Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Σαν σήμερα

Σαν σήμερα: 31 Oκτωβρίου 1517Ο μοναχός Μαρτίνος Λούθηρος θυροκολλεί τις 95 θέσεις του στον Καθεδρικό ναό της Βιτεμβέργης. Στις θέσεις αυτές καταδίκαζε την πώληση συγχωροχαρτίων και την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Ετσι ξεκίνησε η εκ νέου διαίρεση της καθολικής εκκλησίας με την μεταρρυθμισμένη εκδοχή της (προτεσταντισμός).

 Η διάσπαση ολοκληρώθηκε με την Συνθήκη του Άουγκσμπουργκ του 1555, σύμφωνα με την οποία ο ηγεμόνας κάθε κράτους είχε το δικαίωμα να επιβάλλει σαν κρατική θρησκεία το καθολικό δόγμα της επιλογής του, ανάμεσα στον παπισμό (δυτική εκκλησία), τον λουθηρανισμό (ευαγγελική εκκλησία) και τον καλβινισμό (πρεσβυτεριανή εκκλησία).

Kαλημέρα


Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016


Προς Ρωμαίους (022)4. Εξετάζοντας και εφαρμόζοντας την πίστη του Αβραάμ (δ:17β-25)

Η ενότητα αυτή εξηγεί την πίστη του Αβραάμ, το πρωταρχικό παράδειγμα δικαίωσης δια πίστεως. Για να είναι κάποιος κληρονόμος του Αβραάμ, πρέπει να έχει την πίστη του Αβραάμ, γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το είδος της πίστης που είχε ο Αβραάμ.

Ρωμ.δ:17β ενώπιον του Θεού εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα
Αρχικά η Αγία Γραφή γράφτηκε χωρίς κεφάλαια, εδάφια ή σημεία στίξης. Οι μεταφραστές τα πρόσθεσαν για να διευκολυνθεί η ανάγνωση, η κατανόηση, και η αναφορά σε συγκεκριμένα μέρη. Ενώ είναι χρήσιμες, αυτές οι προσθήκες δεν είναι θεόπνευστες. Για το θέμα μας, είναι καλό να διαιρέσουμε το εδάφιο 17, δεδομένου ότι περιέχει μια αλλαγή της σκέψης.
Επανερχόμενοι πίσω, στη σκέψη του εδ.16, που διακόπτεται με την παρενθετική φράση «καθώς είναι γεγραμμένον, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα», το εδ.17 επαναλαμβάνει ότι στα μάτια του Θεού ο Αβραάμ είναι ο πατέρας όλων μας. Τα εδάφια 17-21 περιγράφουν την πίστη που είχε ο Αβραάμ.

Μετάνοια

Πράξ.β:38 Η πρώτη λέξη που βγήκε από το στόμα του Πέτρου στην απεγνωσμένη ερώτηση «Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;», ήταν: ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ!

ΜΕΤΑΝΟΙΑ σημαίνει λύπη για την αμαρτία, αλλά και αποστροφή από την αμαρτία.

Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια αμαρτία, αν δεν αναγνωρίσουμε πόσο βδελυχτή είναι.

Γορίλας και ουρακοτάγκος τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα !

Το γιγάντιο πάντα δεν βρίσκεται πια στον κατάλογο των περισσότερο απειλούμενων ειδών, μετά από τις προσπάθειες της Κίνας να το προστατεύσει, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN).

Αντίθετα, στην «Κόκκινη Λίστα» με τα πιο απειλούμενα είδη εντάχθηκε ο γορίλας της ανατολικής Αφρικής, το μεγαλύτερο πρωτεύον στον κόσμο, ο οποίος έχει πέσει θύμα των λαθροκυνηγών.

Καλημέρα


Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016


Ο πατήρ του ψεύδους«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους» (Ιωάν.η:44)
Δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώς ψέμα είχε υπόψη Του ο Χριστός όταν είπε τα λόγια της επικεφαλίδας. Άραγε αναφερόταν στο ψέμα με το οποίο παραπλάνησε και παρέσυρε άλλους αγγέλους για να τον ακολουθήσουν στην ανταρσία του; Άραγε αναφερόταν στο ψέμα που ο ίδιος γέννησε μέσα στη σκέψη του – ότι θα μπορούσε τάχα να αντισταθεί και να νικήσει τον Θεό – που τον οδήγησε στην ανταρσία του και έγινε Σατανάς; (Σατανάς = αντίδικος, αντίπαλος, εχθρός, εναντιούμενος, ανθιστάμενος). Για όλα αυτά και εν γένει για την ταυτότητα του Διαβόλου η Αγία Γραφή δεν δίνει αρκετές πληροφορίες.

Oι κάμερες 360 μοιρών και η εικονική πραγματικότητα

Η διαφορά μεταξύ εικονικής και επαυξημένης "πραγματικότητας" στην τρισδιάστατη απεικόνιση έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στην πρώτη το οπτικό πεδίο του χρήστη μπλοκάρεται με τη χρήση των ειδικών γυαλιών, στη δεύτερη γίνεται συνδυασμός της "πραγματικής" ζωής με την εικονική.


Ένας τομέας που κυριάρχησε στη φετινή έκθεση τεχνολογίας IFA, η οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο, είναι η εικονική πραγματικότητα και τα δεκάδες gadgets που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής.

Kαλημέρα


Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

H ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι

Α. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Πραξ.β:24 «Τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τάς ωδύνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατήται υπ’ αυτού.»

Πράξ.γ:15 «Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, του οποίου ημείς είμεθα μάρτυρες.»

Πραξ.ιζ:31 «Και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.»

H εξαφάνιση της λίμνης Αράλης

Οι δορυφόροι κατέγραψαν μέσω φωτογραφιών τη συρρίκνωση της λίμνης Αράλη, που βρίσκεται στην κεντρική Ασία. Κάποτε αναφερόταν ως "εσωτερική θάλασσα" και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου.

Είχε έκταση 68.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου τη μισή έκταση της Ελλάδας, και μέγιστο βάθος 70 μ. Σήμερα, από το 2000 έως το 2014 μέσα σε 14 χρόνια,  έχει συρρικνωθεί χάνοντας πάνω από το 90% του αρχικού της μεγέθους και έχει εξελιχθεί σε δύο μικρούς όγκους νερού, τη Βόρεια και τη Νότια Αράλη.

Ο Σατανάς έχει τη δύναμη να θεραπεύσει;Στον Ψαλμό ργ:3, βλέπουμε ότι είναι ο Θεός Αυτός που συγχωρεί πάσας τας ανομίας σου· και ιατρεύων πάσας τας αρρωστίας σου· 

Έξοδ.ιε:26, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε.

Ο απόστολος Παύλος έγραψε στην Α’ Κορ.ιβ:28, Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών.

Ο Θεός είναι Αυτός που έχει τη δύναμη να θεραπεύει και εξασκεί αυτή τη δύναμη κυρίως μέσα από ανθρώπους που τους χρησιμοποιεί σαν όργανα μέσα στη μία αληθινή εκκλησία Του.

Καλημέρα


Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΞΙΛΕΩΣΗΜΕΡΟΣ ΙΙΑ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ

Η σημασία της λέξης «αποτελεσματικός» είναι «αυτός που παράγει ή είναι σίγουρο ότι παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.» Τι παράγει όμως η εξιλέωση;

1.  Συγχώρεση των παραβάσεων:
Μελέτησε τις παρακάτω αναφορές: Ιωάν.α:29    Εφεσ.α:7     Αποκ.α:5   Ιωάν.ε:24        Εβρ.θ:22-28

2.  Απελευθέρωση από την αμαρτία
Όχι μόνο ελεύθεροι απ’ την ενοχή της αμαρτίας αλλά επίσης ελεύθεροι από τη δύναμη της αμαρτίας (Ρωμ.ς:14).


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣΚαι ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον. Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης; (Αποκ.ς:9-10)

Το αλκοόλ μειώνει τη γονιμότητα των γυναικών

Στις ανεπτυγμένες χώρες περίπου ένα στα τέσσερα ζευγάρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι αδυνατούν να κάνουν παιδί μετά από προσπάθειες τουλάχιστον ενός έτους.

Σύμφωνα με Δανική έρευνα, οι γυναίκες που πίνουν πάνω από 14 ποτά (μερίδες αλκοόλ) την εβδομάδα, δηλαδή κατά μέσο όρο τουλάχιστον δύο τη μέρα, έχουν κατά 18% μικρότερη πιθανότητα να μείνουν έγκυες. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο μπουκάλια κρασί την εβδομάδα.

Kαλημέρα


Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Η εκκλησία στον ουρανόΣτο 4ο και 5ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βλέπουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού στο λαό Του.

Βλέπουμε την εκκλησία της αρπαγής στα επουράνια, στο θρόνο του Θεού, μέσα στην παρουσία Του, κάτω από διάφορα σύμβολα.  Στο μέσο του θρόνου και κύκλω του θρόνου, βλέπουμε τους άγιους που ο Κύριος άρπαξε όπως είχε υποσχεθεί (Α’ Θεσ.δ:15-18 και Α’ Κορ.ιε:50-55).

Η ανάσταση του σώματος και γιατί έχει σημασίαΌταν ο Χριστός επιστρέψει, η σάλπιγγα θα ακουστεί και «οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή» (Α' Θεσ.δ:16). Οι χριστιανοί που θα ζουν εκείνη τη στιγμή, θα μεταμορφωθούν και όλοι μαζί θα συναντήσουν τον Χριστό στον αέρα (εδ.17).

Οι χριστιανοί έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το μελλοντικό ζήτημα, και δεν έχω την πρόθεση ν’ απαντήσω σε όλες. Εδώ θα συζητήσω μόνο τη φύση του σώματος της ανάστασης.

Kαλημέρα


Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

ΑΙΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

“Αιώνια ασφάλεια” είναι η πεποίθηση ότι κάποιος που έχει σωθεί δεν μπορεί να χαθεί πια. Πολλές φορές εκφράζεται έτσι: “Κάποιος που γίνεται γιος, μένει πάντα γιος”. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διδασκαλία έχει γίνει αφορμή πολλών αμφισβητήσεων για πολλά χρόνια μέσα στην κατ’ ομολογία εκκλησία, η Βίβλος είναι πολύ σαφής σ’ αυτό το θέμα, κι εμείς δεν πρέπει ν’ αμφιβάλλουμε καθόλου για τη σωστή πνευματική διδασκαλία σχετικά με την ασφάλεια της σωτηρίας μας. Είναι αναγκαίο να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην “άνευ όρων” αιώνια ασφάλεια και την αιώνια ασφάλεια “με όρους”. Ακόμα είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη Βιβλική διδασκαλία σχετικά με τον “προορισμό” και την “εκλογή”. Αν ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, το θέμα της αιώνιας ασφάλειας δεν θα μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα.


Η ΕΞΙΛΕΩΣΗΜΕΡΟΣ Ι

Α. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΙΛΕΩΣΗΣ

Εβρ.θ:22  «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις.»

Ολόκληρη η διδασκαλία της σωτηρίας είναι οικοδομημένη πάνω στην εξιλέωση η οποία επιτυγχάνεται με το θάνατο, τη θυσία του Χριστού. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να σωθεί διαφορετικά, ο Χριστός ποτέ δεν θα πέθαινε τον απολυτρωτικό θάνατο στο Γολγοθά. Καθώς μελετούμε την εξιλέωση, μπορούμε να δούμε τι έκανε ο Θεός για να προμηθεύσει τη σωτηρία στον πεσμένο άνθρωπο.

Ο απολογισμός του τι έκανε, η φανέρωσή Του εν Χριστώ, η διακονία του Χριστού στη γη, ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Χριστού, βρίσκονται στα τέσσερα ευαγγέλια. Μία μελέτη του βιβλίου των Πράξεων θα αποκαλύψει τι ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει για να είναι ικανός να λάβει αυτό που ο θεός έχει προμηθεύσει γι’ αυτόν.

Καλημέρα


Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ

Ματθ.ε:48 “Εστε λοιπόν σείς τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος”.

Φιλιπ.γ:12  “Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον, ή έγεινα ήδη τέλειος τρέχω όμως...”

Εβρ.ς:1 “Διά τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς την τελειότητα”.

Η Καινή Διαθήκη θέτει υψηλά πρότυπα πρακτικού αγιασμού και βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι μπορεί να ελευθερωθεί απ’ τη δύναμη της αμαρτίας. Είναι καθήκον του χριστιανού να αγωνίζεται για την τελειότητα.

Διαφορές


Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Α. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ

Α’ Ιωάν.δ:8  «Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη.»

Α’ Ιωάν.δ:16 «Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην, την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς, ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει, και ο Θεός εν αυτώ.»

            Υπάρχουν κι άλλες Γραφές που δηλώνουν ότι:
·     ο Θεός είναι πνεύμα - Ιωάν.δ:24
·     ο Θεός είναι φως - Α’ Ιωάν.α:5

Αυτά τα εδάφια μιλούν για την βαθιά ουσία του είναι Του. Δεν είναι σωστό να πιστεύουμε ότι «πνεύμα» και «φως» είναι ιδιότητες του Θεού.

Kαλημέρα


Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016


Φθόριο: Ένα ποντικοφάρμακο στα δόντια σου


Φθόριο, από δηλητήριο, απαραίτητο στοιχείο για την υγεία και την ομορφιά των δοντιών! Παρόλο που τα φθοριούχα είναι γνωστά τοξι­κά δηλητήρια, ωστόσο επιτρέπεται να υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό και σε άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης,...

Από δηλητήριο, απαραίτητο στοιχείο για την υγεία και την ομορφιά των δοντιών!

Παρόλο που τα φθοριούχα είναι γνωστά τοξι­κά δηλητήρια, ωστόσο επιτρέπεται να υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό και σε άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης, με το επιχείρημα πως προστατεύουν από τη τερηδόνα των δοντιών. Όμως, την ίδια προστασία από την τερηδόνα μπορούν να προσφέρουν κι όλα τα άλλα βαριά μέταλλα όπως ο άργυρος, ο μόλυβδος και το αρσενικό, ακόμα και το ουράνιο.


Προς Ρωμαίους (021)3. Η υπόσχεση του Θεού έρχεται με την πίστη, όχι με το νόμο (δ:13-17α)

Ρωμ.δ:13 Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελλε να ήναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγεινε διά του νόμου, αλλά διά της δικαιοσύνης της εκ πίστεως.

Αυτό το εδάφιο τονίζει ότι η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ και τους απογόνους του έρχεται μέσω της πίστης, χωρίς το νόμο. Οι ιδέες σε αυτό το εδάφιο ταιριάζουν πάρα πολύ με εκείνες στην Γαλ.3:1-29. Η υπόσχεση που υπαινίσσεται είναι η κληρονομιά του κόσμου. Ενώ κανένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης δεν εκφράζει την υπόσχεση με ακριβώς αυτούς τους όρους, η ιδέα εκφράζεται σε εδάφια όπως Γέν.ιβ:2-3 και κβ:17-18. Ο Θεός υποσχέθηκε να πολλαπλασιάσει τους απόγονους του Αβραάμ, να τους δώσει νίκη πάνω στους εχθρούς τους, και να ευλογήσει όλα τα έθνη μέσω του σπέρματος του Αβραάμ.

Καρδιά καθαρή

Ξέρουμε ότι «εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού», αλλά σήμερα θα δούμε άλλη μία παράμετρο:

Ματθ.ε:8 Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.

Ματθ.ιε:18 Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται, και εκείνα μολύνουσι τον άνθρωπον.

Ψαλμ.κδ:3,4 Τις θέλει αναβή εις το όρος του Κυρίου; και τις θέλει σταθή εν τω τόπω τω αγίω αυτού; Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν· όστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν ώμοσε μετά δολιότητος.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Μητέρα Τερέζα: το marketing και η μπόχα της παπικής καθολικής εκκλησίας

Πριν από περίπου ένα χρόνο, στο Δελχί, ινδοί διαδήλωσαν καίγοντας φωτογραφίες της "μητέρας Τερέζας" (επάνω εικονίζεται με την κα Κλίντον..) αντιδρώντας στην τότε φημολογία περί αγιοποίησης της τους επόμενους μήνες. 

  Τι πρέπει να κάνει, όμως, κάποιος για να αγιοποιηθεί στην παπική εκκλησία;  Αρκεί ένα μάρκετινγκ καλοσύνης, αγάπης" και "ταπείνωσης", για να εξασφαλίσει μια θέση στις συνειδήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων, που έχουν ανάγκη να πιστέψουν στο σύγχρονο ψευδο-θαύμα; Από που αντλεί τo δικαίωμα η παπική οργάνωση για να κάνει αγιοποιήσεις ; 

Καλημέρα


Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Προς εξαφάνιση ο αφρικανικός ελέφαντας

Σε μερικά χρόνια μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένας ελέφαντας στην αφρικανική σαβάνα, καθώς ο πληθυσμός τους μειώνεται με ετήσιο ρυθμό 8%.

Μεταξύ 2007 - 2014 ο αριθμός των ελεφάντων στην Αφρική υποχώρησε κατά 30%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 144.000 ελέφαντες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μεγάλης Απογραφής Ελεφάντων, που πραγματοποίησαν επιστήμονες σε συνεργασία με την οργάνωση «Ελέφαντες Χωρίς Σύνορα» (EWB).

Καλημέρα


Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Οι φτωχοί κινδυνεύουν περισσότερο από εγκεφαλικά και εμφράγματα !

Ο κίνδυνος για ένα δεύτερο έμφραγμα ή εγκεφαλικό, μετά το πρώτο, είναι σημαντικά μεγαλύτερος στους ανθρώπους χαμηλότερου εισοδήματος, σε σχέση με τους πιο ευκατάστατους, σύμφωνα με σουηδική επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη που έγινε σε σχεδόν 30.000 ασθενείς που είχαν πάθει ήδη ένα έμφραγμα, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα ενός δεύτερου ανάλογου επεισοδίου είναι 36% μικρότερη μεταξύ του πλουσιότερου, σε σχέση με το φτωχότερο. Στους χωρισμένους, ο κίνδυνος ενός δεύτερου εγκεφαλικού ή εμφράγματος είναι αυξημένος κατά 14% σε σχέση με τους παντρεμένους.

Καλημέρα


Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Ηφαίστειο «ξερνάει» λιωμένο πάγο !

Οχι στην Γη βέβαια...Στον νάνο πλανήτη Δήμητρα υπάρχει ένα τουλάχιστον μεγάλο ηφαίστειο πάγου, το Αχούνα Μονς. Η Δήμητρα είναι ο μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος, και ο πρώτος αστεροειδής που ανακαλύφθηκε το 1801.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πλανήτη Δήμητρα που έστειλε στη Γη το διαστημικό σκάφος Dawn (Αυγή) της NASA αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός τεράστιου ηφαιστείου που..ξερνά λιωμένο πάγο αντί για καυτή λάβα, καθώς επίσης και πολλών μικρομεσαίων κρατήρων και επιφανειακών ρωγμών.

Καλημέρα


Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Διαφορετική η εικόνα στους πόλους του πλανήτη Δία από τα μέχρι τώρα επιστημονικά μοντέλα

Το διαστημικό σκάφος Juno της NASA έστειλε πριν λίγες βδομάδες στη Γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ από το βόρειο πόλο του Δία.

Οι θεαματικές εικόνες αποκαλύπτουν νέφη, καταιγίδες και μετεωρολογικές συνθήκες που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ σε κανέναν άλλο από τους αέριους γίγαντες πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, από τους οποίους ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος.

Καλημέρα