Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Δανιήλ (10)


Δαν.α:13 έπειτα ας θεωρηθώσι τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπον των νεανίσκων, οίτινες τρώγουσιν από των εδεσμάτων του βασιλέως· και όπως ίδης, κάμε με τους δούλους σου.

Ο Δανιήλ του είπε μετά δέκα ημέρες να τους συγκρίνει με τους άλλους νεανίσκους, και αν φαίνονται σκυθρωπότεροι και ασθενέστεροι, τότε ας κάμει όπως θέλει. Το ίδιο και σήμερα, ο Θεός θα συγκρίνει τα παιδιά Του που συνηθίζουν να τρώνε διάφορα πράγματα του κόσμου και να ζουν μια σαρκική ζωή, με αυτούς που έχουν διαφυλαχτεί αγνοί και καθαροί.
Αυτοί που διατηρούνται άγιοι και αποχωρισμένοι από την αμαρτία, διακρίνονται από τα πρόσωπά τους που ακτινοβολούν. Δεν λυπούνται επειδή δεν συμμετέχουν στα πράγματα αυτού του κόσμου, γιατί έχουν σκοπό να ευαρεστούν μόνο τον Κύριο. Μπορούμε να συγκρίνουμε τους χριστιανούς που τρέφονται με τα κοσμικά πράγματα από εκείνους που ζουν άγια και αφιερωμένη ζωή, και μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στην πνευματική τους ζωή, και η διαφορά αυτή θα υπάρχει εξ αιτίας των διαφορετικών πραγμάτων που «έτρωγαν».

Τα λαχανικά συμβολίζουν τον αγνό λόγο του Θεού. Το νερό που ο Δανιήλ ήθελε να πίνει, όχι κρασί αλλά μόνο νερό, συμβολίζει το Πνεύμα του Θεού.

Οι χριστιανοί που τρέφονται με τον λόγο του Θεού, από το Πνεύμα Του, θα κριθούν άξιοι μετά την δοκιμασία. Θα γίνουν δυνατοί, χωρίς κανένα μώμο και θα είναι όπως ο Ιησούς Χριστός. Τα βασιλικά εδέσματα συμβολίζουν τις επιθυμίες της σάρκας. Ο βασιλικός οίνος συμβολίζει τα πράγματα που διεγείρουν τον σαρκικό άνθρωπο, που ερεθίζουν την σάρκα. Ο Θεός μας καλεί να αποχωριστούμε από αυτά.

Δαν.α:14,15 Και εισήκουσεν αυτών εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς δέκα ημέρας. Και μετά το τέλος των δέκα ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνησαν ώραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα παρά πάντων των νεανίσκων, οίτινες έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως.

Μετά δέκα ημέρες τα πρόσωπα τους έλαμπαν και ήταν ωραιότερα από τους άλλους νεανίσκους. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει τις τελευταίες μέρες στους αγίους Του, στη νύμφη του Χριστού. Όταν ο καιρός της δοκιμασίας περάσει, όταν πια θα έχουμε πάρει την απόφαση μας και θα έχουμε κάνει την εκλογή μας να ζήσουμε γι’ Αυτόν και να φυλάξουμε τους εαυτούς μας αμόλυντους από τον κόσμο, τότε ο Θεός θα μας τελειοποιήσει και θα μας κάνη να λάμπουμε σαν τα άστρα. Θα μας κάνει σύμμορφους της εικόνας Του. Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν κατά το πνεύμα, και θα είμαστε πνευματικά εύρωστοι πολύ περισσότερο από εκείνους τους Χριστιανούς που έθρεψαν την ψυχή τους κάνοντας συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και πράττοντας κάθε τι το κοσμικό και ξένο προς τον Θεό.

Δαν.α:16 Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον οίνον τον οποίον έπρεπε να πίνωσι και έδιδεν εις αυτούς όσπρια.

Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν αυτό που ζήτησαν οι 3 παίδες με τον Δανιήλ. Έτσι, μπόρεσαν να διατηρηθούν αγνοί και να μην μιανθούν από τα εδέσματα του βασιλιά.

Δαν.α:17 Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον.

Ο Θεός έδωσε στους τέσσερεις αυτούς νέους πνευματική γνώση. Επίσης τους έκανε να προοδεύσουν στη γνώση που είχαν και να αποκτήσουν σύνεση και σοφία σε όλα τα ζητήματα. Οπωσδήποτε έπρεπε πρώτα να καθαρίσουν το μυαλό τους και να αποβάλλουν τη Βαβυλωνιακή φιλοσοφία, τα ήθη και έθιμα που είχαν διδαχτεί.

Στην Α’ Τιμ.δ:12, διαβάζουμε πόσο πρέπει να προσέχουν οι νέοι ώστε να είναι τύποι τών πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε πίστη, σε καθαρότητα. 

Και στον Τίτο β:15, μας λέει ότι πρέπει η ζωή μας να είναι τέτοια ώστε κανείς να μην μας περιφρονεί για την πίστη μας στον Ιησού Χριστό.

Η γνώση που έδωσε ο Θεός και η σύνεση ώστε να είναι νοήμονες σε κάθε μάθηση και σοφία, περιλαμβάνει πρώτα την πνευματική γνώση και σοφία, αλλά επίσης περιλαμβάνει και το ότι ο Θεός τους κατέστησε νοήμονες και στη γνώση άλλων πραγμάτων, όπως γλώσσες, μαθηματικά, ιστορία, αστρονομία, πολιτική, διοίκηση αρχιτεκτονική. Πιο πολύ όμως τους έδωσε ιδιαίτερη γνώση πάνω στο λόγο του Θεού, στην προσευχή, και γνώση της αληθινής σοφίας του Θεού.

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους» 

Νεανίσκοι δεν σημαίνει αναγκαστικά μικρά παιδιά, ούτε όμως και νέοι. Στον λόγο του Θεού μεταφράζεται και «παιδί», και «έφηβος», και «νέος», καθώς και με πολλούς άλλους τρόπους. Ο Θεός έδωσε σ’ αυτούς τους νέους σοφία. Στο Λουκ.β:52 μας λέει ότι ο Ιησούς αύξανε σε σοφία, ηλικία, και χάρη στον Θεό και στους ανθρώπους. Το ίδιο και αυτοί οι τέσσερεις νέοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό, «έτσι ο Θεός τους προετοίμαζε εκείνο τον καιρό για να τους φέρει και να τους τοποθετήσει στη θέση που Αυτός θα ενεργούσε στην καρδιά του βασιλιά για να τους δώσει.

«και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον»

Ο Θεός εργάστηκε στην καρδιά του Δανιήλ την ώρα της προσευχής και καθώς μελετούσε τον λόγο Του. Τον δίδασκε πάνω στα πνευματικά πράγματα και του έδινε πνευματικές αποκαλύψεις. Του έδωσε νόηση ώστε να καταλαβαίνει αυτές τις αποκαλύψεις. Αν και δεν είχε έρθει ακόμη ο καιρός που ο Δανιήλ θα έφτανε στο αποκορύφωμα της διακονίας του όταν ο Θεός θα εργαζόταν πάνω του ώστε να καταλάβει τα ανώτατα αξιώματα στη Βαβυλώνα, τον δίδασκε και τον προετοίμαζε για εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι παράδειγμα για μας, ότι ο Θεός θέλει να μας διδάξει τα πνευματικά πράγματα και να μας κάνει συνετούς και σοφούς, ώστε όταν έρθει η μέρα που θα μας υψώσει και θα μας χρησιμοποιήσει θαυμαστά στο έργο Του, για την δόξα Του, να είμαστε έτοιμοι. Ο Θεός έχει ένα θαυμαστό τρόπο με τον οποίο υψώνει και μεγαλύνει εκείνους που έχουν τη σοφία Του, τη νόησή Του, την κάρδιά Του, γιατί θέλει έναν λαό που να μοιάζει σ’ Αυτόν και θα μπορεί να μάθει απ’ Αυτόν. Γι’ αυτό πρέπει να αποκτήσουμε την καρδιά του Θεού. Και σαν τον Δανιήλ να γίνουμε πνευματικά ώριμοι στο να κατανοούμε τα πνευματικά, ενώ ο Θεός εργάζεται μέσα μας και μας ετοιμάζει για το έργο Του. Ο Θεός θέλει να μας δώσει πνευματικά χαρίσματα και πνευματική νόηση και γνώση ώστε να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του.

Ένα ερώτημα που γεννιέται, εδώ είναι εάν ο Δανιήλ είχε σχέση με κάποιον προφήτη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα, όπως τον Ιεζεκιήλ ή κάποιον άλλον.

Στο 9ο κεφάλαιο του Δανιήλ, αναφέρεται ότι ενώ μελετούσε τον Ιερεμία, κατάλαβε ότι η διάρκεια της αιχμαλωσίας θα ήταν 70 έτη. Οπωσδήποτε πρέπει να είχε σχέση και επαφή με μερικά συγγράμματα των προφητών. Δεν γνωρίζουμε εάν πράγματι είχε προσωπική επαφή με τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Δεν πρέπει όμως να είχε επαφή τουλάχιστον κατά την διάρκεια των 3 δοκιμαστικών ετών της περιόδου εκγύμνασής του. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το πόσο έζησε ο Ιεζεκιήλ.

Ο Δανιήλ είχε νόηση σε κάθε όραση και ενύπνιο. Βλέπουμε πόσο θαυμαστά κατανοούσε και ερμήνευε οράσεις και ενύπνια, κατόπιν αποκαλύψεως του Θεού. Μερικές απ’ αυτές ήταν οράσεις που είδε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσωρ, και μερικές ήταν οράσεις που είδε ο ίδιος ο Δανιήλ. Ο Θεός του έδωσε θαυμαστές αποκαλύψεις μέσω αυτών των οράσεων και των ενυπνίων.