Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019


Διακηρύξεις της Βίβλου, ότι ο Χριστός είναι «Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ».
   1) Ιωάν.κ:28 Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου.

   
   2) Ρωμ.θ:5 των οποίων είναι οι πατέρες, και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.

Πρέπει να προσέξουμε ότι δεν λέει πως ο Χριστός είναι «ο επί πάντων Θεός», αλλά ότι είναι «επί πάντων Θεός ευλογητός». Το οριστικό άρθρο «ο» δεν αναφέρεται στη λέξη «Θεός», αλλά στη λέξη «Ων».

Ο απ. Παύλος ονομάζει τον Κύριό μας, «ο Θεός επί πάντων Ευλογητός». Ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι ο Υιός του Ευλογητού.

Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (6)


ΟΙ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΞΕΠΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Ξεπεσμός εξαιτίας πλανεμένης διδασκαλίας.

Η Καινή Διαθήκη εξηγεί με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι ο πιστός ενδέχεται να αποξενωθεί από τη χάρη του Θεού και να χάσει τη Σωτηρία του πιστεύοντας πλανεμένες δογματικές διδαχές, «άλλο ευαγγέλιο» (Γαλ.α:8).

Η πρώτη τούτη περίπτωση, παρουσιάστηκε στην εκκλησία των Γαλατών, τους οποίους ο απόστολος προειδοποιεί με την πρέπουσα σοβαρότητα:

«Εγώ ο Παύλος σας λέγω, ότι εάν περιτέμνησθε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν» (Γαλ.ε:2).

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019


Το Ισραήλ και ο ΘεόςΒασικές γνώσεις του Ισραήλ για τον Θεό

Είναι πολύ ξεκάθαρο στην Π.Δ. ότι πολλοί (ίσως και οι περισσότεροι) Ισραηλίτες αποστάτησαν σε διάφορες περιόδους πριν τον καιρό του Χριστού. Αυτό περιλάμβανε βασιλιάδες, ιερείς, και πολύ απλό λαό.

Σίγουρα κάθε λάτρης πρέπει να γνωρίζει τον Θεό του. Αυτό είναι βασικό σε οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά πολύ περισσότερο για τον Θεό της Βίβλου. Ποιος είναι λοιπόν Αυτός ο Θεός;

Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (5)ΟΙ ΑΜΕΤΑΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Όπως τα Ευαγγέλια, έτσι και οι Επιστολές εξηγούν πως χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένοι όροι, που κάνουν την ψυχή να είναι βέβαιη για την αιώνια ασφάλεια της. Πράγματι η Αγία Γραφή έχει πολλά «αν» που κάπως ενοχλούν αυτόν που θέλει να κληρονομήσει την αιώνια ζωή «άνευ όρων».

Εβρ.γ:13-14
«προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομά­ζεται το «σήμερον», δια να μη σκληρυνθή τις εξ υμών δια της απάτης της αμαρτίας. διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως»
Η καθημερινή πνευματική απασχόληση του Χριστιανού με τη μελέτη του λόγου του Θεού και τις συντροφιές πνευματικής οικοδομής, προλαμβάνει το ενδεχόμενο να σκληρυνθεί η καρδιά του. Είναι το αντιφάρμακο ενάντια στις μεθόδους απάτης που χρησιμοποιεί η αμαρτία για να παρασύρει τα θύματά της, -εξη­γεί ο απόστολος. Οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες για τη συμμε­τοχή μας στη ζωή του δοξασμένου Κυρίου, θα πραγματοποιη­θούν μονάχα αν ο πιστός κρατήσει μέχρι τέλους αυτά που είχε εξαρχής διδαχθεί και πιστέψει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019


Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣΤα προβλήματα του κόσμου δεν είναι καινούργια. Στη σημερινή εποχή έχουν πολλαπλασιαστεί και επιδεινωθεί. Μπορεί να μας εμφανίζονται με νέα μορφή, αλλά στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε τους ίδιους πειρασμούς, τις ίδιες θλίψεις, τις ίδιες δοκιμασίες που πάντοτε αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα.


Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (4)


Να πως η Αγία γραφή προβάλει και εξηγεί αυτή τη μεγάλη και κρίσιμη αλήθεια:

ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ματθαίος ε:13.
«Σείς είσθε το άλας της γης εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ειμί να ριφθή έξω, και να καταπατήται υπό των ανθρώπων».
Το αλάτι προλαμβάνει τη φυσική αποσύνθεση, έτσι και το πνευματικό αλάτι, -η ζωή των πιστών του Χριστού-, προλαμβάνει την πνευματική αποσύνθεση του περιβάλλοντος τους. Όταν όμως το αλάτι χάσει τις ιδιότητές του, φυσικά αχρηστεύεται και δεν χρειάζεται πλέον για τίποτε, γίνεται χώμα, χάνει όλη την αξία του και οι άνθρωποι το πατούν. Ίδιο είναι και το αποτέλεσμα της πνευματικής αποσύνθεσης του οπαδού του Χριστού. Η ζωή του ενδέχεται να χάσει τα χριστιανικά της στοιχεία και γνωρίσματα, οπότε γίνεται άχρηστη για το Θεό και τους σκοπούς Του, επειδή γίνεται ένα με την πνευματική αποσύνθεση όλου του υπόλοιπου κόσμου.
Περιττό να πούμε, ότι η παραβολή δεν θα εκπλήρωνε κανένα σκοπό στην περίπτωση που δεν θα υπήρχε το ενδεχόμενο, για τον πιστό του Χριστού, να φθαρεί και να αποτύχει στην πνευματική του ζωή.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019


Αγρυπνείτε … ας εγερθώμεν…
Δεν χρειάζεται μεγάλος κόπος, για να διακρίνει κανείς την κατάσταση που βρίσκεται η ορατή, χριστιανική εκκλησία στην χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ο διάβολος έχει καταφέρει με θαυμάσιους τρόπους να κοιμίσει τον χριστιανισμό μέσα σε μια νιρβάνα ψέματος. Υπάρχει μια καλοστημένη θεατρική σκηνή, όπου ηθοποιοί, παριστάνουν τους εργάτες του Θεού, με μοναδικό σκοπό να βγάλουν ένα όνομα στην κοινωνία, βρε αδελφέ, ικανοποιώντας με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς που τους ακολουθούν.

Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (3)


Το άλλο εδάφιο που επικαλούνται για την αιώνια ασφάλεια της ψυχής, «άνευ όρων» είναι το: Ρωμ.η:38

«Είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγε­λοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών».

Στην περίπτωση τούτη ο απόστολος απαριθμεί διάφορες επικίνδυνες περιπτώσεις που είναι ικανές να χωρίσουν τον πιστό από την αγάπη του Θεού, δίχως όμως και να περιλαμβάνει στον κατά­λογό του την αμαρτία ή την απιστία του Χριστιανού, σαν παράγοντες του ξεπεσμού του από την αγάπη του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019


Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (2)


Αυτοί που δέχονται το δόγμα της «αιώνιας ασφάλειας άνευ όρων», υποστηρίζουν, ότι εφόσον ο Χριστιανός έχει σωθεί, βρίσκεται ασφαλι­σμένος στη χάρη του Θεού, και είναι αδύνατο να ξεπέσει απ' αυτή τη χάρη και να χάσει τη σωτηρία του. Σε καμιά απολύτως περίπτωση - λένε­ - δεν μπορεί ο πιστός να στερηθεί αυτό το αιώνιο δώρο, ακόμα κι αν δεν μένει στο θέλημα του Θεού.
Που στηρίζεται αυτή η διδαχή της αιώνιας ασφάλειας της ψυχής, «άνευ όρων»;
Ιδού, με λίγα λόγια:

Τα συμπτώματα της κατάθλιψης.Πώς αναγνωρίζουμε αν πάσχουμε ή αν περνάμε ξυστά από την κατάθλιψη; Ο επίσημος οδηγός ψυχολογίας DSM μας διαφωτίζει.

Όλοι περνάμε μέρες που νιώθουμε καταθλιπτικά συμπτώματα, όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ή μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι μάστιγα, αφού μετά το άγχος είναι η πιο συνηθισμένη ψυχική διαταραχή.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019


Αιώνια ασφάλεια της ψυχής - μπορεί ο χριστιανός να χάσει τη σωτηρία του; (1)

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει χριστιανός. «Χριστιανός» δεν είναι κάποιος που κάποτε είπε μια προσευχή (που ίσως του υπαγόρευσαν) ή πήγε μπροστά, στο θυσιαστήριο, όπως λένε, και σήκωσε τα χέρια του ψηλά, ή που μεγάλωσε μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Ενώ κάθε ένα από αυτά μπορεί να είναι κάποια «χριστιανική» εμπειρία, δεν είναι αυτό που σε κάνει Χριστιανό.

Ένα από τα θλιβερά χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε είναι η αλλοίωση των λέξεων, των εννοιών, των νοημάτων, και βέβαια και των αξιών.

Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Το βιβλίο των Ψαλμών μας καταπλήσσει με τους πολλούς μελαγχολικούς ψαλμούς που περιέχει. Ακόμα και γνωστές Βιβλικές προσωπικότητες, όπως ο Ιερεμίας και ο Ηλίας πέρασαν από μελαγχολικές περιόδους στη ζωή τους. Θέλοντας κάποιος να τονίσει τη σκοπιμότητα της κατάθλιψης είπε: «Οι κοιλάδες υπάρχουν για να εκτιμήσουμε την εμπειρία των βουνοκορφών».

Τα καθημερινά νέα είναι γεμάτα από υφέσεις, πληθωρισμούς, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, θανάτους, αρρώστιες, θλίψεις και παγκόσμια ενεργειακά προβλήματα και ανεργία. Όταν ο Χριστιανός προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που βασανίζουν τον κόσμο κυριεύεται συχνά από συναισθήματα απελπισίας και τότε δεν μπορούμε παρά να «κλάψουμε μ’ εκείνους που κλαίνε», καθώς προσπαθούμε να σηκώσουμε ή να ελαφρύνουμε τα βάρη που πιέζουν τον κόσμο. Όταν συμβαίνει αυτό, βρισκόμαστε στην άκρη του γκρεμού της μελαγχολίας, της κατάθλιψης.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019


Η ειδωλολατρική προέλευση της «Τριάδας».Το «Dictionary of Religious Knowledge»:
«Πολλοί λένε ότι η τριάδα είναι ένα κακό που δανείστηκε από ειδωλολατρικές θρησκείες και εμβολιάστηκε στη χριστιανική πίστη».

Ο Edward Gibbon λέει στον πρόλογο του στο «History of Christianity»:
«Αν η ειδωλολατρία νικήθηκε από τον Χριστιανισμό, είναι εξίσου αλήθεια ότι ο Χριστιανισμός «χάλασε», διεφθάρη από την ειδωλολατρία. Η αγνή πίστη των πρώτων Χριστιανών σε ένα μόνο Θεό..., άλλαξε από την εκκλησία της Ρώμης, και μετατράπηκε στο ακατανόητο δόγμα της Τριάδας. Πολλές από τις παγανιστικές διδασκαλίες, που εφευρέθηκαν από τους Αιγυπτίους και εξιδανικεύτηκαν από τον Πλάτωνα, διατηρήθηκαν σαν σωστές διδασκαλίες».

Η πανδημία που δεν της δίνει κανείς σημασία!
Δεν ξεχωρίζει φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικονομική κατάσταση, δεν υπολογίζει τίποτα απλά θερίζει! Είναι μια πανδημία πραγματική και όχι ψεύτικη σαν αυτή της γρίπης και υπολογίζεται πως κάθε χρόνο σκοτώνει περίπου 850.000 ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πως τους σκοτώνει ακριβώς; Τους κάνει να αυτοκτονήσουν..

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019


Άνθρωπος και διαφθορά...Σίγουρα αναρωτιέσαι σε τι κόσμο ζεις... Βιώνεις την αυτοκαταστροφικότητα ως κομμάτι της φύσης σου, κολακεύεσαι από την εξουσία, καταναλώνεις με χαρά το ακριβό και με μεγαλύτερη χαρά αναλώνεσαι από κάθε τι φθηνό.

Νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος να πεις "όχι", όμως δε μπορείς να ξεφύγεις από το "ναι", ιδιαίτερα όταν το "ναι" πληρώνει καλύτερα. Αν δεν το παραδέχεσαι ίσως η υποκρισία σε τυφλώνει, ίσως η αυτογνωσία δεν είναι προνόμιο σου, ή ίσως είσαι ένας αληθινός αφανής ήρωας της εποχής σου.


Τρεις «απραγματοποίητες» εντολές.Οι εντολές στην Α’ Θες.ε:16-18 ακούγονται σαν αδύνατο να πραγματοποιηθούν, μέχρι να κατανοήσουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες.

Είναι πράγματι απραγματοποίητες αυτές οι εντολές; Θα το δούμε.

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού».

ΠΑΝΤΟΤΕ; ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ; ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ;

Κ α λ η μ έ ρ α