Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Δρόμος χωρίς επιστροφή

Τα πυρηνικά του Τέλους

Μια περιοχή που είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε στη μελέτη των ημερών μας είναι η πυρηνική ενέργεια. Η παρουσία της ανάμεσα μας είναι κάτι το μοναδικό και ο ρόλος που παίζει και θα παίξει στον κόσμο μας είναι αποφασιστικός. Καμία άλλη τεχνολογική εξέλιξη, κανένα άλλο βήμα της επιστήμης, κανένα άλλο σκαλοπάτι απ’ όσα διάβηκε το ανθρώπινο μυαλό, η ανθρώπινη φαντασία δεν είναι ικανά να επηρεάζουν τόσο βαθιά και ανεπανόρθωτα τον κόσμο μας, όσο οι εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας.

Εχθροπραξίες και άμυνα. Αυτό περιλαμβάνει τον πόλεμο, και το να σκοτώσεις για αυτοάμυνα. Αν πρόκειται να δεχτούμε τα λόγια του Ιησού στο Ματθ.ε και να τα πάρουμε κατά λέξη, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Στέφανος όταν τον λιθοβολούσαν, δεν έριξε πέτρες στους φονείς του, αλλά κυριολεκτικά κοίταξε προς τον Ιησού κι άρχισε να προσεύχεται γι’ αυτούς (Πράξ.ζ:55-60). Όταν ο Πέτρος προσπάθησε να υποστηρίξει τον Ιησού μ’ ένα μαχαίρι, ο Κύριος τον επέπληξε λέγοντας <πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή> (Ματθ.κς:52).

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Το όνομα του Θεού στην Καινή Διαθήκη, είναι Ιησούς.

Η έννοια του Ματθ.κη:19 είναι ξεκάθαρη και ολοφάνερη. Το ενικού αριθμού όνομα του Πατέρα, του Γιου και του Αγίου Πνεύματος είναι Ιησούς. Πατέρας, Γιος και Πνεύμα είναι διαφορετικοί τίτλοι για το Θεό. Ο ένας Θεός που υπάρχει, είναι ο Πατέρας ολόκληρης της δημιουργίας. Αυτός ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί σαν Γιος και κατοικεί στις καρδιές μας σαν Άγιο Πνεύμα. Το όνομα που αποκαλύπτει όλους αυτούς τους ρόλους, είναι Ιησούς.

«ΔΥΝΑΤΑΙ»

Εβραίους ζ:25

Σήμερα η εποχή μας καυχιέται για τα επιτεύγματα και τη δύναμή της, που προέρχεται μέσα απ’ αυτά. Μιλάμε για το «δίκαιο του δυνατότερου». Η «ισορροπία του τρόμου» είναι η βασική αρχή, στην οποία στηρίζονται σήμερα οι διεθνείς σχέσεις. Εξοπλισμούς εκείνοι, υπεροχή εμείς. Φαίνεται πως ο άνθρωπος της εποχής μας νιώθει τέτοια αδυναμία και ανασφάλεια, π’ αποζητάει στήριγμα στη δύναμη. Την όποια δύναμη. Στην εξωτερική και εσωτερική του θωράκιση. Στο άκαμπτο ατσάλι, που μέσα του σπεύδει να τυλίξει την αδυναμία του. Στο γραφείο μου, έχω γράψει μια μόνη λέξη «ΔΥΝΑΤΑΙ». Προσέξτε, όχι «δύναμαι», αλλά «δύναται». Είναι παρμένη από την προς Εβραίους ζ:25, που αποτελεί και το θέμα της μελέτης.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Αδειανά δίχτυα


Ιωάν.κα:1-14

Πείρα και τούτη!..

Έπειτα από τον άγονο ιδρώτα μιας ολόκληρης νύχτας, να στέκεσαι στο γιαλό της αποτυχίας σου, χωρίς να ’χεις πιάσει λέπι και με τα δίχτυα των προσπαθειών σου σκισμένα. Έχω δει, σαν νησιώτης, τέτοιες σκηνές στους γιαλούς του νησιού μου και πρέπει να 'ναι κάποιος πολύ ανευαίσθητος, να μη κατανοήσει και να μη συμπονέσει. Τρύπια δίχτυα, άδεια καλάθια και το πιο πολύ, καρδιές πικραμένες κι απογοητευμένες.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ι:4 Και ότε ελάλησαν αι επτά βρονταί τας φωνάς εαυτών, έμελλον να γράφω, και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν προς εμέ, Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν αι επτά βρονταί, και μη γράψης ταύτα.

Ο Ιωάννης ήταν μάρτυρας των όσων είπαν οι 7 βροντές, όμως του επιτράπηκε μόνο να ακούσει όσα είπαν. Μια φωνή από τον ουρανό του είπε να τα σφραγίσει και να μην τα γράψει για το δικό μας όφελος.

Στη Β΄Κορ.ιβ:4 μας λέει επίσης ότι ο απόστολος Παύλος άκουσε πράγματα και λόγια ανεκλάλητα, που δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Ο Παύλος εδώ μιλάει για τον εαυτό του ότι αρπάχθηκε μέχρι τρίτου ουρανού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

ΑΠΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ.

<Ου φονεύσεις>> (Έξ.κ:13)
<<Απέχετε από αίματος>> (Πράξ.ιε:20)

Ένας βασικός κανόνας. Ένας απ’ τους βασικούς κανόνες του Θεού είναι ότι κανείς δεν μπορεί ν’ αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου. Ο πρώτος νόμος κατά του φόνου δόθηκε στο Νώε στη Γέν.θ:5-6, όπου ο Θεός απήγγειλε την τιμωρία για όλους αυτούς που θα έχυναν αίμα ανθρώπου. Οι δέκα εντολές περιλάμβαναν μια καταδίκη για όλους τους φόνους (Έξ.κ:13) και η εκκλησία της Καινής Διαθήκης επαναβεβαίωσε αυτή τη διδασκαλία (Πράξ.ιε:20). Υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια που ταξινομούν το φόνο σαν αμαρτία.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Ματθαίος κη:19

Αυτό το εδάφιο αναφέρει τα λόγια του Ιησού λίγο πριν την ανάληψή Του: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού  Αγίου Πνεύματος». Πως μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτό το εδάφιο με όλες τις άλλες, πιο πρόσφατες αναφορές, που μιλάνε για βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, όπως για παράδειγμα στις Πράξ.β:38; Υπάρχουν διάφορες θέσεις που μπορεί να πάρει κανείς.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

«ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ» γιατί υπάρχουν κίνδυνοι.

Η προτροπή «ΠΡΟΣΟΧΗ», είναι κάτι που συναντάμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Στο οδόστρωμα, στην ετικέτα του φαρμάκου, έξω από το σχολείο, παντού υψώνονται μπροστά μας προειδοποιητικές οι επιγραφές. Κι αυτό, γιατί πολλοί είναι οι κίνδυνοι κι οι περσότεροι απ’ αυτούς είναι κρυμμένοι, αθέατοι, ύπουλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας πορεία. Η Βίβλος έχει στήσει εδώ κι εκεί, μπροστά μας, τις δικές της προειδοποιήσεις, τα «ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ» και τα «ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ». Ας σταματήσουμε, σε μερικά απ' αυτά:

Πίστη

Α’ Κορ.β:12 Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς.

Η πίστη είναι το βασικό υλικό της σχέσης μας με το Θεό.

·        Για κάθε φράση του λόγου του Θεού
·        Για να μπορέσουμε να πράξουμε το λόγο του Θεού
·        Για να δούμε το χέρι του Θεού να εργάζεται

Το να πιστέψεις, είναι απλό, όπως τα παιδιά.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΣυνεργασίαΤο 444 π.Χ. έφτασε ο Νεεμία (πολιτικός) στην Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρα (ιερέας) ήταν εκεί πριν 13 χρόνια.

Ήταν εξουσιοδοτημένος από το βασιλιά της Περσίας να χτίσει τα τείχη.

Μετά από 3 μέρες ανεβαίνει στα τείχη και διαπιστώνει την άθλια κατάσταση (Νεεμ.β:11-16).

Δίνει θάρρος στο λαό για να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση (β:17,18).

Αναθέτει σε κάθε οικογένεια μια ιδιαίτερη δουλειά (γ).

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Το δέκατο κεφάλαιο αποτελεί μια παρένθεση μεταξύ της 6ης και 7ης σάλπιγγας.

Αποκ.ι:1 Και είδον άλλον άγγελον ισχυρόν καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδυμένον νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στύλοι πυρός.


Αυτός ο άγγελος είναι διαφορετικός από όλους όσους έχει δει μέχρι τώρα ο Ιωάννης. Ήταν «ενδεδυμένος νεφέλην, και ήτο ίρις επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ήτο ως ο ήλιος». Αυτός ο άγγελος είναι η φανέρωση του ίδιου του Θεού.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Μελαγχολία

Πως αντιμετωπίζεις τη μελαγχολία; Λένε πως η μελαγχολία είναι ο υπ’ αριθμόν ένα δολοφόνος, γιατί βρίσκεται πίσω από καρδιακές προσβολές, από συμφορήσεις και πολλές άλλες παθήσεις. Οι άνθρωποι πού κινδυνεύουν περισσότερο να καταληφθούν από μελαγχολία είναι:

«Φιλήδονοι μάλλον...»

Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος είναι μια απεραντοσύνη. Τα βάθη του, οι γραμμές του, η φύση του. Τόσες χιλιάδες χρόνια διερεύνησης και δεν κατακτήσαμε, παρά λίγα, ελάχιστα από όσα συνθέτουν τον εαυτό μας. Τα περισσότερα και ουσιαστικότερα παραμένουν καστρόπορτες σφιχτοκλεισμένες στο δικό μας πλησίασμα.

Ομοφυλοφιλία.Ονομάζεται και σοδομισμός ή λεσβιασμός όταν αναφέρεται στις γυναίκες. Η Βίβλος σαφώς περιγράφει και καταδικάζει αυτή την πράξη σε πολλά σημεία. Επειδή ακριβώς είναι ένα θέμα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος σήμερα, ας εξετάσουμε τί διδάσκει η Γραφή σχετικά μ’ αυτό. Ο νόμος έδινε την ποινή του θανάτου για την ομοφυλοφιλία (Λευιτ.κ:13). Ονομάζεται βδέλυγμα και είναι ένα απ’ αυτά που θα κρατήσουν τους ανθρώπους έξω απ’ τη Βασιλεία των ουρανών (Λευιτ.ιη:22 & Αποκ.κα:27). Οι πόρνες και οι σοδομίτες ήταν τόσο απεχθείς στο Θεό, που τα χρήματα που κέρδιζαν απ’ αυτή τη δουλειά δεν έπρεπε να έρχονται στον οίκο του Κυρίου (Δευτ.κγ:17-18). Ο όρος “μίσθωμα κοινός” χρησιμοποιείται σ’ αυτό το εδάφιο για να εκφράσει το ποσό που ζητούσε ένας σοδομίτης. Η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την ομοφυλοφιλία υιοθετήθηκε από την εκκλησία της Καινής Διαθήκης όταν αποφάσισε να απέχει από την πορνεία, ένας όρος που εδώ αναφέρεται σε κάθε παράνομη σεξουαλική πράξη (Πράξ.ιε:19-29).

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Οι Χρεοκοπίες της Ελλάδας

Διάβασε το, θα εκπλαγείς, θα οργιστείς, αλλά θα μάθεις  

Η πρώτη μας χρεοκοπία, γνήσια χρεοκοπία σαν ελληνικό κράτος, συνέβη στα 1827. Η πρώτη πράξη που έκανε ο κυβερνήτης τότε ήταν να δηλώσει αδυναμία πληρωμής των λεγόμενων "δανείων ανεξαρτησίας" που ούτε δάνεια ήταν, ούτε για την ανεξαρτησία της χώρας δόθηκαν και το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 που συνέταξαν οι μεγάλες δυνάμεις, ερήμην φυσικά των Ελλήνων, προσδιόριζε με το άρθρο 6 ότι οι μεγάλες δυνάμεις επειδή ακριβώς τους χρωστάνε οι Έλληνες μπορούν να μπαίνουν όποτε θέλουν στη χώρα και να κάνουν ότι θέλουν σ' αυτή τη χώρα.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
Η προς Κολοσσαείς (επιστολή της αιχμαλωσίας και της ωριμότητας), μας παρουσιάζει το Χριστό σαν την «Κεφαλή του Σώματος της Εκκλησίας» (α:18), την «Κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας» (β:10). Όσο δε προσεκτικότερα μελετάει κανείς τούτο το θεόπνευστο γραφτό, τόσο βεβαιώνεται ότι είναι - μπορεί να είναι - «εν Χριστώ πεπληρωμένος» (β:10). Αυτής της πληρότητας που έχουμε εν Χριστώ, ας σχολιάσουμε λίγα σημεία:

Προφορική επίκληση του ονόματος του Ιησού
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι «βάπτισμα στο όνομα του Ιησού» σημαίνει μόνο την εξουσία και τη δύναμη του Ιησού κι όχι ότι η προφορική επίκληση του ονόματος αποτελεί μέρος του τρόπου που πρέπει να βαπτιζόμαστε. Ωστόσο, οι παρακάτω μαρτυρίες δείχνουν ότι ο πραγματικός τρόπος βαπτίσματος είναι «στο όνομα του Ιησού».

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015


Αδιαφορία και πραγματικότητα


Μα η κρίση προχωρεί πολύ πιο βαθιά από ένα επιφανειακό κοινωνικό, οικονομικό ή έστω πολιτικό πρόβλημα. Κλονίζεται η ιδέα που ο καθένας έχει σχηματίσει για τον εαυτό του, για τη θέση του στην κοινωνία, στην ιστορία, για την αξία του και τις αξίες που πίστεψε και λάτρευε χρόνια. Και τούτο γιατί ό,τι πίστεψε και λάτρεψε ο άνθρωπος, σ’ ό,τι πάνω ακούμπησε και στηρίχτηκε, εκτός από την αγάπη του Θεού που μόνη αυτή δοκιμάστηκε σκληρά και άντεξε μένοντας αναλλοίωτη, η αυτή χτες, σήμερα και στους αιώνες, βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Έθνη, κοινωνικές τάξεις, οικογένεια, οι σχέσεις ανάμεσα στις γενιές και στα δυο φύλα, το φυσικό μας περιβάλλον.

Στοιχεία

Smart phones


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.θ:15 Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, δια να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων.

Τώρα το 1/3 των ανθρώπων σημαίνει ακριβώς το 1/3 του πληθυσμού της γης, αν εξαιρέσουμε τους 144.000 Ισραηλίτες. Σ’ αυτή την περίοδο της ιστορίας που ζούμε ο πληθυσμός της γης είναι πάνω από 7 δις. Το 1/3 είναι περίπου 2,4 δις. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν θανατώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Θα είναι κάτι το πρωτοφανές και τρομακτικό.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 21 Ιουλίου 2015


Πυρ καθαρισμού


Ένα σπίτι, χτίζεται για ένα σκοπό. Προσπάθεια καταβάλλεται, να είναι τέτοιο που να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Όμως τι γίνεται, όταν ένα σπίτι πού χτίστηκε για να στεγάσει μια οικογένεια, χρησιμοποιείται για... έδρα λ.χ. ποδοσφαιρικού σωματείου! Όμως πιο πολύ, όταν ό «Οίκος του Θεού», καταντάει «οίκος εμπορίου» (α’ καθαρισμός – Ιωάν.ς:16) και... «σπήλαιο ληστών» (β’ καθαρισμός – Ματθ.κα:13).

Σεξουαλικές σχέσειςΜοιχεία. Απαγορεύεται από πολλά εδάφια (Εξ.κ:14 Λευιτ.ιη:20  Δευτ.ε:18). Ο θάνατος, ήταν η ποινή κάτω απ’ το νόμο και για τα δυο μέρη, σε περίπτωση μοιχείας με παντρεμένη γυναίκα (Λευιτ.κ:10  Δευτ.κβ:22). Όταν χρησιμοποιείται με κάποια ειδική ή περιορισμένη έννοια, η λέξη αναφέρεται σε πράξη που τουλάχιστον το ένα μέρος είναι παντρεμένο. Η μοιχεία αναφέρεται σε όλες τις λίστες αμαρτιών της σάρκας (Ματθ.ιε:19-20  Α’Κορ.ς:9-11  Γαλ.ε:19-21).

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Δικαίωση δια πίστεως

Ρωμ.δ 

(1) Η αποκάλυψη του θείου σχεδίου

Τι πέτυχε ο γενάρχης Αβραάμ, με τις δικές του προσπάθειες, ως προς την τακτοποίησή του απέναντι στο Θεό;

Αν έκανε κάτι, έχει λόγο να καυχάται μπροστά στο Θεό.

Ίσως να μπορούσε να καυχηθεί συγκρινόμενος με άλλους ανθρώπους.

Το οικογενειακό μας όνομα

Ιησούς στα Αραμαϊκά
Η Βίβλος περιγράφει τη σωτηρία σαν νέα γέννηση αλλά και σαν υιοθεσία. Όπως κι αν τη δούμε, πρέπει να πάρουμε το νόμιμο όνομα της καινούριας μας οικογένειας. Αυτό συμβαίνει κατά το βάπτισμα, εφόσον είναι μέρος της αναγέννησης και της ταύτισής μας με το Χριστό.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Απομυθοποίηση


Ατενίζοντας από κοντά τη θλιβερή ακουαρέλα της πονεμένης μας εποχής, βλέπουμε πως ένα από τα χρώματα που την συνθέτουν και που κυριαρχεί στο τοπίο είναι η απομυθοποίηση. 

Έξελθε


Β’ Κορ.ς:17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,
Ησαΐας νβ (όλο)

Ησ.νθ:1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση·

Η πραγματική χριστιανική ζωή, αρχίζει μ’ αυτή τη λέξη. Είναι λέξη απλή, δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά έχει νόημα, αξία, προεκτάσεις και συνέπειες!

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 18 Ιουλίου 2015ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 20 - Η προσευχήΠροσευχή, είναι η σκάλα του χριστιανού με την οποία μπορεί να ανέβει στην παρουσία του Κυρίου.

Κανένα παραχωρημένο παιδί του Θεού δεν πρέπει να είναι ελλιπές της χάρης του Θεού, ούτε άκαρπο, αν αφήνει τα προβλήματά του στα χέρια του Θεού με πραγματική προσευχή. Εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στη Βίβλο, ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή.

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η «αχίλλειος πτέρνα» της στρατευόμενης Εκκλησίας του Χριστού, είναι... η ενότητά της. Τούτη δε, δεν είναι μια λογοτεχνική διατύπωση, αλλά μια πραγματικότητα που την επισφραγίζει κάπου είκοσι αιώνων ιστορία και που την προσυπογράφει σχεδόν η κάθε μέρα εκκλησιαστικής ζωής. Μάλιστα τόσο, που αυτήν κι όχι τη δραστηριότητα των μελών της, να στοχεύει πρώτη και πάντα ο εχθρός.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.θ:11 Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου, όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών και εις την Ελληνικήν έχει όνομα Απολλύων

Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου
Αυτός ο άγγελος της αβύσσου δεν είναι αναγκαστικά ο Σατανάς. Το όνομά του είναι Αβαδδών και Απολλύων. Μπορεί να είναι κάποιος άρχοντας των δαιμόνων ή κάποιος δαιμονικός πρίγκιπας κάτω από το Σατανά, μπορεί  όμως να είναι και ο ίδιος ο Σατανάς.

Κ α λ η μ έ ρ α