Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμαIωάν. ιγ:35, ιζ:26

Α. ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ.

Ιωάν. ιγ:33 “Τεκνία, έτι ολίγον είμαι μεθ’ υμών...όπου υπάγω εγώ, σεις δεν δύνασθε να έλθητε...”

Όταν ο Κύριος πληροφόρησε τους μαθητές Του ότι θα πάει σ’ ένα τόπο όπου δεν μπορούσαν, προς το παρόν, να Τον ακολουθήσουν, οι καρδιές τους ράγισαν. Για να τους ενθαρρύνει, τους έδωσε αυτό το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, το οποίο τελείωσε με την προσευχή Του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα δόθηκε αμέσως μετά την αναχώρηση του Ιούδα. Όπως φαίνεται, οι υποσχέσεις που δόθηκαν δεν αφορούσαν τον Ιούδα, αλλά απευθύνονταν στους πιστούς μαθητές Του μόνο. Δεν ξέρουμε πόσο διάρκεσε αυτή η γλυκιά, τρυφερή επικοινωνία με τους μαθητές Του, αλλά ξέρουμε ότι ήταν απ’ τις ιερότερες στιγμές που πέρασε διδάσκοντας τους. Άνοιξε την καρδιά Του στην μικρή συντροφιά και τους είπε κάποιες ξεχωριστές, πολύτιμες αλήθειες που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ακριβώς, μέχρι που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι απευθύνθηκε στους μαθητές Του, λέγοντάς τους “τεκνία”. Αυτό το μήνυμα περιλαμβάνει μερικά απ’ τα πιο γνωστά κι αγαπητά εδάφια της Γραφής.

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ερμηνευτικά - 02

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Η Βίβλος είναι μία βιβλιοθήκη 66 βιβλίων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μία σειρά ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

1.  Νόμος                              Πεντάτευχος
2.  Ιστορία                            Ιησούς του Ναυή - Εσθήρ
3.  Ποιητικά                          Ιώβ - Άσμα Ασμάτων.
4.  Προφητικά βιβλία        Ησαΐας - Μαλαχίας
5.  Βιογραφίες                     Ματθαίος - Πράξεις
6.  Επιστολές                        Προς Ρωμαίους - Αποκάλυψη.

Μας δόθηκε για να γνωρίσει ο άνθρωπος τί πρέπει να κάνει ώστε να επιστρέψει στο Θεό και την αλήθεια Του και να κερδίσει την αιώνια σωτηρία της ψυχής του. H μελέτη του λόγου του Θεού κι η αποκάλυψη του Πνεύματος είναι που δίνει ζωή στον άνθρωπο.

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Ιωάννης α:18 - θεός ή υιός;Ιωάν.α:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
Ποιο είναι το σωστό; «μονογενής υιός» ή «μονογενής θεός»; Υπάρχει διαφορά στα ελληνικά χειρόγραφα, αφού άλλα γράφουν «υιός» και άλλα «θεός».

Το παλαιότερα γνωστά Ελληνικά χειρόγραφα, P66 και P75, γράφουν «μονογενής θεός». Ωστόσο, αυτά τα χειρόγραφα προέρχονται από την Αλεξανδρινή γραμμή και έχουν ίχνη του αρχαίου Γνωστικισμού. Ο Γνωστικισμός δίδασκε ότι ο Χριστός ήταν ένας κατώτερος γεννημένος θεός, που δημιουργήθηκε από το Θεό Πατέρα, τον οποίο ονόμαζαν ο Αυθύπαρκτος Θεός.

Ερμηνευτικά - 01

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λέξη ερμηνευτικά προέρχεται απ’ το ρήμα ερμηνεύω που σημαίνει διασαφηνίζω, εξηγώ, εκτελώ έργο διερμηνέα.

Ο λόγος του Θεού δεν γράφτηκε για να είναι ένα δύσκολο βιβλίο στην κατανόησή του. Ο κόσμος, όμως, δεν αγαπά το Θεό και δεν εφαρμόζει αυτούς τους απλούς κανόνες που θα μελετήσουμε, γι’ αυτό καταλήγει σε λάθος συμπεράσματα ή διαστρέφει το λόγο Του.

Τα ερμηνευτικά  είναι ένα λογικό, αναλυτικό σύστημα κανόνων κι αρχών που θα μας βοηθήσουν στη σωστή κι αντικειμενική ερμηνεία του λόγου του Θεού. Τα ερμηνευτικά γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Εφεσ.ς:17,   Εβρ.δ:12,   Ιωαν.ις:13   

ΕΞΟΔΟΣ - Μελέτη στη Σκηνή του Μαρτυρίου (14)ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ

Εξαιτίας του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης του Χριστού, (θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, χάλκινος νιπτήρας και κιβωτός της Διαθήκης), ο Χριστός έγινε σ’ εμάς (1) φως, (2) μεσίτης και (3) τροφή της ψυχής (λυχνία, θυσιαστήριο θυμιάματος, τράπεζα των άρτων). Πρόσεξε ότι τα τρία πρώτα είναι σε οριζόντια γραμμή και τα τρία τελευταία κάθετα, σύμφωνα με το σχήμα που έχουμε δει σχετικά με τη σκιά του σταυρού.

Το θυσιαστήριο του θυμιάματος ήταν από ξύλο, καλυμμένο με χρυσό. Υπήρχαν τέσσερα κέρατα στις τέσσερις γωνίες του. Είχε κι αυτό ένα χρυσό στεφάνι στην κορυφή και μεταφερόταν με δύο μοχλούς (κοντάρια). Βρισκόταν ακριβώς μπροστά από το κατάπέτασμα στα Άγια (Έξ.λ:1-10).

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:5μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησον. Ει δε μή, έρχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης.

Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωκας

Με άλλα λόγια, θυμήσου που ήσουν πρώτα. Σε ποιο υψηλό και ζηλευτό επίπεδο της παρουσίας μου και της αγάπης μου. Ήσουν γεμάτη από την ενέργειά και τη δύναμη της αγάπης μου.

και μετανόησον

Αυτή είναι μια επείγουσα πρόσκληση! Μετανόησε πριν ό,τι κάνεις για το Θεό, πάρει τη θέση του ίδιου του Θεού μέσα σου.

Το προνόμιο ν' ανήκεις στην εκκλησία


Μετά τη δημιουργία του Αδάμ, η Γραφή μας λέει στη Γεν.β:18,21-22 «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν».........«Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και εκοιμήθη και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού, και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν,  την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα, και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ».

Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη φορά που ο Θεός έκανε αυτή την ενέργεια. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός ήρθε σε έκσταση και «εις των στρατιωτών εκέντησε με λόγχην την πλευράν αυτού, και ευθύς εξήλθεν αίμα και ύδωρ» (Ιωαν.ιθ:34). Από την τρυπημένη πλευρά του Ιησού προήλθε η εκκλησία. Χωρίς το χυμένο αίμα του Ιησού που πιστοποιούσε το θάνατό Του, δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία.

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Σεαυτόν αγνόν τήρει


Β΄Κορ.ε:20 «Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβεις, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι' ημών· δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν».
Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Ο πρέσβης αντιπροσωπεύει το κράτος του, τον αρχηγό του. Η στάση του και η συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι αντάξια εκείνου που αντιπροσωπεύει. Ο δικός μας αρχηγός είναι καθαρός και Άγιος.
Όσοι δεχτήκαμε το Χριστό σαν σωτήρα, πήραμε ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ & ΥΙΟΘΕΣΙΑ (τέκνα Θεού). Καθήκον μας είναι να Τον ευαρεστούμε και να προσπαθούμε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν.

Δύο περιοδεύοντες άγγελοιΔύο περιοδεύοντες άγγελοι σταμάτησαν να διανυκτερεύσουν στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας. 
Η οικογένεια ήταν αγενής και αρνήθηκαν ν’ αφήσουν τους αγγέλους να κοιμηθούν στο δωμάτιο των ξένων του αρχοντικού τους.
Αντίθετα τους έδωσαν ένα μικρό χώρο στο κρύο υπόγειο.

Θεσσαλονίκη 1430: η παράδοση της πόλης στους οθωμανούς - μοναχισμός και δοσιλογισμός

«ΑΜΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΕΠΗΡΕ (την Θεσσαλονίκη) ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΕΤΕ ΜΕΓΑΛΩΣ…»
Το 1430, η Θεσσαλονίκη πολιορκούνταν από ξηρά και θάλασσα, από τον σουλτάνο Μουράτ τον Β’ (πατέρα του Μωάμεθ του Πορθητή, ο οποίος 23 χρόνια αργότερα κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και πάλι με την συνεργασία των κληρικών), χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι κάτοικοι αντιστέκονταν με σθένος. 

Απ’ την δύσκολη αυτή θέση, ανέλαβαν να τον βγάλουν οι καλόγεροι την Μονής Βλατάδων (Βλαταίων) που βρισκόταν εντός της πόλεως (στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου όπως λέγεται, εκεί δίδαξε ο απόστολος Παύλος), λειτουργώντας σαν «Πέμπτη φαλαγγα, παρακινούμενοι είτε από το «μπαξίσι» που έδινε ο σουλτάνος σε όποιον βοηθούσε να καταλάβει την πόλη, είτε -το πιθανότερον- διαισθανόμενοι πως αργά ή γρήγορα οι Οθωμανοί θα γινόταν κύριοι της πόλης και της περιοχής, οπότε θεώρησαν «φρόνιμο» να εξασφαλίσουν τα «κεκτημένα» τους προσφέροντας γη και ύδωρ για να μην θίξει ο σουλτάνος την περιουσία τους, είτε λόγω και των δύο.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Καλό - Κακό

Η γνώμη των ανθρώπων σχετικά με το τι είναι καλό και κακό, διαφέρει αφάνταστα. Όλοι θέλουν να παρουσιάζουν την καλή πλευρά του χαρακτήρα τους, ενώ τ' αρνητικά στοιχεία τους προσπαθούν να τα δικαιολογήσουν, συγκρίνοντάς τα με χειρότερες καταστάσεις.

Πορεία· Ένα όμως κάνω, αφενός λησμονώ όσα είναι πίσω, αφετέρου επεκτείνομαι σε όσα είναι μπροστά, και τρέχω με σκοπό το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού στο Χριστό Ιησού.

καλημέρα


Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Η οικογένεια κατά το Βιβλικό πρότυπο - Θέλεις λοιπόν να παντρευτείς;Ας θυμηθούμε ότι μέσα στον κήπο της Εδέμ, δεν παραπονέθηκε ο άνθρωπος ότι ήταν μόνος, αλλά ο Θεός παρατήρησε ότι αυτό δεν ήταν καλό. Η παρατήρηση αυτή του Θεού δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε. Αν και ο απόστολος Παύλος συστήνει στους ανύπαντρους της εκκλησίας της Κορίνθου να μείνουν έτσι “για την παρούσα ανάγκη”, όμως βιάζεται αμέσως να προσθέσει παρακάτω, γι’ αυτούς που τυχόν να έβρισκαν τη σύσταση αυτή βαριά “πλην και εάν νυμφευθής δεν ημάρτησες” (Α’ Κορ.ζ:25-28).

Η πρώτη αγάπηΛουκ.η:45-46 

Ποιος με άγγιξε.


Μπορεί σε κάποιους να φάνηκε αστείο αυτό που είπε ο Κύριος – λόγω της κοσμοσυρροής – αλλά ο Ιησούς απάντησε στον Πέτρο και τους υπόλοιπους ότι κάποιος Τον άγγιξε, επειδή αισθάνθηκε να βγαίνει δύναμη από μέσα Του. Αυτή η επαφή δεν έχει να κάνει με τη φυσική έννοια, είναι επαφή πίστης.

Ένας Θεός, με ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, ένα όνομα


Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Οι ψαράδες - Καταγραφή ικανοτήτωνΕίμαστε έτοιμοι να πάμε να ψαρέψουμε ανθρώπους; Ας προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τους εαυτούς μας. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ - Η ζωή αυτή είναι μία μάχη


Ο Παύλος κλείνοντας την επιστολή του προς Εφεσίους λέει: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου» (Εφεσ.ς:10, 11).
Η μάχη του χριστιανού είναι πνευματική κι είναι ενάντια στις μεθοδεύσεις (ύπουλες στρατηγικές) του διαβόλου, του οποίου μοναδικός σκοπός είναι να παγιδεύσει και να καταστρέψει ψυχές, οδηγώντας τες στην αμαρτία και το θάνατο. Δεν μπορεί, ωστόσο, να διαπεράσει την πανοπλία του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει πάντοτε να φοράμε την πανοπλία του Θεού.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Τι νομίζεις ότι αξίζεις;

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Σωστή εξέλιξη


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Προς Εβραίους (3)
Α. ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ
ζ:1-28
Η σύγκριση της ιεροσύνης του Χριστού, μ’ αυτή του Ααρών συνεχίζεται. Σ’ αυτό το κεφάλαιο ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται ανώτερος του Αβραάμ ο οποίος είναι ανώτερος του Ααρών. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι Αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ανώτερος απ’ τον Ααρών.
Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ; Στις Γραφές αναφέρεται σε τρία σημεία: Γεν.ιδ, Ψαλμ.ρι, κι εδώ στην επιστολή προς Εβραίους.
Η τάξη της ιεροσύνης του Μελχισεδέκ δεν εξαρτιόταν από ανθρώπινη γενεαλογία, αλλά από την αιώνια ιεροσύνη που ήταν ανώτερη της Ααρωνικής. Ωστόσο η ιεροσύνη του Ιησού Χριστού ήταν κατά πολύ ανώτερη αυτής των Λευιτών. Εξαιτίας αυτού έχουμε Αρχιερέα που μπορεί να σώζει εντελώς (εδ.25), ζών πάντοτε για να μεσιτεύει για μας. Είναι άγιος, άκακος, αμίαντος, ξεχωρισμένος απ’ τους αμαρτωλούς. Επειδή ήταν αναμάρτητος, δεν πρόσφερε θυσίες για δικές Του αμαρτίες, αλλά μάλλον πρόσφερε μία θυσία για τις αμαρτίες όλου του κόσμου όταν πρόσφερε τον ίδιο Του τον Εαυτό (εδ.27).

Λατρεία = Αφιέρωση


- Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη της εκκλησίας σήμερα;

- Δεν υπάρχει η αφιέρωση που έπρεπε να υπάρχει.

Γάμος = ισόβια δέσμευση – ευθύνη – ταύτιση

Φλερτ = επιπόλαιο παιχνίδι χωρίς δεσμεύσεις – απόλαυση των χαρών χωρίς ευθύνη

Φλερτ με το Θεό = θες τη σωτηρία και τις ευλογίες, χωρίς όμως να είσαι έτοιμος να ζήσεις με αφιέρωση, ταυτισμένος με την εκκλησία, με υποχρεώσεις προς τους αδελφούς.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Ξέρετε ότι ….


  •  Το τσιγάρο θεωρείται υπεύθυνο για την πρόκληση 4.9 ­εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως κάθε χρόνο ή αλλιώς για 13.400 θανάτους την ημέρα.

Τρομοκρατία;

"Θα έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση είτε μας αρέσει είτε όχι. Το μοναδικό ερώτημα είναι αν αυτή η κυβέρνηση θα πραγματοποιηθεί με επιβολή ή με συναίνεση" (Paul Warburg, Συμβούλιο Εξωτερικών σχέσεων, Αρχιτέκτονας του ομοσπονδιακού αποθεματικού συστήματος).

"Είμαστε ευγνώμονες στους Washington Post, New York Times, Time Μagazine και σε άλλους μεγάλους εκδότες των οποίων οι διευθυντές, παρευρέθησαν στις συναντήσεις μας και κράτησαν τις υποσχέσεις τους για διακριτικότητα για περίπου 40 χρόνια. Θα ήταν αδύνατο για εμάς ν’ αναπτύξουμε το σχέδιο μας για τον κόσμο αν ήμασταν εκτεθειμένοι στα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια. Όμως ο κόσμος είναι πιο εξελιγμένος και προετοιμασμένος να βαδίσει προς μια παγκόσμια κυβέρνηση. Μια υπερεθνική ηγεσία από τη διανοητική ελίτ και τους διεθνείς τραπεζίτες είναι σαφώς προτιμότερη από την εθνική αυτοδιοίκηση που εφαρμοζόταν τους περασμένους αιώνες" (David Rockfeller, Συμβούλιο Εξωτερικών σχέσεων).

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:4

 αλλά έχω κατά σού ότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκες.

Α. Το ρήμα «αφήκες» είναι στον αόριστο χρόνο και φανερώνει ότι η πρώτη αγάπη τους ήδη είχε αφεθεί, την είχαν εγκαταλείψει κάπου στο παρελθόν. Ήταν δηλαδή σ’ αυτή την κατάσταση και δεν το είχαν καταλάβει.

Β. «πρώτην αγάπην» όχι μόνο χρονικά, αλλά σαν το πρώτο και κύριο ενδιαφέρον κάθε πιστού. Άφησαν Αυτόν που αγαπούσαν όταν άρχισαν τη χριστιανική τους ζωή ενώ έπρεπε να συνεχίσουν να Τον αγαπούν, γιατί  Αυτός είναι το πρώτο και κύριο ενδιαφέρον κάθε Χριστιανού. Όταν εγκαταλείπεις την αγάπη για τον Ιησού, αποχωρίζεσαι κι από την παρουσία Του.


Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - 4 πνευματικοί νόμοι

Όπως υπάρχουν φυσικοί νόμοι που κυβερνούν τον φυσικό κόσμο, έτσι υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι που κυβερνούν τις σχέσεις μας με το Θεό!

Οι αναφορές του λόγου του Θεού καλό είναι να διαβάζονται μέσα από την Αγία Γραφή.

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Ο Θεός και τα χαλάσματα του ανθρώπου

Ίσως κι εσύ να αναρωτιέσαι: Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας;

Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτάνε να μάθουν κάτι, χωρίς να είναι έτοιμοι να πάρουν και την αληθινή απάντηση αν δεν ταιριάζει μ' αυτό που θα ήθελαν να ακούσουν. Και αυτό, γιατί έχουν μάθει να ζουν στο ψέμα.
 

Η οικογένεια κατά το Βιβλικό πρότυπο - Αποφάσεις πριν το γάμο


Ας δούμε μερικά πράγματα που θα πρέπει να έχει υπόψη του ο καθένας που θέλει να παντρευτεί. Το διαζύγιο δεν αποτελεί λύση γι’ αυτό ο καλύτερος καιρός για να πάρει κανείς μέτρα για αποφυγή διαζυγίου είναι προτού παντρευτεί.

Σαν Χριστιανός ή Χριστιανή, ούτε καν να διανοηθείς να παντρευτείς ένα άτομο που δεν είναι Χριστιανή ή Χριστιανός.

Φυλάξου από εκείνους που παριστάνουν τους πιστούς ή τις πιστές προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σου για σχέση και γάμο. Να περιμένεις αρκετά ώστε να εξακριβώσεις τη γνησιότητα της πίστης.

Η απόφαση για παντρειά είναι κρίσιμη γιατί είναι θέμα ισόβιας σχέσης (Ματθ.ιθ:1-9  Ρωμ.ζ:1-3).

Ο πατέρας της πίστης μας!

Όταν ο Αβραάμ ζήτησε από τον υπηρέτη του να πάει να βρει μια γυναίκα για το γιο του Ισαάκ, ο υπηρέτης φοβήθηκε και  ρώτησε τον Αβραάμ τι θα συνέβαινε αν δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το έργο.
Η σίγουρη απάντηση του Αβραάμ είναι εκπληκτική! Λέει στον υπηρέτη του, ότι ο Θεός θα στείλει έναν άγγελο να πάει πριν από αυτόν για να προετοιμάσει το έδαφος.

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Αναζητώντας την αλήθεια - 035


Α.  ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ.
Εκείνη την νύχτα η απόφαση του Πιλάτου για τον Ιησού ήταν τόσο πολύωρη. Στέκεται ώρα με την ώρα χωρίς νερό, φαγητό ή φίλους, τώρα αρχίζει το αργό, κουραστικό ταξίδι στον λόφο του Γολγοθά. Γονατίζει καθώς το βάρος του σταυρού τοποθετείται στον ματωμένο Του ώμο και τα χέρια Του δένονται σ’ αυτόν (τον σταυρό). Καθώς η παρέλαση αρχίζει οι στρατιώτες τον περικυκλώνουν. Ο Αρχιερέας γελάει καθώς παραπατάει ο Ιησούς. Είναι μεγάλη προσπάθεια για τον Ιησού να βάλει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Οι στρατιώτες του φωνάζουν να επιταχύνει και Τον μαστιγώνουν. Δεν υπάρχει ένας γλυκός λόγος, χαμόγελο ή έλεος παρά μόνο κατάρες, προσβολές, καθώς αναγκάζεται να προχωρήσει. Μόνο αν υπήρχε ένας από τους μαθητές Του που να έχει το κουράγιο να προχωρήσει μπροστά και να πάρει αυτός τον σταυρό ! Τι ανακούφιση, Πιλάτε αν εσύ τα πέρναγες αυτά !  Πρέπει ο Ιησούς να δεχτεί το σταυρό μόνος του και ο κόσμος όλος ελεύθερος. Όχι, υπάρχει ένας σταυρός για κάθε έναν και για μένα.

H Κυριακή της ορθοδοξίας και η γενοκτονία των χριστιανών στην Μ.Ασία


Την πρώτη Κυριακή της σαρακοστής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις κρατικές εκκλησίες η αιματηρή Κυριακή της ορθοδοξίας. Το Μάρτιο του 843, η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, μετά το θάνατο του εικονομάχου συζύγου της Θεόφιλου, επέβαλε την οριστική αναστήλωση των εικόνων. Μετά από μια μακρά περίοδο διαμάχης, οι εικονομάχοι καταστέλλονται οριστικά. Από τότε, η γιορτή αυτή συνδέεται με την επαναφορά της λατρείας των ειδώλων απέναντι σε κάθε χριστιανική αντίρρηση.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ - Πρακτικός χριστιανισμός


Μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανισμός έχει να κάνει μόνο με το πνεύμα. Ο χριστιανισμός έχει να κάνει με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. 

Ο Παύλος υπενθυμίζει στους Κορίνθιους: "Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού" (Α’ Κορ.ς:19,20).

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Τώρα, τι άλλο μένει;

Αγαπητή μου κυρία και κύριε,
Μπορείς να μου πεις πώς πέρασαν τόσα χρόνια; Χθες δεν ήταν που ήσου­να ακόμα ένα μικρό κοριτσάκι ή ένα μι­κρό αγοράκι; Κι όμως, δεν έμεινες μι­κρούλα, ούτε μικρούλης. Μεγάλωσες. Έγινες μητέρα, πατέρας, παππούς, για­γιά. Και τώρα βρίσκεσαι μπροστά στο άγνωστο μέλλον και αναρωτιέσαι «Και τώρα τι άλλο μένει να κάνω;». Άραγε ως εδώ ήταν η ζωή; Όλα τέλειωσαν;

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Σκόρπιες σκέψεις, ένα το νόημα!

Αποκ.γ:10 «Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης».
Θέλεις να φυλαχτείς από την ώρα του πειρασμού;
Φύλαξε το λόγο του Θεού!
Είναι άραγε αυτή η υπόσχεση για όλη την εκκλησία;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ !!!

η πολιορκία αμάχων ως όπλο πολέμου..

ΟΗΕ: «Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυγες από την Συρία»
Ανθρωποι τρομοκρατημένοι, πεινασμένοι, παγιδευμένοι. Ανθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη χώρα τους κάνοντας έκκληση στο έλεος των γειτόνων τους ή μένουν στην πατρίδα τους ζώντας στην απελπισία και την καταστροφή.

Μιλώντας για τα 9,3 εκατ. ανθρώπων (εντός κι εκτός χώρας) που χρειάζονται επειγόντως βοήθεια, ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες βιαιότητες που απειλούν καθημερινά τη ζωή των πολιτών: «Οι επιθέσεις εναντίον πολιτών και των σπιτιών τους είναι αμείλικτες. Μου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές χρησιμοποιούν βία εναντίον γυναικών και νεαρών κοριτσιών για να ταπεινώσουν τους εχθρούς τους».

Ερώτηση


Απάντηση


καλημέρα


Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Το τελευταίο δείπνο


Ματθ.κs:17-30,  Μάρκ.ιδ:12-26,  Λουκ.κβ:7-30,  Ιωάν.ιγ:1-30

Α. ΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ.

Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού, “Που θέλεις να σοι ετοιμάσωμεν διά να φάγης το πάσχα;” Αυτός, με ηρεμία, έδωσε στον Πέτρο και τον Ιωάννη λεπτομερείς οδηγίες. Ο Ιούδας είχε ήδη σχεδιάσει να Τον προδώσει κι ο Ιησούς το ήξερε.  Γι’ αυτό το μέρος όπου θα συγκεντρώνονταν να γιορτάσουν το Πάσχα έπρεπε να μείνει κρυφό. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι θα συναντήσουν έναν άνθρωπο που θα κρατάει μια στάμνα με νερό. Αυτό ήταν πολύ ασυνήθιστο για ένα άντρα,  γιατί συνήθως γινόταν απ’ τις γυναίκες. Τους είπε ν’ ακολουθήσουν αυτό τον άνθρωπο κι όταν φτάσουν στο σπίτι όπου πήγαινε να ρωτήσουν τον οικοδεσπότη, “Ο διδάσκαλος σοι λέγει, Πού είναι το κατάλυμα, όπου θέλω φάγει το πάσχα μετά των μαθητών μου;” κι αυτός θα τους οδηγήσει σ’ ένα μεγάλο ανώγειο μ’ όλα τα αναγκαία, δηλαδή στρωμένο τραπέζι, καρέκλες κ.λ.π. Ο Πέτρος κι ο Ιωάννης ακολούθησαν αυτές τις οδηγίες κι ετοίμασαν το δείπνο του Πάσχα. Το ανώγειο, χωρίς αμφιβολία, βρισκόταν στο σπίτι κάποιου πλούσιου, ή του πατέρα του Ιωάννη Μάρκου ή του Ιωσήφ απ’ την Αριμαθαία.

Εσύ είσαι από τους πάνω, ή από τους κάτω;


σοβαρές αναλύσεις επί..ψευδεπίγραφου

Το (κατά κοινή ομολογία) άγνώστης προέλευσης κείμενο με την ονομασία "Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ" (βλέπε σχετικά) έχει ανακαλυφθει μόνο σε ένα "πλήρες" αντίτυπο το οποίο πιθανότατα είναι προιόν πλαστογραφίας (αφού σε ένα δεύτερο αντίτυπο που έχει βρεθεί από αρχαιολόγους δεν υπάρχουν τα επίμαχα τμήματα του πρώτου αντιτύπου).
  • Στην πραγματικότητα το «γνήσιο» βιβλίο αποτελούνταν μόνο από 6 παραγράφους οι οποίες αποτελούσαν καποιο εξωχριστιανικό κείμενο. Οι υπόλοιπες παράγραφοι (περι βαπτίσματος ,τρόπου νηστείας κλπ) έχουν προστεθεί πολύ μεταγενέστερα. 
Πιο κάτω αναδημοσιεύουμε άρθρο της "ορθόδοξης εγκυκλοπαίδειας" που απηχεί τις θέσεις του ανατολικού καθολικισμού σχετικά με το συγκεκριμένο κείμενο. Στο άρθρο (που σκόπιμα παραλείπονται κάποια στοιχείαενώ από την αρχή παραδέχονται ότι είναι ψευδεπίγραφο, στην συνέχεια ασχολούνται με σοβαρές αναλύσεις επί του κειμένου..! (οι υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές μας)

Θαύματα αλήθειας και θαύματα ψεύδους

Ότι ο Θεός κάνει θαύματα, αυτό το γνωρίζει ο καθ’ ένας. Όμως, δεν γνωρίζει ο καθ’ ένας ότι κι ο διάβολος κάνει θαύματα!!!

Ο λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι γίνονται θαύματα που δεν προέρχονται απ’ το Θεό αλλά είναι θαύματα ψεύδους.
 

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σωτηρία, μέσα από την Αγία Γραφή

    1.     Ποια είναι η οδός για τη Βασιλεία των ουρανών;
Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.

Εγώ είμαι η θύρα· δι' εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. (Ιωάν.ιδ:6 & ι:9)
  
    2 .     Τι πρέπει να κάνω για σωθώ;
Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. (Πράξ.β:38)
μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον (Μάρκ.α:15)

Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου (Πράξ.γ:19)

Από την Επιστολή


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Ο γιατρός των φτωχών: Ντύνεται άστεγος για να βοηθάει όσους είναι στο δρόμο


Διαβάστε την ιστορία του γιατρού που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βοηθάει αστέγους εδώ και 22 χρόνια.

Πώς μια ιδιωτική πρωτοβουλία γίνεται παράδειγμα για Εθνικό Σχέδιο δράσης; Ή αλλιώς, όταν η προσωπική τρέλα ενός ανθρώπου για το επάγγελμα του, υπερβαίνει κάθε σκοπιμότητα.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Προς Εβραίους (2)Α. ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ
β:1-4
Αν ο λόγος που λαλήθηκε απ’ αγγέλους ήταν αληθινός, αξιόπιστος κι έπρεπε να του δοθεί προσοχή, πόσο μάλλον τα λόγια του Κυρίου μας που επιβεβαιώθηκαν με σημεία και θαύματα, αλλά και με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγει κανείς την κρίση που ακολουθούσε κάθε παράβαση και ανυπακοή. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς αν αμελήσει το δώρο της θαυμαστής σωτηρίας. Αμέλεια μπορεί να σημαίνει αποτυχία στο να δώσεις την πρέπουσα προσοχή στην προσευχή, στη μελέτη της Βίβλου, στην παρακολούθηση της εκκλησίας κτλ. Μπορεί ακόμα να σημαίνει αδιαφορία εξ αιτίας κοσμικού πνεύματος, αγάπη για τον κόσμο.

Νορβηγία: Χιλιάδες ψάρια πάγωσαν ακαριαία

Οι ρέγγες παγιδεύτηκαν στον κλειστό κόλπο όταν ένα πολικό ρεύμα πάγωσε τα πάντα 

Ένα παράξενο και ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρήθηκε στο Lovund της Νορβηγίας, όπου σημειώθηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι πολικές θερμοκρασίες και ο ισχυρός ανατολικός άνεμος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου πάγωσε το νερό στο κόλπο του νησιού Lovund στη Νορβηγία.