Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018


Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετεΥπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν ν' ακούσουν την αλήθεια, επειδή θα ταράξει την ψεύτικη ελπίδα που έχουν ότι θα πάνε στον ουρανό, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα πάνε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι στο Χριστιανισμό που πιστεύουν ότι είναι εντάξει με το Θεό, που πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι, επειδή τους το είπε κάποιος κήρυκας, ο οποίος θα έπρεπε να ξοδέψει περισσότερο χρόνο στη μελέτη της Βίβλου και λιγότερο χρόνο στο κήρυγμα.

Ακούω ανθρώπους να λένε ότι είναι σωσμένοι και τους ρωτάω πώς το ξέρουν ότι είναι σωσμένοι. Η απάντηση είναι, επειδή πιστεύουν. Και κανένας δεν τους έκανε τη δεύτερη ερώτηση: Πώς γνωρίζεις ότι πιστεύεις;

ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1)

 
Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια, η Γραφή σταθερά διδάσκει το μονοθεϊσμό. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια σήμερα να περάσει η ιδέα ότι η θεωρία της τριάδας ήταν αποδεκτή σ’ όλη την ιστορία της εκκλησίας. Είναι όμως αυτό αλήθεια; Οι ηγέτες της μεταποστολικής εκκλησίας ήταν Τριαδικοί; Υπήρχαν μονοθεϊστές στην ιστορία της εκκλησίας;

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούμε ότι: 

(1) Οι αμέσως μετά τους αποστόλους ηγέτες της εκκλησίας ήταν μονοθεϊστές. Είναι βέβαιο ότι δεν δίδαξαν τη διδασκαλία της Τριάδας όπως αναπτύχθηκε αργότερα κι όπως υπάρχει σήμερα. 

(2) Ακόμα και μετά την εμφάνιση του τριαδικού δόγματος, στα τέλη του δεύτερου αιώνα, αυτό δεν αντικατέστησε την πίστη στον ένα Θεό σαν επικρατούσα διδασκαλία, μέχρι το 300 περίπου μ.Χ. και παγιώθηκε καθολικά τον 4ο αιώνα. 

(3) Μετά που επικράτησε το δόγμα της Τριάδας, μονοθεϊστές υπήρχαν σ’ όλη τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018


Είσαι αρκετά τρελός;
Ο κόσμος λέει, «πάρε» και ο Ιησούς λέει, «δώσε». Για τη λογική του κόσμου, ο Ιησούς είναι τρελός, και όποιος νομίζει ότι μπορεί να Τον ακολουθήσει χωρίς να είναι κι αυτός λίγο τρελός, ζει κάτω από μια αυταπάτη (Frederick Buechner Πρεσβυτεριανός θεολόγος και συγγραφέας).

Μερικές φορές ενεργώ αρκετά λογικά.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (7)


Γιατί ο Θεός άφησε «μπερδεμένα» εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή;

Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε: Αν η διδασκαλία του μονοθεϊσμού είναι σωστή, γιατί ο Θεός άφησε να υπάρχουν τέτοια εδάφια που μπερδεύουν το ζήτημα; Για παράδειγμα, αν ο Θεός θέλει να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού, γιατί άφησε το Ματθ.κη:19 να είναι γραμμένο έτσι; Έστω κι αν εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει ότι πρέπει να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού, όμως δεν γίνεται αιτία περιττής ανακατωσούρας;

Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Πρώτα, αυτά τα εδάφια της γραφής δεν συγχύζουν όταν διαβαστούν στο ευρύτερο αρχικό πλαίσιο που γράφτηκαν, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για τα ανθρώπινα λάθη. Το εδάφιο που αναφέρει ο Ματθαίος ήταν απόλυτα κατανοητό την αποστολική περίοδο και δεν είναι λάθος του Θεού που αργότερα ανθρώπινες διδασκαλίες διαστρέβλωσαν την έννοια του εδαφίου απομονώνοντάς το από τα συμφραζόμενα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018


Είναι αμαρτία η επαναλαμβανόμενη προσευχή; Αυτό εξαρτάται. Η Γραφή απαντάει από δύο οπτικές γωνίες.


Πόσο συχνά πρέπει να προσευχόμαστε για το ίδιο πράγμα; Μια φορά είναι αρκετή, ή πρέπει να προσευχόμαστε επανειλημμένα;


Η Γραφή μας δίνει δύο απόψεις:ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (6)


Αποκάλυψη α:1

«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός…». Εδώ βλέπουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο αιώνιο Πνεύμα του Θεού και τον άνθρωπο Χριστό. Μόνο το Πνεύμα μπορούσε να δώσει την αποκάλυψη των αισχατολογικών γεγονότων. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν μπορούσε να τα γνωρίζει (Μάρκ.ιγ:32), που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός τα ήξερε δια του Πνεύματος. Ακόμα, η θεότητα του Ιησού δεν ήταν προϊόν της ανθρώπινης φύσης Του, αλλά αυτή η ενότητα της θείας με την ανθρώπινη φύση ήταν προϊόν της θεότητάς Του. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν φανερώνει μόνο πράγματα που πρόκειται να έρθουν, αλλά και τη θεότητα του Ιησού Χριστού, καθώς και τη γνώση ότι και τα δύο προέρχονται απ’ το Πνεύμα του Θεού. Ήδη απ’ το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Ιησούς φανερώνεται σαν ο Θεός, γιατί ο Ιωάννης Τον βλέπει σε όραση με όλη τη δόξα και τη δύναμη του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018


ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

Όταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, φαίνεται τόσο προφανές ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, ο Πατέρας.

Οι απόστολοι του Ιησού, αυτοί που ήταν πιο κοντά Του, ομολόγησαν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Ο Πέτρος γράφει «του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού» (Β’ Πέτρ.α:1). Ο Θωμάς προσφωνεί τον Ιησού «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» στο Ιωάν.κ:28. Επίσης, ο απόστολος Παύλος ονομάζει τον Ιησού «μεγάλο Θεό και Σωτήρα ημών Ιησού Χριστό» στο Τίτος β:13.


Πώς να παίρνεις σωστές αποφάσεις

  1) Μήπως ο Θεός έχει ήδη μια σαφή διδασκαλία σχετικά με αυτό;

Ι.Ναυή. α:8 Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως.

Αν ο Θεός έχει ήδη μιλήσει σχετικά με αυτό, δεν υπάρχει λόγος να αναρωτιέσαι πια. Απλά κάνε ό, τι σου είπε.

Απλό, έτσι δεν είναι;

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018


Υπάρχει μια άνω κλήσις


Ενδεχομένως να έχεις κουραστεί. Ίσως να ''κάθεσαι στις κερκίδες'', αντί να μάχεσαι τον καλό αγώνα. Μήπως όμως συμμορφώνεσαι με τούτο τον κόσμο; Σε ρωτώ:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (5)Αυτά τα εδάφια περιγράφουν τον Ιησού Χριστό έτσι: «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν αλλ’ εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού».

Προφανώς, αυτά τα εδάφια της Γραφής μας λένε ότι ο Ιησούς είχε τη φύση του Θεού, ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει όμοιό Του (Ησ.μ:25, μς:5,9). Ο μόνος τρόπος να είναι ο Ιησούς όμοιος με το Θεό είναι να είναι ο Θεός. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν «ίσα με τον Θεόν» με την έννοια ότι ήταν ο Θεός. Ωστόσο, δεν θεώρησε αυτό το αποκλειστικό προνόμιο σαν κάτι που έπρεπε να το κρατήσει με κάθε θυσία, αλλά εκούσια το άφησε κατά μέρος για να μπορέσει να σώσει το ανθρώπινο γένος.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018


Οι μάζες δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια

Δοκίμασε να σκεφτείς ελαφρώς διαφορετικά από τον κόσμο και όλοι θα αρχίσουν να σε υποπτεύονται: κάτι δεν πάει καλά, είσαι τρελός.

Εάν ανήκεις στην μάζα, θεωρείσαι λογικός. Μπορεί η μάζα να είναι στα πρόθυρα της τρέλας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εσύ πρέπει απλά να ανήκεις στην μάζα και να συμπεριφέρεσαι όπως όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για την ατομικότητα. Τα άτομα κλείνονται σε ψυχιατρείο.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (4)


Το πλήρωμα της θεότητας

Σ’ αυτό το βιβλίο, έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο Κολ.β:9, επειδή μας διδάσκει ότι το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί σωματικά στον Ιησού Χριστό. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλος ο Θεός, κάθε χαρακτηριστικό Του, όλη η δύναμή Του και ο χαρακτήρας Του είναι μέσα στο Χριστό. Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα, Γιάχβε, Λόγος και κάθε τι άλλο, είναι όλα μέσα στον Ιησού. Μερικοί τριαδικοί προσπαθούν ν’ αντιμετωπίσουν αυτή την ερμηνεία, αναφερόμενοι στο Εφεσ.γ:19 όπου λέει «δια να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού». Άρα, αρνούνται ότι το Κολ.β:9 μιλάει για την πλήρη θεότητα του Ιησού, ενώ υποστηρίζουν ότι το Εφες.γ:19 μιλάει για την πληρότητα της θεότητας μέσα στους Χριστιανούς! Θ’ απαντήσουμε σ’ αυτό το επιχείρημα, αναλύοντας χωριστά αυτά τα δύο εδάφια.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018


Τρεις «απραγματοποίητες» εντολές.
Οι εντολές στην Α’ Θες.ε:16-18 ακούγονται σαν αδύνατο να πραγματοποιηθούν, μέχρι να κατανοήσουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες.

Είναι πράγματι απραγματοποίητες αυτές οι εντολές; Θα το δούμε.

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού».


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (3)


Η «Αποστολική Ευλογία»

Β’ Κορ.ιγ:13 «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών. Αμήν».
Για άλλη μια φορά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Παύλος έγραψε αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο, σε μια εποχή που η τριαδική θεωρία ανήκε στο απώτερο μέλλον κι έτσι δεν υπήρχε πρόβλημα να μπερδευτούν ή να το δουν σαν κάτι ασυνήθιστο. Βασικά αυτό το εδάφιο αποδίδει τρεις όψεις ή ιδιότητες του Θεού που γνωρίζουμε και μπορούμε ν’ απολαύσουμε. Πρώτα, βλέπουμε τη χάρη του Θεού, που γνωστοποιήθηκε στο ανθρώπινο γένος με τη φανέρωσή Του εν σαρκί στο πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018


Ψευδοπροφήτες

Ο αριθμός των ψευδοπροφητών αυξάνεται αυτές τις έσχατες μέρες. Για να προετοιμαστούμε ενάντια στην προσπάθειά τους να μας εξαπατήσουν, καλό είναι να διαβάσουμε άλλη μια φορά τα παρακάτω εδάφια σχετικά με αυτούς.
   
   15
Ιερ.ιδ:14 Και είπε Κύριος προς εμέ, Ψευδή προφητεύουσιν οι προφήται εν τω ονόματί μου· εγώ δεν απέστειλα αυτούς ουδέ προσέταξα εις αυτούς ουδέ ελάλησα προς αυτούς· αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς όρασιν ψευδή και μαντείαν και ματαιότητα και την δολιότητα της καρδίας αυτών.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - Πράξεις - Αποκάλυψη (2)


Χαιρετισμοί στις Επιστολές

Οι περισσότερες επιστολές περιέχουν χαιρετισμούς που αναφέρουν τον Πατέρα Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Για παράδειγμα, ο Παύλος έγραψε, «χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού» (Ρωμ.α:7) και «χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού» (Α’ Κορ.α:3). Μήπως αυτή η φρασεολογία φανερώνει διαχωρισμό προσώπων; Αν το δεχτούμε έτσι, τότε θα συναντήσουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Κ α λ η μ έ ρ α