Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΔυστυχώς όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε πλανηθεί, σχεδιάζοντας δικούς μας δρόμους και ακολουθώντας άλλες διδασκαλίες από αυτές του λόγου του Θεού.

Απογοητευτήκαμε, παρασυρθήκαμε, αποτύχαμε, ακολουθώντας τους δικούς μας δρόμους που μας οδήγησαν μακριά από το Θεό.

Υπάρχει όμως διόρθωση και επιστροφή όταν ένας άνθρωπος πλανηθεί, παρασυρθεί και αποτύχει στη ζωή του;

Βεβαίως και υπάρχει. Είναι ο δρόμος της επιστροφής προς τον μόνο Αληθινό Θεό.

Ποιος άνθρωπος πέφτει κάτω και δεν σηκώνεται? Ποιος χάνει τον δρόμο του και δεν επιστρέφει στο σωστό δρόμο? 

Στο δρόμο της ζωής μας ακολουθήσαμε κάποια πορεία. Είμαστε όμως στο δρόμο της αλήθειας?

Ο δρόμος της πραγματικής αλήθειας και της αληθινής ζωής, ο δρόμος που έχει εάν αιώνιο και ένδοξο μέλλον υπάρχει και είναι ο Ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χρίστος.. Και ο λόγος Του είναι ο μόνος αλάνθαστος οδηγός για κάθε άνθρωπο που θέλει να βρίσκεται στο σωστό δρόμο της πραγματικής ζωής.

Υπάρχει πάντα ο δρόμος της επιστροφής προς τον μόνο αληθινό Θεό.

Σας καλώ λοιπόν να επιστρέψουμε στον Κυρίο μας και Θεό μας.

Ποτέ μην απελπίζεσαι. Όσο κι αν έχεις προχωρήσει μέσα στην αμαρτία και ότι κι αν έχει συμβεί στη ζωή σου, υπάρχει ελπίδα.

Πάρε τον δρόμο της επιστροφής

Ο Ιησούς Χρίστος σε περιμένει.!
SAK