Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Νέοι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό

Κάποιοι μένουν στη χώρα μας. Άλλοι φεύγουν και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν.

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με τις χαμηλές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, καταξίωσης και οικονομικών απολαβών, δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν το κύμα νέων επιστημόνων που αποφοιτούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερα αξιόλογες βάσεις, που, δυστυχώς στην πλειοψηφία τους δεν τους βοηθούν στο επαγγελματικό τους μέλλον στην Ελλάδα. 


Η τελευταία έρευνα της εταιρείας ICAP Advisory αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό νέων Ελλήνων (71%), μετανάστευσε στο εξωτερικό τα τελευταία 5 χρόνια, κοινώς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το προφίλ τους ακούγεται ιδανικό: ηλικίας έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με υψηλή εξειδίκευση και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (σ.σ. κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού εμφανίζονται σε ποσοστό 72%).

Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP, η οποία αφορά στην ανάσχεση του φαινομένου μετανάστευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (Brain Drain), οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τους νέους για εργασία στο εξωτερικό είναι η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα (ποσοστό 40%), η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα στην Ελλάδα (ποσοστό 37%) και οι προοπτικές εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού (ποσοστό 34%). Ως βασικοί παράγοντες για να επιστρέψουν στη χώρα μας, αναδεικνύονται και αυτή τη χρονιά  ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα (50%), η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης  (41%) και ένα αντίστοιχο ή και καλύτερο επίπεδο αποδοχών σε σχέση με αυτό που τους προσφέρεται στο εξωτερικό (39%). Αποκαλυπτικό στοιχείο της έρευνας είναι το γεγονός ότι από τα 853 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα μόλις 24 έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα για εργασία.

Το πεδίο σπουδών της πλειοψηφίας των Ελλήνων που προτιμούν τη μετανάστευση είναι μηχανικοί (19%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής (12%), Διοίκησης Επιχειρήσεων (10%), Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (9%), Οικονομικών Επιστημών (7%). Με πολύ χαμηλό ποσοστό ακολουθούν οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, των Επιστημών Υγείας, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Τουριστικών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ κ.α.

Η πλειοψηφία των νέων που φεύγουν, έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στην Ελλάδα (80%) και έχουν φύγει στην Αγγλία (49%) για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και για διδακτορικό (40%).  Από τις χώρες του εξωτερικού,  το 46%  θεωρεί τη Μεγάλη Βρετανία ιδανική για καλύτερες προοπτικές εξέλιξης, καθώς έχει σε γενικές γραμμές καλύτερη οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες (38%) και καλύτερες εργασιακές συνθήκες (35%).  Όπως, επίσης, προκύπτει από την έρευνα, ένα υψηλό ποσοστό ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα (59%) και ψάχνει πρωτίστως για εργασία στον τομέα που τον ενδιαφέρει στη χώρα του, πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες-και τα όνειρά του- αναζητώντας αλλού το μέλλον του. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί (49%) είχαν ήδη εργαστεί στην Ελλάδα πριν αποφασίσουν να φύγουν με στόχο την ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η άρνηση του 97% των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ενώ μόνο το 3% εξέφρασε την θέληση να επιστρέψει! Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς 54%, έχουν στο μυαλό τους χρονικό ορίζοντα άνω των 5 χρόνων παραμονής στο εξωτερικό. Αναφορικά με το επίπεδο θέσης εργασίας, το 70% εργάζεται χωρίς διοικητική ευθύνη, ενώ το 57% αμείβονται με 21.000 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 διαπιστώθηκε ότι  οι νέοι που εργάζονται στο εξωτερικό έχουν βελτιωμένο προφίλ αποδοχών σε σχέση με το περσινό. Επίσης, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο (35% έναντι του 30% του 2015) το ποσοστό που δηλώνει ότι δεν θεωρούν πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα έχουν λίγο μεγαλύτερες μισθολογικές απαιτήσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που δήλωναν πέρυσι.
Μάρω Αγγελοπούλου