Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΦΥΛΛΑΔΙΑ - Τώρα, τι άλλο μένει;

Αγαπητή μου κυρία και κύριε,
Μπορείς να μου πεις πώς πέρασαν τόσα χρόνια; Χθες δεν ήταν που ήσου­να ακόμα ένα μικρό κοριτσάκι ή ένα μι­κρό αγοράκι; Κι όμως, δεν έμεινες μι­κρούλα, ούτε μικρούλης. Μεγάλωσες. Έγινες μητέρα, πατέρας, παππούς, για­γιά. Και τώρα βρίσκεσαι μπροστά στο άγνωστο μέλλον και αναρωτιέσαι «Και τώρα τι άλλο μένει να κάνω;». Άραγε ως εδώ ήταν η ζωή; Όλα τέλειωσαν;
Όχι, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η ζωή συνεχίζεται.
Ο Χριστός πριν φύγει για τον ουρα­νό είπε στους μαθητές Του «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο· και αφού τον ε­τοιμάσω θα 'ρθω να σας πάρω» (Ιωάν.ιδ:2-3). Τι παρήγορο να ξέρεις πως το τέ­λος της ζωής σου δεν είναι ένα πήδημα στο άγνωστο, αλλά μια πόρτα που σε ο­δηγεί σ' ένα θαυμάσιο τόπο!
Άκου τι λέει ο λόγος του Θεού για τον τόπο αυτό: Οι δρόμοι του είναι χρυσοί οι πύλες του μαργαριταρέ­νιες ένα ποτάμι καθαρό σαν το κρύ­σταλλο τρέχει στη μέση της πλατείας του κι απ' τις δυο πλευρές του ποτα­μού υπάρχουν δέντρα ζωής... (Αποκά­λυψη του Ιωάννη κα:18, 21). Στον τό­πο αυτό δε βλέπεις κανέναν να κλαίει, κανέναν να πεθαίνει, κανέναν να πο­νάει. Παντού βασιλεύει χαρά, και πα­ντού αντηχούν ύμνοι.
Αν βρίσκεσαι στην τρίτη ηλικία, μπορείς κι εσύ να βρεθείς σ' αυτό τον τόπο, αν μετανοήσεις και επιστρέψεις στον Ιησού Χριστό, γιατί Ε­κείνος υπόσχεται: «Όσοι εδέχθηκαν αυτόν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού» (Ιωάν.α:12).
Αν λοιπόν επιστρέψεις στο Χριστό, η υπόσχεσή Του «πηγαί­νω να σας ετοιμάσω τόπο», ισχύει και για σένα. Και τότε μπορείς να πεις: «Τώρα ξέρω τι άλλο μένει. Να είμαι έτοιμος ή έτοιμη να συναντήσω το Χριστό για μια αιώνια ζωή μαζί Του σ’ ένα θαυμάσιο τόπο!