Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ

Ο ΤΙΤΟΣ

Ο Τίτος πίστεψε απ’ τον Παύλο γιατί τον αναφέρει σαν «γνήσιον τέκνον κατά κοινήν ημών πίστιν» (α:4). Τον ονομάζει ακόμα έτσι για να τον ξεχωρίσει από τους ψευδοδιδάσκαλους και να τον συστήσει στους Κρητικούς.

Υπήρξε ένας απ’ τους έμπιστους και αφοσιωμένους συνεργάτες του Παύλου. Ήταν ένας εργάτης γεμάτος πίστη του Κυρίου, Έλληνας στην εθνικότητα (Γαλ.β:3) που είχε επιστρέψει στο Χριστό από την ειδωλολατρία. Ο Παύλος τον είχε αφήσει να χειριστεί μερικές σημαντικές περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου και ο Τίτος τα κατάφερε καλά. Αργότερα ο Παύλος τον άφησε στην Κρήτη για να οργανώσει την εκκλησία εκεί.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Κάθε άνθρωπος πρέπει να εξασκήσει το ελεύθερο θέλω του. Χωρίς τον πειράζοντα και το Θεό να εργάζεται στη γη με απόλυτη εξουσία, δεν θα υπάρχει ερέθισμα για να αμαρτήσει κανείς. Ο άνθρωπος δεν θα είναι επιρρεπής στην αμαρτία, όταν όλα γύρω του θα είναι δικαιοσύνη.

Ωστόσο, στο τέλος της Χιλιετηρίδας, ο Θεός θα επιτρέψει στο διάβολο να αποφυλακιστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί που υπάκουσαν το Θεό  μόνο λόγω της απόλυτης εξουσίας που είχε πάνω στη γη, θα έχουν την ευκαιρία να επαναστατήσουν. Αν αυτό είναι μέσα στην καρδιά τους, να παρακούσουν το Θεό, τότε θα προσχωρήσουν στις τάξεις του εχθρού.


Προς Ρωμαίους (057)

Ρωμ.ι:14 Πως λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πως θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον, περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων;

Τα εδάφια 14-17 εξηγούν πώς οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πίστη, δείχνοντας προκαταρτικά ότι οι Εβραίοι είχαν κάθε ευκαιρία να πιστέψουν. Με μια σειρά από ρητορικές ερωτήσεις, τα εδάφια αυτά σε αντίστροφη σειρά παραθέτουν τα βήματα που απαιτούνται από αυτόν που θέλει να πιστέψει στο Χριστό και να Τον επικαλεστεί:

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017


ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣΟ Ιησούς είναι ο μεγάλος και ισχυρός Ελευθερωτής. Σπάζει κάθε δεσμό και ελευθερώνει τα παιδιά Του.

Ιωάν.η:36 Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά από την δαιμονική κατάληψη. Τα δαιμόνια είναι πνευματικά όντα, σε έχθρα με τον Θεό, κι έχουν δύναμη να προσβάλλουν και να θλίψουν τον άνθρωπο. Δεν έχουν μόνο δύναμη να θλίψουν τον άνθρωπο με αρρώστιες, αλλά συχνά αναφέρονται σαν υπάρξεις «ακάθαρτες» με αποτέλεσμα να μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο με πνευματική μόλυνση. Τα δαιμόνια μπορούν  να κατέχουν και να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους.


Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (03)
Ένας λόγος είναι πάντοτε η έκφραση μιας σκέψης και ο Ιησούς είναι η τέλεια έκφραση της σκέψης του Θεού για τον άνθρωπο.Γεγονός πάντως είναι ότι πουθενά μέσα στην Παλιά Διαθήκη ή στην αντίληψη του λαού, δεν υπήρχε η αίσθηση ότι ο λόγος του Θεού είναι μια δεύτερη προσωπικότητα ή μια δεύτερη θεότητα ξεχωριστή από τον Πατέρα.

Με το ξεκίνημα όμως της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης, μια τέτοια ιδέα άρχισε να αιωρείται. Ήταν ο Νεοπλατωνισμός που διακήρυττε τέτοιες θεωρίες που αργότερα διείσδυσαν μέσα στην εκκλησία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑΣ

Ο Θεός θα έρθει στην Ιερουσαλήμ για να κάνει διαθήκη με το λαό Του. Αυτή η διαθήκη θα περιλαμβάνει την πλήρωση με το Πνεύμα του Θεού που δεν θα φεύγει ποτέ απ’ αυτούς που θα το παίρνουν (Ης.νθ:20-21). Η δόξα του Θεού θ’ αναπαυτεί πάνω στην Ιερουσαλήμ (Ης.ξ:1-2). Οι Εθνικοί θα έρχονται απ’ όλα τα μέρη της γης, γιατί «η αφθονία της θαλάσσης θέλει στραφή προς σέ· αι δυνάμεις των εθνών θέλουσιν ελθεί προς σε» (Ης.ξ:5). Οι πύλες της Ιερουσαλήμ ποτέ δεν θα κλείνουν (Ης.ξ:11) ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έρχονται οποιαδήποτε στιγμή.


Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (02)

Η χρήση της λέξης «λόγος» στην Καινή Διαθήκη:

Ματθ.ε:37 - η κοινωνία μας με τους συνανθρώπους
Ματθ.ζ:26 - το λεγόμενο
Ματθ.ιβ:36- απολογία
Mάρκ.α:45- το γεγονός
Μάρκ.ια:29- ερώτηση
Λουκ.ε:15 - φήμη
Πράξ.α:1 - έκθεση
Πράξ.ια:22- τα νέα (οι ειδήσεις)
Πράξ.ιε:27- δια στόματος (προφορικά)
Πράξ.κ:7 - κήρυγμα
Ρωμ.θ:28 - λογαριασμός
Κολ.β:23 - φαινόμενο (σοφίας)

Ανακαλύφθηκαν 2 νέες μαύρες τρύπες στην "γειτονιά" μας

Βρετανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν την ύπαρξη δύο μαύρων οπών τεραστίων διαστάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο δύο σχετικά κοντινών γαλαξιών.

Παραμένουν πάντως σε απόσταση εκατομμυρίων φωτός και δεν θεωρούνται απειλή για τη Γη. Οι μαύρες τρύπες είχαν παραμείνει άγνωστες έως τώρα, επειδή είναι κρυμμένες πίσω από ένα προπέτασμα νεφών αερίων και σκόνης. 

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜέρος ΙΙ

Α. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟ.

Ματθ.ιζ:24-27

Τα γεγονότα.

Οι φοροεισπράκτορες πλησίασαν τον Πέτρο για να του ζητήσουν τα χρήματα για τα έξοδα του ναού. Αυτός ο φόρος ήταν ένα δίδραχμο. Πιθανότατα ο Πέτρος κατηγορήθηκε για αμέλεια των θρησκευτικών του καθηκόντων. Πολύ πιθανόν να τον κατηγόρησαν ότι ανήκει σε κάποια πολιτική παράταξη που αρνιέται να πληρώσει τον φόρο.

Αυτή η κατηγορία βάραινε επίσης και τον Ιησού. «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα;»

Του Πέτρου δεν του άρεσε αυτή η κατηγορία που τους βάραινε, έτσι απάντησε «Ναι» χωρίς να συμβουλευθεί τον Ιησού.

Αυτός ο φόρος ήταν για τους Εβραίους από το Συνέδριο, και στην πραγματικότητα τοποθετούσε τον κάθε Εβραίο στην θέση ενός ξένου ή εθνικού. Ο Ιησούς ήταν αντίθετος στον φόρο, και Αυτός επέτρεψε να γίνει γνωστή αυτή η αντίθεση.


Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (01)


Τώρα μπαίνουμε σ’ ένα θέμα, που απασχόλησε και απασχολεί καθένα που μελετά το λόγο του Θεού. Ένα θέμα βαθύ, θαυμαστό, πλούσιο αλλά και ευλογημένο γιατί μας εκφράζει τα βαθιά και τα απόκρυφα του Θεού Πατέρα, σχετικά με τη δημιουργία, τον άνθρωπο και τη σωτηρία του.

Το πρώτο κεφάλαιο στο ευαγγέλιο του Ιωάννη μας διδάσκει πολύ όμορφα την αλήθεια της φανέρωσης του Θεού εν σαρκί.


Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Καληνύχτα


Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Ιησούς Χριστός Βασιλιάς όλης της γης.

Ο Ησαίας ταυτίζει τη χιλιετή βασιλεία με τις έσχατες μέρες (β:2). Η κυβέρνηση της βασιλείας του Ιησού χαρακτηρίζεται σαν όρος. Μέσα σ’ ολόκληρη τη Βίβλο, τα όρη συμβολίζουν μέρη κυβέρνησης και ο Ησαίας λέει ότι η κυβέρνηση του Θεού ή το όρος του Θεού θα είναι πάνω απ’ όλα τα άλλα όρη. Απ’ όλα τα έθνη θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ όπου θα βρίσκεται ο θρόνος του Θεού, για να διδάσκονται απ’ Αυτόν (Ης.β:3).


Ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε
Τα εδάφια της Γραφής που αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας δεν αποδυναμώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ιησούς είναι ο ένας Θεός. Πιο κάτω παραθέτουμε 12 εδάφια που αποδεικνύουν ειδικά ότι ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε-ο ένας Θεός της Παλαιάς Διαθήκης.

1.   Στο Ησ.ν:3 έχουμε την προφητεία ότι κάποιος θα φώναζε στην έρημο, «Ετοιμάσατε την οδόν του ΚΥΡΙΟΥ» (Γιάχβε) και στο Ματθ.γ:3 λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Φυσικά, ξέρουμε ότι ο Ιωάννης ετοίμασε το δρόμο για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εφόσον το όνομα Γιάχβε ήταν το άγιο όνομα για τον ένα Θεό, η Γραφή δε μπορεί να το χρησιμοποιεί για κανένα άλλο πέρα από τον Άγιο του Ισραήλ και εδώ αναφέρεται στον Ιησού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μέρος Ι


Α. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΡΑΣΙ

Ιωάν.β:1-11

Πώς είχε η κατάσταση (περιστάσεις).

Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ο Ιησούς έκανε στην διακονία του. Έγινε στην Κανά, ένα χωριό περίπου 10 χλμ. Β.Α.  της Ναζαρέτ κατά την τρίτη ημέρα μετά την συνομιλία του Κυρίου μας με τον Ναθαναήλ.

Η αιτία του θαύματος ήταν μια γαμήλια γιορτή. Είναι πολύ πιθανόν η Μαριάμ να ήταν στενή συγγενής της νύφης, κι έτσι φαίνεται να είχε κάποια ευθύνη για τον γάμο. 

Ο Ιησούς και οι μαθητές Του ήταν καλεσμένοι.


Ο Ιησούς είναι ο ΠατέραςΕάν υπάρχει μόνο ένας Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας (Μαλάχ.β:10) και αν ο Ιησούς είναι ο Θεός, τότε το λογικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Σε όσους πιστεύουν, κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Ιησούς μπορεί να είναι Θεός αλλά όχι ο Πατέρας, θα δώσουμε περισσότερες Βιβλικές αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας, πράγμα που θα εδραιώσει το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Αληθινά, δύο εδάφια της Γραφής αρκούν για να το αποδείξουν.

1.   Στο Ησ.θ:6 ο Υιός αποκαλείται ο αιώνιος Πατέρας. Ο Ιησούς είναι ο Υιός που αναφέρεται στις προφητείες και υπάρχει ένας μόνο Πατέρας (Μαλαχ.β:10, Εφεσ.δ:6), έτσι ο Ιησούς πρέπει να είναι ο Θεός Πατέρας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΧΙΛΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Για χίλια χρόνια ο Ιησούς Χριστός θα κυβερνά τη γη με δικαιοσύνη και ειρήνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σατανάς θα είναι δεμένος, ευημερία θα έρθει στους ανθρώπους και ο ήχος της χαράς και της αγαλλίασης θα γεμίζει τη γη.

Ησαίας ια   ξε:18   Ζαχ.ιδ   Ιερ.κγ:3,6   Λουκ.α:30,33
Αποκ.ιθ:7,10   Λουκ.ιθ:11,19   Ης.β:1-14   Ζαχ.ιδ:17,19

Αποκ.κ:6

Η μέριμναΗσ.κς:3 Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί.

Ψαλ.νε:22 Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου, και αυτός θέλει σε ανακουφίσει· δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθή ο δίκαιος.


Το μυστήριο της ευσέβειαςΤο γεγονός ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί είναι ένα από τα πιο θαυμαστά και συγχρόνως πιο ακατανόητα πράγματα σχετικά με το Θεό. “Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα: ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί...” (Α’ Τιμ.γ:16). Ο Ιησούς δεν μοιάζει με κανένα άλλον άνθρωπο που υπήρξε ή θα υπάρξει. Έχει δύο φύσεις, είναι ο Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στο νου των ανθρώπων σχετικά με τη θεότητα πηγάζουν απ’ αυτό το μεγάλο μυστήριο. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη διπλή φύση του Χριστού και να διαχωρίσουν σωστά τους δύο Του ρόλους. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς ο Θεός ανέλαβε τη μορφή ενός μωρού και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Καληνύχτα


4 μικρές ιστορίες

Έξοδ.δ:2 Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Τι είναι τούτο, το εν τη χειρί σου; Ο δε είπε, Ράβδος.

Έξοδ.ιδ:16 συ δε ύψωσον την ράβδον σου και έκτεινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και σχίσον αυτήν, και ας διέλθωσιν οι υιοί Ισραήλ διά ξηράς εν μέσω της θαλάσσης·

Πολλές φορές η ευλογία της όρασης γίνεται κατάρα, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα, ο Μωυσής είδε την Ερυθρά θάλασσα να τους κόβει τον δρόμο.


Προς Ρωμαίους (056)

Ρωμ.ι:10 διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.

Επαναλαμβάνει τα δύο βασικά στοιχεία του εδ.9 και διακρίνει τις λειτουργίες τους. Η πίστη μας οδηγεί σε δικαιοσύνη, αυτό που λέμε δικαίωση δια πίστεως. Η ομολογία μας οδηγεί στη σωτηρία, την απόλυτη και μόνιμη απελευθέρωση που θα γευθούμε κατά τον ερχομό του Χριστού (Ρωμ.η:23-25, ιγ:11. Α' Πέτρ.α:5,9). 


Ο Ιησούς ήταν Θεός απ’ την αρχή της ζωής ΤουΟ Θεός φανερώθηκε εν σαρκί μέσω του Ιησού Χριστού, αλλά ποια στιγμή στη ζωή Του ο Θεός κατοίκησε μέσα στον Υιό; Η Γραφή διδάσκει κατηγορηματικά ότι το πλήρωμα του Θεού κατοικούσε μέσα στον Ιησού από τη στιγμή που γεννήθηκε.

1.   Στο Ματθ. α:23 λέει, “Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ’ ημών ο Θεός.” Ήταν “ο Θεός μαζί μας” από τη στιγμή που γεννήθηκε.

Kαλημέρα