Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ακολουθώντας το Χριστό οπουδήποτε…

Ματθαίος η:18-22

«Ιδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί εαυτόν, προσέταξε να αναχωρήσωσιν εις το πέραν. Και πλησιάσας εις γραμματεύς είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγης. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν· Κύριε, συγχώρησόν μοι να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς».

Ο Ιησούς είδε πολύ όχλο να Τον περιτριγυρίζει και σαν αποτέλεσμα πρόσταξε να φύγουν στην απέναντι μεριά της λίμνης! Αναρωτιέται βέβαια κανείς γιατί; Γιατί όταν βλέπει ο Χριστός τα πλήθη, αντί να μείνει σηκώνεται να φύγει; Πολύ πιθανόν να χρειαζόταν ξεκούραση, ανανέωση, ο ίδιος και οι μαθητές.

Αυτή η στάση του Ιησού, δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Και σε άλλες περιπτώσεις φεύγει ακριβώς όταν έρχονται τα πλήθη:

«Αλλ' έτι μάλλον διήρχετο η φήμη περί αυτού, και συνηθροίζοντο όχλοι πολλοί, διά να ακούωσι και να θεραπεύωνται υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών· αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσηύχετο» (Λουκ.ε:15-16).

Ο υπεράνθρωπος Χριστιανός

«Έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού, και να λάβητε την επαγγελίαν»  (Εβραίους ι:36).

Είναι ένα λάθος γνωστό, που όλοι λίγο πολύ το έχουμε κάνει κάποτε. Δεν αποδίδω κίνητρα και υστεροβουλία. Αντίθετα είναι λάθος αγάπης και ζήλου προς τον Κύριο, προς την αγάπη Του και τον άγιο λόγο Του. Παρακινούμε τους ανθρώπους του Θεού να στοχεύουν τα καλύτερα και να ζουν τα υψηλότερα της πνευματικής ζωής. Πολύ καλό αυτό. Όταν δε συμπεριλάβουμε και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτές τις παραινέσεις, είναι ακόμα καλύτερα. Να ζήσουμε τα υψηλότερα του λόγου του Θεού, να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά, να υψώσουμε τα μάτια της πίστης στις «ψηλές βουνοκορφές που αγγίζουν τον Ουρανό, να απλώσουμε το χέρι της πίστης και να ζητήσουμε τα καλύτερα, τα σπάνια, αυτά που είναι για λίγους.

α Τιμοθ. 5:18


Κίνα: σε κλουβιά για να μην ενοχλούν οι ζητιάνοι!

Σε κλουβιά παρόμοια αυτών του ζωολογικού κήπου, διατάχθηκαν να παραμείνουν επαίτες, κατά τη διάρκεια θρησκευτικού φεστιβάλ στο Νατσάνγκ της επαρχίας Γιανγκ Σι, στη νότια Κίνα, καθώς οι διοργανωτές θεωρούν πως καταστρέφεται η εμπειρία των επισκεπτών και δήλωσαν πως όποιος θέλει να ζητιανεύει, θα το κάνει...πίσω απ' τα κάγκελα!

Οι «κρατούμενοι» έχουν την επιλογή να φύγουν ανά πάσα στιγμή - με την αποχώρηση τους όμως, να σημαίνει και απαραίτητο...εξορισμό απ' την πόλη, ή να παραμείνουν καθισμένοι εκεί, μιας και τα κλουβιά είναι τόσο μικρά, που καθιστούν ανέφικτο σε έναν ενήλικα να σταθεί όρθιος.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Οι δύο διαθήκες

Ακριβώς όπως υπάρχουν δύο σπέρματα του Αβραάμ, το φυσικό και το πνευματικό, ο Ισραήλ και η εκκλησία, έτσι υπάρχουν και δύο διαθήκες. 

Μια απ' τις πιο καθαρές διακηρύξεις σχετικά μ' αυτό, βρίσκεται στην Γαλ.δ:22-26 «Διότι είναι γεγγραμμένον, ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης, και ένα εκ της ελευθέρας, αλλ' ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας, διά της επαγγελίας. Τα οποία είναι κατ' αλληγορίαν, διότι αύται είναι αι δύο διαθήκαι, μία μέν από του όρους Σινά, η γεννώσα προς δουλείαν, ήτις είναι η 'Αγαρ. (Διότι το 'Αγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινήν Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής.) Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι μήτηρ πάντων ημών».

Γεν 3:15


οι «έξυπνοι» μετρητές ρεύματος λειτουργούν και σαν κατασκευές παρακολούθησης

 Πρόκειται για τους νέους «έξυπνους μετρητές» που εγκαθίστανται στα σπίτια σε όλη την Αμερική υπό το πρόσχημα της "μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και της «μείωσης των λογαριασμών".

Πολίτες στο Τέξας και Καλιφόρνια των ΗΠΑ αντιδρούν στην τοποθέτηση των νέων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, με αποκορύφωμα την ένοπλη αντίδραση που δέχθηκε ένας υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας από μια κάτοικο του Χιούστον,  όταν επέμεινε να τοποθετήσει στο σπίτι της τον «έξυπνο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος».

Οσοι αντιδρούν ισχυρίζονται οτι στην πραγματικότητα πρόκειται για συσκευές παρακολούθησης , ενω το πρόγραμμα εφαρμογής τους επιβάλλεται  χωρίς τη συγκατάθεσή των καταναλωτών.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

διότι έχεις εκεί τινάς κρατούντας την διδαχήν του Βαλαάμ,


Σοβαρότητα και σοβαροφάνεια 
Η λέξη σοβαροφάνεια μοιάζει τόσο πολύ με τη λέξη σοβαρότητα. 

Αλλά και σαν έννοιες τις συγχέουμε, χαρακτηρίζοντας ανθρώπους σοβαρούς, ενώ είναι σοβαροφανείς. 

Είναι άραγε από άγνοια ή υποσυνείδητη σκοπιμότητα; Γιατί η σοβαρότητα είναι το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο. Σοβαρότητα στα λόγια και στις πράξεις. 

Πολλοί όμως έχουν μπερδέψει τις δυο έννοιες αποκαλώντας το σοβαροφανή, σοβαρό.

Θα τολμούσα να πω όμως ότι κάποιες ψευδο-συντηρητικές κοινωνίες, εκτιμούν ιδιαίτερα την σοβαροφάνεια ενώ ταυτόχρονα αδυνατούν (εκ κατασκευής αλλά και εξ’ ορισμού) να αναγνωρίσουν την πραγματική σοβαρότητα.

Με άλλα λόγια δηλαδή, η σοβαροφάνεια είναι ακόμα ένα κοινωνικό προσωπείο το οποίο χρησιμοποιούν κοινωνίες για να θέτουν εκτός των στενών τους ορίων άτομα και καταστάσεις που δεν «είναι σοβαρά», δηλαδή που δεν αποτελούν ένα «νορμάλ» μέλος του συνόλου.

Σοβαρότητα λοιπόν τι είναι; Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να είναι σταθερός σε ιδέες και απόψεις, να μην παρασύρεται από διάφορα ρεύματα ατόμων ή συμπεριφορών, να μπορεί να κρατά μέτρο σε ότι κάνει και στον τρόπο που εκδηλώνεται. Σοβαρός είναι αυτός που μπορεί να κρατήσει ή μάλλον να υποστηρίξει το εγώ του όπως είναι, αδιαφορώντας ή ακόμα πηγαίνοντας κόντρα στο κατεστημένο. 

νέα στυγερή δολοφονία στην Κολομβία


Συνεχίζονται οι εκκαθαρίσεις εις βάρος των χριστιανών από παρακρατικούς στην Κολομβία. Ο πρεσβύτερος της εκκλησίας Henry Rodriguez, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Κυριακή στις 16 Σεπτέμβρη κατά την έξοδό του από την εκκλησία, στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Δεκάδες άλλοι αδελφοί σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εκτελεστεί  από τάγματα εφόδου σε διάφορα σημεία στην Κολομβία. Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, ζήτησαν την «πλήρη έρευνα» για τη δολοφονία του.

Η εκκλησία της Κολομβίας ανήκει οργανωτικά στην UPCI και ο 44χρονος ήταν υπεύθυνος της εκκλησίας (United Pentecostal Church) στη γειτονιά Marsella στον τομέα Kennedy της Μπογκοτά.

Η ομάδα «Παγκόσμια Χριστιανική Αλληλεγγύη (Christian Solidarity Worldwide - CSW) δήλωσε ότι αν και οι ακριβείς λόγοι πίσω από την δολοφονία παραμένουν "ασαφείς", εθεάθησαν δύο άνδρες σε μηχανάκι, μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως σε χτυπήματα επαγγελματιών στην Κολομβία. Ακόμα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η δολοφονία έγινε από αρκετούς επαγγελματίες ενόπλους. Τέλος οι αδελφοί στην Κολομβία επιβεβαίωσαν ότι ο ποιμένας Rodriguez πυροβολήθηκε πολλές φορές κατά την έξοδό του από την εκκλησία μετά από την απογευματινή συνάθροιση της 16ης Σεπτέμβρη. 

Ισορροπία


Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:29 γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον


Η Λύτρωση (που βασίζεται) - (ΒΔ)Η λύτρωση του Θεού βασίζεται πάνω στην άπειρη αγάπη Του, μας λύτρωσε επειδή μας αγάπησε και δεν θέλει να χαθούμε.
 Ρωμ.ε:6 Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα ασθενείς, απέθανε κατά τον ωρισμένο καιρόν υπέρ των ασεβών.
 Όταν εμείς άρρωστοι ακόμη από την αμαρτία δεν βλέπαμε ούτε καταλαβαίναμε τίποτα, ο Χριστός από αγάπη πέθανε για μάς.
 Ιωάν.ιγ:1 Πρό δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου πρός τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.
 Και δεν αγάπησε μόνο εκείνους, αλλά και όλους όσους θα πιστέψουν από τους λόγους αυτών όπως μας λέει στο Ιωάν.ιζ:20. Σήμερα εμείς έχουμε πιστέψει στον Κύριο δια του λόγου αυτών.

Η φάρσα με το ανύπαρκτο θαύμα και η οργανωμένη θρησκεμπορία

Ο 27χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία της βασφημίας ως διαχειριστής της σελίδας "γέρων παστίτσιος" στο facebook, είχε καταφέρει να «ξεγελάσει» δεκάδες μπλογκ, ακόμη και έντυπα, τα οποία χρησιμοποιούσαν το όνομα του καλόγερου Παΐσιου για να «πουλήσουν» θαύματα και προφητείες, που τους έφερναν κλικ και φύλλα από την εκμετάλλευση της πίστης (ή της ευπιστίας) ενός κομματιού της κοινωνίας. Αυτός, άλλωστε, φαίνεται να ήταν και ο στόχος του, να δείξει, δηλαδή, ότι κάτι σάπιο υπήρχε στο βασίλειο της αποκάλυψης δήθεν "προφητειών" και "θαυμάτων". 

Ετσι πριν από λίγους μήνες εμφανίστηκε στην σατυρική σελίδα του, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανενεργή, μία αναφορά σε «θαύμα του Γέροντα Παΐσιου που το περιέγραψε στον υποδιάκονο Αμφιλόχιο». Στο συγκεκριμένο «θαύμα», πάντα σύμφωνα με όσα ανέφερε η ιστοσελίδα, ο γέρων Παΐσιος θεράπευσε έναν 18χρονο χρήστη ναρκωτικών, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική μετά από τροχαίο ατύχημα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ - ΕσθήρΑ. ΘΕΜΑ

Το βιβλίο της Εσθήρ αποτελεί μια ιδιομορφία μέσα στην Βίβλο. Το όνομα του Θεού δεν αναφέρεται ούτε μια φορά ούτε γίνεται κάποια αναφορά στον Εβραϊκό νόμο ή θρησκεία. Ωστόσο υπάρχει πλήθος αναφορών και στοιχείων για το έργο του Θεού ανάμεσα στο λαό Του καθώς και για τη φροντίδα Του προς αυτούς. Το βιβλίο καταγράφει την απελευθέρωση των Εβραίων από την απειλή της καταστροφής.

Τα γεγονότα που συμβαίνουν στο βιβλίο αυτό προηγούνται απ’ αυτά στο βιβλίο του Νεεμία κατά 30 χρόνια περίπου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Εσθήρ είναι αυτή που άνοιξε τον δρόμο για το έργο αυτό που έκανε ο Νεεμία. Ο γάμος της με τον βασιλιά πρέπει να έδωσε πολλά προνόμια στους Εβραίους. Αν δεν ήταν αυτή, η Ιερουσαλήμ ίσως ποτέ δεν θα είχε ξανακτιστεί. Το βιβλίο της Εσθήρ είναι μεγάλο ιστορικό γεγονός κι όχι απλά ένα ηθικό συμπέρασμα: «Η απελευθέρωση του έθνους των Εβραίων από την εκμηδένιση τις μέρες της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα». Αν το έθνος των Εβραίων είχε εξολοθρευτεί τελείως, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει ο Μεσσίας στη γη. 

Το Σάββατο


Μια απ' τις ερωτήσεις, που ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει απαντήσει, όταν αρχίζει τη μελέτη και την έρευνα για την αλήθεια του λόγου του Θεού, είναι: «Ποια μέρα πρέπει να κρατάμε σήμερα»;

Πολλοί Χριστιανοί δεν μπορούν να δουν ότι η Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Ισραήλ (Δευτ.δ:12,13) έχει καταργηθεί εξαιτίας της Καινής Διαθήκης κι ότι αυτή η Νέα Διαθήκη είναι μια πνευματική βασιλεία θεμελιωμένη πάνω στο νόμο του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, κάτι τελείως διαφορετικό απ' το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

(Αποκ. 1:3)

Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον.

Να καταργηθεί η αναγραφή θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών ζητούν βουλευτές

Επτά βουλευτές με ερώτηση τους στη Βουλή προς τον υπουργό παιδείας ζητούν τα αυτονόητα δηλαδή «να μην ζητούνται στα σχολεία και να μην αναγράφονται στους απολυτήριους τίτλους σπουδών στοιχεία που παραβιάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».Επίσης ζητούν την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία.

Οι ερωτώντες βουλευτές υποστηρίζουν ότι «η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την αρχή της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Έξοδος

Εισαγωγή

Με τη χάρη του Θεού ξεκινάμε τη μελέτη του βιβλίου της Εξόδου, του οποίου το κύριο θέμα είναι η απολύτρωση. Ο Εβραϊκός τίτλος του βιβλίου είναι (Σεμώθ) που σημαίνει «ονόματα». Τον τίτλο «Έξοδος» τον έδωσαν οι Ο’ όταν μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά.

Ο σκοπός του βιβλίου είναι:

1.  Να συνεχίσει την ιστορία της σχέσης του Θεού με τους απογόνους του Αβραάμ
2.  Να δείξει την εξέλιξη της διαθήκης που ο Θεός είχε κάνει με τον Αβραάμ.
3.  Να δείξει τη γέννηση του λαού Ισραήλ σαν έθνος, το Νόμο που ο Θεός έδωσε στο λαό Του, την οργάνωση της λατρείας και την πολιτική του κυβέρνηση.
4.  Να εδραιώσει οδηγίες και μαθήματα για την εκκλησία.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Εμείς θα σώσουμε τα παιδιά μας;

Και ποιός από εμάς δεν είχε ή δεν έχει αυτό τον άγιο πόθο! Να δούμε τα παιδιά μας να δέχονται και μάλιστα να υπηρετούν τον Κύριο. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, μικρά ή μεγάλα, ελεύθερα ή παντρεμένα. Όμως, από τα παιδιά των αδελφών, άλλα έχουν δεχτεί τον Κύριο, άλλα βρίσκονται με το ένα πόδι στην εκκλησία και το άλλο στον κόσμο, και άλλα έχουν απομακρυνθεί τελείως.

Τι έχει συμβεί; Δεν ισχύει λοιπόν για όλους το «Θα σωθείς συ και ο οίκος σου;" όπως διδάσκουν μερικοί;

Συχνά ακούμε από γονείς το αγωνιώδες ερώτημα: «Τι λάθος έκανα και το παιδί μου δεν έμεινε στο δρόμο του Θεού;» Κατ’ αρχήν, ποιός μπορεί να πει πως στην ανατροφή των παιδιών του δεν έκανε λάθη; Εγώ έκανα αρκετά. Πιστεύω το ίδιο κι εσείς. Αλίμονο λοιπόν αν η σωτηρία των παιδιών μας ήταν κάτι που εξαρτάται από την τέλεια ανατροφή που δίνουμε εμείς οι γονείς ή από την αλάνθαστη ζωή που ζήσαμε μπρος στα μάτια τους...

Απορίες


Η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς μου

"Και είπε προς αυτούς, Υπάγετε, φάγετε παχέα και πίετε γλυκάσματα, και αποστείλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ητοιμασμένον· διότι η ημέρα είναι αγία εις τον Κύριον ημών· και μη λυπείσθε· διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας" Νεεμ.η:10

Ωραία διαβεβαίωση αυτή! Και γίνεται ακόμα ωραιότερη, γεμάτη από πλούσιο νόημα, με μια ακριβέστερη απόδοση του Εβραϊκού κειμένου: «Η χαρά του Κυρίου είναι το ισχυρό μου οχύρωμα» λέει το Εβραϊκό κείμενο.

Σήμερα


Ψαλμ. 86:10

 τι μγας ε σ κα ποιν θαυμσια σ ε θες μνος μγας

"Σοκ" στην Αυστραλία – Καθολικοί ιερείς κακοποίησαν σεξουαλικά πάνω από 600 παιδιά!


Την σεξουαλική κακοποίηση άνω των 600 παιδιών από καθολικούς ιερείς από την δεκαετία του ’30 επιβεβαίωσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο κρατίδιο Βικτόρια της Αυστραλίας.

O Αρχιεπίσκοπος της Μελβούρνης, Ντένις Χάρτ, περιέγραψε ως «τρομακτικά και αισχρά» τα στοιχεία, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να φθάνει τις 10.000!

Σύμφωνα με την ίδια την Εκκλησία, οι 620 περιπτώσεις που επιβεβαιώθηκαν, έλαβαν χώρα 80 χρόνια πριν, ενώ οι περισσότερες κακοποιήσεις συνέβησαν μεταξύ της δεκαετίας του ΄60 και του΄80. Διεξάγονται ακόμη έρευνες σύμφωνα με το ethnos.gr για άλλες 45 περιπτώσεις.

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.

Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς.   (Ρωμ. 8:36 -37)

Συνελήφθη o δημιουργός του «Γέροντα Παστίτσιου» !

Συνελήφθη την Παρασκευή στα Ψαχνά Ευβοίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος 27χρονος Έλληνας, με την κατηγορία της κακόβουλης βλασφημίας και της καθύβρισης θρησκευμάτων. 

Ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει στο facebook ένα group με τίτλο «Γέροντας Παστίτσιος», στο οποίο αναρτούσε αποσπάσματα και σχόλια για τα λεγόμενα του Παίσιου . Από την αστυνομική ψηφιακή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε εξακριβώθηκαν τα αρχεία καταγραφής (logfiles) και τα ηλεκτρονικά ίχνη του διαχειριστή – χρήστη της σελίδας.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για "..χιλιάδες ηλεκτρονικές καταγγελίες από κατοίκους σε όλο τον κόσμο..",οστόσο η σύλληψη έγινε κατόπιν επερώτησης στο κοινοβούλιο απο βουλευτή παγανιστικού (και οψίμως ορθοδόξου) κόμματος, εγκαινιάζοντας μιά νέα εποχή στην προσέγγιση και αντιμετώπιση των πολιτών και των ομάδων που είναι φορείς άσκησης κριτικής. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι οι ευσεβείς ορθόδοξοι που δυσανασχετούν για την δράση κύκλων που ασκούν πολιτική και εμπόριο μέσα από ψευδοπροφητείες ,διακινώντας υπαρκτά ή ανύπαρκτα λόγια διαφόρων μοναχών, και που παρουσιάζουν τον Παίσιο σαν προφήτη ή άγιο , ακόμα και τρομοκρατώντας πολλές φορές το θρησκόληπτο κοινό , όπως τον Νοέμβρη του 2010 (βλέπε σχετικά: καλογερομανίας πανδαιμόνιον

Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης

Μάθημα17

Ο ΕΛΙΣΣΑΙΕ
Β’ Βασ.β - θ
Α. Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΕ
Ο Ελισσαιέ ήταν γιος του Σαφάτ από Αβέλμεολά (Α’ Βασ.ιθ:16). Ο πατέρας του ήταν γεωργός και φαίνεται ότι ήταν αρκετά ευκατάστατος αφού είχε 12 ζεύγη βόδια που όργωναν στο χωράφι του μαζί την ίδια στιγμή.
Ξεκίνησε τη διακονία του κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωράμ και συνέχισε όταν βασίλευαν ο Ιηού και ο Ιωάχαζ. Πέθανε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάς. Ήταν ο προφήτης του Θεού για τον Ισραήλ για μια περίοδο 50 χρόνων. Ο Ελισσαιέ ήταν ευγενής και διπλωμάτης. Ενώ ο Ηλίας ήταν άνθρωπος της ερήμου, ο Ελισσαιέ έζησε μέσα σε πόλεις και ντυνόταν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι.
Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος με ιδιοτροπίες, αλλά ο Ελισσαιέ ήταν αυτοελεγχόμενος και μάλλον μαλακός. Ενδιαφερόταν για τις ανάγκες των ανθρώπων και πολλά απ’ τα θαύματά του ήταν θεραπείες κι έδιναν ανακούφιση σ’ αυτούς που τη χρειαζόταν.
Το αίτημα να είχε τη διπλή μερίδα του πνεύματος του Ηλία φαινομενικά του δόθηκε γιατί αναφέρονται περισσότερα απ’ τα διπλά θαύματα κατά τη διάρκεια της διακονίας του απ’ αυτή του Ηλία.
Κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ο Ελισσαιέ έγινε μάρτυρας του τέλους της λατρείας του Βάαλ στον Ισραήλ.

Παλιά Αθήνα


Φωτογραφία τραβηγμένη  από τον λόφο του Φιλοπάππου .
Ο αρχαίος ναός που διακρίνεται είναι ο ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς που σώζεται ανέπαφος μέχρι σήμερα.
Οι πρώτοι αρχαιολόγοι και  ειδικοί πίστευαν ότι  ο ναός ανήκε στον Θησέα επειδή στην ζωοφόρο του υπάρχουν παραστάσεις από την ζωή του, για αυτό και την περιοχή περί του ναού την ονόμασαν Θησείο.
(Φωτογραφικό αρχείο : Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο )

Νόμος και χάρις

Ιωαν.α:17 Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως η δε χάρις και η αλήθεια έγεινε δια Ιησού Χριστού.
Αυτή είναι άλλη μια θαυμαστή αλήθεια που όμως έχει παρεξηγηθεί, διαστρεβλωθεί και διδαχτεί λάθος από αμόρφωτους «δασκάλους». 

Μια απ' τις πιο θαυμαστές κι ευλογημένες αλήθειες της Γραφής, είναι αυτή, ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού (κάτι που δεν άξιζε) δια πίστεως, ξέχωρα απ' το Νόμο κι ακόμα άσχετα απ' τα καλά έργα που μπορεί να έχει κάνει. Η χάρις είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από έργα καλά για να μην καυχηθεί (Εφεσ.β:8-9).

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας "καινούριος" Χριστός


Μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου …«διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου» (Α’ Κορ.ια:29).

Τα ανησυχητικά αυτά λόγια γράφτηκαν από τον απόστολο Παύλο, αφού προηγουμένως είχε υπενθυμίσει τους παραλήπτες της επιστολής την παράδοση σχετικά με την καθιέρωση του Δείπνου του Κυρίου και την ερμηνεία που ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε, καθώς έκοβε τον άρτο και μοίραζε το ποτήρι τη νύχτα πριν από τη Σταύρωση Του (ια:23-26). 


Τα εδάφια αυτά διαβάζονται συνήθως πριν από την τέλεση του Κυριακού Δείπνου στις εκκλησίες. Τα συναισθήματα που προκαλούν κάθε φορά δεν είναι μόνο δέος και σοβαρότητα,  αλλά και φόβος, υπερβολικός φόβος μάλιστα. «Μήπως δεν διακρίνω, όπως θα έπρεπε,  «το σώμα του Κυρίου;» Πώς είμαι σίγουρος ότι, τρώγοντας από τον άρτο και πίνοντας από το ποτήρι, δεν θα είμαι ένοχος του σώματος και αίματος του Κυρίου»; (Η προειδοποίηση αυτή γίνεται ακριβώς πριν από το εδάφιο που εξετάζουμε, ενώ στη συνέχεια δίνεται η προτροπή «Ας δοκιμάζη δε εαυτόν ο άνθρωπος, και ούτως ας τρώγη εκ του άρτου και ας πίνη εκ του ποτηρίου».

Στον Ιησού Χριστό, αλλά χωρίς ανάπαυση…
 «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και Εγώ θέλω σας αναπαύσει   (Ματθ.ια:28)
                                                      
Υπάρχουν λέξεις χαρακτηριστικές, πλούσιες σε νόημα και περιεχόμενο, που από μόνες τους μπορούν να αποδώσουν με περισσή ακρίβεια την προσφορά της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Μία τέτοια είναι η λέξη ανάπαυση. Εκφράζει απόλυτα και την πραγματική ανάγκη του, αλλά και την ομορφιά και το βάθος της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Η ανάπαυση στον κουρασμένο και καταφορτωμένο αμαρτωλό άνθρωπο είναι σαν να του προσφέρεις ζωή ενώ δεν ζούσε. Ανάπαυση και στην κουρασμένη του καρδιά και στην κουρελιασμένη του ψυχή, αλλά και στο καταπονημένο σώμα του. Αν κάτι αποζητά απελπισμένα ο αμαρτωλός άνθρωπος, αυτό είναι η ανάπαυση. Δοκιμάζει λύσεις, ακολουθεί υποσχέσεις, δαπανά και προσπαθεί. Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει ό, τι του υπόσχεται την πολυπόθητη ανάπαυση.

χωρίς λόγια


Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Φτάνει πια....


(αποκ 11: 11-12)


θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας


Φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο απεικονίζουν 13χρονους μαθητές και μαθήτριες του καθολικού σχολείου Salesians High School στην Πολωνία να γονατίζουν για να γλείψουν σαντιγί από τα γόνατα του ιερομένου και διευθυντή του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για τελετή μύησης που εδώ και πολλά χρόνια γίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο. (άραγε σε τι διαφέρει αν επρόκειτο για τελετή  μύησης, και τι σημαίνει μύηση στην συγκεκριμένη περίπτωση ;Μάλιστα οι φωτογραφίες αρχικά είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου και αποσύρθηκαν μόλις η είδηση κυκλοφόρησε. 

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι, οτι ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και ενώ εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε πως «έχουν ξεπεραστεί τα όρια ευπρέπειας και οι αποδεκτές μορφές σωματικής επαφής» αρκετοί γονείς των μαθητών υπερασπίστηκαν (!) τον ιερέα και διευθυντή του σχολείου. Σε επιστολή  τους μάλιστα έγραψαν ότι δεν επρόκειτο για σαντιγί αλλά για αφρό ξυρίσματος και ότι κανένα από τα παιδιά δεν υποχρεώθηκε να τον φάει, ενώ δεν πρόκειται να υποβάλλουν μήνυση !

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

"λαθρο"μετανάστες


Σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου της υπάτης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα: "ο απαξιωτικός όρος λαθρομετανάστες, που εξομοιώνει τον ανθρώπινο πόνο με εμπορεύματα, πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί από το λεξιλόγιο".

Tα μέσα ενημέρωσης και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον όρο "λαθρομετανάστες" για να περιγράψουν τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες που καταφεύγουν στη χώρα μας.

Στα λεξικά ο όρος "λαθρομετανάστης" καταγράφεται από τη δεκαετία του 1990, αλλά η λέξη εμφανίζεται από τις αρχές του 20ού αιώνα και αναφέρεται αποκλειστικά σε έλληνες μετανάστες. Ο νεολογισμός προέκυψε ίσως από τον όρο «λαθρεπιβάτης», γιατί οι Ελληνες που έφευγαν για τις ΗΠΑ χωρίς επίσημα χαρτιά συχνά δεν είχαν και εισιτήρια.

Ζωνικές ενδείξεις


Πρόβλημα;


Γεγονός!


Ο Θεός έχει μία υπόσταση και όχι τρεις


Ο Θεός, που τον χαρακτηρίζει το απόλυτο αριθμητικό ΕΙΣ, που έχει ένα πρόσωπο, μια φύση, η μονότητα του Θεού, απαιτεί και μία υπόσταση. Δεν είναι δυνατό εφ' όσον ο Θεός είναι Ένας, και άπειρος, να αποτελείται από πολλά πρόσωπα και μάλιστα κάθε πρόσωπο να έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά από τα άλλα.

Ο Θεός είναι συνεπής με τη λογική και τους νόμους της, διότι ο Ίδιος είναι λογικό Ον και απευθύνεται με το λόγο Του σε λογικά όντα. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα μας τέλεια για να εκφραστεί, ώστε να γίνει απόλυτα αντιληπτός από τους ανθρώπους.

Υπάρχει η λογική του Θεού, η άνωθεν, και η λογική του ανθρώπου που είναι μέσα στην αμαρτία με τον σκοτισμένο και διεστραμμένο νου, που δεν μπορεί να δει και να κρίνει σωστά. Εμείς πλησιάζουμε τα πράγματα του Θεού, διά πίστεως, με τη λογική του Θεού, η οποία πάντοτε έχει τάξη, και συνέπεια. Φωτίζει τον άνθρωπο και δεν τον συγχύζει, του ανοίγει τη διάνοια να εννοήσει με απλότητα από την οποία δεν πρέπει να εκπέσει.

ψαλ. 119:35


Καινούρια αρχή


Ο προβληματισμός

Συγκλίνει η ζωή μας, με αυτό που θέλει ο Θεός, ή αποκλίνει; Ο Κύριός μας, θέλει να επανεξετάσουμε πολλά πράγματα. Και να μην αρκεστούμε στην επανεξέταση, αλλά να επιστρέψουμε εκεί που Εκείνος θέλει να είμαστε.

Ο πειρασμός που έχω και που νομίζω κάθε χριστιανός έχει, είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλει ο Θεός να «κάνουμε». Και σε ένα βαθμό είναι λογική αυτή η σκέψη. Πως αλλιώς θα φανεί αν αγαπάμε το Χριστό; Υπηρετώντας. Πριν προχωρήσουμε όμως, πρέπει να είμαστε σίγουροι, ατομικά και συλλογικά που στεκόμαστε στη σχέση μας με το Θεό.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ερμηνείες


ψαλ : 146:9


Ο Ένας Θεός που υπάρχει έχει ένα πρόσωπο

Σαν συνέχεια αυτών που είδαμε σχετικά με τη φύση του Θεού, ότι είναι Εις, Μόνος, Μονήρης, ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει άλλη μια φορά για την ευλογημένη αυτή αλήθεια, αναφέροντας ότι ο Θεός έχει ένα πρόσωπο και όχι πολλά. Υπάρχουν ενενήντα αναφορές στο πρόσωπο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και άλλες οκτώ στην Καινή Διαθήκη. Εμείς θα αναφέρουμε ορισμένες από αυτές ώστε να γίνει φανερή αυτή η αλήθεια μια για πάντα, ώστε να λατρεύουμε το Θεό σωστά.

Ήταν πλαστοί

Οι εικόνες της καθημερινής μας ζωής έχουν μεγάλη και σοβαρή σχέση με μια πραγματικότητα πολύ πιο σημαντική για τον άνθρωπο, την αιωνιότητα.

Υπάρχουν μηνύματα και απεικονίσεις στην κάθε μέρα μας που μας θυμίζουν και μας προειδοποιούν για μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση του αιώνιου μέλλοντός μας. Φυσικά τα γεγονότα έχουν γλώσσα, όμως χρειάζονται και ανάλογα αυτιά και γνήσια διάθεση για ν’ αξιοποιηθούν τα πολλά ερεθίσματα της αγάπης του Θεού.