Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΥπομονήΥπομονή. Φυσικά. Είναι δώρο του Θεού. Πολλά είναι τα δώρα του Θεού. Μα άλλα είναι πολύ επιθυμητά για τον άνθρωπο που πίστεψε. Είναι λιμπιστικά. Είναι εντυπωσιακά. Είναι φανερά. Είναι ζηλευτά. Φαίνονται και τα καμαρώνουν οι πολλοί. Μα ή υπομονή δεν είναι από αυτά.

Υπομονή, σπάνια ζητούν τα πιστά παιδιά του Θεού. Ζητούν άλλα. Αγάπη ίσως. Πνεύμα υπηρεσίας. Αύξηση πίστης, σε μερικές περιπτώσεις. Μα υπομονή δεν ζητούν στις προσευχές τους. Εκτός αν βρεθούν σε τρομερό αδιέξοδο, σε κάποια θλίψη.

Υπομονή έχουμε ανάγκη όλοι μας, περισσότερο από κάθε τι άλλο. Οι πολλές ευλογίες έχουν ανάγκη ένα γερό υπόβαθρο και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από την υπομονή. Πάνω της θα οικοδομήσει ο Θεός τα σχέδιά Του, μέσα στα όποια μας έχει και μας εντάξει.

Υπομονή θα μας χαρίσει ο Κύριος ή καλύτερα, θα δουλέψει πάνω μας, θα κατεργασθεί για να μας την προσθέσει στον πνευματικό μας εξοπλισμό. Αυτό θα το κάνει οπωσδήποτε είτε το ζητήσουμε είτε όχι, γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υπομονή.

Υπομονή θα πει δύναμη, θα πει, πως μπορείς να είσαι από κάτω και να σηκώνεις κάποιο βάρος, κάποια οδυνηρή κατάσταση, που ο Θεός θέλησε να αφήσει στους ώμους σου. Βέβαια, δεν έχει σκοπό να σε τσακίσει αλλά να σε καταστήσει ικανό να σηκώνεις βάρη.

Υπομονή είναι το δώρο του Θεού, που σε κάνει ικανό να χαμογελάς όταν σε φτύνουν, σου ρίχνουν λάσπη, σε παραγκωνίζουν, καρπώνοντας τους δικούς σου κόπους, και μετέρχονται κάθε μέσο για να κλονίσουν την πίστη σου.

Υπομονή, να είσαι βέβαιος, είναι αυτό που λείπει από τη ζωή σου. Και από την ζωή μου. Είναι ακριβώς η υπομονή. Μα μην ανησυχείς γι' αυτό. Ο Θεός, με τις διάφορες θλίψεις σφυρηλατεί συνεχώς, με μικρές διακοπές, τον χαρακτήρα μας.

Υπομονή, είναι το δραστικό ανασταλτικό, πολλών νοσηρών καταστάσεων, που χαρακτηρίζουν τη ζωή πολλών Χριστιανών. Απελπισία, κατάθλιψη, έλλειψη ευχαριστίας, στενοχώρια, είναι τα χαρακτηριστικά της απουσίας της υπομονής.

Υπομονή ζητά ο Θεός να χαρακτηρίζει τη ζωή μας, πριν μας εμπιστευθεί κάποια σοβαρή διακονία. Φωνές, φουσκωμένες φλέβες, άπρεπα λόγια που ξεφεύγουν, τι κι αν ακολουθεί μετάνοια, δείχνουν ακαταλληλότητα. Λείπει η υπομονή.

Υπομονή όταν δεν υπάρχει τότε, αν τολμήσουμε να πάρουμε το όνομα του Θεού στο στόμα μας, θα το εκμεταλλευθεί ο διάβολος, θα πατήσει το κουμπί και αντί να δοξασθεί ο Θεός, θα δυσφημισθεί το όνομά Του. Θα τιναχθούν όλα στον αέρα.

Εβρ.ι:36 Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν.