί γαλαξίες-νεκροταφεία που μυστηριωδώς φαίνεται να πάσχουν από ένα είδος «κλιματικής αλλαγής» και υπερθέρμανσης, εξαιτίας της οποίας μοιάζουν με ερήμους, όσον αφορά τη δημιουργία νέων άστρων.

Καλημέρα


Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (15)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 17.  Η τριαδική διδασκαλία δεν μπορεί να είναι μονοθεϊστική

Οι τριαδικοί και οι μη τριαδικοί συμφωνούν ότι ο Χριστιανισμός «κληρονόμησε» το μονοθεϊσμό του Ισραήλ. Η μετάβαση από τη μια διαθήκη στην άλλη δεν επέδρασε στην φύση του Θεού. Στο τέλος της Π.Δ. ο Θεός είπε: «Είμαι ο Γιάχβε, δεν αλλοιούμαι» (Μαλαχ.δ:6). Οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν ούτε πίστευαν ποτέ στην διδασκαλία της τριάδας.

Ο Ιησούς και οι απόστολοι ήσαν Ιουδαίοι και στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αποκαλύψει ο Θεός τον εαυτό Του σαν τριάδα.  Αυτό το παραδέχονται ακόμη κι οι τριαδικοί μελετητές.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

90% φορές είμαστε λάθος
Ματθ.ς:34, μην ανησυχείς για το αύριο.

Θα έχετε ακούσει ότι το 90% των πραγμάτων που ανησυχούμε, ποτέ δεν συμβαίνουν. Και το να ανησυχείς δεν λύνει τίποτα από το άλλο 10%. Είναι ένα παράσιτο που μας απομυζά τη ζωή.

Ματθ.ς:34 Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

Εγώ είμαι Ιησούς (14)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 15.  Οι τριαδικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον Γιάχβε

Είναι αδύνατον για τους τριαδικούς να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην ερώτηση «Ποιος ακριβώς, είναι ο Γιάχβε;»

Όλες οι πιθανές απαντήσεις κινούνται μέσα στα πλαίσια των αντιφάσεων της τριαδικής διδασκαλίας ως προς τη Βίβλο. Το μόνο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το δόγμα της τριάδας είναι εξωβιβλικό.

Στην πραγματικότητα, τέσσερις είναι οι μόνες πιθανές απαντήσεις που μπορεί να δώσουν οι τριαδικοί στην ερώτηση «Ποιος είναι ο Γιάχβε;» Ή θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο πρόσωπο της τριάδας ή, αλλιώς, θα είναι το όνομα του συνόλου της θεότητας. Οι ίδιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν υπάρχουν άλλες απαντήσεις, κι αυτές οι τέσσερις θέσεις τους έρχονται σε αντίθεση με τη Βίβλο.

Ο Γιάχβε δεν μπορεί να είναι μόνο ο Πατέρας για δύο λόγους.


Καλημέρα


Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

... διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας...

Το νοικοκυριό, το νοικοκύρεμα. Είναι δώρο του Θεού, γνήσιο γνώρισμα της αναγεννημένης καρδιάς. Είναι σωστή μαρτυρία για τους γύρω, τους έξω από το σπίτι, αλλά και η πρέπουσα εκπαίδευση για τα παιδιά που μεγαλώνουμε, που στην πραγματικότητα εμείς τα μαθαίνουμε πώς θα ανοίξουν το σπίτι τους αργότερα.


Προς Ρωμαίους (014)Γ. Συμπέρασμα: Όλος ο κόσμος είναι ένοχος (Ρωμ.γ:9-20)

Τα εδάφια Ρωμ.α:18 – γ:8 διακηρύττουν την ενοχή τόσο των Εβραίων όσο και των Εθνικών και απαντούν στα αντεπιχειρήματα των Εβραίων. Τα εδάφια Ρωμ.γ:9-20 αναφέρουν και αποδεικνύουν γραφικά το συμπέρασμα του όλου θέματος: Όλος ο κόσμος είναι ένοχος μπροστά στο Θεό.

Ρωμ.γ:9 Τι λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν,

Στο φως του γεγονότος της αμαρτίας των Εβραίων, οι Εβραίοι δεν είναι καλλίτεροι από τους Εθνικούς. Παρόλο που ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Εβραίους μεγαλύτερα πνευματικά προνόμια και θησαυρούς, και οι Εθνικοί και οι Εβραίοι είναι το ίδιο αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλο. Όλοι είναι υπό αμαρτία.

Καλημέρα


Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Ικανοποιημένος;Στον κόσμο αυτό υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: Οι ικανοποιημένοι και οι ανικανοποίητοι. Σε μια οπό τις δυο αυτές κατηγόριες ανήκουμε όλοι μας κι αυτό δεν είναι θέμα περιστάσεων αλλά καρδιάς.

Εκείνος που είναι ικανοποιημένος με τα λίγα, κατέχει στην πραγματικότητα τα πάντα. 
Η ικανοποίηση δεν βρίσκεται στον υλικό πλούτο, αλλά στο αίσθημα της αυτάρκειας. 

Στη Φιλιπ.δ:1 επιστολή του ο απόστολος Παύλος γράφει: «Δεν το λέω αυτό επειδή στερούμαι, γιατί εγώ έμαθα να αρκούμαι σ' αυτά που έχω».­

Εγώ είμαι Ιησούς (13)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11. Δεν μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστά πρόσωπα του Θεού που να είναι Πατέρας και Υιός.

Οι όροι «Πατήρ» και «Υιός», μέσα από τη Γραφή έρχονται σ’ αντίθεση με το τριαδικό δόγμα ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι συνάναρχα, ισότιμα, θεία πρόσωπα.

Ο όρος «Πατήρ» δείχνει κάποιον ο οποίος δημιουργεί ή γεννά ένα παιδί, έχει την έννοια ότι φέρνει απόγονο στον κόσμο. Ο όρος «Υιός» δείχνει κάποιον που γεννήθηκε από έναν άλλον, κάποιον ο οποίος είναι καρπός ή απόγονος και φανερώνει ότι έρχεται στην ύπαρξη ή λαμβάνει την ύπαρξη από τον Πατέρα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Μήπως σ' ενδιαφέρει;


Πως να διακρίνεις ένα αληθινό Χριστιανό από ένα υποκριτή

1. Ο υποκριτής μπορεί να είναι επηρεασμένος από το ευαγγέλιο σε κάθε πτυχή της ζωής του. Μπορεί να φτάσει σε σπουδαία γνώση της αλήθειας του Θεού (Εβρ.ς:4). Τα συναισθήματά του για τον Χριστό μπορεί να είναι υψηλά (Ματθ.ιγ:20). Μπορεί ακόμη να νιώσει δραστικές αλλαγές στον εξωτερικό άνθρωπο, όπως ο Φαρισαίος που προσευχήθηκε, «Ευχαριστώ σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτος ο τελώνης· νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω» (Λουκ.ιη:11-12).


Εγώ είμαι Ιησούς (12)
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8.  Δεν μπορεί να υπάρχουν τρία άπειρα πρόσωπα του Θεού

«Άπειρος» σημαίνει χωρίς όρια σε όλες τις περιοχές και περιγράφει κάτι που με κανένα τρόπο δεν έχει όρια. Το δόγμα του Αθανάσιου αναφέρει ότι και τα τρία πρόσωπα είναι άπειρα και ότι δεν είναι τρεις άπειροι αλλά ένας άπειρος.

Είναι φανερό ότι η πρόταση αυτή, ότι οι τρεις δεν είναι τρεις, αλλά, στην πραγματικότητα ένας, είναι μια αντίφαση.

Υπάρχει επίσης μια βαθύτερη αιτία γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν τρία ξεχωριστά πρόσωπα, τα οποία να είναι άπειρα.

Αν και τα τρία πρόσωπα ήταν άπειρα, θα ήταν αδύνατο να ξεχωριστούν μεταξύ τους. Για να προσδιορίσει κανείς ξεχωριστά πρόσωπα, πρέπει να αναγνωρίσει τους περιορισμούς ή τα όρια τους,  με βάση τη λογική.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Ματθαίος ς:19

Η φωτογραφία δείχνει το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα που τυπώθηκε ποτέ 
στην Ελλάδα:100 δισεκατομμύρια δραχμές. 

Δεκάχρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό ύστερα από 17 ώρες στα συντρίμμια

Υστερα από δεκαεπτά ώρες απεγκλωβίστηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κοριτσάκι δέκα ετών στην Πεσκάρα Ντελ Τρόντο στην περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας, η οποία επλήγη από τον φονικό σεισμό. 

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τη διάσωση του μικρού κοριτσιού από τα συντρίμμια στο χωριό Αματρίτσε, δίνοντας ελπίδα στους κατοίκους για περισσότερους επιζώντες.

Η Πατησίων και τα Πατήσια σαν ο εξοχικός προορισμός της πρωτεύουσαςΤο μικρό χωριουδάκι στα βόρεια των Αθηνών, που πνιγμένο στο πράσινο φιλοξενούσε τις εξορμήσεις των παλιών Αθηναίων.

Ο δρόμος στον οποίο «πήγαινες ίσια» ήταν, φυσικά, η Πατησίων, ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ας μεταφερθούμε αρκετά χρόνια πίσω. Η Αθήνα δεν ήταν η μεγαλούπολη που είναι σήμερα και οι κάτοικοί της δεν είχαν τη δυνατότητα να αποδρούν συχνά, αφήνοντας πίσω τους το κλεινόν άστυ. Ένα μικρό χωριουδάκι όμως στα βόρεια της πόλης, πνιγμένο στο πράσινο και τα νερά, υπήρξε διαχρονικά ο προορισμός γι' αυτές τις λιγοστές εξορμήσεις των παλιών Αθηναίων.


Εγώ είμαι Ιησούς (11)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5. Δεν μπορούν να υπάρχουν τρία πάνσοφα πρόσωπα του Θεού.

Το δόγμα της Τριάδας αντιφάσκει όταν υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία πάνσοφα πρόσωπα του Θεού.

Πράγματι υπάρχει ένα πράγμα, τουλάχιστον, το οποίο ο Υιός δεν ήξερε και συνεπώς δεν είναι παντογνώστης (Μαρκ.ιγ:32)

Ακόμα, αν ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τότε το Άγιο Πνεύμα επίσης στερείται της παντογνωσίας εφόσον δεν ξέρει πλήρως τον Πατέρα και τον Υιό (Ματθ.ια:27).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (10)ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Ο Θεός είναι ένας και όχι τρεις σε ένα

Η τριαδική δήλωση ότι ο Θεός είναι 3 πρόσωπα έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις της Βίβλου ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ. (Δευτ.ς:4, Μαρκ.ιβ:29,32, Ρωμ.γ:30, Γαλ.γ:20)

Η Βίβλος πουθενά δεν αναφέρει ότι ο Θεός είναι «τρεις», σε καμία περίπτωση. Οι τριαδικοί έχουν προσθέσει την έννοια της Τριάδας ή της τριαδικής ενότητας σε ότι η Βίβλος μας λέει για το Θεό, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν τη θέση τους.

Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να μην προσθέσουμε τίποτα (Δευτ.δ:2, ιβ:32, Παρ.λ:6, Αποκ.κβ:18).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκάλυψη κβ:14 Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν.

Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού

Το κριτικό κείμενο λέει «μακάριοι οι πλύνοντες τας στολάς αυτών». Και πάλι θέλει να μας δείξει ότι εξαρτάται από τις αποφάσεις και εκλογές που θα κάνουμε στη ζωή μας, εάν θα ανήκουμε σ’ αυτή την αιώνια πόλη. Γι’ αυτό λέει να πλύνουμε τις στολές μας, και αυτό θα γίνει μόνον με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το να πάρουμε την απόφαση να αποχωριστούμε τελείως από τον κόσμο, με το να πάρουμε τη ζωή Του, τη δύναμή Του, και την αγάπη Του μέσα μας, και με το να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, ζώντας κατά πάντα μια άγια ζωή.


Εγώ είμαι Ιησούς (9)«Το δόγμα του Αθανάσιου»

1.  Κανείς δεν μπορεί να σωθεί, παρά μόνο αν έχει την πίστη της Καθολικής εκκλησίας.
2.  Οποιαδήποτε πίστη επιτρέπει να ζει κανείς, χωρίς να είναι τέλειος και αμόλυντος, χωρίς αμφιβολία θα τιμωρηθεί αιώνια.
3.  Η Καθολική πίστη είναι η εξής: Λατρεύουμε ένα Θεό σαν τριάδα και την τριάδα σαν ενότητα.
4.  Δεν συγχέουμε τα πρόσωπα, ούτε διαιρούμε την υπόσταση.
5.  Επειδή υπάρχει ένα πρόσωπο του Πατέρα, ένα άλλο πρόσωπο του Υιού κι ένα άλλο του Αγίου Πνεύματος.

Καλημέρα


Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Βήματα για να ξεπεραστεί η πικρίαΌταν έχεις να κάνεις με την αδικία ή αισθάνεσαι πικρία, φτιάξε αυτή τη μικρή λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνεις:


Εγώ είμαι Ιησούς (8)Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Προς όφελος του καθένα που θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η διδασκαλία της μονότητας του Θεού είναι μπερδεμένη, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σ’ αυτό το σημείο να δώσουμε τη «Διδασκαλία της Τριάδας» που πρωτοκυκλοφόρησε σαν «Δόγμα του Αθανάσιου». Το μόνο πράγμα που άλλαξαν οι Διαμαρτυρόμενοι Τριαδικοί είναι τα σημεία που αναφέρονται στην Καθολική εκκλησία.

Καλημέρα


Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Προς Ρωμαίους (013)(2) Αν η αμαρτία του ανθρώπου φανερώνει πιο καθαρά τη δικαιοσύνη του Θεού, πως μπορεί να είναι δίκαιη η τιμωρία του αμαρτωλού από το Θεό;

Ρωμ.γ:5 Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί; μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν; ως άνθρωπος λαλώ.

Αυτή η αντίρρηση έχει την πηγή της στην απάντηση της προηγούμενης ένστασης. Αν η αμαρτία του ανθρώπου ουσιαστικά δοξάζει ακόμα πιο πολύ το Θεό, μήπως είναι άδικος ο Θεός όταν καταδικάζει αυτή την αμαρτία;

Αυτή η θέση είναι τόσο ανούσια και φθάνει στο σημείο της βλασφημίας, που ο Παύλος αισθάνθηκε την ανάγκη να προσθέσει παρενθετικά «ως άνθρωπος λαλώ»!


Θυμός – Οργή

Ορισμοί:

Θυμός: Ξαφνική και έντονη συγκίνηση με επιθετική τάση που εκδηλώνεται με μια εκφραστική  και λεκτική έξαψη.

Οργή: σφοδρός ψυχικός ερεθισμός, ακράτητος θυμός για κάποιον ή κάτι

Αν υπήρχε ένα όργανο, όπως το θερμόμετρο, που να μετρά το θυμό αυτές τις μέρες είναι βέβαιο ότι θα έδειχνε διαρκώς υψηλές τιμές μια που είναι πολλοί αυτοί, που νιώθουν θυμωμένοι και παλεύουν να ζήσουν με αυτό ως την επόμενη μέρα, που ξημερώνει…

Καλημέρα


Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Πνευματική κακομεταχείριση!


(Μοντέρνο θρησκευτικό σύνθημα ή μια σοβαρή πραγματικότητα;)

Πνευματική κακοποίηση. Υπάρχει πραγματικά;

Υπάρχουν δυνάμεις και διδασκαλίες μέσα στη  Βασιλεία του Θεού, ανάμεσα σε χριστιανούς,  από τις οποίες άνθρωποι να παθαίνουν πνευματικές ζημίες;

Μπορεί πραγματικά να συμβεί κάτι τέτοιο, ή πρόκειται μόνο για ένα μοντέρνο χριστιανικό σύνθημα, που προκαλεί μη αναγκαία σχόλια και προβλήματα αντί να δίνει λύσεις;

Η πραγματικότητα είναι ότι οι εκκλησίες έχουν ανοίξει «χώρους συμβουλευτικής» όπου έρχονται αντιμέτωπες με αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, αποκτώντας θάρρος σε σχέση με αυτά  που τους συμβαίνουν, στρέφονται σε αναζήτηση βοήθειας.

Το βιβλίο των αριθμών 28

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οδηγίες για τους ιερείς και Λευίτες

ιη:1-7 Εδώ έχουμε την απάντηση του Θεού στην ερώτηση που έκαναν οι Ισραηλίτες στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου. Όχι, λέει ο Θεός της χάρης και του ελέους, επειδή ο Ααρών και οι γιοι του θα φυλάνε «τάς φυλακάς τού αγιαστηρίου καί τάς φυλακάς τού θυσιαστηρίου, καί δέν θέλει είσθαι πλέον οργή εις τούς υιούς  Ισραήλ». (εδ.5). Έτσι, ο λαός μαθαίνει ότι η ασφάλειά του είναι αυτοί που περιφρόνησε και μίλησε άσχημα εναντίον τους.
Ο Θεός είπε ότι μόνο από την οικογένεια του Ααρών θα προερχόταν ιερείς. Ολόκληρη η φυλή των εργατών ήταν ενωμένη με τον αρχιερέα και υποταγμένη σ’ αυτόν.

Εγώ είμαι Ιησούς (7)Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προηγουμένως κάναμε κάποιες αναφορές στην προΰπαρξη του Χριστού, τώρα όμως θα εξετάσουμε κάποια εδάφια που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό.

Υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν το όγδοο κεφάλαιο των Παροιμιών σε μια προσπάθεια ν’ αποδείξουν ότι ο Υιός του Θεού προϋπήρχε μαζί με τον Πατέρα. Διδάσκουν, λοιπόν, ότι αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στον Υιό. Αυτό το κεφάλαιο, όμως, μιλάει για τη σοφία και σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται ότι αυτή ήταν ο Υιός του Θεού. Ο απόστολος Παύλος μας λέει στην Α’ Κορ.α:30 ότι ο Χριστός «εγεννήθη εις ημάς σοφία», αλλά λέει «από Θεού», απ΄ τη θεότητα, όχι απ’ την ανθρώπινη φύση Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016


Πως μπορείς να κερδίσεις ψυχές για τον Κύριο

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Έλθετε οπίσω μου και θέλω σας κάμει αλιείς ανθρώπων» (Ματθ.δ:19). Συνεπώς, αν Τον ακολουθούμε πραγματικά, θα κερδίζουμε ψυχές. Τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν, «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ.κη:19). Οι χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη πήγαν παντού, κηρύττοντας το λόγο (Πράξ.η:4).

Πώς, λοιπόν, εσύ και εγώ μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί μάρτυρες Αυτού;

Εγώ είμαι Ιησούς (6)ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΛΕΜΟΝΑΔΑ

Το παράδειγμα που θα αναφέρουμε παρακάτω, έχει σκοπό να αποσαφηνίσει τη διπλή φύση του Ιησού Χριστού. Το λεμόνι αντιπροσωπεύει τον Ένα αληθινό Θεό που είναι Πνεύμα, τη θεότητα, τον Πατέρα. Το νερό αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση του Χριστού, τον Υιό.

Μη διαβάσεις απλά τα παρακάτω, αλλά μελέτησε προσεκτικά όλα τα εδάφια που αναφέρονται, προσπαθώντας να κατανοήσεις βαθιά το όλο θέμα.

Κ α λ η μ έ ρ α