Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:23-25 Αναζητώντας τον Μεσσία σε λάθος πρόσωπαΜατθ.κδ:23-25 Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα προς υμάς.

Εν μέσω της μεγαλύτερης περιόδου αναταραχής και χάους στην ιστορία του κόσμου, ο Ιησούς υπενθυμίζει στους μαθητές του ότι ακόμη και τότε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Καθώς αυτό το απόσπασμα κινείται στα γεγονότα του δεύτερου μισού της θλίψης, η πρώτη προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η εξαπάτηση.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ο Ιησούς σαν «σημείον αντιλεγόμενον».
Όταν κάποτε ο Ιησούς αναρωτήθηκε μπροστά στους μαθητές Του, λέγοντας «Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;» (Λουκ.ιη:8), ασφαλώς γνώριζε καλά ότι ο ίδιος ήταν, είναι και θα είναι «σημείον αντιλεγόμενον»  (Λουκ.β:34), δηλαδή σημείο αντιλογίας, διαφωνίας και κρίσης μεταξύ των ανθρώπων, αφού πάνω στον Ιησού Χριστό - σαν άξονα, κέντρο και βάση της ιστορίας - και στο τι Εκείνος εκφράζει και εκπροσωπεί, στέκεται διαχρονικά όλη η ανθρωπότητα, αντλώντας νόημα και σκοπό από αυτό ακριβώς το ερώτημα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:22 Η σύντμηση των ημερών – ποιοι είναι οι εκλεκτοίΜατθ.κδ:22 Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι.

Η ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ο Κύριος διδάσκει ότι η Μεγάλη Θλίψη θα πρέπει να διακοπεί σύντομα. Η συντόμευση της Μεγάλης Θλίψης σε λιγότερο από 3 ½ χρόνια είναι μία από τις σημαντικότερες αλήθειες που πρέπει να γίνουν κατανοητές, αν θέλουμε να καταλάβουμε την χρονολογία των γεγονότων του τέλους.

Διδάσκει αυτό το κείμενο ότι ο Κύριος θα μειώσει τον αριθμό των ημερών που προφήτευσαν αλλού από 1260 ημέρες (Αποκ.ια:3, ιβ:6); Η Μεγάλη Θλίψη θα είναι μικρότερη από 1260 ημέρες; Με απλά λόγια, όχι! Τότε τι διδάσκει;

Κ α λ η μ έ ρ α

Λίμνη Μαραθώνα

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Σιωπηλά όπλα... για έναν αθόρυβο πόλεμο!!


Το «Σιωπηλά όπλα για έναν αθόρυβο πόλεμο», εξηγεί θαυμάσια την τεχνική της μαζικής πλύσης εγκεφάλου. Αυτό το εκτενές και λεπτομερές έγγραφο που χρονολογείται από το 1979 περιγράφει μία πολιτική που επιβλήθηκε από το 1950. Το έγγραφο λέει πως: «ο αθόρυβος πόλεμος ...; κηρύχθηκε από τα κέντρα εκείνα που θέλουν μια ανθρωπότητα υποδουλωμένη και εγκλωβισμένη στην ύλη και αποκομμένη από την ανώτερη διάσταση του ανθρώπου, την πνευματική, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα 1954»....

Εδώ υπάρχει μια περίληψη του περιεχομένου του:

«Η εμπειρία έχει αποδείξει πως η πιο απλή μέθοδος για την εξασφάλιση ενός σιωπηλού όπλου και η απόκτηση ελέγχου του κοινού, είναι να τους διατηρούμε ανεκπαίδευτους και αδαείς όσον αφορά τις αρχές  των βασικών συστημάτων αφ' ενός, ενώ αφ' ετέρου να τους κρατούμε σε σύγχυση, να τους  έχουμε αποδιοργανωμένους και αποσπασμένους σε θέματα που δεν έχουν καμία πραγματική σημασία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:15 Το βδέλυγμα της ερημώσεως
Ματθ.κδ:15 Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή-
Έχουμε πλέον φτάσει στο μέσο της θλίψης στην χρονολογική παρακολούθηση αυτού του αποσπάσματος. Ο Χριστός αναφέρει το βασικό γεγονός πάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρο το απόσπασμα, όταν μιλά για το βδέλυγμα της ερήμωσης. Για ποιο πράγμα μιλάει;

ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ

Τα βασικά εδάφια στον Δανιήλ που αναφέρουν τον όρο «βδέλυγμα της ερήμωσης» είναι Δαν.θ:27, ια:31 και Δαν.ιβ:11. Αυτός είναι ένας τεχνικός όρος, που σημαίνει ότι έχει μια ακριβή και συνεπή έννοια και στα τρία εδάφια. Η φράση αναφέρεται σε μια βδελυκτή πράξη που κάνει, στην προκειμένη περίπτωση, στον Ναό, κάτι ακάθαρτο. Το Δαν.ια:31 μιλάει για μια πράξη που εκπληρώθηκε στην ιστορία πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Το Δείπνο του Κυρίου
Συσσωρεύουμε λάθη σε βάρος μας, αλλά μεταδίδουμε και λάθη στους γύρω που μας συμβουλεύονται. Αγρύπνια και ανοιχτή καρδιά στις υποδείξεις του Αγίου Πνεύματος είναι η πιο ασφαλής τοποθέτηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που βρίσκονται στα θεμέλια της πίστης μας.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:12-13 Αύξηση της ανομίας
Στο Ματθ.κδ:9-14, ο Ιησούς μιλάει για την πνευματική κατάσταση κατά το πρώτο μισό της επταετούς περιόδου της Θλίψης. Δεν είναι ωραίο θέαμα. Δεδομένου ότι οι πιστοί θα διωχθούν και θα θανατωθούν, θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση στους πιστούς, ειδικά στους Εβραίους πιστούς να αποστατήσουν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


«ΤΟΞΙΚΟΙ» ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ


Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εις πολλά πταίομεν άπαντες (Ιάκ.γ:2).

Αυτό το άρθρο είναι μια καλή ευκαιρία να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δείξει τις πτυχές της ζωής μας που δεν είναι παράλληλες με το ευαγγέλιο και να μας δείξει τον τρόπο να είμαστε μια εκκλησία που πραγματικά θα δοξάζει τον Ιησού Χριστό!

Υπάρχουν κάποιοι «τοξικοί» Χριστιανοί που έχουν την ιδιότητα και ικανότητα να επηρεάζουν ολόκληρες εκκλησίες σήμερα.

Ίσως να αναγνωρίσουμε κάποια σημεία στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ναι, καλό είναι να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε!

Να λοιπόν οι τοξικοί τύποι Χριστιανών:

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Ματθ.κδ:9-13 Μίσος για τους Εβραίους πιστούςΜατθ.κδ:10-13 Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς, και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

Ο Ιησούς προχωρεί στην περιγραφή του πρώτου μισού της Θλίψης, με στόχο τα μέσα της επταετούς περιόδου (Ματθ.κδ:15). Σε αυτή την ενότητα ο Κύριός μας περιγράφει την πνευματική κατάσταση των Εβραίων μέσα στην γη του Ισραήλ (Ματθ.κδ:10-13). Η πνευματικότητά τους δεν είναι καλή, από την πλευρά του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Κήρυγμα


Πως γίνεσαι μαθητής του Χριστού

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν τους ρωτήσεις με ποιον θέλουν να περάσουν την αιωνιότητα, με τον Ιησού ή με το Σατανά, απαντούν ότι διαλέγουν τον Ιησού.


Για να περάσεις την αιωνιότητα με τον Ιησού, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα:

·   Πρέπει να ζητήσεις από τον Ιησού να σε σώσει. Αυτό συμβαίνει όταν Του ζητήσεις να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες σου και το κάνεις μέσα απ’ την καρδιά σου. Το θέμα δεν είναι να ψιθυρίσεις μερικά άσκοπα λόγια και να συνεχίσεις τη «χαρούμενη» ζωή σου. Στο βάθος κάθε επίκλησης για συγχώρεση βρίσκονται τύψεις. Εάν έχεις τύψεις για την αμαρτωλή σου κατάσταση και μετανοήσεις, ο Θεός θα σε συγχωρέσει.

Κ α λ η μ έ ρ α