Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Αθήνα

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΖΩΗ (2) - 01 04 2024


 

Ποιος είναι κύριος της ζωής μας;

Ο λόγος του Θεού στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρει: 

«Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης» (Γέν.α:26).

Μας έκανε δηλαδή ο Κύριος σαν τον εαυτό Του και τοποθέτησε μέσα μας την ιδιότητα του «άρχειν».

Έδωσε στον άνθρωπο την εξουσία να δημιουργεί και να κυριαρχεί επί της δημιουργίας και όλης της κτίσης.


 

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Χολαργός

 

Αποκάλυψη (38) 24 02 2007
 

Θα κριθούμε για την αποδοχή μας ή τη σιωπή μας.

 


Αυτό είναι ένα θέμα που βαραίνει τις καρδιές πολλών χριστιανών. Προσεύχομαι ώστε αυτή η ανάρτηση να σας εμπνεύσει να μιλήσετε ανοιχτά σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ιστορίας.

Παρ.λα:8 Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων.

Παρ.κδ:11,12 Ελευθέρονε τους συρομένους εις θάνατον, και μη αποσύρου από των όντων εις ακμήν σφαγής. Εάν είπης, Ιδού, ημείς δεν εξεύρομεν τούτο· δεν γνωρίζει ο σταθμίζων τας καρδίας; και ο φυλάττων την ψυχήν σου και αποδίδων εις έκαστον κατά τα έργα αυτού, δεν εξεύρει;

 


 

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

SEQUOIA national park CA 

Κήρυγμα


 

Αποφυγή λαθών που κοστίζουν ακριβά!     · Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

     · Πιστεύω στη συγχώρεση.

Ωστόσο, ορισμένα λάθη μπορεί να κοστίσουν ακριβά και καλύτερα να αποφευχθούν.

Ο λόγος του Θεού έχει πολλές ιστορίες ανθρώπων των οποίων τα λάθη κόστισαν. Ο Αδάμ και η Εύα, ο Ηλεί και οι γιοι του, οι βασιλιάδες Σαούλ και Δαβίδ, ο απόστολος Πέτρος, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και ούτω καθεξής.

Για το μήνυμά μου, όμως, επέλεξα ένα περιστατικό από τη ζωή του αποστόλου Παύλου.


 

Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

SEQUOIA national park CA

 

Τι Διδάσκει η Αγία Γραφή για το Φύλο (2)Γέν.α:27 Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς·

Γέν.ε:2 Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς, και εκάλεσε το όνομα αυτών, Αδάμ, καθ' ην ημέραν εποίησεν αυτούς.

Μάρκ.ι:6 απ' αρχής όμως της κτίσεως άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός·

Ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα εδάφια θα γινόταν αμφιλεγόμενα;

Αποκάλυψη (37) 27 01 2007


 

Φιλιππησίους β:6-8


Αυτά τα εδάφια περιγράφουν τον Ιησού Χριστό έτσι: «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν αλλ’ εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού».


 

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

SEQUOIA national park CA

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΖΩΗ (1) - 27 03 2024

Τι λέει η Γραφή για το φύλο;


Ας ξεκινήσουμε με το σχέδιο δημιουργίας του Θεού:

Γέν.α:27 Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς·

 

Στη συνέχεια, ας πάμε στην επιβεβαίωση της Καινής Διαθήκης για το σχέδιο του Θεού:

Ο Ιησούς δηλώνει συγκεκριμένα ότι ο Θεός δημιούργησε το αρσενικό και το θηλυκό και σχεδίασε το γάμο για σαρκική επαφή μεταξύ αρσενικού και θηλυκού.
 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ «ΚΕΝΩΣΗΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ.


Είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις απόψεις που έχει η θεωρία της τριάδας στο θέμα της κένωσης.

Λέει λοιπόν ότι το δεύτερο πρόσωπο της τριάδας, ο «προϋπάρχων θεός Υιός», προκειμένου να κάνει το θέλημα του Πατέρα, άφησε τη δόξα Του, το μεγαλείο Του, «απεκδύθηκε των θεϊκών ιδιοτήτων Του», άφησε τα ελεφάντινα παλάτια Του και ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος και πέθανε για να μας σώσει.


 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

SEQUOIA national park CA

 

Προς Ρωμαίους (41) 20 03 2024

Η νομική εφαρμογή της θεωρίας του ανάποδου κόσμου στο παράδειγμα των ομοφυλοφίλων


Με δεδομένο ότι, στους δύο προηγούμενους αιώνες, οι ομοφυλόφιλοι συνέθεταν μια στιγματισμένη ομάδα που υφίστατο τον χλευασμό, την καταπίεση και την σκληρή τιμωρία, ήγγικεν η ώρα να πάρουν το αίμα τους πίσω, περνώντας από την δεινή θέση των κυριαρχούμενων στην επικίνδυνη θέση των κυρίαρχων.


 

«αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν…» (Φιλιπ.β:5-11).Ένα εδάφιο που χρησιμοποιείται λάθος προκειμένου να υποστηρίξει τη λάθος διδασκαλία των δυο (τουλάχιστον) θεών, είναι η περικοπή στους Φιλιπ.β:5-11, που φανερώνει το φρόνημα του Χριστού.

Λένε λοιπόν ότι ο Χριστός ενώ ήταν στον ουρανό σαν θεός, πριν κατέβη στη γη, άδειασε από τη θεότητα Του, ταπεινώθηκε, έγινε άνθρωπος, ανέβηκε στο σταυρό και πέθανε για τις αμαρτίες μας.


 

Κυριακή 7 Απριλίου 2024

Beautiful Relaxing Guitar Music,The Best Spanish Guitar Sensual Romantic...

Μια γιορτή που χλευάζει τον Κύριό μας.Θα σας πάρει τέσσερα έως πέντε λεπτά για να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση και προσεύχομαι να σας παρακινήσει να προσευχηθείτε.

Είναι ένα από τα πολλά θέματα που ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά μου, και νιώθω όπως ένιωσε ο Ιερεμίας:

SEQUOIA national park CA

 

Αποκάλυψη (36) 20 01 2007


 

Χρειάζεται πραγματικά να πάω στην εκκλησία;Εγκατάλειψη της Συνάθροισης

Όλο και περισσότεροι πιστοί εγκαταλείπουν την εκκλησία και ρωτούν, γιατί πρέπει να πάω στην εκκλησία;

Το γεγονός είναι ότι αυτές τις μέρες χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον όλο και περισσότερο.

Ο Ιησούς είπε, αναφερόμενος στην εντολή της Καινής Διαθήκης για το δείπνο του Κυρίου ότι: