Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Για σκέψου λίγο.....
Ευαγγελισμός

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ευαγγελισμός ήταν κάτι φυσιολογικό για κάθε μαθητή του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μίλησε στον Ανδρέα για τον Ιησού, αυτός μίλησε στον Πέτρο, κι ο Πέτρος στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος με τη σειρά του μίλησε στο Ναθαναήλ. Ο Ιωάννης σύστησε τον Ιησού στον αδελφό του Ιάκωβο. Η γυναίκα στο πηγάδι της Σαμάρειας πήγε στην πόλη της κι έφερε εκατοντάδες ψυχές στο Χριστό. Πολλά χρόνια αργότερα, ο διάκονος Φίλιππος πήγε στη Σαμάρεια, κήρυξε και πίστεψαν χιλιάδες που βαπτίστηκαν κι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα (Πραξ.η:12-17).

Προς Ρωμαίους (078)

Ρωμ.ιδ:18 επειδή ο δουλεύων εν τούτοις τον Χριστόν ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά τοις ανθρώποις.
Ο τρόπος για να υπηρετήσει κανείς τον Θεό δεν είναι με το φαγητό και το ποτό, αλλά φέροντας πνευματικούς καρπούς που παράγονται από την οδηγία του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Έτσι καρποφορώντας, ευαρεστούμε το Θεό και έχουμε την αποδοχή και έγκριση των ανθρώπων. (Το κριτικό κείμενο λέει «ο γαρ εν τούτω δουλεύων» αντί «τούτοις»).

Ρωμ.ιδ:19 Άρα λοιπόν ας ζητώμεν τα προς την ειρήνην και τα προς την οικοδομήν αλλήλων.
Τα εδ.19-21 συνοψίζουν τη σωστή πορεία δράσης στα θέματα της συνείδησης. Πρέπει να επιδιώκουμε  την ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Πρέπει ενεργά να ζητάμε την ειρήνη. Πρέπει να είμαστε πραγματικά ειρηνοποιοί. Πρέπει να επιδιώκουμε να οικοδομούμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο.

Κ α λ η μ έ ρ α


Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017


Γραφές και παραδόσεις (3)

   
Σχέση μεταξύ άγραφης και γραπτής παράδοσης

Σαν τα κατεξοχήν θεόπνευστα όργανα, οι απόστολοι μετέδωσαν προφορικά «το μυστήριον του Ευαγγελίου» με επίγνωση ότι οι ακροατές τους ακούνε και παραλαμβάνουν «λόγον Θεού».

Α’ Θεσ.β:13 Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ; (τελευταίο)

Δύο ανέκδοτα:
Είναι πασίγνωστο ότι ακόμα και πολυετή πειράματα μπορούν να καταλήξουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό ή πραγματική επιστήμη αποφαίνεται με πολλή περίσκεψη για τα διάφορα θέματα χωρίς να ακκίζεται με φανφαρονισμούς του τύπου: «Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει Θεός» κ.τ.λ. Θα αναφέ­ρουμε δύο ανέκδοτα επιστημονικά, τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτή την ανάγκη περίσκεψης απέναντι στα παρουσιαζόμενα προβλήματα.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΪΔΙΟΙ - ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΙ...;
           
Η ατέλειωτη περιπέτεια της ζωής.

ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ από έρευνες, ότι κάθε άνθρωπος είναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς από κάθε άλλον σύγχρονο ή προηγούμενο, που υπήρξε!

ΟΧΙ μόνο στις σκέψεις του, όχι μόνο στα συναισθήματά του και στις επιθυμίες του αλλά και στη χημική ταυτότητα του σώματός του. Η χημική ταυτότητα κάθε ανθρώπου εξαρτάται εκτός των άλλων και από το είδος των πρωτεϊνών (λευκωμάτων) πού κατασκευάζονται στο συγκεκριμένο άτομο. Είναι γνωστό ότι κάθε πρωτεΐνη αποτελείται από αμινοξέα συνδεόμενα μεταξύ τους. Στο σύνολο των πρωτεϊνών πού υπάρχουν σε όλα τα έμβια όντα έχουν βρεθεί μόνον 20 είδη αμινοξέων, από τα οποία σχηματίζονται οι πρωτεΐνες όλων των οργανισμών. Όπως με 24 μόνο γράμματα του αλφαβήτου μπορούμε να φτιάξουμε ανα­ρίθμητους τόμους συγγραμμάτων και βιβλίων, κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να σχηματισθούν αναρίθμητες πρωτεΐνες ανάλογα με:

Αντιμετωπίζοντας τον εχθρόΨαλμός ρμγ – Αφήνοντας τον Θεό να πολεμήσει για μας.

Μερικές φορές βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο εχθρός έχει το πάνω χέρι. Άλλες φορές, εμείς είμαστε ο χειρότερος εχθρός μας, αφήνοντας τις σκέψεις μας  να μας φτάνουν σε απελπισία.

Όποιο «εχθρό» κι αν αντιμετωπίζουμε, ο Ψαλμός ρμγ μας δίνει συμβουλές:

Κ α λ η μ έ ρ α


Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017


Σημεία υπερηφάνειας:

  1. Κοιτάζεις αφ’ υψηλού όσους είναι λιγότερο μορφωμένοι, λιγότερο εύποροι, λιγότερο εξευγενισμένοι ή λιγότερο πετυχημένοι απ’ ότι εσύ;
  2. Νομίζεις ότι είσαι πιο πνευματική/ός από ό, τι ο/η σύντροφός σου, ή άλλα άτομα στην εκκλησία σου;
  3. Μήπως έχεις ένα επικριτικό πνεύμα προς εκείνους που δεν κάνουν τις ίδιες επιλογές τρόπου ζωής που κάνεις εσύ... ενδυματολογικά πρότυπα,  σχολείο των παιδιών, ψυχαγωγία, κλπ.;
  4. Είσαι γρήγορος/η να βρίσκεις λάθη στους άλλους και να εκφράζεις με λόγια αυτές τις σκέψεις σε άλλους;

Ο εργάτης του Θεού (4)

Κοινωνία με αδελφούς

Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνος. Και κανένας εργάτης δε θα πρέπει να είναι μόνος. Η φιλία και η κοινωνία είναι μεγάλης σπουδαιότητας στη ζωή του καθενός, αλλά ιδιαίτερα για έναν εργάτη. Μία σύζυγος και τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλές ανάγκες αλλά καθώς ο χρόνος κυλά, άλλες ανάγκες αναδύονται που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από άλλους εργάτες, ανθρώπους που βαδίζουν στα ίδια ίχνη, ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017


Γραφές και παραδόσεις (2)

   
1. Τα μέσα διάδοσης του αποστολικού κηρύγματος

Στο αμέσως προηγούμενο άρθρο, προσπαθήσαμε να δείξουμε, με σχετικές μαρτυρίες των Γραφών, τα εξής δύο κύρια σημεία. Πρώτο, ότι ο Κύριος Ιησούς παρεχώρησε στα μέλη του αποστολικού κύκλου μία ειδική και ιδιώνυμη εξουσία η οποία  περιέβαλε το κήρυγμα των αποστόλων σαν αυθεντικό και οικουμενικό.

Δεύτερο, ότι οι απόστολοι παρέδωσαν στη μετέπειτα Εκκλησία το κήρυγμά τους σαν μόνιμο και πλήρες για όλους τους ανθρώπους και τις γενεές.

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

ΤΟ ΑΙΜΑ

Το αίμα είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης του οργανισμού. Αποτελείται από το υγρό στοιχείο που λέγεται πλάσμα, και τα τρία είδη των αιμοσφαιρίων, τα ερυθρά, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Κυκλοφορεί μέσα μας χωρίς θόρυβο και χωρίς διακοπή. Εκτελεί σπουδαιότατες λειτουργίες. Μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς, ως τα ακρότατα σημεία του οργανισμού και παραλαμβάνει από κει το διοξείδιο του άνθρακα και όλα τα άχρηστα προϊόντα για να τα οδηγήσει στα όργανα απομακρύνσεως από τον οργανισμό. Μεταφέρει τις ορμόνες από τους ενδοκρινείς αδένες στα όργανα επάνω εις τα οποία ενεργούν, επίσης τα αντισώματα κατά των μικροβίων και δηλητηρίων. Όταν συμβεί κάποια μόλυνση μεταφέρει στα γρήγορα, τα λευκά αιμοσφαίρια για να εμποδίσει την είσοδο μικροβίων στον οργανισμό. Σε περίπτωση δε αιμορραγίας μεταφέρει τα αιμοπετάλια.

Κ α λ η μ έ ρ α


Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Ε, ε, έρχεται!


ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

Ένας άνθρωπος αποτελείται από 1028 άτομα. Δηλαδή το σώμα του απαρτίζεται από 10 οκτάκις εκατομμύρια άτομα (1028=10.000.000.000.000.000.000.000.000.000).

Έχει στο δέρμα τρία εκατομμύρια ιδρωτοποιούς αδένες δια των οποίων ρυθμίζεται αυτομάτως η θερμοκρασία του σώματος ενώ συγχρόνως απομακρύνονται άχρηστες ουσίες.

Το σώμα του ανθρώπου μέσα σε μια ημέρα παράγει 1.700.000 θερμίδες! Απίστευτο, όμως αληθινό. Ο οργανισμός μας εφόσον παίρνει τροφές οι οποίες περιέχουν άνθρακα με διάφορες μορφές παράγει διαρκώς θερμότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει στη σόμπα όταν τροφοδοτείται με ξύλα ή κάρβουνα. Η καύση μέσα στη θερμάστρα γίνεται με τη βοήθεια του οξυγόνου της ατμόσφαιρας, εις δε τον οργανισμό γίνεται κατά την ένωση των τροφών με το οξυγόνο που εισάγεται στους πνεύμονες. Μ’ αυτές τις 1.700.000 θερμίδες έπειτα από μερικές ώρες η θερμοκρασία του σώματός μας θα ανέβαινε τόσο, ώστε θα καιγόμαστε από μεγάλο πυρετό.

Γραφές και παραδόσεις (1)


Στις παραμονές της ένδοξης αναχώρησής Του από τον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς εξήγησε στους μαθητές Του ότι ήταν ανάγκη να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη περί του προσώπου και του έργου Του διά μέσου της παρουσίας και δράσης του Αγίου Πνεύματος:

Ιωάν.ις:12-13 Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.

Καλημέρα


Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός

Απ’ τις τόσες εκπληκτικές λειτουργίες που συνθέτουν τη βιολογική μας ύπαρξη, παίρνουμε μία, τη λειτουργία του ιδρώτα.

Αποκρουστικό θέμα, θα μου πείτε κι αν μας έλειπε θα’ ταν καλύτερα. Όμως, δεν είναι έτσι. Ο ιδρώτας στα φυσιολογικά του όρια, αποτελεί μέρος της υγείας μας, της ζωής μας, αν θέλετε. Ναι, βέβαια, αν δεν ιδρώναμε καθόλου, θα κινδυνεύαμε να... «καούμε».

Έτσι, ακριβώς, είναι. Το σώμα μας είναι μια μηχανή, που συνέχεια υπερθερμαίνεται. 

Οι τροφές, που τρώμε, δεν είναι άλλο παρά «καύσιμα», που ο οργανισμός μας τα «καίει».

Μια νύχτα τρικυμίας


Ιωάν.ς:17-18 «και εμβάντες εις το πλοίον, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και είχεν ήδη γείνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχεν ελθεί προς αυτούς, και η θάλασσα υψόνετο, επειδή έπνεε δυνατός άνεμος».

Ήταν θαύμα μετά το θαύμα. Είχε ξεχειλίσει από θαύματα εκείνο το εικοσιτετράωρο. Και θαύματα που ξεχώριζαν, που δεν έμοιαζαν με τα θαύματα που ως τώρα είχαν συνηθίσει να βλέπουν οι μαθητές.

Καλημέρα


Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Ποια είναι η μεγαλύτερη πνευματική ανάγκη της Εκκλησίας σήμερα;

Αν σε οποιαδήποτε τοπική εκκλησία έκανα την ερώτηση αυτή, να ποια απάντηση θα έπαιρνα:

· Δεν υπάρχει αφιέρωση που έπρεπε να υπάρχει!
· Δεν υπάρχει η αφιέρωση που κάποτε υπήρχε!

Όμως τι είναι η αφιέρωση και γιατί είναι τόσο σημαντική. 

Γιατί η έλλειψή της να είναι το μεγαλύτερο πνευματικό μας πρόβλημα;

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ

Στην εποχή μας, η ημιμάθεια και η ανευθυνότητα έχουν γίνει της μόδας. Ο καθένας κάνει τον παντογνώστη. Κι αν έτυχε να βγάλει το Πανεπιστήμιο, τότε είναι που δεν τον πιάνεις πουθενά. Χρησιμοποιώντας πολλές φορές ένα λεξιλόγιο ακαταλαβίστικο και μισό-επιστημονικό, εκφράζει γνώμες λαθεμένες και καταλήγει σε συμπεράσματα αντιεπιστημονικά. 

Καλημέρα


Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

Ερχόμαστε τώρα σε μια σημαντική ένωση του άνθρακα. Ο άνθρακας ενώνεται με το οξυγόνο και δίνει δύο ενώσεις που είναι και τα δύο αέρια. Το ένα είναι μονοξείδιο του άνθρακα(CO) και το άλλο διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι δηλητηριώδες. Όταν το αναπνέουμε εισέρχεται στους πνεύμονες, δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη του αίματος, έτσι ώστε να μη μπορεί να προσλάβει το οξυγόνο, που έχει ανάγκη ο οργανισμός να ζήσει. Ο θάνατος επέρχεται γρήγορα. Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται όταν ο άνθρακας καίγεται ατελώς, δηλ. μέσα σε ατμόσφαιρα που περιέχει λίγο οξυγόνο. Παράγεται επίσης μαζί με άλλα αέρια, από τη λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης, από τα αυτοκίνητα, από τις καπνοδόχους εργοστασίων, πλοίων, σπιτιών κ.ά. Αυτή όμως η συσσώρευση του μονοξειδίου είναι επικίνδυνη να δηλητηριάσει ανθρώπους και ζώα.

Ο εργάτης του Θεού (3)

Αφιερωμένη Ζωή

Ίσως να ακούγεται παράξενο, αλλά διαρκής έκθεση σε πνευματικά πράγματα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα. Ένας εργάτης μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλά, να απασχολείται με «άγια πράγματα» όλη τη μέρα, όπως το να μελετά τη Βίβλο και να προσεύχεται με ανθρώπους. Πιθανόν να προσεύχεται ή να μεσιτεύει πέντε ή έξι φορές τη μέρα καθώς κάνει επισκέψεις σαν ποιμένας. Τυπικά διαβάζει πολλά θρησκευτικά βιβλία και περιοδικά.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάνοντας αυτά τα πράγματα είναι ο επαγγελματισμός.

Κ α λ η μ έ ρ α


Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017


ΤΥΧΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΑΝ...ΑΝ...ΕΑΝ.....
από το αμέτρητο πλήθος τους!  Απλές συμπτώσεις;

Εάν μας έλεγε κάποιος, ότι πάνω στο κεφάλι μας υπάρχει βάρος που ζυγίζει 280 κιλά, θα το θεωρούσαμε αστείο. Και όμως είναι αλήθεια. Η επιστήμη της Μετεωρολογίας που εξετάζει τα σύννεφα, το χιόνι, τη δροσιά, την ομίχλη, τους ανέμους, την βροχή κλπ., έχει να μας παρουσιάσει πάμπολλα θαυμάσια της δημιουργίας, για τα οποία δεν επιτρέπει ο χώρος να τα αναφέρουμε.

Ο εργάτης του Θεού (2)

Ο χαρακτήρας

Η προσωπική ζωή του εργάτη με το Θεό είναι το μυστικό του Χριστιανικού χαρακτήρα, η πηγή της δύναμης για υπηρεσία, η γραμμή ζωής για όλα όσα ο εργάτης πρέπει να είναι και να κάνει. Η εσωτερική ζωή της ψυχής τρέφει την εξωτερική ζωή που ο καθένας μπορεί να δει.

Η πρώτη μας ευθύνη είναι να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο και να επιζητούμε να Τον ευχαριστούμε. Μόνο τότε θα μπορούμε να υπηρετούμε επαρκώς τους ανθρώπους Του.

Καλημέρα