Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Μπορεί κάποιος ιστορικός να εξηγήσει τα παρακάτω;


·   
          Ο Abraham Lincoln εκλέχτηκε στο Κογκρέσο το 1846.
·        Ο John F. Kennedy εκλέχτηκε στο Κογκρέσο το 1946.
·        Ο Abraham Lincoln εκλέχτηκε πρόεδρος το 1860.
·        Ο John F. Kennedy εκλέχτηκε πρόεδρος το 1960.
·     
           Και οι δύο ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τις αστικές ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώματα.
·        Οι γυναίκες και των δύο έχασαν από ένα παιδί ενόσω ήταν στο Λευκό οίκο.
·        Και οι δύο πρόεδροι πυροβολήθηκαν ημέρα Παρασκευή.
·        Και οι δύο πρόεδροι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι.


Τώρα το πράγμα γίνεται αρκετά περίεργο….

·        Η γραμματέας του Lincoln ονομαζόταν Kennedy.
·        Η γραμματέας του Kennedy ονομαζόταν Lincoln.
·        Και οι δύο δολοφονήθηκαν από Νότιους.
·        Και τους δύο τους διαδέχτηκαν Νότιοι που ονομαζόταν Johnson.
·        Ο Andrew Johnson, που διαδέχτηκε τον Lincoln, γεννήθηκε το 1808.
·        Ο Lyndon Johnson, που διαδέχτηκε τον Kennedy, γεννήθηκε το 1908.
·        Ο John Wilkes Booth, που δολοφόνησε τον Lincoln, γεννήθηκε το 1839.
·        Ο Lee Harvey Oswald, που δολοφόνησε τον Kennedy, γεννήθηκε το 1939.
·        Και οι δύο δολοφόνοι ήταν γνωστοί με τα τρία τους ονόματα.
·        Τα ονόματα και των δύο αποτελούνται από 15 γράμματα

Τώρα κρατηθείτε στη θέση σας

·        Ο Lincoln πυροβολήθηκε στο θέατρο "Ford."
·        Ο Kennedy πυροβολήθηκε σ’ ένα αμάξι μοντέλο "Lincoln" κατασκευασμένο από τη "Ford."
·        Ο Booth και ο Oswald δολοφονήθηκα πριν τη δίκη τους.

Και το κερασάκι

·        Μια βδομάδα πριν δολοφονηθεί ο Lincoln, βρισκόταν στο Monroe, Maryland.
·        Μια βδομάδα πριν δολοφονηθεί ο Kennedy, ήταν με την Marilyn Monroe.
ΚΑΙ...................:
·        Ο Lincoln πυροβολήθηκε σ’ ένα θέατρο και ο δολοφόνος  έτρεξε σε μία αποθήκη...
·        Ο Kennedy πυροβολήθηκε από μια αποθήκη και ο δολοφόνος έτρεξε σένα θέατρο...