Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.θ:11 Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου, όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών και εις την Ελληνικήν έχει όνομα Απολλύων

Και είχον εφ’ εαυτών βασιλέα τον άγγελον της αβύσσου
Αυτός ο άγγελος της αβύσσου δεν είναι αναγκαστικά ο Σατανάς. Το όνομά του είναι Αβαδδών και Απολλύων. Μπορεί να είναι κάποιος άρχοντας των δαιμόνων ή κάποιος δαιμονικός πρίγκιπας κάτω από το Σατανά, μπορεί  όμως να είναι και ο ίδιος ο Σατανάς.


Όστις Εβραϊστί ονομάζεται Αβαδδών, και εις την Ελληνική έχει όνομα Απολλύων
Αβαδδών είναι Εβραϊκή λέξη και σημαίνει καταστροφή. Απολλύων είναι Ελληνική λέξη που σημαίνει καταστροφέας. Ο άγγελος της αβύσσου αποκαλείται καταστροφή και καταστροφέας. Είναι καταστροφέας και επιφέρει καταστροφή πάνω στον άνθρωπο. Όμως η εκκλησία δεν θα βρίσκεται κάτω στη γη αυτόν τον καιρό και δεν θα δοκιμάσει τίποτα από την έκχυση των τρομακτικών αυτών πληγών.

Αποκ.θ:12 Η ουαί η μία απήλθεν, ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα

Η πρώτη και η δεύτερη ουαί που ακολουθούν είναι αντίστοιχα η 6η και 7η σάλπιγγα.
Θα δούμε τώρα την 6η πληγή στα εδάφια 13-21. Αυτά τα εδάφια δείχνουν την απόφαση που έχουν πάρει οι άνθρωποι να αμαρτάνουν και να μένουν αμετανόητοι παρά την τρομερή κρίση που εκχέεται πάνω τους. Αντί να μετανοήσουν και να κράξουν προς το Θεό, καθώς βλέπουν όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν το κάνουν. Η καρδιά τους είναι τόσο σκληρή που όχι μόνο δεν μετανοούν, αλλά αντίθετα βλασφημούν το Θεό.

Αποκ.θ:13 Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε, και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού

Και ήκουσα μιαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων
Τα κέρατα του θυσιαστηρίου συμβολίζουν την ισχύ του Θεού στην κρίση. Τα κέρατα είναι σύμβολο ισχύος και η κρίση αυτή είναι παγκόσμια. 4 κέρατα = 4 δυνάμεις. Όλη η ισχύ του Θεού για παγκόσμια κρίση απελευθερώνεται απ’ αυτό το χρυσό θυσιαστήριο.

Του θυσιαστηρίου του χρυσού
Αυτός που αποστέλλει την κρίση πάνω στη γη είναι ο Θεός. Ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή από το θυσιαστήριο το χρυσό που είναι το θυσιαστήριο της παρουσίας του Θεού όπου προσφέρονται οι προσευχές των αγίων.
Είδαμε ότι σ’ αυτό το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος, ο άγγελος προσέφερε θυμίαμα για τις προσευχές των αγίων. Μετά, αφού πρόσφερε αυτές τις προσευχές σαν θυμίαμα, ο άγγελος πήρε πυρ από το θυσιαστήριο και το έριξε στη γη (Αποκ.η:3,5). Είδαμε ότι αυτό συμβολίζει την κρίση που πρόκειται να εκχυθεί πάνω στη γη με τις 7 πληγές.

Αποκ.θ:14 Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον όστις είχεν την σάλπιγγα, Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην.


Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους
Οι 4 άγγελοι που είναι δεμένοι είναι δαιμόνια, πεσμένοι άγγελοι. Οι άγγελοι του Θεού δεν είναι δεμένοι. Μόνο τα δαιμόνια είναι δεμένα και τώρα απελευθερώνονται για να εκτελέσουν το θανατηφόρο έργο τους, επειδή ο Θεός το επιτρέπει.

Τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην
Υπάρχουν διάφορες θέσεις για το τι μπορεί να σημαίνουν αυτοί οι 4 άγγελοι. Θ’ αναφέρουμε μερικές από αυτές.
Είναι πιθανόν ν’ αναφέρονται στο παγκόσμιο σύστημα. Ο αριθμός 4 συμβολίζει παγκοσμιότητα.
Ο ποταμός Ευφράτης έρεε δια μέσου της Βαβυλώνας και ήταν πηγή ζωής για την πόλη. Χωρίς τον ποταμό αυτό, η Βαβυλώνα δεν θα είχε ζωή.
Αν πάρουμε τον Ευφράτη σαν σύμβολο, τότε μπορεί να σημαίνει ότι η πηγή ζωής της παγκόσμιας Βαβυλώνας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Αυτή η πηγή ζωής της παγκόσμιας Βαβυλώνας είναι τα δαιμόνια, ο Σατανάς και τα όργανά του, που ενίσχυσαν αυτό το σύστημα, και έχουν εργαστεί στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων για να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση.
Μπορεί να σημαίνει ότι η πηγή ζωής της Βαβυλώνας σταματά. Στο Ματθ.ιβ:24-26 βλέπουμε τη βασιλεία του Σατανά να διαιρείται και να ερημώνεται.
Στην Αποκ.ις:12,13 αναφέρεται το παράλληλο εδάφιο για την έκχυση της 6ης πληγής από διαφορετική όμως άποψη.
Στο ις:12 λέγει ότι: «Ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, δια να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου»! Όπου υπάρχει συγκέντρωση στρατών και εθνών, ο λόγος του Θεού αναφέρεται στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά, χωρίς αλληγορική σημασία. Αν τώρα το πάρουμε συμβολικά, το γεγονός ότι ο ποταμός Ευφράτης ξεράθηκε, δείχνει την εξασθένηση της πολιτικής εξουσίας και ισχύος του παγκόσμιου συστήματος της Βαβυλώνας. Ο ποταμός ξεραίνεται κι αυτό σημαίνει ότι η πηγή ζωής και δύναμής της θα ξεραθεί και θα εξασθενήσει για να ετοιμαστεί ο δρόμος των βασιλέων από την ανατολή για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα, γεγονός που είναι πραγματικό.
Ορισμένοι μπορεί να πουν ότι σε μια σύγχρονη πολεμική επιχείρηση, ένας ποταμός δεν είναι εμπόδιο. Όμως αυτό δεν τελείως αλήθεια, ένας ποταμός μπορεί να σταθεί εμπόδιο ακόμη και σήμερα.
Επομένως, μπορούμε να εκλάβουμε ότι ο ποταμός Ευφράτης ξηραίνεται στην πραγματικότητα, ή να θεωρήσουμε ότι συμβολίζει την πηγή ζωής της παγκόσμιας Βαβυλώνας, του συστήματος που ξηραίνεται και εξασθενεί Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι στο κεφ.ις έχει πραγματική σημασία και στο κεφ.θ έχει αλληγορική έννοια. Το γεγονός είναι ότι και το σύστημα του Α/Χ εξασθενεί, και ο ποταμός Ευφράτης ξηραίνεται στην πραγματικότητα για να ετοιμασθεί η οδός για τα στρατεύματα των βασιλέων από την ανατολή για τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.