Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ

1. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα.

Κολ.α:16 Επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίαι, τα πάντα δι’ αυτού και δι’ αυτόν εκτίσθησαν.

Η Γραφή καθαρά μας διδάσκει την ύπαρξη των αγγέλων. Οι άγγελοι είναι οι πρεσβευτές του Θεού και ανήκουν στην ουράνια αυλή και εξουσία Του. Είναι πάρα πολλοί σε αριθμό και το θέλημά τους είναι να υπηρετούν τέλεια το Θεό. Το πλεονέκτημά τους απέναντι στους ανθρώπους είναι ότι αυτοί είναι οι ουράνιοι οικοδεσπότες και πρέσβεις του Θεού. Ωστόσο όταν ο άνθρωπος αναγεννάται ανεβαίνει πάνω απ’ τους αγγέλους, απολαμβάνει την υπηρεσία τους, και τελικά θα τους κρίνει.


Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι άγγελοι είναι όντα που δημιουργήθηκαν. Δεν είναι τα πνεύματα αυτών που έχουν αναχωρήσει, ούτε είναι δοξασμένα ανθρώπινα όντα.

2. Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα.

Εβρ.α:14 Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα, δια τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;

Ψαλμ.ρδ:4 Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.

Είδαμε ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα. Αν και είναι γνωστό ότι φανερώνονται με ορατές μορφές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πνεύματα. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά όπως απεικονίζονται από διάφορους καλλιτέχνες. Αυτό ξεκίνησε από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Προφανώς δεν έχουν φύλο, αν και όταν αναφέρονται στις Γραφές αυτό γίνεται στο αρσενικό γένος. Μελέτησε τα παρακάτω εδάφια: Ματθ.α:20 Λουκ.α:26 Ιωάν.κ:12.

Ματθ.κβ:30 Διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλ’ είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ.

Λουκ.κ:35,36 ......ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται διότι ούτε να αποθάνωσι πλέον δύνανται επειδή είναι ισάγγελοι.

Αυτά τα εδάφια δηλώνουν πολύ καθαρά ότι οι άγγελοι ούτε παντρεύονται, ούτε πεθαίνουν.

3. Υπάρχουν μυριάδες αγγέλων.

Εβρ.ιβ:22 Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών, και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων.

Το πλήθος των αγγέλων δεν μετριέται. Στο Β’ Βασ.ς:17 το όρος ήταν γεμάτο από ίππους και άμαξες πυρός. Ο Ιησούς είπε ότι θα μπορούσε να καλέσει 12 λεγεώνες αγγέλων (Ματθ.κς:53).

Β. ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ

1. Υπάρχουν διάφορες τάξεις δύναμης και εξουσίας ανάμεσα στους αγγέλους.

Δεν έχουν όλοι οι άγγελοι την ίδια δύναμη και εξουσία. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί αλλά και τάγματα ανάμεσά τους. Μπορούμε να το δούμε αυτό στα παρακάτω εδάφια:
·     Αρχάγγελοι: Μιχαήλ - Δαν.ι:13 & Ιούδ.9 Γαβριήλ - Δαν.η:16
·     Χερουβείμ   Γέν.γ:24
·     Σεραφείμ   Ησ.ς:2

2. Οι άγγελοι έχουν μεγάλη δύναμη.

Β’ Πέτρ.β:11 Ενώ οι άγγελοι, μεγαλήτεροι όντες εις ισχύν και δύναμιν, δεν φέρουσι κατ’ αυτών βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου

Ψαλμ.ργ:20 Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύϊ, οι εκτελούντες τον λόγον αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού.

Ένας άγγελος κύλησε την πέτρα του μνημείου.

Ένας άγγελος πάταξε 185.000 Ασσύριους (Ησ.λζ:36). Ένας άγγελος πιάνει και δένει τον διάβολο για χίλια χρόνια (Αποκ.κ:2-10).

Αν και οι άγγελοι είναι δυνατοί, όμως δεν είναι παντοδύναμοι. Η δύναμη που έχουν τους έχει παραχωρηθεί. Είναι οι άγγελοι της δυνάμεως Αυτού (Β’ Θεσ.α:7).

Γ. ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

1. Οι άγγελοι είχαν τη θέση τους στη διακονία του Ιησού.

Η γέννηση του Χριστού αναγγέλθηκε και στον Ιωσήφ και στη Μαρία από αγγέλους (Ματθ.α:20 Λουκ.α:26-27). Άγγελοι ήταν παρόντες την ώρα της γέννησης, της ανάστασης και της ανάληψης και θα Τον συνοδεύουν όταν επιστρέψει με δόξα πολύ (Ματθ.κδ:31). Ακόμα υπήρχαν αγγελικές φανερώσεις στον πειρασμό στην έρημο και στη Γεθσημανή.

2. Οι άγγελοι έχουν θέση στη διακονία της εκκλησίας.

Ψαλμ.λδ:7 Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουμένων αυτόν, και ελευθερόνει αυτούς.

Ψαλμ.91:11 Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις οδοίς σου.

Λουκ.ιε:10 Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια ένα αμαρτωλό μετανοούντα.

Εβρ.α:14 Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα, εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα, δια τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;

Σημειώστε τις υπηρεσίες που φανερώνονται στα παραπάνω εδάφια:
·     Στρατοπεδεύουν γύρω απ’ αυτούς που φοβούνται τον Κύριο.
·     Διαφυλάττουν εν πάσαις ταις οδοίς.
·     Χαίρονται όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί.
·     Υπηρετούν τους κληρονόμους της σωτηρίας.

3. Άγγελοι δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο.

Ένας άγγελος οδήγησε τον Κορνήλιο να βρει κάποιον κήρυκα να του μιλήσει (Πράξ.ι:30-32). Ο άγγελος έδωσε οδηγίες πώς να βρει τον κήρυκα αλλά δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Κορνήλιο. Αυτό αφέθηκε στον Πέτρο να το κάνει.

Οι άγγελοι δεν έχουν ποτέ επιφορτισθεί την ευθύνη του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Δεν είναι αμαρτωλοί που σώθηκαν με τη χάρη, ποτέ δεν πλύθηκαν με το αίμα του Ιησού, δεν βαπτίστηκαν στο όνομά Του, ούτε πληρώθηκαν με το Πνεύμα Του. Μόνο όσοι είναι κοινωνοί της απολύτρωσης που ήλθε στον πεσμένο άνθρωπο με το σταυρό του Γολγοθά μπορούν να πουν για την αγάπη Του που φανερώθηκε εκεί. Οι άγγελοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και παρακολουθούν όλες μας τις ενέργειες με τους αμαρτωλούς, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να έχουν το προνόμιο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο.

Δ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.

Β’ Πέτρ.β:4 Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε δια να φυλάττωνται εις κρίσιν.

Ιούδ.6 Και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, δια την κρίσιν της μεγάλης ημέρας.

Ματθ.κε:41 Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών, Υπάγετε απ’ εμού οι κατηραμένοι, εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον δια τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού

Η Γραφή καθαρά δηλώνει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγγέλων που σε μια στιγμή αμάρτησαν και έπεσαν. Ωστόσο η Βίβλος δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη φύση της παράβασης. Στην πραγματικότητα το μήνυμα της Γραφής αφορά τη συνδιαλλαγή του Θεού με τον άνθρωπο. Δεν μας φανερώνει πράγματα που έγιναν πριν από το πρώτο εδάφιο της Γένεσης.

Η γνώμη του συγγραφέα είναι ότι οι άγγελοι αυτοί έπεσαν μαζί με τον διάβολο. Ας σημειώσουμε ότι έχουν την ίδια ποινή με τον διάβολο. Η Γραφή μας λέει ότι η κόλαση έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Κατά την αμαρτία τους δεν κράτησαν την πρώτη τους θέση αλλά εγκατέλειψαν τον τόπο της κατοίκησής τους. Αυτό μπορεί να μας δώσει την πληροφορία ότι απέρριψαν ορισμένες δυνάμεις και συγκεκριμένη δόξα και αξιώματα επειδή δεν τους ικανοποιούσαν. Επέτρεψαν στο διάβολο να τους οδηγήσει στην αμαρτία της υπερηφάνειας και της πεισματικής ανυπακοής. Υψώθηκαν και επαναστάτησαν εναντίον του Ίδιου του Θεού.

Η δουλειά τους είναι να αντιτάσσονται στον Θεό, να δουλεύουν για τον Σατανά, να θλίβουν το λαό του Θεού και να προσπαθούν να τον πλανήσουν.

Η αιώνια καταδίκη τους είναι το άσβεστο πυρ. Δεν υπάρχει ελπίδα απολύτρωσης γι’ αυτούς. Φαίνεται ότι οι άγιοι θα έχουν μέρος στην κρίση τους (Α’ Κορ.ς:3).