Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Σεξουαλικές σχέσεις"Μη μοιχεύσης" (Έξ.κ:14)
"να απέχωσιν από της πορνείας" ( Πράξ.ιε:20)

Η διδασκαλία της Βίβλου είναι πολύ σαφής σχετικά με το γάμο και τις σεξουαλικές σχέσεις. Πάρα πολλά εδάφια και στις δυο διαθήκες καταδικάζουν τη μοιχεία και την πορνεία. Όταν χρησιμοποιούνται με γενική έννοια, οι λέξεις “μοιχεία” και “πορνεία” αναφέρονται σε κάθε παράνομη σεξουαλική σχέση. Βασικά η Βίβλος απαγορεύει κάθε εξωσυζυγική σεξουαλική σχέση.


Γάμος. Ας μελετήσουμε πρώτα την αρχή, το σκοπό και τη φύση του γάμου. Ο Θεός θέσπισε το γάμο από την αρχή της δημιουργίας. Δημιούργησε την Εύα και την έδωσε σαν σύζυγο στον Αδάμ. Ο σκοπός του Θεού, όταν θέσπιζε το γάμο, ήταν να προμηθεύσει ένα βοηθό στον άνδρα ώστε να υπάρχει συντροφικότητα και κοινωνία μεταξύ των δύο. Ακόμα, μ’ αυτό τον τρόπο, ο Θεός ήθελε να αναπαραχθεί το ανθρώπινο γένος (Γεν.β:20,24,18). Το σχέδιό Του για τον άνδρα και τη γυναίκα ήταν ν’ αφήσουν τις οικογένειές τους και να ενωθούν μεταξύ τους (Γεν.β:24). Αυτή η ένωση θα ήταν ισόβια και μονογαμική. Το διαζύγιο επιτράπηκε κάτω από το Νόμο μόνο εξ αιτίας της σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Στο Ματθ.ιθ:3-9 ο Ιησούς αποκαθιστά το αρχικό θέλημα του Θεού και ακυρώνει το Μωσαϊκό Νόμο. Σύμφωνα μ’ αυτό το εδάφιο, οι Φαρισαίοι πείραξαν τον Ιησού ρωτώντας Τον σχετικά με το διαζύγιο. Αν ο Ιησούς επέτρεπε στους άνδρες ν’ αφήνουν τις γυναίκες τους, καθώς οι Εβραίοι έκαναν εκείνο τον καιρό, θα Τον κατηγορούσαν ότι παραβαίνει το Νόμο του Θεού. Αν καταδίκαζε το διαζύγιο, θα Τον κατηγορούσαν ότι παραβαίνει το Νόμο του Μωυσή. Σε απάντηση των ερωτήσεών τους, ο Ιησούς έδωσε το θεμελιώδη νόμο του γάμου: <<Θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκαν μίαν..... Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη.....ο Μωυσής δια την σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζησθε τας γυναίκας σας, απ’ αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω>>. Ο Θεός έχει δηλώσει στην Π.Δ. ότι μισεί το διαζύγιο (Μαλαχ.β:15-16). Η Βίβλος ιδιαίτερα επιμένει στη μονογαμία για τους βασιλείς, επισκόπους, διακόνους και πρεσβυτέρους (Δευτ.ιζ:17  Α’Τιμ.γ:2,12  Τιτ.α:6). Η πολυγαμία πρωτοεμφανίστηκε με το Λάμεχ που είναι ο δεύτερος φονιάς που αναφέρει η Γραφή (Γεν.δ:19,23).

Πριν προχωρήσουμε, ας επισημάνουμε το γεγονός ότι οι σεξουαλικές σχέσεις αυτές καθ’ αυτές δεν έχουν τίποτα το κακό. Από την αρχή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλυ, και Αυτός έβαλε ανάμεσά τους αυτή την επιθυμία. Μερικοί διδάσκουν ότι το σεξ είναι κάτι χυδαίο, εξευτελιστικό, σαρκικό και χαμερπές. Θεωρούν ότι είναι ένα αναγκαίο κακό για τη διαιώνιση της ανθρώπινης φυλής και όχι κάτι που μπορούν να το απολαμβάνουν άγιοι άνθρωποι.. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια. Ο σκοπός της σεξουαλικής σχέσης είναι να τελειοποιήσει και να δυναμώσει αυτή την ένωση του άνδρα με την γυναίκα και φυσικά για τεκνοποίηση. Αυτοί που απαγορεύουν το γάμο απλά διδάσκουν διδασκαλίες δαιμονίων (Α’Τιμ.δ:1-3). Στους Εβρ.ιγ:4 έχουμε τη γνώμη της Γραφής για το πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις αυτές.

Κάτω απ’ το Λευιτικό νόμο, οι διάφορες σεξουαλικές παραβάσεις τιμωρούνταν με θάνατο. Αυτό φανερώνει τη σοβαρότητα με την οποία ο Θεός βλέπει αυτές τις αμαρτίες. Αν και κάθε αμαρτία είναι το ίδιο επικίνδυνη να στείλει τον αμαρτωλό στη λίμνη του πυρός, υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό με τις σεξουαλικές αμαρτίες. Ο λόγος είναι ότι παραβιάζουν την ιερότητα του γάμου. Αυτοί που πορνεύουν ενώνονται μαζί σε μια σάρκα, κάτι που ο Θεός έχει σχεδιάσει μόνο για την συζυγική σχέση (Α’Κορ.ς:15-16). Το σεξ και ο γάμος είναι άγια, γιατί συνεπάγονται μια ενότητα και σχέση δύο ανθρώπων που είναι ισόβια, αλλά και γιατί έχουν να κάνουν με γέννηση. Με την ένωση του αρσενικού με το θηλυκό, ένα παιδί γεννιέται. Αυτό το παιδί είναι μια από κοινού δημιουργία με το Θεό. Ο άνδρας και η γυναίκα δίνουν το σώμα και τη ζωή, ενώ ο Θεός δημιουργεί την ψυχή. Σαν αποτέλεσμα της ένωσης, μια ψυχή έρχεται σε ύπαρξη που θα ζήσει αιώνια. Η πρόθεση του Θεού είναι να συμβαίνει αυτό με πολύ προσοχή και στο προστατευμένο περιβάλλον του γάμου. Αυτό κάνει το γάμο άγιο, και την σεξουαλική παράβαση ιδιαίτερα σοβαρή.

Αντίθετα με κάποιες άλλες αμαρτίες, η σεξουαλική αμαρτία όταν γίνει έστω και μια φορά, ίσως να μην υπάρχει τρόπος πλήρους αποκατάστασης ή να μπορέσει ο αμαρτωλός ν’ αποκτήσει ξανά την αρχική του καθαρότητα με φυσικούς τρόπους. Για παράδειγμα, ένας κλέφτης μπορεί να επιστρέψει κάτι που έκλεψε. Ένας ψεύτης μπορεί να διορθώσει το ψέμα του και σε σύντομο χρόνο όλοι θα έχουν ξεχάσει ότι είπε ψέματα. Ωστόσο, μια σεξουαλική αμαρτία, δεν μπορεί να “παρθεί πίσω” και συνήθως στιγματίζει το άτομο για όλη του τη ζωή. Ένας εργάτης για παράδειγμα, στερείται εξ αιτίας μιας τέτοιας πράξης τη θέση του, επειδή πρέπει να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ και να έχει την έξωθεν μαρτυρίαν καλήν (Α’Τιμ.γ:2,7  Τιτ.α:6  Λουκ.θ:62). Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο ή πιο δύσκολο να συγχωρεθεί για μια τέτοια αμαρτία, αλλά μόνο ότι οι συνέπειες στη ζωή του είναι λίγο δύσκολο να μετατραπούν.

Αλλά ας αφήσουμε τη Βίβλο να μας διδάξει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το πρώτο συνέδριο των αποστόλων στην Καινή Διαθήκη, αποδέχτηκε όλες τις διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης όσον αφορά τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Φάνηκε καλό στο Άγιο Πνεύμα και στην εκκλησία να συμπεριλάβει την πορνεία σ’ αυτά που και τα έθνη έπρεπε να υπακούσουν όπως και οι Εβραίοι (Πραξ.ιε:19-29 κα:25). Όπως χρησιμοποιείται με γενική έννοια, η λέξη πορνεία, αναφέρεται σε κάθε παράνομη σεξουαλική πράξη.