Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018Δανιήλ (14)


Δαν.β:9 Αλλ' εάν δεν κάμητε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον, αύτη μόνη η απόφασις είναι διά σάς· διότι συνεβουλεύθητε να είπητε ψευδείς και διεφθαρμένους λόγους έμπροσθέν μου, εωσού παρέλθη ο καιρός· είπατέ μοι λοιπόν το ενύπνιον και θέλω γνωρίσει ότι δύνασθε να φανερώσητε εις εμέ και την ερμηνείαν αυτού.

Δεν εμπιστευόταν αυτούς τους μάγους, τους σοφούς, και επαοιδούς. Γι’ αυτό τους λέει ότι συνεβουλεύθησαν ψευδείς λόγους μέχρι να περάσει ο καιρός. Δηλαδή μέχρι ο Ναβουχοδονόσωρ να παραιτηθεί από την υπόθεση αυτή, ή μέχρι αυτοί να μάθουν περισσότερα ή να έχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το όνειρο, ή να συμβεί κάτι που θα τους δώσει την ικανότητα να το εξηγήσουν.

Του αδελφού σου.
 Ο πόνος του αδελφού μου είναι φάρμακο για τον δικό μου πόνο.

 Κάνε μια θαυμάσια αλοιφή από διάφορες περιπτώσεις πασχόντων αδελφών. Κανόνισε μόνος σου τις αναλογίες.

 Εσύ μπορείς να κάνεις και επισκέψεις; Και βέβαια μπορείς. Είναι άριστο φάρμακο.

 Αγάπη θα πει συμμετοχή. Όχι οχυρά και διαχωριστικές γραμμές. Περιχαρακωμένα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
Δανιήλ (13)


Δαν.β:4 Και ελάλησαν οι Χαλδαίοι προς τον βασιλέα Συριστί, λέγοντες, Βασιλεύ, ζήθι εις τον αιώνα· ειπέ το ενύπνιον προς τους δούλους σου και ημείς θέλομεν φανερώσει την ερμηνείαν.

Σαν να του έλεγαν ότι μπορούν να ερμηνεύσουν τα πάντα, αρκεί να ξέρουν το δυσερμήνευτο. Μίλησαν Συριακά, δηλαδή Αραμαϊκά, που είναι μια αρχαία γλώσσα. Τα Αραμαϊκά που μιλούσαν στην Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού, ήταν μια διάλεκτος της γνήσιας Αραμαϊκής, δημιουργημένη από την ανάμιξη των Εβραϊκών με τα αρχαία Αραμαϊκά την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα.

Γιατί ν’ ανησυχώ;


Ο Κύριος είναι δικός μου. Και εγώ είμαι δικός Του. Και κάθε τι που με άφορα δεν είναι πια δικό μου, αλλά δικό Του. «Αυτόν μέλει περί ημών». Αυτός γνιάζεται για μένα. Τότε..... γιατί ν’ ανησυχώ; Γιατί να σκέφτομαι με ανθρώπινο τρόπο; Είναι άπρεπο. Είναι προσβλητικό για τον Κύριο.

Είναι η δουλειά μου. Είναι η οικογένειά μου. Είναι η υγεία μου. Είναι η διακονία μου. Ίσως η σειρά δεν είναι η σωστή. Τί σημασία έχει. Όλα είναι στα χέρια του Κυρίου; Το θέλει Αυτός. Το θέλω κι εγώ. Του τα άφησα. Τότε. . . γιατί ν’ ανησυχώ; Γιατί να σκέπτομαι με την δική μου αδυναμία; Συγχώρησέ με Κύριε.

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018


Δανιήλ (12)


Δαν.β:1 Και εν τω δευτέρω έτει της βασιλείας του Ναβουχοδονόσωρ, ο Ναβουχοδονόσωρ ενυπνιάσθη ενύπνια, και εταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν απ' αυτού.

Στην πραγματικότητα αυτό ήταν το τρίτο έτος της βασιλείας του, υπολογίζοντας και το πρώτο έτος που βασίλευσε, μετά το οποίο άρχισαν να υπολογίζουν τα χρόνια της βασιλείας του. Έτσι πιθανόν να βασίλευσε λίγο περισσότερο από 3 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια.

ο Ναβουχοδονόσωρ ενυπνιάσθη ενύπνια, και εταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγεν απ' αυτού.

Μικρά και ελάχισταΚάθε τι στη ζωή μας έχει μια αρχή. Το ξεκίνημα είναι πάντα συνδεδεμένο με τα εύκολα, τα μικρά, τα απλά. Στο φυσικό μας περιβάλλον, στο δημοτικό σχολείο, στη βιολογία. Παντού ισχύει.

Και στα πνευματικά. Ο Θεός, όπως στη φύση, ξεκινάει με τα μικρά, τα απλά. Για να σου εμπιστευτεί μεγαλύτερα, πολυπλοκότερα, βαριά. Αν δώσεις σε ένα πιτσιρίκι με τα φουσκωτά βρακάκια το κοντάρι από μπαμπού, του άλματος επί κοντώ, θα το συνθλίψεις. Αυτό μόλις στέκεται στα πόδια του. Θα αρχίσεις από τη στράτα. Και αργότερα θα δούμε αν κάνει για περισσότερα. . .

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Η ιστορία που πρέπει να ειπωθεί....


Δανιήλ (11)


Δαν.α:18,19 Και εν τω τέλει των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησε μετ' αυτών ο βασιλεύς· και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία, και ίσταντο ενώπιον του βασιλέως.

Ο Δανιήλ και οι 3 παίδες έπρεπε να έχουν πνευματική σοφία και σύνεση, διότι οι μάγοι, οι επαοιδοί και οι αστρολόγοι ήταν αρκετά πανούργοι και έλεγαν μεγάλα λόγια. Μπορούσαν να πείσουν τον καθένα ότι αυτοί ήξεραν τα πάντα, οτιδήποτε επρόκειτο να συμβεί. Γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να υπάρχει εκεί η αγνή σοφία και σύνεση του Θεού. Δεν μπορούσαν όμως να έχουν αυτή τη σοφία και τη σύνεση με το φυσικό τους νου. Έπρεπε να είναι σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με τον Θεό, ώστε ο βασιλιάς να τους βρει πολύ καλύτερους από τους μάγους και τους επαοιδούς του βασιλείου του.

Ενός εστί χρεία..Δεν ξέρω πως το ερμηνεύεις. Έχω ακούσει πάρα πολλές ερμηνείες. Να σου πω ακόμη μία. Ίσως όχι η σπουδαιότερη. Μα μου έκανε πολύ καλό. Ίσως κάνει και σένα. Παρακολούθησέ με.

Υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μα για ένα. Με αυτό, θεραπεύεις την ανάγκη σου. Κάνεις την δουλειά σου. Το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, το δέκατο, ενώ δεν σου προσθέτουν τίποτα σου αφαιρούν. Ηρεμία, γαλήνη, ανάπαυση. Σε κουράζουν.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 27 Μαρτίου 2018


Δανιήλ (10)


Δαν.α:13 έπειτα ας θεωρηθώσι τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπον των νεανίσκων, οίτινες τρώγουσιν από των εδεσμάτων του βασιλέως· και όπως ίδης, κάμε με τους δούλους σου.

Ο Δανιήλ του είπε μετά δέκα ημέρες να τους συγκρίνει με τους άλλους νεανίσκους, και αν φαίνονται σκυθρωπότεροι και ασθενέστεροι, τότε ας κάμει όπως θέλει. Το ίδιο και σήμερα, ο Θεός θα συγκρίνει τα παιδιά Του που συνηθίζουν να τρώνε διάφορα πράγματα του κόσμου και να ζουν μια σαρκική ζωή, με αυτούς που έχουν διαφυλαχτεί αγνοί και καθαροί.

ΥπομονήΥπομονή. Φυσικά. Είναι δώρο του Θεού. Πολλά είναι τα δώρα του Θεού. Μα άλλα είναι πολύ επιθυμητά για τον άνθρωπο που πίστεψε. Είναι λιμπιστικά. Είναι εντυπωσιακά. Είναι φανερά. Είναι ζηλευτά. Φαίνονται και τα καμαρώνουν οι πολλοί. Μα ή υπομονή δεν είναι από αυτά.

Υπομονή, σπάνια ζητούν τα πιστά παιδιά του Θεού. Ζητούν άλλα. Αγάπη ίσως. Πνεύμα υπηρεσίας. Αύξηση πίστης, σε μερικές περιπτώσεις. Μα υπομονή δεν ζητούν στις προσευχές τους. Εκτός αν βρεθούν σε τρομερό αδιέξοδο, σε κάποια θλίψη.

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018


Δανιήλ (9)


Δαν.α:9 Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να εύρη χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου.

Εδώ φαίνεται ότι ήταν ο Θεός, που έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη κοντά στον αρχιευνούχο. Στις έσχατες ημέρες θα δούμε κάτι παρόμοιο, ο Θεός θα κάνει τους αγίους Του να βρουν χάρη ενώπιον των αρχόντων και αυτών που είναι σε ηγετικές θέσεις. Και ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει αυτό για την πρόοδο του έργου Του και για την δόξα Του.

Δαν.α:10 Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, Εγώ φοβούμαι τον κύριόν μου τον βασιλέα, όστις διέταξε το φαγητόν σας και το ποτόν σας, μήποτε ίδη τα πρόσωπά σας σκυθρωπότερα παρά των νεανίσκων των συνομηλίκων σας, και ενοχοποιήσητε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα.

Γιατί το λέμε...Αλλουνού παπά ευαγγέλιο

Αυτή τη φράση την παίρνουμε από μια Κεφαλλονίτικη ιστορία.

Κάποιος παπάς σε ένα χωριουδάκι της Κεφαλλονιάς, αγράμματος, πήγε να λειτουργήσει σ’ ένα άλλο χωριό, γιατί ο παπάς του χωριού είχε αρρωστήσει για πολύν καιρό. Ο παπάς όμως, στο δικό του ευαγγέλιο, μια και ήταν αγράμματος, είχε βάλει δικά του σημάδια κι έτσι κατάφερνε να το λέει.

Κ α λ η μ έ ρ α


Κυριακή 25 Μαρτίου 2018


Οι προσμένοντες τον ΚύριονΗσ.μ:1-2 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.

Πριν ο Κύριος στείλει τον λαό Του στην αιχμαλωσία, του δίνει θαυμαστές υποσχέσεις παρηγοριάς.

Εδώ, δίδονται εντολές και οδηγίες, όχι μόνο στον Ησαΐα, αλλά σ’ όλους τους εργάτες του Θεού, να κηρύττουν παρηγορητικά στο λαό του Θεού.

Προς Ρωμαίους (089)


Ρωμ.ις:11 Ασπάσθητε τον Ηρωδίωνα τον συγγενή μου. Ασπάσθητε τους εκ της οικογενείας του Ναρκίσσου, τους όντας εν Κυρίω.

Ο Παύλος απευθύνεται στον Ηρωδίωνα, άλλο συγγενή ή ίσως απλά ένα συγχωριανό του Εβραίο και τους πιστούς της οικογένειας του Νάρκισσου. Ενδεχομένως, ο Αριστόβουλος και ο Νάρκισσος να ήταν επιφανείς πολίτες με πολυμελείς οικογένειες και πολλούς υπηρέτες. Ίσως σ’ αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος να απευθύνεται στην πραγματικότητα σε δύο εκκλησίες που λειτουργούσαν στα αντίστοιχα σπίτια τους.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 24 Μαρτίου 2018


Δανιήλ (8)


Δαν.α:5 Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του οίνου, τον οποίον αυτός έπινε· και αφού ανατραφώσι τρία έτη, να ίστανται μετά ταύτα ενώπιον του βασιλέως.

Διέταξε ο βασιλιάς να έχουν καθημερινή μερίδα από τα βασιλικά εδέσματα που παρασκευάζονταν στη βασιλική κουζίνα.

Εδέσματα του Βασιλέως: Σημαίνει νόστιμα εδέσματα που χορηγούντο με ειδική εντολή του βασιλιά. Ήταν πλούσια βασιλική τροφή. Έπρεπε επίσης να μελετήσουν, να ανατραφούν και να μάθουν τα ήθη και τα έθιμα των Βαβυλωνίων για τρία έτη, και κατόπιν θα ήταν ικανοί να στέκονται στην βασιλική αυλή.

Γιατί το λέμε....Απ’ έξω κι ανακατωτά (απ’ την καλή και την ανάποδη)

Τον Σεπτέμβριο του 1155, σ’ ένα μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης συνέβησαν τέτοια έκτροπα, που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Εμμανουήλ Κομνηνός, διέταξε να τιμωρηθούν όλοι με τις πιο βαριές ποινές εκείνης της εποχής. Έτσι, πολλοί τυφλώθηκαν, άλλοι εξορίστηκαν και άλλοι ρίχτηκαν στα φοβερά κελιά των φυλακών του Επταπυργίου. Οι τελευταίοι, πέραν του εγκλεισμού τους στην φυλακή, είχαν υποβληθεί και σε μια επιπλέον πρωτότυπη τιμωρία-μαρτύριο: Κάθε μέρα, ήταν υποχρεωμένοι να προσεύχονται και να ψάλλουν, φωναχτά, είκοσι ώρες το εικοσιτετράωρο!

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018


Δανιήλ (7)Όπως είπαμε, αυτό έλαβε χώρα το 606 π.Χ. Η «γη Σεναάρ», είναι η τοποθεσία όπου κτίσθηκε ο πύργος της Βαβέλ. (Γέν.ια:1-9). Βαβέλ σημαίνει σύγχυση και είναι ίδιας σημασίας με τη λέξη Βαβυλώνα. Η Βαβέλ υπήρξε νωρίτερα βασίλειο, αλλά τον καιρό του Ναβουχοδονόσωρ, υπήρχε η νέα Βαβυλώνα, η οποία ξανακτίσθηκε και ενισχύθηκε και έτσι έγινε πάλι παγκόσμια αυτοκρατορία. Είναι όμως ακριβώς η ίδια τοποθεσία που υπήρχε η παλιά πόλη, την οποία έκτισε ο Νεβρώδ. Αρχικά ο Νεβρώδ έκτισε την Βαβέλ. (Γέν.ι:8-10). Η γη Σεναάρ περιλαμβάνει όχι μόνο την πόλη αλλά και ολόκληρη την επαρχία της Βαβυλώνας.

Γιατί το λέμε....Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου

Η παροιμιώδης αυτή έκφραση, οφείλεται σε έναν Κρητικό, που ονομάζονταν Παντελής Αστραπογιαννάκης. Όταν οι Ενετοί κυρίευσαν τη Μεγαλόνησο, αυτός πήρε τα βουνά μαζί με μερικούς τολμηρούς συμπατριώτες του. Από εκεί κατέβαιναν τις νύχτες και χτυπούσαν τους κατακτητές μέσα στα κάστρα τους. Για να δίνει, ωστόσο, κουράγιο στους νησιώτες, τους υποσχόταν ότι θα ελευθέρωναν γρήγορα την Κρήτη. 

Κ α λ η μ έ ρ α