Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Αύξηση περιστατικών καρκίνου παχέος εντέρου σε μικρές ηλικίες

Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτων από καρκίνο στις ανεπτυγμένες χώρες και «πυροδοτείται» συνήθως από μια αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (διατροφή με λιπαρά και επεξεργασμένα κρέατα).

Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου μεταξύ των ανθρώπων μικρής ηλικίας, σε σχέση με το παρελθόν, παρόλο που συνολικά η ασθένεια εμφανίζει φθίνουσα τάση. Σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα, ένας άνθρωπος κάτω των 50 ετών κινδυνεύει πλέον περισσότερο να εμφανίσει τη νόσο και μάλιστα σε προχωρημένη μορφή.


Διαπιστώθηκε ότι στις ΗΠΑ, μέσα σε μια δεκαετία, ο αριθμός των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,3%. Αντίθετα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μειώθηκε κατά 2,5% ο μέσος ετήσιος ρυθμός νέων περιστατικών σε άτομα άνω των 50 ετών.

Επίσης η μελέτη δείχνει ότι τα περιστατικά της συγκεκριμένης ασθένειας μεταξύ των νεότερων ανθρώπων είναι πιο προχωρημένα και επικίνδυνα (το 31% αφορούν καρκίνο σταδίου 3), σε σχέση με τους γηραιότερους (25% το ποσοστό καρκίνου σταδίου 3). Για τους καρκίνο σταδίου 4, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 26% και 18%.

Η σχετική δημοσίευση είναι από το γαστρεντερολογικό συνέδριο «Digestive Week 2016» στην Καλιφόρνια, και αφορά μελέτη περισσότερων από 1.000.000 περιστατικά της νόσου μεταξύ 2004-2013.