Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (8)Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Προς όφελος του καθένα που θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η διδασκαλία της μονότητας του Θεού είναι μπερδεμένη, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σ’ αυτό το σημείο να δώσουμε τη «Διδασκαλία της Τριάδας» που πρωτοκυκλοφόρησε σαν «Δόγμα του Αθανάσιου». Το μόνο πράγμα που άλλαξαν οι Διαμαρτυρόμενοι Τριαδικοί είναι τα σημεία που αναφέρονται στην Καθολική εκκλησία.


Η ιστορία μας λέει ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος προσκάλεσε όλους τους επισκόπους της εκκλησίας για ένα γενικό συνέδριο στη Νίκαια το 325 μ.Χ. Το κύριο έργο αυτής της συνόδου ήταν να επιλύσει μια μεγάλη αντιλογία που είχε ξεσπάσει σχετικά με τη φύση του Χριστού. Ο Αθανάσιος της Αλεξάνδρειας πρότεινε την τριαδική θεώρηση του θέματος, η οποία έγινε δεκτή απ’ τη σύνοδο κι έτσι δημιουργήθηκε το «σύμβολο της Νίκαιας». Στο τέλος του τέταρτου αιώνα, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, έκανε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους κι η εκκλησία αυτή ονομάστηκε «Καθολική». Αργότερα, εξαιτίας διαφορών πάνω στο ίδιο θέμα, χωρίστηκε σε Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και Δυτική Καθολική Εκκλησία. Η ανατολική θεολογία έβαζε σαν βάση τα τρία πρόσωπα της «Αγίας Τριάδας» και προσπαθούσε να εννοήσει την ενότητά τους, ενώ η δυτική θεολογία έβαζε σαν βάση την ενότητα του Θεού και προσπαθούσε να καταλάβει το τρισυπόστατο Αυτού. Μέχρι σήμερα και οι δύο αυτές «εκκλησίες» αποδέχονται το «Δόγμα της Τριάδας» όπως αναφέρεται παρακάτω.

Αν και μερικές προτεσταντικές εκκλησίες απορρίπτουν όλα τα πιστεύω σαν δεσμευτικά, στην ουσία όλες υιοθετούν τη θεωρία της Τριάδας του Αθανάσιου. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι Τριαδικοί αποδέχονται τη διδασκαλία της Τριάδας, όπως αναφέρεται στο δόγμα του Αθανάσιου, το παίρνουμε σαν τον σταθερό ορισμό αυτού του δόγματος. Ακόμα, αυτοί που αποδέχονται αυτό το δόγμα σαν αρχή της πίστης τους, αριθμητικά υπερέχουν απ’ αυτούς που δεν το δέχονται, ανάμεσα στους Τριαδικούς.