Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (4)

Εβρ.α:6 Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αυτό είναι προφητεία. Ο Χριστός μπήκε για πρώτη φορά στην οικουμένη όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Τότε όμως δεν τον προσκύνησαν όλοι οι άγγελοι. Μπορεί να έψαλαν μερικοί στον ουρανό και να ήταν εκεί οι βοσκοί και σοφοί που ήρθαν για να προσκυνήσουν.

Καλημέρα


Που θα βρω μια σωστή εκκλησία;


Υπάρχουν κάποιοι, που χρόνια τώρα ψάχνουν να βρουν μια καλή και σωστή εκκλησία να μπουν μέσα (γιατί αυτοί είναι τόσο καλοί και τόσο σωστοί που οι υπάρχουσες δεν τους κάνουν), με αποτέλεσμα μα μην βρίσκουν. 

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - β:18

Και τω αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον, Τάδε λέγει ο υιός του Θεού ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνω 

Α. Η περίοδος της εκκλησίας των Θυάτειρων είναι 606-1517 μ.Χ. Η πρώτη αληθινή Παποκρατία άρχισε να «βασιλεύει» γύρω στο 606 μ.Χ. Το 1517 άρχισε να προβάλλεται σταθερά η κίνηση της Μεταρρύθμισης με το Μαρτίνο Λούθηρο και ο Θεός άρχισε να βγάζει το λαό Του μέσα από τα σκοτάδια του Παπισμού. Ο Ιησούς λοιπόν μιλά στους Χριστιανούς αυτής της περιόδου που την ονομάζει Θυάτειρα.

Β. ΘΥΑΤΕΙΡΑ έχει 2 πιθανές ερμηνείες: 1) «κυριαρχία από γυναίκα» 2) «θυγατέρα της Τύρου».

Γ. Η αποκάλυψη του Ιησού γι’ αυτή την περίοδο της εκκλησίας είναι:

Η Γραφή απαιτεί απόρριψη της τριάδας


διότι με εγκατέλιπον και ελάτρευσαν Αστάρτην την θεάν των Σιδωνίων, Χεμώς τον θεόν των Μωαβιτών και Μελχώμ τον θεόν των υιών Αμμών· και δεν περιεπάτησαν εις τας οδούς μου διά να πράττωσι το ευθές ενώπιόν μου, και να φυλάττωσι τα διατάγματά μου και τας κρίσεις μου, ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού· (Α’ Βας.ια:33).
Η Αγία Γραφή υποστηρίζει την ύπαρξη της Τριάδας. Τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πολύ πριν από την ιστορία της εκκλησίας, ο Σολομώντας λάτρευσε την τριάδα όταν έχτισε υψηλούς τόπους για τους θεούς του.

Καλημέρα


Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

οι παλαιοχριστιανοί

Οι μοντανιστές εμφανίστηκαν περί το 156 μ.Χ. και επικαλούνταν "προφητείες" και οράσεις, ακόμα κι άν αυτές δεν συμφωνούσαν με τον λόγο του Θεού (κάτι σαν τους σημερινούς "χαρισματικούς"). Ορισμένοι μάλιστα είχαν αντικαταστήσει τον άρτο και τον οίνο, με άρτο και τυρί, και γι αυτό τους ονόμαζαν και "αρτοτυρίτες". Εισήγαγαν το τριαδικό βάπτισμα, ενώ σε πολλές περιοχές είχαν αρχίσει να βαπτίζουν στην τετράδα: "Πατηρ-Υιος-Μοντανος-Πρισκίλλα".

Ολοι συμφωνούν ότι μόνο η εκκλησία μας πολέμησε με συνέπεια τους μοντανούς. Αντίθετα οι ουνιταριανοί της θεολογίας των υποστάσεων (Τερτυλλιανός, Ιππόλυτος) όχι μόνο εγκατέλειψαν την αρχική πολεμική εναντίον τους, αλλά προσχώρησαν και συγχωνεύτηκαν στις εκκλησίες τους. 

Οι μεγάλοι προφήτεςΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μεγάλοι προφήτες είναι 4: ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ κι ο Δανιήλ.  Δεν ονομάζονται “μεγάλοι” επειδή οι προφητείες τους είναι πιο σημαντικές, αλλ’ επειδή τα βιβλία τους είναι  μεγαλύτερα σε έκταση απ’ αυτά των μικρών προφητών.

Θα μελετήσουμε τις προφητείες του Ησαΐα, του Ιερεμία - μαζί με τους Θρήνους - και του Ιεζεκιήλ. Οι προφητείες του Δανιήλ θα μελετηθούν σε συνδυασμό με το προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη. 

Εσείς τι θα πιστέψετε;

Ανθρώπινες διδασκαλίες όπως η παρακάτω εικόνα,


ή τη διδασκαλία του Ιησού και των αποστόλων σχετικά με τη θεία θεραπεία;

καλημέρα


Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Μυρτώ ετών 5


Θεολόγοι

Β’ Κορ.ια:3 φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφις εξηπάτησε την Εύαν διά της πανουργίας αυτού, διαφθαρή ούτως ο νούς σας, εκπεσών από της απλότητος της εις τον Χριστόν.
 
Ο Ιησούς όταν μιλούσε, προσπαθούσε να γίνεται κατανοητός από τους απλούς ανθρώπους, αφού αυτό ήταν κατά κύριο λόγο το ακροατήριό Του.

o Χριστός της ιστορίας και ο Χριστός της φαντασίας

(αποσπάσματα απο το καθολικό (παπικό) περιοδικό ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ τεύχος ιουν-ιουλ 2006) :
 
"...Η Εκκλησία άρχισε σιγά-σιγά να συνειδητοποιεί ότι, άθελά της, είχε συμβάλει και η ίδια ουκ ολίγο στο σχηματισμό του Χριστού της φαντασίας. Αν συνέχιζε δηλ. ν' αντιμετωπίζει το Χριστό ψευδοιστορικά, θα προκαλούσε και τους αντιπάλους της να συνεχίσουν να κάνουν κι εκείνοι το ίδιο, από τη δική τους , φυσικά σκοπιά. Έτσι, στις 30 Σεπ. 1943, ο Πίος ΙΒ΄, με την Εγκύκλιο «Divino afflante Spiritu (=Του θεϊκού εμπνέοντος Πνεύματος)», επεκύρωσε πλήρως την ανεξαρτησία της φιλολογικο-ιστορικής έρευνας της Βίβλου από τη διδακτική εξουσία της Εκκλησίας, επιφυλάσσοντας σ' αυτήν την τελευταία το καθήκον να επεμβαίνει στα θεολογικής φύσεως συμπεράσματα των βιβλιστών. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον τελειώνει με την παραγγελία του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές του «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγ. Πνεύματος» (28,19). Μια σύντομη, λοιπόν, ιστορική κριτική θα είχε να παρατηρήσει εδώ ότι και από τις επιστολές του Παύλου και από τις Πράξεις των Αποστόλων γνωρίζουμε ότι οι μαθητές του Ιησού και τα άλλα μέλη της καινοδιαθηκικής Εκκλησίας, το βάπτισμα, το τελούσαν μόνο στο όνομα του Ιησού και όχι της Αγ. Τριάδος.

Η θεολογία του Facebook


Ζούμε σε μια εποχή που αρέσει στους ανθρώπους, να αρέσει ό, τι λένε και ότι κάνουν.  Στον κόσμο του facebook, μπορείς  να απολαμβάνεις κάθε μέρα τα «Μου αρέσει» στις εικόνες ή τα γραφτά που ανεβάζεις. Υπάρχουν κήρυκες και Χριστιανοί που τους αρέσει να σας αρέσουν αυτά που λένε.

Καθήκοντα διακονίας

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ

Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας (Β’ Τιμ.β :15)

Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος προς την επιτυχία. Αν ο νέος ποιμένας επιθυμεί να κάνει ότι καλύτερο μπορεί για τον Ιησού και να έχει επιτυχίες στο να κερδίζει ψυχές, πρέπει να ετοιμαστεί να εργαστεί σκληρά και να μελετήσει πάρα πολύ, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ότι το έργο της διακονίας απαιτεί απ αυτόν.

Το βιβλίο των αριθμών •  Γένεση: η αρχή του χριστιανικού βαδίσματος
 • Έξοδος: εγκατάλειψη του κόσμου
 • Λευιτικό: βαθύτερος αγιασμός, αφιέρωση για να διατηρήσουμε τη νέα ζωή
 • Αριθμοί: Οδοιπόροι και ξένοι σε ξένη γη. Θλίψεις, δοκιμασίες – τελειοποίηση.

Το στρατόπεδο στην έρημο, τόπος που δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ο Θεός κατοικούσε ανάμεσά τους!

καλημέρα


Σάββατο 26 Απριλίου 2014

7 λόγοι που είναι καλό να είστε «κακιά» μαμά!

Είναι πολύ εύκολο για ένα παιδί να απονείμει στη μαμά του τον τίτλο της κακιάς μαμάς ή ακόμα και της χειρότερης στον κόσμο. Συνήθως όμως αυτό σημαίνει ότι απλά κάνετε σωστά τη δουλειά σας.

Όχι, οι «κακές» μαμάδες για τις οποίες μιλάμε δεν είναι αυτές που αδιαφορούν για τα παιδιά τους, που δεν τα αγκαλιάζουν ποτέ ή που τα εκθέτουν σε διάφορους φυσικούς και ψυχικούς κινδύνους. Είναι εκείνες που επιβάλλουν κανόνες και εννοούν να τους τηρήσουν με κάθε κόστος, εκείνες που πιστεύουν στη σημασία του να υπάρχει σειρά και πρόγραμμα κι εκείνες που απλά αδιαφορούν αν όλα τα άλλα παιδάκια στη Δευτέρα δημοτικού έχουν το δικό τους iPad.

ΠΟΙΗΤΙΚΑ - Το βιβλίο των ψαλμών (4)6.  ΨΑΛΜΟΣ 90

Α.  Ο συγγραφέας του ψαλμού
Είναι ο Μωυσής

Β.  Η Λογοτεχνική Αξία αυτού του Ψαλμού
Έχει χαρακτηριστεί: «Η θαυμαστότερη απ’ (όλες) τις ανθρώπινες συνθέσεις» (Ισαάκ Τέυλορ)

Γ.  Το θέμα του Ψαλμού
Ο αμαρτωλός, βασανισμένος, εφήμερος άνθρωπος και ο αιώνιος Θεός

Δ.  Η Φύση του Ψαλμού
Είναι ένας «ψαλμός προσευχής» Είναι επίσης ένας «εθνικός ψαλμός»

Θεός εκ Θεού = 2 θεοίΗ Εγκυκλοπαίδεια Βιβλικής, θεολογικής και εκκλησιαστικής φιλολογίας του Mc Clintock & Strong τόμος IV σελ.944 λέει:


«Ο Νεοπλατωνισμός και ο Χριστιανισμός, παρόλο που ήταν αντίθετες δυνάμεις μέσα στη θρησκευτική κίνηση της εποχής τους, αμοιβαία επηρέασαν η μία την άλλη. Αυτό το γεγονός είναι φανερό όχι μόνο από μια εξέταση των επιμέρους συγγραφέων, αλλά πολύ περισσότερο από μια σύγκριση της παράλληλης ιστορίας και των δύο. Τα έργα του Ιουστίνου Μάρτυρα, του Κλήμεντα της Αλεξάνδρειας, του Ωριγένη, του Αυγουστίνου και άλλων χριστιανών συγγραφέων των πρώτων χρόνων της εκκλησίας, αφθονούν σε αποδείξεις της επιρροής του φιλοσοφικού πνεύματος».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Επιστολή του Ιούδα


Α. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η επιστολή αυτή γράφτηκε από τον Ιούδα, τον αδελφό του Ιακώβου και ετεροθαλή αδελφό του Ιησού (Ιούδας 1). Αναφέρεται στα παρακάτω εδάφια: Ματθαίος ιγ:55 και Μάρκος ς:3.

Ο Ιούδας δεν ήταν απόστολος. Μετά την ανάσταση του Κυρίου μας παραδέχτηκε το Μεσσιανικό έργο του αδελφού του. Κατά τη διάρκεια της διακονίας του Κυρίου μας πάνω στη γη, ο Ιούδας ήταν άπιστος. Μετά την εμφάνιση του Ιησού στον Ιάκωβο πίστεψε ο Ιούδας.

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Αναζητώντας την αλήθεια - 037Α. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Πράξεις α:4-14.

Τώρα ερχόμαστε στο βιβλίο των Πράξεων που είναι το μόνο βιβλίο στη Βίβλο που μας λέει για την ίδρυση της εκκλησίας. Μία μέθοδος ή τύπος βαπτίσματος προτάθηκε από το Ματθαίο, το Μάρκο, το Λουκά  και τον Ιωάννη και όλοι είχαν την ίδια εξουσία, αλλά κανείς δεν τον χρησιμοποίησε γιατί η Εκκλησία ιδρύθηκε μόνο μετά τη σταύρωση του Ιησού, την ανάστασή, την ανάληψή Του στους ουρανούς και τη βάπτιση των δικών Του με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα μια ομάδα πιστών επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ για να λάβουν αυτή την θαυμάσια εμπειρία.

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (11)Ο σκοπός των πνευματικών χαρισμάτων
«Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς….. Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού….. και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·….. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς» (Ιωάν.ιδ:26, ιε:26, ις:8, 13-14).

«Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον» (Α΄Κορ.ιβ:7).

«ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν» (Α΄Κορ.ιδ:3).


καλημέρα


Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Σκεφτείτε και απολαύστε

Μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 με πρακτικούς γονείς. Μια μητέρα, ο Θεός την αγαπά, που έπλενε το αλουμινόχαρτο αφότου μαγείρευε μ’ αυτό και μετά το xρησιμοποιούσε ξανά.

Ήταν η πρώτη βασίλισσα της ανακύκλωσης, πριν ακόμα υπάρξει αυτό το όνομα...

Μας ρώτησε ο Θεός και μας έφερε στη γη;


Ποιός είναι αυτός που μπορεί να πει γιατί με έπλασες; Στην Π.Δ αν κάποιο παιδί έλεγε στους γονείς του, γατί με γέννησες το λιθοβολούσαν. Είναι η πιο μεγάλη αχαριστία στον άνθρωπο να πει: γιατί με έπλασες; Με ρώτησες;

Εβρ.θ:27 Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις


Ψαράδες - Η προσωπικότητα του ψαράΠώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους.... για το Χριστό!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

καλημέρα


Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (3)

Εβρ.α:4 τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε.
Οι άγγελοι κατέχουν μια εξέχουσα θέση μέσα στη Γραφή και χαίρουν μεγάλης εκτίμησης. Εδώ τώρα βλέπουμε μια σύγκριση ανάμεσα στους αγγέλους και τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν γίνεται για ν’ αφαιρεθεί ο σεβασμός και η τιμή προς τους αγγέλους, αλλά μάλλον για να δοθεί έμφαση, με τη σύγκριση, στη μεγαλειότητα του Ιησού.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - Γ' Ιωάννου


Α. Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η επιστολή αυτή είχε γραφτεί από τον απόστολο Ιωάννη περίπου τον ίδιο καιρό με τις δύο πρώτες του επιστολές.

Αυτή ήταν ένα πολύ προσωπικό γράμμα προς τον Γάϊο, που έδινε έμφαση στο καθήκον της φιλοξενίας και προειδοποιούσε κατά του κίνδυνου της άρχουσας ηγεσίας. Στο γράμμα αυτό ο Ιωάννης επαίνεσε τον Γάϊο για τη φιλοξενία του προς τους Χριστιανούς εργάτες (του Κυρίου) και κατήγγειλε την αφιλόξενη στάση του Διοτρεφή.

Ας μιλήσουμε για...Η σεξουαλική δραστηριότητα στον άνθρωπο δεν ορίζεται μόνο από τη φύση (όπως στα ζώα) αλλά και από την επιθυμία. Επειδή όμως πρόκειται για ένστικτο, η διαχείρισή του μπορεί να έχει συνέπειες, είτε θετικές για τον άνθρωπο είτε αρνητικές.

Στην εποχή μας υπάρχει μια αυτόματη αντίδραση (σαν ψυχολογική αλλεργία) στην επισήμανση ότι η σεξουαλικότητα μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες. Οι έφηβοι – και των δύο φύλων – υφίστανται ένα διαρκή βομβαρδισμό από σεξουαλικά ερεθίσματα, που φτάνει στα όρια της πλύσης εγκεφάλου, με αποτέλεσμα το σεξ να τους γίνεται έμμονη ιδέα και να τους απασχολεί καθημερινά.

Καλημέρα


Τρίτη 22 Απριλίου 2014

RED BULL - αργός θάνατος ...

Μην πιείτε ξανά αυτό το ποτό!

Δώστε προσοχή ... διαβάστε μέχρι τέλους ...

Αυτό το ποτό πουλιέται σε όλα τα σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ στη χώρα μας και τα παιδιά ξεκινάνε να το καταναλώνουν δοκιμαστικά, αλλά μπορεί να αποβεί μοιραίο.


Ερωτήσεις που ζητούν απαντήσειςΚάποιοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι τριάδα. Ότι υπάρχει δηλαδή θεός πατέρας, θεός υιός και θεός άγιο πνεύμα. Κάποιοι άλλοι το ωραιοποιούν λίγο, και λένε: ένας είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα ή τρεις υποστάσεις.


Αν και καμία απ’ αυτές τις θέσεις δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που τα πιστεύουν αυτά:
 • Τον Γιο ξέρουμε ότι τον λένε Ιησού.
 • Πως λένε τον Πατέρα;
 • Πως λένε το Πνεύμα το Άγιο;

Καθήκοντα διακονίας


Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ 3

 17. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗΣ  ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σε όλες τις οικονομικές του συναλλαγές, πρέπει να είναι έντιμος μέχρι την τελευταία δεκάρα. Πως μπορεί να είναι οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, εάν δεν είναι πιστός με τα υλικά πράγματα; Θα είναι τίμιος σε όλες τις συναλλαγές του με τους συνανθρώπους του και όταν δίνει το λόγο του ή κάποια υπόσχεση, θα την τηρεί και θα κρατά το λόγο του, ακόμα κι αν αυτό πρόκειται να έχει θυσίες από μέρους του.

καλημέρα


Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Αγάπη


Όλοι θέλουν να καλύπτονται κάτω από την αγάπη, είναι ένα «προϊόν» που πουλάει, και μάλιστα κάποιοι απαιτούν αποκλειστικότητα!

Αυτό είναι εύκολο, και δεν χρειάζεται κόπο να ΛΕΣ ότι αγαπάς τους πάντες και τα πάντα, αλλά είναι δύσκολο και απαιτεί θάνατο της σάρκας να πράττεις το λόγο του Θεού.

«Ο ενθουσιασμός χωρίς λογικό, είναι άλογο χωρίς χαλινάρι»

Πραγματικά, η γνώση είναι το χαλινάρι που σταθμίζει τον ενθουσιασμό και τον κατευθύνει σε έξοχες πρωτοπορίες και μνημειώδη μεγαλουργήματα. Όταν όμως η γνώση αυτή λείψει, τότε ο ενθουσιασμός αστάθμιστος, τυφλός και μωρός, σαν ένα αχαλίνωτο αφηνιασμένο άλογο, κλωτσάει, καταπατεί, καταστρέφει. Κι όσο αληθεύει ότι καμιά αληθινά μεγάλη πράξη δεν έγινε χωρίς ενθουσιασμό, άλλο τόσο είναι αλήθεια πως ο ενθουσιασμός αυτός είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη, όταν δεν ελέγχεται και δεν σταθμίζεται απ’ το λογικό και τη γνώση.

Τριαδικότητα του Θεού: Ένα παράλογο δόγμαΜέσα από την τριαδική θεολογία προκύπτει ότι χρησιμοποιούν πέντε ορισμούς για να ορίσουν ποιος είναι ο Θεός:


 1. Ο Θεός είναι ο τριαδικός Θεός (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα μαζί).
 2. Ο Θεός είναι ο Πατέρας, μόνο.
 3. Ο Θεός είναι ο Υιός, μόνο.
 4. Ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα, μόνο.
 5. Ο Θεός είναι η θεϊκή ουσία, φύση (π.χ.Ιωαν.α:1γ) που είναι κοινή στα τρία πρόσωπα που αποτελούν την Αγία Τριάδα.
Εδώ είναι η ρίζα του προβλήματος. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για το ποιος είναι ο Θεός. Ανάλογα με την περίσταση, το συγκεκριμένο εδάφιο το οποίο καλούνται να εξηγήσουν και για να υπερασπιστούν το δόγμα τους, χρησιμοποιείται και ο αντίστοιχος ορισμός.

Kελιά τύπου F

Πρόκειται για φυλακές υψίστης ασφαλείας με απομονωμένα και ηχομονωμένα υπόγεια και ημιυπόγεια ατομικά κελιά διαστάσεων 2,5 επί 3μ κατά μέσο όρο (στην Ελλάδα είναι τα μικρότερα),και έως 25 τ.μ. για τρία άτομα. Τα κελιά δεν έχουν φυσικές συνθήκες αέρα και φωτός. Όλο το σύστημα, παροχή νερού, φωτισμός ακόμα και ο εξαερισμός είναι στα χέρια της διεύθυνσης, που αποφασίζει πώς θα λειτουργήσει. Τα κελιά δεν έχουν φυσικό φως, η πόρτα του κελιού προς το διάδρομο είναι κλειστή νυχθημερόν.

Οι κρατούμενοι δεν βγαίνουν ούτε για φαγητό ενώ και η τουαλέτα βρίσκεται μέσα στο κελίΔεν έχουν καμιά επικοινωνία ή έστω οπτική επαφή με κανέναν εκτός κελιού, αφού κάθε κελί έχει πόρτα σε αυλή πολύ μικρή, χωρίς αέρα και ανήλιαγη. Οι αυλές περιβάλλονται από τοίχο ύψους οχτώ μέτρων, με αποτέλεσμα ο κρατούμενος να πρέπει να σηκώνει το κεφάλι για να δει ένα κομμάτι ουρανού, εφόσον του επιτραπεί η έξοδος στην αυλή. Δεν προβλέπεται κανένα είδος επαφής με την έξω ζωή. 

καλημέρα


Κυριακή 20 Απριλίου 2014


Τοξική ντροπή

Έχεις ποτέ αισθανθεί ένοχος επειδή έκανες το σωστό; Μήπως ντρέπεται γι’ αυτό που είσαι ή για κάτι που οι γονείς σου έχουν κάνει; Σου έχουν φερθεί με αγένεια επειδή στάθηκες υπέρ της αλήθειας και δεν ικανοποίησες τις προσδοκίες κάποιου; Αυτά είναι παραδείγματα τοξικής ντροπής.