Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις που ζητούν απαντήσειςΚάποιοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι τριάδα. Ότι υπάρχει δηλαδή θεός πατέρας, θεός υιός και θεός άγιο πνεύμα. Κάποιοι άλλοι το ωραιοποιούν λίγο, και λένε: ένας είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα ή τρεις υποστάσεις.


Αν και καμία απ’ αυτές τις θέσεις δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που τα πιστεύουν αυτά:
  • Τον Γιο ξέρουμε ότι τον λένε Ιησού.
  • Πως λένε τον Πατέρα;
  • Πως λένε το Πνεύμα το Άγιο;

Γιατί, αν και οι τρεις είναι προσωπικότητες, δεν μπορεί μόνο ο ένας να έχει όνομα!!!


· Βέβαια, ο γιος κάποτε είπε: «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους» (Ιωάν.ιζ:6). Ποιο είναι αυτό το όνομα; Δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε εφόσον ο Ιησούς το φανέρωσε;


· Μήπως αυτά τα λόγια σου λένε κάτι: «εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου…» (Ιωάν.ε:43);


· Στην Εβρ.α:4 μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς το όνομά Του το κληρονόμησε. Από ποιον; Ποιος είχε αυτό το όνομα;


· Γιατί «παν ό,τι αν πράττουμε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πρέπει να πράττουμε»; (Κολ.γ:17). Γιατί να μην μπορώ να κάνω κάτι στο όνομα του Πατέρα ή στο όνομα του Αγίου Πνεύματος;


· Γιατί το όνομα του Ιησού είναι «το υπέρ παν όνομα», (Φιλιπ.β:9) δεν είναι το όνομα του Πατέρα; Το όνομα του Πατέρα είναι υποδεέστερο από το όνομα του υιού;


·  Γιατί να μην μπορώ να σωθώ στο όνομα του Πατέρα ή του Αγίου Πνεύματος; Γιατί δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία; Γιατί ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν; (Πράξ.δ:12).


· Γιατί πρέπει να βαπτιστώ στο όνομα του Ιησού; (Πράξ.β:38).


· Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού εκβάλλουμε δαιμόνια; 


· Γιατί μόνο στο όνομα του Ιησού λαλούμε νέας γλώσσας; Τουλάχιστον γι’ αυτό το τελευταίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμαι το όνομα του Αγίου Πνεύματος; (Μάρκ.ις:17).


· Γιατί πρέπει να χρίουμε τους ασθενείς με λάδι στο όνομα του Κυρίου; (Ιάκ.ε:14).


·    Γιατί ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα να φυλάξει τους μαθητές στο όνομά Του, το οποίο Του έδωσε; Ιωάν.ιζ:11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ποιο είναι το όνομα του Πατέρα που έδωσε στον Υιό και Αυτός με τη σειρά Του το φανέρωσε στους ανθρώπους (Ιωάν.ιζ:6); 

Δες ακόμα:
 http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_02.html#axzz2lmjvQidw

 http://epistoligr.blogspot.gr/2012/02/blog-post_7149.html#axzz2zY5QFuce

 http://epistoligr.blogspot.gr/2011/12/blog-post_1499.html#axzz2lmjvQidw