Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (16)ΠΡΟΒΛΗΜΑ 19.  Η τριαδική διδασκαλία δεν μπορεί να κατανοηθεί

Το γεγονός ότι το δόγμα της τριάδας είναι μυστήριο που δεν μπορεί να κατανοηθεί ή να εξηγηθεί, αποδεικνύει ότι δεν είναι Βιβλική διδασκαλία. Η Άγια Γραφή λέει ότι μπορούμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη διδασκαλία περί Θεού (Ιωάν.η:32, ιζ:17, Α΄Θεσ.ε:21, Β΄Τιμ.γ:10, Τιτ.α:9).

Αν και οι λεπτομέρειες θα παραμείνουν άγνωστες στον άνθρωπο σ’ αυτή τη ζωή, οι βασικές ιδέες όλων των κυριοτέρων Βιβλικών διδασκαλιών έχουν αποκαλυφθεί στην Αγία Γραφή. Επειδή η διδασκαλία περί Θεού είναι ένα θεμελιώδες δόγμα της Βίβλου, πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τουλάχιστον τα ουσιώδη σημεία της φύσης του Θεού, τα οποία Αυτός μας αποκάλυψε.


Είναι αδικαιολόγητο για την διδασκαλία περί Θεού να είναι ένα «κεκαλυμμένο» μυστήριο, αδύνατο να κατανοηθεί, γιατί ο Θεός απαιτεί από εμάς να γνωρίζουμε τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, να αποδεικνύουμε αν οι διδασκαλίες είναι σωστές ή όχι και να μπορούμε να πείθουμε τους άλλους γι’ αυτές. Ο Θεός θα ήταν άδικος, αν απαιτούσε από μας να κάνουμε κάτι που θα μας ήταν αδύνατον.

Δεν είναι επιθυμία του Θεού να παραμείνει συγκεκαλυμμένος και κρυμμένος. Όρισε την αληθινή φύση Του μέσα στο λόγο Του και αυτές οι διακηρύξεις μπορούν να διαβαστούν και να κατανοηθούν. Ο Θεός περιμένει από εμάς να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε ό,τι έχει πει σχετικά με τον Εαυτό Του.

Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στο τι η Βίβλος λέει και τι οι τριαδικοί λένε για την διδασκαλία περί Θεού. Οι τριαδικοί επιμένουν ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση του Θεού. Για παράδειγμα λένε:

«Το ιερό μυστήριο της τριάδας είναι κάτι που το φως του δεν έχει αποκαλυφθεί ανάμεσα στους ανθρώπους... ο φυσικός νους δεν είναι ικανός να συλλάβει ή να εξηγήσει την τριαδική αντίληψη...»

«...Ο Θεός - τρεις σε ένα - είναι πέραν της αντιλήψεώς μας.. πέρα από το νου μας.. το μυστήριο της τριάδας υπερβαίνει το νου... αυτό το ιερό δόγμα είναι πάνω από την λογική...»

«... το μυστήριο της τριάδας... είναι θείας αποκαλύψεως και πρέπει να λατρεύεται από αυτούς οι οποίοι ταπεινά και πιστά το δέχονται. Η τριάδα είναι ένα αντικείμενο πίστης... η τριάδα των θείων προσώπων στην ενότητα της ουσίας είναι τελείως υπερφυσική, και πρέπει να την δεχτούμε με πίστη.»

«Υπάρχουν διαχωρισμοί με τέλεια έννοια ή ορισμό των λέξεων, υπάρξεις που χρησιμοποιήθηκαν για να διαχωρίσουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα... τρία πρόσωπα αλλά μια θεότητα δεν μπορούν πλήρως να ορισθούν... η Βίβλος δεν μας προσφέρει κανένα ορισμό της τριάδας...»

«... το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ανεξερεύνητη φύση του Θεού... ο ένας Θεός σε τρία πρόσωπα είναι μια τολμηρή σύλληψη... είναι ένα θεϊκό αίνιγμα όπου ένας κάνει τρεις, και οι τρεις έναν. Πράγματι η περιορισμένη σκέψη μας δεν μπορεί να κατανοήσει πιο πολύ την τριάδα σε ενότητα, όπως μια καρυδόφλουδα δεν μπορεί να χωρέσει την θάλασσα.»
«Συμβούλια και θεολόγοι... έχουν συγκρουσθεί με το ανέκφραστο μυστήριο των τριών υποστάσεων της θεότητας... δεν μπορούμε πλήρως να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν οι τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες μέσα στην θεότητα...»

«... είναι αδύνατον να περιγράψουμε με ανθρώπινα μέσα την βαθύτατη αλήθεια που αφορά τα τρία πρόσωπα, που αποτελούν την θεότητα.»

«Η τριάδα είναι υπεράνω κάθε δυνατότητας για τέλεια σύγκριση και εξήγηση. Δεν μπορούμε να βρούμε μια τέλεια αναλογία του θεολογικού δόγματος που εξετάζουμε.»

«Σαν καθηγητής ο J. Kenneth Grider τοποθετεί το θέμα στο άρθρο του «Η Αγία τριάδα» στο «Χριστιανισμός σήμερα» έτσι: Βγάλτε τα υποδήματα σας παρακαλώ, γιατί η αγία τριάδα είναι άγιο έδαφος. Κρατήστε μακριά τους διαμορφωμένους συλλογισμούς και την κοινή αριθμητική. Εδώ η λογική και τα μαθηματικά δεν επαρκούν».

Άλλοι τριαδικοί όπως ο W. H. T. Dau έκανε παρόμοιες δηλώσεις:

«Το ζήτημα που εκφράστηκε με τον όρο τριάδα φαίνεται να είναι πέρα από οτιδήποτε μπορεί ο νους μας να συλλάβει, να αιτιολογήσει και να εξηγήσει λογικά ό,τι αφορά τον Θεό της Γραφής. Το δόγμα της τριάδας είναι όλο ένα μυστήριο.

Είναι πέραν της δυνάμεως της εκκλησίας σ’ αυτό το δόγμα ως και σε άλλα, να ικανοποιήσει τον ερευνητικό ανθρώπινο νου. Όταν ο ανθρώπινος νους ζητά μια γνώμη πάνω σ’ αυτό το θέμα, η εκκλησία θα δηλώσει αμετακίνητα ότι αν επιθυμούμε να συλλάβουμε και να μιλήσουμε επιμελώς για τον Θεό, πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ Μοναρχιανισμού, Μονοθεϊσμού ή Τριθεϊσμού. Ή πρέπει να παραδεχθούμε τρία πρόσωπα και να αποδεχθούμε την πίστη της μιας ουσίας ή πάλι τα ίδια.

Το δόγμα της τριάδας είναι ακατανόητο για την ανθρώπινη λογική, και οτιδήποτε άλλο ανάλογο που μπορεί να παρουσιάσει για να το ερμηνεύσει σαν κατανοητό, διασπάται στο τέλος γιατί δεν υπάρχει τίποτα σ’ ολόκληρο το σύμπαν που να μπορεί να συγκριθεί τέλεια μ’ αυτό.»

Έτσι οι τριαδικοί επιμένουν ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Θεό, αλλά η Βίβλος λέει το αντίθετο. Σημειώστε ότι οι τριαδικοί που αναφέρθηκαν παραπάνω έρχονται κατευθείαν σε αντίθεση με ό,τι ο Θεός λέει στη Βίβλο.

Ησ.μγ:10,11, Ησ.με:3-6, Ησ.νβ:6, Ιερ.θ:24, Ιερ.ις:21, Β΄ Κορ.δ:6, Εφεσ.α:17, Κολ.α:10.

Ακριβώς επειδή η τριαδική διδασκαλία είναι ένα μυστήριο που δεν μπορεί να κατανοηθεί, δεν είναι η διδασκαλία του Θεού που περιέχεται στη Βίβλο.