Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Ταύτα δε έγειναν παραδείγματα ημών


Ψαλ. 32:9 Μη γίνεσθε ως ίππος, ως ημίονος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσις· των οποίων το στόμα πρέπει να κρατήται εν κημώ και χαλινώ, άλλως δεν ήθελον πλησιάζει εις σε.
Συνετός είναι ο φρόνιμος, ο σοφός.
Παρ. η:12 Εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως, και εφευρίσκω γνώσιν συνετών βουλευμάτων.
Παρ. ιβ:16 Ο άφρων φανερόνει ευθύς την οργήν αυτού· ο δε φρόνιμος σκεπάζει το όνειδος αυτού.
Παρ. ιδ:8 Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζη την οδόν αυτού· η δε μωρία των αφρόνων αποπλάνησις.

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (29)Περίληψη

Όπως όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα, τα χαρίσματα αποκάλυψης είναι διαθέσιμα σε κάθε πιστό βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο. Σε περιόδους που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, σε επείγουσες ανάγκες ή κρίσεις, καθένας από εμάς πρέπει να ζητά από τον Κύριο να μας δώσει υπερφυσική σοφία, γνώση, ή διάκριση πνευμάτων, ανάλογα με την περίσταση.
Είναι λογικό, από τη φύση τους, αυτά τα χαρίσματα να είναι πιο πολύτιμα για τους πνευματικούς ηγέτες. Συχνά, ο Θεός θα δώσει στον ποιμένα υπερφυσική καθοδήγηση για μια δύσκολη απόφαση, υπερφυσική γνώση σχετικά με ένα κρυμμένο πρόβλημα στην εκκλησία, ή διάκριση σχετικά με κάποιο πνεύμα που εναντιώνεται στη διακονία του.

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Έσύ και το αμάξι σου
ΨαράδεςΠ Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΒΡΑΙΟΙ
ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Πραξ.α:13-15, β:5-41
Πραξ.η:5-17
Πραξ.ι:44-48  ια:13-18
Πραξ.ιθ:1-7
33 μ.Χ. 120 άτομα συμπεριλαμβανομένης της Μαρίας και των αποστόλων - 3000!
Ένα χρόνο αργότερα πιστεύουν και βαπτίζονται περισσότεροι.
8 χρόνια αργότερα, ο Κορνήλιος, ένας θεοσεβής άνθρωπος!
22 χρόνια αργότερα, οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή!

Παλιά Κρήτη


Η NELLY’S KAI Η ΚΡΗΤΗ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Η Nelly's (Ελλη Σουγιουλτζόγλου) γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας της ήταν μεγαλέμπορος. Είκοσι χρονών πηγαίνει στη Δρέσδη να σπουδάσει ζωγραφική και μουσική. 

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Παλιά αθήνα


Φωτογραφία από card postal της εποχής 1905. Τότε που σύμφωνα με τα πρώτα  δημογραφικά στοιχεία η Αθήνα στις αρχές του 20ου αιώνα αριθμούσε 123.000 κατοίκους.
(Φωτογραφία : Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο )

7 Επικίνδυνες αλήθειες σχετικά με τους ψευδοδιδασκάλους

Κανένας δεν διαφημίζει τον εαυτό του σαν ψευδοδιδάσκαλο - τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε γι’ αυτούς;

Κοιτάζοντας πίσω την Εκκλησιαστική ιστορία, βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν υπονομεύσει την εκκλησία με διάφορους τρόπους. Ο Joseph Smith, ο οποίος ίδρυσε το Μορμονισμό, η Ellen G. White, που οδήγησε τους Αντβεντιστές της έβδομης ημέρας σε υψηλά επίπεδα, σύγχρονες μορφές όπως ο Benny Hinn, ο τηλευαγγελιστής θεραπευτής, και όλους αυτούς που έχουν ανακατευτεί με αλλότρια, όπως η θεωρία της Τριάδας.

Αναζητώντας την αλήθεια - 046Τα χαρίσματα του Πνεύματος

A. Τα χαρίσματα δόθηκαν στην εκκλησία


Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σήμερα σχετικά με την ομιλία σε άγνωστες γλώσσες καθώς το Πνεύμα δίνει το αποφθέγγεσθαι, σαν μαρτυρία ή σημείο ότι κάποιος έχει βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα, καθώς και το χάρισμα των γλωσσών για το οποίο ο Παύλος έγραψε στην Α΄Κορινθίους.

Πολλοί ίσως σας πουν ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν είναι για όλους, είναι για μερικούς, άρα δεν είναι απαραίτητο να το έχει κανείς. Χρησιμοποιούν σαν βάση γι’ αυτή τη θεωρία, την επιστολή του απόστολου Παύλου στην εκκλησία της Κορίνθου, όπου έγραψε, «πλην εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω διά του νοός μου, διά να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσαν αγνώριστον» (Α΄Κορ.ιδ:19).

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Παγκοσμιοποίηση, χριστιανός & χριστιανική εκκλησία


Η παγκοσμιοποίηση για την οποία γίνεται τόσος λόγος και τόσος θόρυβος τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι που μας ήρθε ξαφνικά και απροσδόκητα. Υπήρξε προϊόν μιας εξέλιξης σε πολλούς τομείς, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας που έδωσε την ευκαιρία για την εύκολη διακίνηση των ιδεών και των πληροφοριών προπάντων μέσα από τις τηλεπικοινωνίες, την τηλεόραση και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κι αυτό σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών μέσων, που βοήθησε καθοριστικά στο να έρθουν σε επαφή και γνωριμία μεταξύ τους οι λαοί, να γνωρίσει ο ένας τον πολιτισμό του άλλου και τις κάθε είδους συνήθειές του, να δανειστεί ο ένας απ’ τον άλλο στοιχεία της τέχνης του, της φιλοσοφίας του, της θρησκείας του, δημιουργώντας το αμφιλεγόμενο ρεύμα του μεταμοντερνισμού που ζούμε στον καιρό μας και που προκαλεί τόση σύγχυση σ’ όλους τους τομείς. 

καλημέρα


Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Περιπατείτε ακριβώς!


«Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί»   Εφες.ε:15

Ο Θεός είναι αγαθός αντίθετα με το διάβολο που είναι πονηρός, γι’ αυτό χρειάζεται ΣΟΦΙΑ στο περπάτημά μας με τον Κύριο!

Καλημέρα


Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Ο σκοπός αυτού του Blog

Μας αρέσει να μελετάμε το λόγο του Θεού και επί του παρόντος αγωνιζόμαστε για όλα τα σημαντικά θέματα της πίστης μας όπως μας προτρέπει ο Ιούδας.
 
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν το λόγο του Θεού με σαφή και απλό τρόπο. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτού του blog.
 

Η ζωή του Χριστού στα 4 ευαγγέλια (12)

α:16 επιστρέψει: σημαίνει ότι είχαν φύγει από τα χέρια του Θεού, πήγαιναν σε λάθος κατεύθυνση, και ο Ιωάννης θα τους επέστρεφε.
Ο Ιωάννης είναι τύπος του Υιού άρσεν του οποίου η διακονία είναι να κηρύξει το ίδιο μήνυμα, να προαναγγείλει τον ερχομό του Κυρίου ο Οποίος τώρα δεν θα έρθει για να βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω, αλλά εν πυρί.

Καλημέρα


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Τι σημαίνει ορθοτομώ;Β’ Τιμ.β:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Τι σημαίνει ορθοτομώ το λόγο της αλήθειας;

Η Βίβλος καλύπτει μια χρονική περίοδο, από τη δημιουργία μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Μωυσής που έγραψε τα πρώτα πέντε βιβλία της Αγίας Γραφής (Γένεση – Δευτερονόμιο), έζησε πριν περίπου 5.800 χρόνια.  Από εκείνο το σημείο μέχρι το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε ήταν περίπου 4.000 χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο της Γραφής σας, γράφτηκε πριν περίπου 1.800 χρόνια.

ΤΑ ΑΝΩ ΦΡΟΝΕΙΤΕ


«Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή» (Ματθ.ς:33).

«πλην ενός είναι χρεία· η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής» (Λουκ.ι:42).

«τότε είπεν· Ιδού, έρχομαι διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον» (Εβρ.ι:9).

Πλήγμα για ασφαλιστικά ταμεία-τράπεζες η απώλεια μεταναστών

Η πραγματικότητα διαψεύδει την απλοική σκέψη ότι η μείωση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, αφού αυτός ο ευρεία διαδεδομένος μύθος παραγνωρίζει την αρχή ότι η μείωση του ενεργού δυναμικού μιας χώρας ελαττώνει την ζήτηση προιόντων και επομένως έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση της παραγωγής. 

Οπως φαίνεται στην πράξη η μείωση του πληθυσμού συντελεί στη μείωση των θέσεων εργασίας. Ακόμα αντί να συγκρατηθούν τα μεροκάματα, αναπόφευκτα οδηγούμαστε στην υποβάθμιση των όρων και της ποιότητας εργασίας αφού το πρωταρχικό γίνεται η απλή επιβίωση (δουλειά νάναι και ότι νάναι). 

Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

Η ντόπα ως ιδεολογία και επαγγελματική προοπτικήΤης Αντας Ψαρρά

Η πολιτεία, βουβή και απρόθυμη, αφήνει ελεύθερους τους προμηθευτές να παραγεμίζουν με αναβολικά τους νέους, ενώ στη γωνία τούς περιμένει και η θεωρητικοποίηση του «φουσκώματος» με ιδεολογίες του μίσους.

Με συνήγορο τον «τηλεοπτικό σταρ» Αλ. Κούγια θα πορευτεί ο ένας από τους δύο νεαρούς φερόμενους ως δράστες της διπλής δολοφονίας. Ηδη, από όσα διαρρέουν, ο ένας νεαρός τα ρίχνει στον άλλον, ενώ φαίνεται να είναι μέλος γνωστής οικογένειας στη Μεσσηνία. Οι ακριβές και παράνομες ουσίες που διακινούνται στον… αναβολικό παράδεισο της Ελλάδας στάθηκαν αφορμή για την άγρια δολοφονία.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - γ:19,20Αποκ.γ:19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.

Α. Εγώ όσους εάν φιλώ

Ο Ιησούς εδώ ανακουφίζει το λαό Του που βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση. Το «φιλώ» σημαίνει «αγαπώ». Τους λέει, εγώ επειδή σας αγαπώ σας ελέγχω και σας παιδεύω για να σας βοηθήσω. Αυτή η εκκλησία, της Λαοδίκειας, δεν άφησε το Χριστό να την παιδεύσει όσο ήταν καιρός γιατί προτίμησε τον πλουτισμό του κόσμου, και την αμαρτία. Όμως, δεν γίνεται να τα έχεις με όλους καλά!

Το σύνδρομο της Ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας

Ποιά απειλή κρύβει η φράση «είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια…»;


Εννοώντας έχουμε μια «πολύ καλή» οικογένεια. Η υπενθύμιση: «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια» κρύβει την διευκρίνιση-απειλή:

«Κανένας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος – ώριμος να αποχωριστεί κανέναν». Όσο πιο αδύναμα καθιστούν οι γονείς τα μικρότερα ηλικιακά μέλη της οικογένειας, τόσο πιο «δεμένη» και «καλή», την αντιλαμβάνονται.

Στην σημερινή Ελλάδα, οι γονείς της «καλής» οικογένειας διατηρούν τρόπους εκπαίδευσης και συμπεριφοράς που ευνουχίζουν την συναισθηματική ωριμότητα των παιδιών. Μέσα στο πλαίσιο της υπερβολικής προστασίας και προσφοράς, αρνούνται να τα αφήσουν να εξελιχθούν και να αναλάβουν τον εαυτό τους.

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (28)Διακρίσεις πνευμάτων

Αντίθετα με τη συνηθισμένη έκφραση «Αυτός ή αυτή έχει το χάρισμα της διάκρισης», δεν υπάρχει τέτοιο χάρισμα, με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να ξέρει πράγματα ή να έχει διαίσθηση για δεδομένες καταστάσεις. Πολλοί ερμηνεύουν λάθος το «χάρισμα της διάκρισης» σαν να σημαίνει το λόγο γνώσεως που ήδη εξετάσαμε. Η Γραφή δεν μας λέει ότι υπάρχει χάρισμα διάκρισης, αλλά μάλλον μιλάει για διάκριση πνευμάτων!
Υπάρχει σίγουρα ένα χάρισμα του Πνεύματος, μια ενέργεια του Πνεύματος του Θεού πάνω στον πιστό που του δίνει την ικανότητα να διακρίνει πνεύματα στις ζωές των άλλων (Α’ Ιωαν.δ:1).

Καλημέρα


Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

ΨαράδεςΣ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ

Ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού, έγινε καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις που Του έκαναν. Μιλώντας γενικά, τις χειριζόταν διαφορετικά ανάλογα με: 


  1. ΠΟΙΟΣ ρωτούσε 
  2. ΤΙ ρωτούσε 
  3. ΠΟΤΕ ρωτούσε 
  4. ΠΟΥ ρωτούσε 
  5. ΓΙΑΤΙ ρωτούσε 
  6. ΠΩΣ ρωτούσε. 

Καλημέρα


Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014


Εδάφια σωτηρίας (11)
ΕΞΕΛΙΣΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΔΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΟΤΗΤΑ

Ο Θεός εφανερώθει εν σαρκί                    Α’Τιμ.γ:16
Όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά  Κολ.β:9
Εικόνα του αόρατου Θεού                         Κολ.α:5
Λάλησε προς ημάς εν Υιώ                          Εβρ.α:1-2
Ο Θεός είναι ΕΙΣ                                         Ιακ.β:19
Ο Ιησούς φανέρωσε το όνομα του Πατέρα  Ιωαν.ιζ:6,11
Ο Χριστός ανέστησε το σώμα Του              Ιωαν.β:19-22
Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα                         Ιωαν.ι:30
Ο Θεός είναι Πνεύμα                                   Ιωαν.δ:24
Ένα Πνεύμα                                                Εφεσ.δ:4-5

Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Το συγχωρητικό πνεύμαΔεν υπάρχει ούτε μία πιο  ενδιαφέρουσα και απελευθερωτική πράξη στην ανθρώπινη εμπειρία από αυτή την ιδιότητα.  Έχουν γραφτεί Βιβλία και βιβλία γι’ αυτή τη λυτρωτική πράξη. Αμέτρητες ψυχές έχουν ξεδιψάσει σ’ αυτή την πηγή εκτιμώντας πάρα πολύ το καλό που τους έγινε. Η έλλειψη αυτής της ιδιότητας, χωρίς αμφιβολία, είναι ο λόγος που πολλοί ζουν άδειες και θλιμμένες ζωές.

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (27)Λόγος γνώσης

Το δεύτερο χάρισμα στην Α’ Κορ.ιβ είναι ο «λόγος γνώσης». Γνώση σημαίνει «οικειότητα, ενημέρωση, ή κατανόηση που αποκτήθηκε από εμπειρία ή μελέτη ... το σύνολο ή το εύρος του τι έχει γίνει αντιληπτό, ανακαλυφθεί ή μελετηθεί». Αυτό το χάρισμα περιλαμβάνει την αποκάλυψη θείας πληροφορίας σε κάποιον, που δεν μπορεί να την ξέρει με φυσικά μέσα. Ενώ ένα άλλο άτομο μπορεί να την ξέρει, αυτός που ενεργεί το χάρισμα, την παίρνει από το Πνεύμα.
Ο λόγος γνώσης είναι υπερφυσική γνώση του Θεού όπως φαίνεται στα ευαγγέλια και τις επιστολές, είναι θεία γνώση Κολ.β:3 & Ρωμ.β:20. Η διαφορά ανάμεσα στη σοφία και τη γνώση είναι ότι η γνώση είναι η επίγνωση πάνω σε θεία πράγματα, ενώ η σοφία έχει να κάνει με την επιδεξιότητα να χειριστείς αυτά. Σοφία είναι η γνώση σ’ ενέργεια.

H αστυνομία μετατρέπεται σε πολεμική μηχανή για τα μετόπισθεν

Το παραπάνω σκίτσο αναφέρεται στην αστυνομία των ΗΠΑ

Η μεταμόρφωση από το 1968 ως το 2011 είναι τερατώδης. Η αστυνομία τείνει να μοιάσει στον στρατό. Αυτό δεν είναι μόνο μια τυπική αλλαγή στην εμφάνιση. Είναι και αλλαγή ρόλων

Η αστυνομία παραδοσιακά ήταν κοντύτερα στον πολίτη, ενώ ο στρατός ήταν για τις βαριές δουλειές ενάντια στους εξωτερικούς εχθρούς. Και γι αυτό ανελέητος.

καλημέρα


Κυριακή 17 Αυγούστου 2014

Αναζητώντας την αλήθεια - 045
Α. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ;

Μερικοί κηρύττουν ότι το μόνο που χρειάζεσαι για να λάβεις το Α.Π. είναι να πιστεύεις στο Θεό. Πάρε τις αποφάσεις σου για το Χριστό και θα έρθει μέσα στην καρδιά σου. Αλλά τι πραγματικά σημαίνει να πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό; Τι έγινε όταν οι εθνικοί πίστεψαν; Έλαβαν το Α.Π. και μίλησαν σε γλώσσες. Τι συνέβη όταν οι άνθρωποι στην Έφεσο πίστεψαν; Έλαβαν το Α.Π. και μίλησαν σε γλώσσες. Τι λέει ο Ιησούς για την πίστη; «Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη» (Ιωαν.ζ:37-39). Έχεις πιστέψει σ’ Αυτόν όπως λέει η Γραφή; Όταν πραγματικά πιστεύουμε σ’ Αυτόν, θα λάβουμε το Α.Π. Ποια είναι τα σημεία που ακολουθούν αυτούς που πιστεύουν; Διάβασε Μάρκ.ις:17. Θα μιλήσουν ξένες γλώσσες.

Οι πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα και η κοινωνία του θεάματος

Τον Ιανουάριο του 1951, ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν όρισε ως χώρο δοκιμών της ατομικής βόμβας μία έκταση 1.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην έρημο της Νέβαδα. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα.
Η περιοχή των δοκιμών απείχε μόλις 65 χιλιόμετρα από την πόλη του Λας Βέγκας.

Καλημέρα


Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Κακοταϊσμένοι χριστιανοί

Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τάση και ιδιαίτερη έλξη στις όμορφες, ανώδυνες και χωρίς κόστος καταστάσεις. Τις επιδιώκουμε, τις κρατάμε, τις συντηρούμε και τις προκρίνουμε. Θέλουμε πάντοτε να βιώνουμε καταστάσεις και να ακούμε λόγια που μας παρηγορούν, μας ενισχύουν, μας στηρίζουν, μας ησυχάζουν.

Και όπως είναι φυσικό απορρίπτουμε, αποσιωπούμε, προσπερνάμε ό,τι μας προβληματίζει, μας κοστίζει, μας ξεβολεύει.

Εδάφια σωτηρίας (10)

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ


ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Με χείλη ψελλίζοντα                                                        Α’Κορ.ιδ:21
2. Ανάπαυση                                                                        Ματθ.ια:28
3. Μένει κατάπαυση στο λαό του θεού                                 Εβρ.δ:8-11
4. Ο Ιησούς θα βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο                               Ματθ.γ:11
5. Ποταμοί υδάτων ζώντων                                                  Ιωαν.ζ:37
6. Άλλος παράκλητος                                                           Ιωαν.ιδ:15..

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Εδάφια σωτηρίας (9)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
1. Αν τις δεν γεννηθεί άνωθεν                                                 Ιωαν.γ:3
2. Επιστρέψατε για να εισέλθετε                                             Ματθ.ιη:3
3. Είσαι σωσμένος;                                                                  Πραξ.β:38
4. Έχεις υπακούσει στο ευαγγέλιο;                                          Α’Θεσ.α:8
5. Ξέρεις ποιο είναι το ευαγγέλιο;                                            Α’Κορ.ιε:1-4
6. Πρέπει να προειδοποιούμε τους άλλους                              Ιεζ.λγ:8

Το τέλειο «άριο μωρό» των ναζί ήταν παιδί Εβραίων

Η φωτογραφία της Έσι Ταφτ, ως βρέφος, είχε επιλεγεί από τους Ναζί σε διαγωνισμό για το τέλειο «άριο μωρό». Όταν ήταν έξι μηνών, το πρόσωπό της εμφανίστηκε σε εξώφυλλο περιοδικού, αφίσες και καρτ ποστάλ προπαγάνδας στη ναζιστική Γερμανία. Μάλιστα, η 80χρονη πλέον Ταφτ αναφέρει πως επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Γκέμπελς. Όμως η «μηχανή προπαγάνδας» του, δεν ανακάλυψε ποτέ ότι το μωρό ήταν παιδί Εβραίων. «Αν οι Ναζί ήξεραν ποια είμαι δεν θα ζούσα», λέει η ίδια σήμερα.

Πρόσφατα η 80χρονη Έσι Ταφτ παρουσίασε στο Μουσείο μνήμης του Ολοκαυτώματος Γιαν Βάσσεμ του Ισραήλ, ένα αντίγραφο από το εξώφυλλο ενός ναζιστικού περιοδικού που απεικόνιζε την ίδια ως πρότυπο «άριου μωρού».