Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

New Christian Worship Songs 2022 With Lyrics - Best Christian Gospel Son...

Visalia

 


 

Η αναγκαία κίνηση

 Ιωάννης κα

Ξεκινώ διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο του καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Πιπερόπουλου με τίτλο «Καληνύχτα Ελλάδα», από το κεφάλαιο με τίτλο «Η μοναξιά του Νεοέλληνα».

 

Ζούμε τώρα πια σε κακόγουστες και πανάκριβες πολυκατοικίες και πέρα από τις εθιμοτυπικές φιλοφρονήσεις και τα μικροπρεπή κουτσομπολιά αγνοούμε την ύπαρξη του συγκατοίκου μας σε σημείο ώστε σήμερα και στην πατρίδα μας να χρειάζεται να «μυρίσει» το πτώμα κάποιου συνταξιούχου, μοναχικού γείτονα ή γειτόνισσάς μας, για να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι «ευτυχείς» υπόλοιποι ότι έκλεισε πια για αυτόν ή αυτήν, τραγικά, η αναπόφευκτη για ΟΛΟΥΣ μας παρένθεση της… ζωής!

 

Να το δούμε στις πρακτικές του διαστάσεις το φαινόμενο; Αμέτρητοι οι συνοδοιπόροι μας στους πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Ηράκλειου και όλων των άλλων μεγαλουπόλεων της πατρίδας μας. Περιφέρουμε την πλήξη, την ανία, τα βιωματικά μας τραύματα στα στενόχωρα κλουβιά που τα ονοματίσαμε γραφεία, μαγαζιά, εργοστάσια, σχολειά και πανεπιστημιακές αίθουσες, με άλλα λόγια στους κάθε λογής χώρους εργασίας και αναψυχής.

 

Μόνοι, ολομόναχοι, κατασιγάζοντας όπως-όπως τις έντονες, τις αδυσώπητες διαμαρτυρίες του είναι μας, τη λαχτάρα μας να ξεφύγουμε από το ανελέητο μαρτύριο της απομόνωσης, της μοναξιάς!… Είμαστε τώρα πια και οι νεο-Έλληνες παραγωγοί και παράγωγα, αίτια και αποτελέσματα ενός ψυχοκοινωνικού και πολιτισμικού συστήματος με οικονομικές δομές που εδραιώνονται στο ατομικό ψυχοκίνητρο και τα συλλογικά «ένστικτα» για άντληση κέρδους και συλλογή δύναμης και εξουσίας και απολήγουν εξαντλημένες στην εδραίωση ενός αντικειμενικού κόσμου, μιας πραγματικότητας που επιβεβαιώνει την πανάρχαια αλήθεια, την απλή και συνάμα δυσβάστακτη διαπίστωση της αναπόφευκτης υπαρξιακής μας μοίρας – όχι του θανάτου – αλλά του ψυχοκοινωνικού του υποκατάστατου που είναι η μοναξιά!

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Visalia

 

Κήρυγμα


 

Ερώτηση: Τι είναι η ημέρα του Κυρίου;


Απάντηση

Η φράση «ημέρα του Κυρίου» συνήθως προσδιορίζει γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο τέλος των καιρών (Ησαΐας ζ:18-25) και συχνά συνδέεται στενά με τη φράση «εκείνη την ημέρα».

Ένα κλειδί για την κατανόηση αυτών των φράσεων είναι να σημειωθεί ότι προσδιορίζουν πάντα ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Θεός παρεμβαίνει προσωπικά στην ιστορία, άμεσα ή έμμεσα, για να επιτύχει κάποια συγκεκριμένη πτυχή του σχεδίου Του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την ημέρα του Κυρίου με μια χρονική περίοδο ή μια ειδική ημέρα κατά την οποία το θέλημα και ο σκοπός του Θεού για τον κόσμο και για την ανθρωπότητα θα εκπληρωθούν.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Visalia 

Η πίστη (2)


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιθ:18-21

 


Αποκ.ιθ:18 διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων.

Όλοι αυτοί οι βασιλείς, οι χιλίαρχοι, οι ισχυροί, βρίσκονται στην ίδια θέση. Πέφτουν όλοι και πεθαίνουν από τον ίδιο θάνατο, κρίνονται κατά τον ίδιο τρόπο, εξ αιτίας της στάσης τους απέναντι στο Θεό και τη Βασιλεία Του.

Ησ.λδ:6-8 περιγράφεται η μάχη του Αρμαγεδδώνα και λέει για την εκδίκηση και για την κρίση που θα κάνει ο Κύριος για τα τέκνα Του.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Visalia

 

Η Μετάνοια (5) - Η πίστη (1)


 

Η ημέρα του Κυρίου

 

Α’ Θεσ.ε:1-11 Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· αλλ' ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευώμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας· διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις απέθανεν υπέρ ημών, ίνα είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμώμεθα ζήσωμεν μετ' αυτού. Διά τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Visalia

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιθ:16-17

 


Αποκ.ιθ:16 και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.

 

Ιμάτιο είναι το εξωτερικό ένδυμα. Πάνω σ’ αυτό, στο μηρό Του ήταν γραμμένη η επιγραφή αυτή. Όταν λέει πάνω στο μηρό Του εννοεί ότι η επιγραφή ήταν γραμμένη πάνω στο ιμάτιο στη θέση του μηρού.

Όλοι οι νικητές και κατακτητές είχαν επιγραφές γραμμένες πάνω στα ιμάτιά τους συμφωνά μ’ ένα αρχαίο έθιμο.

Αποκαλείται Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Για ποιόν μιλάει εδώ;

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Visalia

 

Κήρυγμα


 

Ο Ιωήλ και η ημέρα του Κυρίου

 


Ιωήλ β:1 Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, και αλαλάξατε εν τω όρει τω αγίω μου· ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες την γήν· διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς·

Ιωήλ β:31 Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής.

Ιωήλ γ:1,2 Διότι, ιδού, εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω, όταν επιστρέψω τους αιχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθή μετ' αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράσθησαν την γην μου·

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Visalia

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιθ:12-15

 Αποκ.ιθ:12 Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός

 

Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός

Στο αρχαίο κείμενο δεν υπάρχει n λέξη «ως» και με τον τρόπο που έχει γραφεί δείχνει ότι η όψη των ματιών Του είναι τρομερή και φοβερή. Το ότι οι οφθαλμοί Του είναι φλόγα πυρός, αυτό δείχνει ότι είναι ο Παντογνώστης Θεός, που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τα βαθύτερα ελατήρια και τους διαλογισμούς των καρδιών των ανθρώπων.

Έχει τέλεια γνώση και διορατικότητα. Βλέπει και να γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμη γίνουν. Γι' αυτό είναι ικανός να κρίνει με τέλεια και δίκαιη κρίση. Τίποτα δεν είναι αφανές ενώπιον Του!

Αποκ.α:14 & β:18 Εδώ βλέπουμε πάλι τους οφθαλμούς του Υιού του Θεού σαν φλόγα πυρός.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

One Hour of Praise & Worship on Piano - 17 contemporary Christian songs ...

Visalia

 


 

Η Αρπαγή είναι επικείμενη;

 Ιωάν.ια:17–27

A’ Θες.δ:15–17

Α’ Θες.ε:1–9

Β’ Θες.β:1–3

Τίτ.β:11–13

Εβρ.ι:24–25

Ιάκ.ε:7–9

Α’ πέτρ.δ:7

Α’ Ιωάν.β:18

Αποκ.α:1

 

 

 

Η Καινή Διαθήκη είναι συνεπής στην προσδοκία της ότι η επιστροφή του Χριστού μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αυτή η διάχυτη προοπτική της επικείμενης αρπαγής εγείρει τρία ερωτήματα.

Το πρώτο ερώτημα αφορά στο αν η Θλίψη θα προηγηθεί του ερχομού του Χριστού για την εκκλησία. Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν θα συμβεί έτσι, επειδή η εκκλησία δεν καλείται ποτέ να προσβλέπει στη Θλίψη, αλλά στον ερχομό του Χριστού.

Το δεύτερο ερώτημα περιστρέφεται γύρω από το πώς η επιστροφή του Χριστού θα μπορούσε να ήταν επικείμενη στην πρώτη εκκλησία. Την απάντηση εδώ θα την δούμε παρακάτω, αλλά οι Χριστιανοί, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης εκκλησίας, πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι. 

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Visalia

 

Κήρυγμα


 

Η ημέρα του Κυρίου

 


Το πρόβλημα είναι ότι η Ημέρα του Κυρίου είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη Βίβλο, και πρέπει πάντα να ερμηνεύεται σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.

Υπάρχουν μέρη όπου αναφέρεται σε συγκεκριμένες εθνικές κρίσεις από τον Θεό, όπως όταν το Ισραήλ καταστράφηκε από την Ασσυρία (Αμώς ε:18-20) και όταν ο Ιούδας καταστράφηκε από την Βαβυλώνα (Θρήνοι β:21-22 και Ιεζεκ.ιγ:5). Με τον ίδιο τρόπο, η πτώση της Βαβυλώνας ονομάζεται Ημέρα του Κυρίου (Ησαΐας ιγ:6-13).

Αλλά υπάρχουν επίσης φορές που ο όρος αναφέρεται στα γεγονότα του τέλους. Από αυτή την άποψη, μερικές φορές αναφέρεται στην επιστροφή του Ιησού στο τέλος της 70ης εβδομάδας του Δανιήλ (Ησαΐας β:10-22, Ιωήλ γ:9-17 και Ζαχ.ιδ:1-9).

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Visalia

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιθ:7-11

 


Αποκ.ιθ:7 Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν.

 

Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν

Οι άγιοι χαίρονται και αγάλλονται στην παρουσία του Θεού, μεγαλύνουν και ευλογούν το Θεό και Του δίνουν όλη την τιμή και τη δόξα. Όταν θα ντυθούμε τη δικαιοσύνη του Θεού και βρεθούμε μέσα στη δόξα Του, θα δίνουμε αιώνια δόξα στο Θεό.

 

διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν.

Αυτή γιορτή του γάμου του Αρνίου αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα της Θλίψης και πριν τη Δεύτερη Έλευση του Χρίστου. Ο λόγος του Θεού δεν αναφέρει πότε τελειώνει, αλλά γνωρίζουμε ότι αρχίζει ακριβώς εδώ.

Παρακάτω, στο εδ.11, αναφέρεται η Δεύτερη Έλευση του Χριστού.

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022


 

One Hour of Praise & Worship on Piano - 17 contemporary Christian songs ...

Τατόι

 


 

Η σκανδαλώδης χάρη

 


Δευτ.λ

 

Η θεολογία του βιβλίου του Δευτερονομίου με έναν τίτλο, που πιστεύω ότι συνοψίζει το μήνυμα του βιβλίου, είναι: «Χάρη στο τέλος!»

Στο τέλος των άκαρπων και ατελέσφορων ανθρώπινων προσπαθειών, η χάρη του Θεού. Στο τέλος της επιδίωξης του ανθρώπου, η χάρη του Θεού. Γιατί όμως μιλάμε για χάρη σ’ ένα βιβλίο με τον τίτλο «Δευτερονόμιο»; Σ’ ένα βιβλίο που μιλά για τον νόμο, που παρά την πρώτη αποτυχία επιμένει και επανέρχεται για δεύτερη φορά;

Ο Θεός δίνει τον Νόμο Του, τις εντολές Του στον λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ αποτυγχάνει να κρατήσει τον Νόμο του Θεού. Ο Θεός τον καλεί ξανά σε υπακοή. Πώς; Η λύση που ο Θεός στο τέλος προτείνει δεν είναι: «κοιτάξτε, σας δίνω μια ακόμη ευκαιρία προσπαθήστε τώρα περισσότερο από πριν». «Βάλτε τα δυνατά σας».

Κ α λ η μ έ ρ α


 

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Τατόι

 


 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κεφ.ιθ:1-6

 


Αποκ.ιθ:1 Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ, λέγοντος· Αλληλούϊα· η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών

 

Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ, λέγοντος· Αλληλούϊα

Η λέξη «αλληλούια» εμφανίζεται 4 φορές σ' αυτό το κεφάλαιο και είναι οι μόνες αναφορές της Καινής Διαθήκης (εδ.1,3,4,6).

Ο πολύς όχλος είναι οι άγιοι του Θεού, που με μια φωνή δοξάζουν και ευλογούν το Θεό.

«Αλληλούια» είναι σύνθετη λέξη: «ΧΑΛΕΛΟΥ + ΓΙΑΧ» που στα Εβραϊκά σημαίνει «δόξα στον ΓΙΑΧ». ΓΙΑΧ είναι σύντμηση του ΓΙΑΧΟΥΕ, του ονόματος του Θεού στην Π.Δ.

Κ α λ η μ έ ρ α