Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008

Η πρώτη οικονομική κρίση της νέας χιλιετίας

Η τρέχουσα κρίση ενδέχεται να είναι η χειρότερη εδώ και μια γενεά - επισκιάζοντας οτιδήποτε έχει δει ο κόσμος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το 2007 ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με μια νέου τύπου οικονομική κρίση, η οποία απειλεί να διακόψει απότο­μα την ευδαιμονία της Δύσης και να εκτροχιάσει την αναπτυξιακή υπερταχεία της Ανατολής.

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

τις κάνει αόρατες !

(Με αφορμή το 4ο Διεθνές Συνέδριο Βιοτεχνολογίας στο Ζάππειο Μέγαρο στις 2-3 Φλεβάρη 2008.)
Τα μεταλλαγμένα στην Ελλάδα δεν μπαίνουν πια μόνο με ανεξέλεγκτα τσουβάλια σόγιας. Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα φιλοξενεί ετήσια διεθνή συνέδρια διοργανωμένα από ένα φορέα που απροκάλυπτα επωμίζεται τον ρόλο του υπεύθυνου εκπροσώπου των λόμπι των Εταιρειών Βιοτεχνολογίας και την προώθηση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.Όλα αυτά με την χορηγία του Ελληνικού κράτους, των εμπλεκόμενων εταιρειών και καμιά φορά και της κυβέρνησης των Η.Π.Α...