Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Ο σκοπός του blog

Μας αρέσει να μελετάμε το λόγο του Θεού και επί του παρόντος αγωνιζόμαστε για όλα τα σημαντικά θέματα της πίστης μας όπως μας προτρέπει ο Ιούδας.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν το λόγο του Θεού με σαφή και απλό τρόπο. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτού του blog.
Περιέχει μηνύματα, μελέτες, βίντεο, έρευνες, ιστορία, ειδήσεις, νέα καθώς και ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο, σχετικά με το θέμα μας.
Πρωταρχικός στόχος μας είναι να ακολουθούμε μόνο ότι λέει ο λόγος του Θεού, καθώς αναζητούμε την αλήθεια, με ταπεινή καρδιά και διψασμένη ψυχή.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι σημαντική, ιδιαίτερα στις μέρες μας που υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Ψάχνουμε για μια ισορροπημένη πρακτική θεολογία, που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τη σχέση μας με τον Ιησού και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο.
Οι άνθρωποι αποφεύγουν τις συζητήσεις επειδή αισθάνονται ότι αυτό θα οδηγήσει σε διαιρέσεις. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει συχνά, αν και δεν θα έπρεπε. Όμως, αν εμείς προσεγγίζουμε τις μελέτες μας με το πνεύμα του Χριστού, με αγάπη και ταπεινοφροσύνη και καταλάβουμε ότι κύριος στόχος μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα το Θεό, τότε θα ενωθούμε περισσότερο αντί να χωρίσουμε.

Εδώ δεν προβάλουμε ονόματα ή διακονίες, δεν μιλάμε για οράσεις, όνειρα, "αποκαλύψεις", "ομολογίες", που σκοπό έχουν τη διαφήμιση. Τα πάντα είναι γραμμένα, όχι ηχογραφημένα, για να μπορεί ο πιστός να μελετήσει, να ψάξει και να πάρει τις αποφάσεις του. Και βέβαια, ελεύθερα για τον καθένα! 
Θα πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε, ότι υπάρχουν ορισμένες διδασκαλίες που είναι βασικές για τη Χριστιανική μας πίστη και κάποιες που δεν είναι.
Η Βίβλος είναι πολύ σαφής τις περισσότερες φορές, αλλά υπάρχουν και μέρη που είναι δυσνόητα.
Χρειάζεται να κρατήσουμε αποφασιστική στάση υπερασπιζόμενοι ορισμένες βασικές διδασκαλίες όπως: η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, η πίστη σε ένα Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η  δημιουργία, η πτώση του ανθρώπου, η γέννηση του Χριστού, ο αντικαταστατικός Του θάνατος στο σταυρό, η σωματική Του ανάσταση  και ανάληψη καθώς και η δεύτερη έλευση. Η σωτηρία κατά το βιβλικό πρότυπο: μετάνοια, βάπτιση στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού και λήψη του Αγίου Πνεύματος με το σημείο της γλωσσολαλιάς (αναγέννηση). Η αποστολή της εκκλησίας στον κόσμο.
Όλες αυτές οι αλήθειες διδάσκονται καθαρά και με σαφήνεια στην Αγία Γραφή σαν βασικά μέρη του σχεδίου του Θεού και μπορούμε να τις διακηρύξουμε σθεναρά και με ασφάλεια.
Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζουμε συνοδοιπόροι. Είναι καλό να έχουμε παρέα σ’ αυτό το ταξίδι…