Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

H ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι

Α. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Πραξ.β:24 «Τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τάς ωδύνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατήται υπ’ αυτού.»

Πράξ.γ:15 «Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, του οποίου ημείς είμεθα μάρτυρες.»

Πραξ.ιζ:31 «Και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.»


Φιλιπ.γ:21 «Όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργειαν δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν.»

Η ανάσταση του Χριστού είναι απαραίτητη στη σωτηρία μας.

Η χριστιανική πίστη βασίζεται πάνω στην ανάσταση του θεμελιωτή της. Στο Α’ Κορ.ιε ο απόστολος Παύλος κάνει τον Χριστιανισμό απάντηση για τη ζωή του και για την κυριολεκτική αλήθεια της ανάστασης του Ιησού Χριστού.

Α’ Κορ.ιε:13-19 « ...μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας...έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών...είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.»

Όλα είναι μάταια εάν το σώμα του Χριστού δεν έχει αναστηθεί εκ νεκρών.  Μετακινήστε την ανάσταση από το Ευαγγέλιο του Παύλου και το μήνυμά του έχει χαθεί.  Η πρώτη εκκλησία συνεχώς αναφερόταν στην ανάσταση.  Οι απόστολοι το κήρυτταν μπροστά σε αυτούς που αντιτάσσονταν βίαια.

Η ανάσταση αναφέρεται πάνω από 100 φορές στην Κ. Διαθήκη.

Εάν ο Ιησούς είχε παραμείνει στον τάφο, η ιστορία της ζωής και του θανάτου Του θα είχε μείνει θαμμένη μαζί Του.  Η Καινή Διαθήκη είναι ένα αποτέλεσμα της ανάστασης του Χριστού.  Η ανάσταση δεν βγήκε απ’ την ιστορία της ζωής Του αλλά η όμορφη ιστορία της ζωής του Χριστού βγήκε από το γεγονός της ανάστασης.  Η Κ. Διαθήκη είναι το βιβλίο της ανάστασης.

Με άλλα λόγια, η ανάσταση του σώματος του Χριστού από τον τάφο αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού και την αποτελεσματικότητα της εξιλέωσης ώστε να μπορεί να σώζει αμαρτωλούς.

Μελέτησε τις ακόλουθες βιβλικές αναφορές:  Πραξ.δ:10   Α’ Πετρ.α:21-23    Πραξ.ιγ:30-34    Α’ Κορ.ιε.

Β.  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ματθ.κη:6 « Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, ιδέτε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.»

Μαρκ.ις:6 «Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον, ανέστη, δεν είναι εδώ, ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν.»

Ο αριθμός των μαρτύρων στην ανάσταση ήταν μεγάλος. Το βάρος της μαρτυρίας τους είναι εντελώς πειστικό.  Και οι φίλοι και οι εχθροί μαρτυρούν την ανάσταση του Χριστού, οι γυναίκες, οι μαθητές, οι άγγελοι και οι Ρωμαίοι φύλακες.

Οι στρατιώτες είχαν δωροδοκηθεί για να πουν την ιστορία ότι εκλάπη από τον τάφο (Ματθ.κη:11-15).  Σημειώστε το εδάφιο 13 - «Είπατε, ότι οι μαθητές αυτού ελθόντες δια νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα  Εάν αυτοί κοιμόντουσαν πως μπόρεσαν να δουν τι έγινε;

Έχουμε τη μαρτυρία των αγγέλων ότι ο Ιησούς αναστήθηκε καθώς είχε ειπωθεί (Ματθ.κη:6, Μαρκ.ις:6).

Ο απόστολος Παύλος καταγράφει έναν αριθμό μαρτύρων της ανάστασης (Α’ Κορ.ιε)
1.  Πέτρος
2.  Οι δώδεκα
3.  Περίπου 500 αδελφοί
4.  Ιάκωβος
5.  Οι Απόστολοι
6.  Στον ίδιο τον Παύλο στον δρόμο για την Δαμασκό

Γ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Απόδειξη της ανάστασης είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει αμαρτωλούς, θεραπεύει άρρωστα σώματα, και κατοικεί μέσα στις καρδιές των αγίων Του σήμερα.  Δεν εμφανίστηκε μόνο στο Σαούλ από την Ταρσό στο δρόμο για τη Δαμασκό, αλλά έχει εμφανιστεί στους αντίστοιχους δρόμους του κάθε ενός παιδιού Του που έχει πλυθεί με το αίμα Του.  Η πραγματικότητα της ανάστασης έχει αποδειχθεί από την πραγματικότητα της ζωντανής παρουσίας Του σήμερα.

Είναι δυνατό να έχουμε εμπειρία της ανάστασής Του στις ζωές μας σήμερα.  Στην πραγματικότητα, πρέπει να βιώνουμε αυτό εάν θέλουμε να είμαστε μέλη της εκκλησίας Του, και της Βασιλείας Του.  Η ανάσταση του Χριστού έκανε ενεργή την δύναμη της εξιλέωσης.

Έπρεπε να πεθάνει, να ταφεί και να αναστηθεί για να προμηθεύσει σωτηρία σ’ εμάς.  Αντίστοιχα, πρέπει να πεθάνουμε, να ταφούμε και ν’ αναστηθούμε από το μέρος μας κι εμείς για να γίνουμε αποδέκτες της σωτηρίας που προμηθεύτηκε για μας.

Δ.  ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Είναι απαραίτητο να διαβάσουμε τις αναφορές της ανάστασης στα τέσσερα ευαγγέλια για να καταλάβουμε την ιστορία όπως συνέβη.  Αναμφίβολα, οι εμφανίσεις Του έγιναν έτσι:

 • Οι γυναίκες στον τάφο είδαν τους αγγέλους.
 • Οι γυναίκες βιάστηκαν να πουν στους μαθητές. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης έζησαν από κοντά τα γεγονότα στον τάφο, οι άλλοι μαθητές ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση από τον τάφο.
 • Ο Πέτρος και ο Ιωάννης έτρεξαν στον τάφο. Ο Ιωάννης που ήταν νεότερος, προσπέρασε τον Πέτρο αλλά σταματά έξω από το άνοιγμα του τάφου. Ο Πέτρος έρχεται μετά από τον Ιωάννη και μπαίνει μέσα στον τάφο πρώτος.
 • Η Μαρία ακολουθεί επιστρέφοντας στον τάφο, παραμένει εκεί και βλέπει τον Ιησού.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές στο δρόμο για τους Εμμαούς.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στον Πέτρο.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους δέκα απόστολους με τον Θωμά απόντα.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους απόστολους με το Θωμά παρόντα.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους απόστολους και σ’ ένα πλήθος στο βουνό.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους απόστολους στην ακτή της λίμνης της Γαλιλαίας.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στον Ιάκωβο.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στους απόστολους στην ανάληψη.
 • Ο Ιησούς εμφανίζεται στον Παύλο στο δρόμο για την Δαμασκό.