Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Σαν σήμερα


20 Γενάρη 250 μΧ (κατά άλλους 249 μΧ)  Ο αυτοκράτορας Δέκιος αρχίζει διωγμό κατά των χριστιανών στη Ρώμη. Ηταν ο 7ος μεγάλος Ρωμαϊκός αυτοκρατορικός διωγμός , απλώθηκε σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, και ήταν πολύ σφοδρός. 

Πλήθη ολόκληρα xριστιανών, θανατώθηκαν με τα πιο σκληρά βασανιστήρια στη Ρώμη, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο και στη Μικρά Ασία. Ο Κυπριανός γράφει ότι «ολόκληρος ο κόσμος ερημώθηκε». 

Ο διωγμός κράτησε σε όλη τη διάρκεια τής βασιλείας του Δεκίου. Μεταξύ των Αθηναίων θανατώνονται ο Ηράκλειος, ο Παυλίνος ,  ο Βενέδημος και ο επίσκοπος Λεωνίδας.  Στην Κόρινθο μαρτυρικό θάνατο έχει ο Κυπριανός Παύλος. Στην Κρήτη θανατώνονται οι Κύριλλος,  Θεόδουλος,  Σατουρνίνος,  Εύπορος,  Γελάσιος,  Ευνίκιος, Αγαθόπους,  Ζωτικός,  Κλεομένης,  Βασιλείδης και Ευάρεστος. Στην  Χίο ο Ισίδωρος  και στην Θεσσαλονίκη η Ελκιονίς.