Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΙΡΟΣ: Κρύψου, ή τράβα μια φωτογραφία!!!


Ο κωλύων

Β' Θεσ.β:6-8

«Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ;

Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Κόλαση; Κανένας από μας δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Δόξα στο Θεό όμως που κάποιος που μας αγαπά, μας τα έχει πει όλα σχετικά με αυτό το τρομερό μέρος και μας έχει προειδοποιήσει να μην πάμε εκεί!

«Και ο θάνατος και ο άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς.  Αυτός είναι ο δεύτερος ο θάνατος.  Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βίβλο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς».  (Αποκ.κ:14,15).

Ναι, η Κόλαση είναι ένας πραγματικός τόπος!

Καλημέρα


Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Υπάρχει μια σειρά από πρακτικά προβλήματα ερμηνευτικής τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Όπως,

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που πολλές φορές διαφεύγει τον σύγχρονο αναγνώστη. Η Αγία Γραφή ναι μεν είναι θεόπνευστη αλλά ταυτόχρονα είναι κι ένα κείμενο και ως τέτοιο θέλει να σου μιλήσει. Κάτι που καθιστά τη μελέτη της Γραφής μια, συζήτηση μεταξύ του Θεού (ο λόγος Του) και του λατρευτή Του. Για την οποιαδήποτε συζήτηση πάντοτε απαιτούνται δυο συστατικά.

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ

Κ.Π. ΚΟΝΤΟΡΛΗ

Καλημέρα


Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Πορεία

Φιλ.γ:13-14 Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.

Ιωάν.ιζ:24 Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ' εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου.

Οι εχθροί του χριστιανούΗ ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ένας αγώνας, αλλά ο αγώνας του πιστού είναι πιο δύσκολος, γιατί έχει εκτός των άλλων, να αντιμετωπίσει τρεις μεγάλους εχθρούς, που έχουν ένα σκοπό, να κάνουν το χριστιανό άχρηστο.

  1. ο κόσμος
  2. η σάρκα του
  3. ο διάβολος
   Α’ Ιωάν.β:15-17 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

Καλημέρα


Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ
Α.  ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ (ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ)

Ο Δαβίδ ήταν ο όγδοος και νεότερος γιος του Ιεσσαί, από τη φυλή του Ιούδα. Ο Ιεσσαί ήταν εγγονός του Βοόζ και της Ρουθ.

Ο Δαβίδ γεννήθηκε περίπου το 1080 π.Χ. στη Βηθλεέμ, 10 χλμ.. νότια της Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ πάνω από 1000 χρόνια αργότερα. Η Ραμά, εκεί που ζούσε ο Σαμουήλ, ήταν μόνο λίγα χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ, και αναμφίβολα ο χαρακτήρας  και οι διδαχές του Σαμουήλ είχαν επηρεάσει αυτή την περιοχή.

«Ποιος είναι το αφεντικό;»Είμαι σίγουρος πως καθώς ακούμε ή διαβάζουμε την κατάσταση πολλών νέων σήμερα, σκεφτόμαστε πως εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν έτσι, ή δεν τα μεγαλώνω έτσι. Και αυτό είναι αξιέπαινο. Χρειάζεται προσπάθεια να αντισταθείς στο κλίμα και στην κατάσταση που υπάρχει γύρω σου. Γι’ αυτό καθώς ακούμε διάφορες περιπτώσεις, ας θυμόμαστε πως δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος πολύ πλούσιος για να κακομάθει το παιδί του, ή πολύ μορφωμένος. Το αν κάποιος μεγαλώσει σωστά ή όχι εξαρτάται από άλλα πράγματα.

Χρειάζεται σήμερα να θυμηθούμε και ιδιαίτερα όσοι είμαστε γονείς, παππούδες, ή έχουμε κάτω από την επίβλεψη μας παιδιά πως σαν γονείς η ευθύνη μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τα παιδιά μας δεν τελειώνει με τις ευκαιρίες  που τους δίνουμε να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

Υπάρχουν χριστιανοί άλλων ομολογιών που δέχονται γραφτές πηγές πίστης τους και αναφορές, περσότερες από μία. Έτσι, αν η αξιοπιστία της μιας για κάποιο λόγο προσβληθεί ή διαβρωθεί, το κακό δεν είναι ολοκληρωτικό. Μπορούν να στηριχτούν στην άλλη. Μπορεί η μια να συμπληρώσει την άλλη. Μπορούν να παίζουν βέβαια - σε δυο ή και σε περσότερα πλάνα.

Όμως, όταν, όπως συμβαίνει σ’ εμάς, ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης κι αναφοράς, έχεις μία! Τότε, ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα της μιας αποκλειστικής πηγής οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε, όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή να το πούμε βιβλικά «κλυδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντί άνεμο διδασκαλίας» (Εφεσ.δ:14).

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Η μαλθακοποίηση των αγοριών

Ίσως να ανήκω στη τελευταία γενιά αγοριών όπου έζησε τα παιδικά της χρόνια στην αλάνα, την βρομιά, την αντιπαλότητα και το βουνό. Δεν υπήρχε μέρα που να μην επιστρέφω στο σπίτι βρόμικος και με εκδορές σε όλο το σώμα μου. Ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, ξεκινούσαμε από το πρωί τις δραστηριότητες και τελειώναμε αργά το βράδυ, ακούραστοι και ανεξάντλητοι από ενέργεια. 

Παίζαμε ποδόσφαιρο, ποδήλατο, καλαθοσφαίριση, κρυφτό, κυνηγητό και κάναμε κάθε λογής παιδικές μπαγαποντιές και αταξίες. Αρπάζαμε μούρα και δαμάσκηνα από τις αυλές, επισκευάζαμε μόνοι μας τα ποδήλατά μας, φτιάχναμε ξίφη από σανίδες και δόρατα από χοντρά κλαδιά και παλεύαμε μεταξύ μας. 

Δεν το έκανα…Πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάποια περίπτωση που ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Χριστό, δεν το κάναμε. Και ίσως, αυτός ο άνθρωπος, μετά από λίγο να πέθανε!

Ίσως, επειδή αυτό το άτομο ήταν πολύ καλός άνθρωπος, να θεώρησες ότι υπάρχει κάποιο είδος πίσω πόρτας. Όμως, αυτό δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια προβολή των επιθυμιών μας, και αυτή η γνώση κρεμάει από πάνω μας έναν μαύρο ίσκιο τρόμου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Ο Ιησούς δεν ήταν στασιαστής ούτε επαναστάτης για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εξεγέρθηκε ούτε επαναστάτησε ποτέ εναντίον οποιασδήποτε εξουσίας, ούτε είχε το πνεύμα της επαναστατικότητας μέσα Του.

Δεν ήρθε για να ξεσηκώσει επανάσταση εναντίον του κατεστημένου, των Φαρισαίων, της Ρώμης, ακό­μη και κατά του ίδιου του Σατανά. Ήρθε με ένα θετικό και σίγουρο μήνυμα απαλλα­γής από την αμαρτία με το αίμα Του και κήρυξε ζωή αγιασμού, μια καθαρή και αγνή ζωή. Ήταν τέλεια νομοταγής πολίτης και πλήρως υπάκουος στην ανώτατη εξουσία, που είναι ο Θεός.

Ο Ιησούς δεν ήρθε για να επαναστατήσει εναντίον του κατεστημένου, αλλά για να αποκαλύψει το κατεστημένο. Δίδαξε πλήρη υπακοή και αφοσίωση στον Θεό από αγάπη.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΔΙΚΟΣ;Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το θάνατο αγαπημένων, καλών ανθρώπων, γεγονός που είναι πράγματι λυπηρό.

Ο καρκίνος, είναι μια αρρώστια που κατά τα κοινά λεγόμενα, θερίζει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τέτοια διάγνωση για ανθρώπους που αγαπάμε, είτε πιστοί είτε άπιστοι.

Για κάποιο λόγο μας είναι ευκολότερο να μιλάμε για τα εκατομμύρια που πεθαίνουν χωρίς Χριστό παρά για την επείγουσα πνευματική ανάγκη του συγγενικού ή γνωστού μας προσώπου.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Το ΣάββατοΤο Σάββατο, στηρίζεται στη Δημιουργία.

Έξοδ.κ:8-11 Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυτήν· εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου· η ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού σου· μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλός σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνός σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου· διότι εις εξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς· εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε· διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του σαββάτου και ηγίασεν αυτήν.

Προσωποληψία«Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Ιακ.β:1).

Ο Ιάκωβος ήταν αδελφός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Όμως από ταπεινοφροσύνη ονομάζει τον εαυτό του δούλο Ιησού Χριστού. Είναι μεγάλη φυσιογνωμία μέσα στην Αγία Γραφή, όπως και οι απόστολοι. Πολύ ταπεινός Χριστιανός, πράος, ευσεβής, δίκαιος, σοβαρός μα και πολύ αυστηρός. Έχει μεγάλο κύρος μες στην εκκλησία του, αγάπη πολλή και σεβασμό. Επειδή είναι τόσο ταπεινός, όλο για ταπεινοφροσύνη μιλάει.

Οι λέξεις μίσος, σοφία, ταπεινός, γλώσσα, κακία, ζήλια, αλλά και η λέξη καταλαλιά (αυτή κι αν δεν είναι κακό!!!) χαρακτηρίζουν την επιστολή του. Όλες τις αρνητικές από τις παραπάνω έννοιες ο Ιάκωβος τις καυτηριάζει πολύ! Ίσως στην εκκλησία των Ιουδαίων να υπήρχαν και τότε προσωποληψίες, μίση και εγωισμοί. Γι' αυτό άλλωστε συστήνει: Ταπεινωθείτε και θα σας υψώσει... πλησιάστε στον Θεόν και θα σας πλησιάσει... αδελφοί μην καταλαλείτε αλλήλους (Ιακ.δ:8,10-11). Εάν ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, θα μας υψώσει Εκείνος. Εάν πλησιάσουμε μια φορά το Θεό, θα μας πλησιάσει δέκα.

Ο εγκέφαλος διατηρεί την αίσθηση αφής ακόμα και για τα ακρωτηριασμένα μέλη !!!

Ο εγκέφαλος διατηρεί την αίσθηση αφής και έτσι με την ενεργοποίηση των κατάλληλων νευρώνων προσδίδεται η αντίληψη της αφής και μέσω τεχνητού άκρου.

Συγκεκριμένα επιστήμονες βρήκαν τρόπο να αποκαταστήσουν μια φυσική αίσθηση αφής στα προσθετικά άκρα δύο ακρωτηριασμένων ανθρώπων.

Kαλημέρα


Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΑν ο Χριστός περίμενε να Τον καλωσορίσει ο κόσμος, ακόμη θα περίμενε να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Αντιμετώπισε την απόρριψη από τους περισσότερους. Άλλες φορές Τον καλοδέχονταν στην αρχή, για να Τον εγκαταλείψουν αργότερα όταν έβλεπαν ποιες είναι οι απαιτήσεις της μαθητείας δίπλα Του. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κανείς ποτέ τόσο ανεπιθύμητος όσο ήταν ο Ιησούς. Οι άγγελοι ίσως να ήρθαν ένδοξα για να Τον προϋπαντήσουν, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι τους μιμήθηκαν. Και στο ψηλότερο σημείο της διακονίας Του, η μοναξιά Του ήταν απίστευτη.

Οταν η κτίση διορθώνει τα ανθρώπινα λάθη

Κανείς δεν θα πίστευε πως μια περιοχή που εξελίχθηκε σε χωματερή, με την αλλαγή του αιώνα θα ανακηρύσσονταν προστατευόμενη περιοχή.

Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη στην παραλία που είναι γνωστή με το όνομα Glass Beach και βρίσκεται λίγο έξω από το Fort Bragg στην Καλιφόρνια. Οι κάτοικοι, ελλείψει χώρου περισυλλογής σκουπιδιών και με τη θάλασσα τόσο κοντά, έριχναν τα σκουπίδια από την άκρη ενός γκρεμού σε μια παραλία της περιοχής τους! 

Καλημέρα


Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Πίστη στην προσευχή, όχι στη ματαιότητα!Το παράπονο του Θεού:

Ψαλ.δ:2 Υιοί ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις καταισχύνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος;

Μπορεί να αγαπάμε τον Κύριο, αλλά η καρδιά μας να μην έχει αποστραφεί τη ματαιότητα.

Ο αντίχριστος, πριν εμφανιστεί, θα δελεάσει τον κόσμο με ματαιότητα, έτσι ώστε ο δρόμος του Θεού να φαίνεται παράλογος.

Για να νικήσουμε πρέπει όταν προσευχόμαστε, να ενισχύεται η προσευχή μας με πίστη.

Σαν σήμερα

22 Γενάρη 1984 - Γίνεται η παρουσίαση του Macintosh, του πρώτου προσωπικού υπολογιστή με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη. 

Η παρουσίαση γίνεται κατά τη διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ (τελικός αμερικάνικου ποδοσφαίρου NFL)

Η διαφήμιση που είχε τίτλο "1984" έπαιζε συνειρμικά με το βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ "1984" όπου η ανθρωπότητα είναι υποταγμένη στον μεγάλο αδερφό και παντού υπάρχει ένας υπολογιστής που παρακολουθεί τους πάντες.

Στην διαφήμιση παρουσιάζεται μια γυναίκα που τρέχει μέσα σε μια γκρι αίθουσα, όπου ένα πλήθος ανθρώπων παρακολουθεί υποταγμένα μια οθόνη τύπου big-brother και πετά αψήφιστα μια.. βαριοπούλα στην οθόνη. 

Καλημέρα


Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Ελάτε να φυτέψουμε!

«Καιρός του φυτεύειν...» Εκκλησ.γ:2
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη ζωή που κατά τη διάταξη που έχει κανονίσει ο Θεός, μονάχα σε μια ορισμένη εποχή μπορούμε να τα κάμουμε. Αν δεν γίνουν μέσα σ' αυτή την εποχή δεν μπορούν να γίνουν ποτέ. Αν περάσει η εποχή τους θα είναι πολύ αργά να τα επιχειρήσουμε.
Καιρός του φυτεύειν...
Υπάρχει δηλαδή μια ορισμένη χρονική περίοδος κατά την οποία μπορούμε να φυτέψουμε. Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τα φυτά και τα δένδρα το γνωρίζει πολύ καλά. Αν δεν φυτέψει τον Ιανουάριο εκείνα τα φυτά που πρέπει να φυτέψει, δεν θα τα φυτέψει ποτέ! Και αν αποπειραθεί να τα φυτέψει θα πάει μάταιος ο κόπος του!
Η αρχή αυτή που ισχύει στο φυσικό κόσμο, ισχύει και στον πνευματικό.

Cynthia: Το Συνθετικό Βακτήριο που τρώει σάρκα και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο

Στο άμεσο μέλλον, ο πλανήτης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα άλλο “τέρας” που εκτράφηκε βαθιά μέσα σε εργαστήρια των ΗΠΑ. 

Μιλάμε για το πρώτο συνθετικό βακτήριο – Cynthia, που δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της πετρελαϊκής ρύπανσης στον Κόλπο του Μεξικού, το οποίο, σύμφωνα με τις διάφορες εκθέσεις που συχνά αγνοούνται από τα μέσα ενημέρωσης, έχει μεταλλαχθεί και έχει αρχίσει να επιτίθεται σε ζώα και ανθρώπους. Τώρα, αυτός ο εξαιρετικά θανατηφόρος μικροοργανισμός είναι στο δρόμο του προς την Ευρώπη.

Καλημέρα


Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017


Η αιτίαΑνοίγεις τη συνταγή και διαβάζεις «δυο ώρες ψήσιμο και θα φουσκώσει, θα ροδίσει». 
Στραβομουριάζεις παραξενευμένος. 

Συμπληρώνει τέσσερεις ώρες στο φούρνο και ακόμα χαμπάρι δεν πήρε το γλυκό σου. Κάτι δεν πάει καλά. 

Κάτι δεν λειτούργησε σωστά. Δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενες. Κλείνεις τον φούρνο, πετάς στα σκουπίδια την αποτυχία σου και ξαναρχίζεις από την αρχή.

Σαν σήμερα


20 Γενάρη 250 μΧ (κατά άλλους 249 μΧ)  Ο αυτοκράτορας Δέκιος αρχίζει διωγμό κατά των χριστιανών στη Ρώμη. Ηταν ο 7ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός , απλώθηκε σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, και ήταν πολύ σφοδρός. 

Πλήθη ολόκληρα xριστιανών, θανατώθηκαν με τα πιο σκληρά βασανιστήρια στη Ρώμη, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο και στη Μικρά Ασία. Ο Κυπριανός γράφει ότι «ολόκληρος ο κόσμος ερημώθηκε». 

Ο διωγμός κράτησε σε όλη τη διάρκεια τής βασιλείας του Δεκίου. Μεταξύ των Αθηναίων θανατώνονται ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος ,  ο Βενέδημος και ο επίσκοπος Λεωνίδας.  Στην Κόρινθο μαρτυρικό θάνατο έχει ο Κυπριανός Παύλος. Στην Κρήτη θανατώνονται οι Κύριλλος,  Θεόδουλος,  Σατουρνίνος,  Εύπορος,  Γελάσιος,  Ευνίκιος, Αγαθόπους,  Ζωτικός,  Κλεομένης,  Βασιλείδης και Ευάρεστος. Στην  Χίο ο Ισίδωρος  και στην Θεσσαλονίκη η Ελκιονίς. 

Καλημέρα


Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017


Δε ζητάω τα δικά σας, αλλά εσάςΒ' Κορινθίους ιβ:14

«Ιδού, τρίτην φοράν είμαι έτοιμος να έλθω προς εσάς, και δεν θέλω σας καταβαρύνει· διότι δεν ζητώ τα υμών, αλλ' υμάς. Διότι δεν χρεωστούσι τα τέκνα να θησαυρίζωσι διά τους γονείς, αλλ' οι γονείς διά τα τέκνα..» (Β΄ Κορ. ιβ:14).
Καταπληκτική φράση, Δεν ζητώ τα δικά σας, αλλά εσάς. Αυτή η φράση φανερώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει απλά να του δώσουμε πράγματα, ζητάει εμάς τους ίδιους.
Δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε μια Εκκλησία όπου θα πει ο Θεός για μας, «Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού» (Ματθ.ιε:8). Όπου δίνουμε από τα χρήματά μας, για να μας αφήσει ο Θεός ήσυχους να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε και η καρδιά μας θα είναι μακριά Του. Δε πρέπει ποτέ να γίνουμε μια Εκκλησία όπου ο Θεός θα μας πει, «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε» (Ματθ.κγ:23). Ο Θεός δε ζητάει τα λεφτά μας, ζητάει εμάς τους ίδιους.

Η πρακτική άρνηση της επάρκειας της Γραφής.«και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β’ Τιμ.γ:15-17)

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια ισχυρή μάχη όσο αφορά στη θεοπνευστία της Γραφής.

Όταν πιστέψεις ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη, έχεις κερδίσει μόνο τη μισή μάχη, επειδή ακολουθεί η μεγαλύτερη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί: Είναι η Βίβλος αρκετή ή πρέπει να φέρουμε μέσα κάθε κοινωνική επιστήμη και πολιτισμική μελέτη για να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε σαν εκκλησία;

Σαν σήμερα: Προς γνώση και συμμόρφωση

19 Γενάρη 1967 - Ανακοινώνεται ότι 8.000 Έλληνες εργάτες της Δυτικής Γερμανίας έχουν ήδη απολυθεί λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, ενώ η Βόννη παραδέχεται πως κινδυνεύουν με απόλυση άλλοι 70.000 από τους 194.000 Έλληνες που εργάζονται σε δυτικογερμανικά εργοστάσια.

19 Γενάρη 2017. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι το 2014, ξεπερνούσε τις 427.000. (Σήμερα ξεπερνούν κατά πολύ το μισό εκατομμύριο).

Στον πιο κάτω επίσημο πίνακα με στοιχεία μέχρι το 2012, φαίνεται ότι οι μισοί έλληνες μετανάστες κατευθύνονται στην Γερμανία..

Καλημέρα


Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Καληνύχτα


ΤΟ ΑΠΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΦίλε μου - φίλη μου, θέλω να σε ρωτήσω την πιο σημαντική ερώτηση της ζωής σου. Η χαρά σου ή η λύπη σου για όλη την αιωνιότητα εξαρτάται απ’ την απάντησή σου.

Η ερώτηση είναι: ΕΙΣΑΙ ΣΩΣΜΕΝΟΣ;

Δεν σε ρωτάω αν είσαι καλός άνθρωπος, ή αν πηγαίνεις σε κάποια εκκλησία, αλλά αν είσαι σωσμένος! Είσαι σίγουρος ότι θα πας στον ουρανό όταν πεθάνεις;

Ο Θεός λέει, ότι για να πας στον ουρανό πρέπει να έχεις αναγεννηθεί. Στο ευαγγέλιο του Ιωάννη γ:7 ο Ιησούς είπε στο Νικόδημο: “Πρέπει να γεννηθήτε ξανά”.

Μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός μας λέει πώς μπορούμε ν’ αναγεννηθούμε, με άλλα λόγια πώς μπορούμε να σωθούμε. Το σχέδιό Του είναι απλό. Μπορείς κι εσύ να σωθείς. Πώς;

Πρώτα απ’ όλα φίλε μου, πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός “Γιατί όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού” (Ρωμαίους γ:23).

Επειδή είσαι αμαρτωλός, είσαι καταδικασμένος να πεθάνεις “Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος” (Ρωμαίους ς:23).Αυτό σημαίνει αιώνιο αποχωρισμό από το Θεό, στην κόλαση!

Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


«Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, και από του προσώπου σου πού να φύγω;» (Ψαλ.ρλθ:7)

Σε κάθε χριστιανική διδασκαλία υπάρχουν ορισμένες βασικές αλήθειες, συχνά κρυμμένες, θεωρούμενες σαν δεδομένες παρά τονιζόμενες, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες σε κάθε αλήθεια. Μια τέτοια αλήθεια είναι κι εκείνη της πανταχού παρουσίας του Θεού.

Ο Θεός κατοικεί στη δημιουργία Του και, αδιαίρετος, είναι παρών παντού όπου υπάρχουν έργα Του. Αυτό διδάσκεται ανοιχτά από προφήτες και αποστόλους και γενικά γίνεται δεκτό από τη χριστιανική θεολογία. Δηλαδή το βλέπουμε γραμμένο αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει κατασταλάξει στην καρδιά του μέσου χριστιανού ώστε να γίνει κομμάτι της ύπαρξής του ως πιστού ανθρώπου.

Τα 9 προβλήματα της εξελικτικής θεωρίας

«Η ζωή, ακόμα και στα βακτήρια, παραείναι πολύπλοκη για να έχει συμβεί από σύμπτωση.» Harry Rubin (καθηγητής μοριακής βιολογίας και ερευνητής βακτηριολόγος στο Βακτηριολογικό Εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και κάτοχος πολλών βραβείων).

Η θεωρία της εξέλιξης δεν θα γίνει ποτέ ένας νόμος της επιστήμης, γιατί είναι γεμάτη με λάθη. Αυτός είναι ο λόγος που εξακολουθεί να ονομάζεται θεωρία, αντί του νόμου. Η διαδικασία της φυσικής επιλογής δεν είναι μια εξελικτική διαδικασία.

Καλημέρα


Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

«Καταιγίδα γύρης» σκότωσε τέσσερις ανθρώπους!

 Ρωμ. 8:22 "..Επειδή εξεύρομεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συναγωνιά έως του νύν·.."  

Tα πάντα πια μπορεί να γίνουν επικίνδυνα..Κρίσεις αλλεργικού άσθματος προκάλεσε πριν λίγο καιρό η καταιγίδα που έπληξε τη Μελβούρνη εξαιτίας της γύρης που μετέφερε με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νέοι άνθρωποι -ανάμεσά τους και ένας 35χρονος ομογενής να χάσουν τη ζωή τους.