Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Φύγε μακριά από την αποθάρρυνση!


Ψαλμ.α:1

Πρόσφατα ήμουν απογοητευμένος.

Συλλογίστηκα βαθιά τα χειρότερα πιθανά σενάρια στην περίπτωσή μου και απελπίστηκα.

Ψαλμ.α:1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν·


Έκανα και τα τρία:

  • Επικεντρώθηκα στα αρνητικά (περπάτησα εν βουλή ασεβών)
  • Αγνόησα την αλήθεια της αγάπης του Θεού (στάθηκα με αμαρτωλούς)
  • Αρνήθηκα την παρηγοριά του Θεού (κάθισα σε θέση χλευαστών).
Έπρεπε να σηκωθώ και να απομακρυνθώ από την αυτολύπηση, τη μεμψιμοιρία και την απελπισία, έτσι άνοιξα τις σημειώσεις αγάπης του Θεού (τη Βίβλο) και «ανανέωσα το νου μου».

Η αιτία της κατάθλιψης, της αγωνίας, και της αποθάρρυνσης είναι τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας. Διαβάζοντας το λόγο του Θεού δεν αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλά αλλάζει τις καρδιές μας και μας δίνει την αλήθεια και την ειρήνη μέσα στη δυσκολία.