Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007

Ανάμεσα σε δύο χρόνους

Η άλλη όψη της πραγματικότητας
 

 
Tον τελευταίο καιρό όλοι σχεδόν οι Έλληνες μιλούν για την κακή κατάσταση της οικονομίας και για την άθλια ζωή που ζούνε. Όλοι είναι φτωχοί, όλοι έχουν παράπονα, όλοι είναι άνεργοι, όλοι βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαθλίωσης...

Επιπλέον, κατά έναν περίεργο τρόπο, όλοι σχεδόν μιλούν για την τεράστια ανεργία και για τη σύνταξη που δεν φτάνει... αν και την ίδια ώρα πάρα πολλοί είναι εκείνοι που βιάζονται να βγουν στη σύνταξη της φτώχιας, όπως και οι νέοι που διαγκωνίζονται να αποκτήσουν ένα πτυχίο «με όνομα", παρόλο που γνωρίζουν ότι σίγουρα δεν υπάρχει ελπίδα να βρουν ανάλογη εργασία. 

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2007

πεντηκοστιανός καισαροπαπισμός

Στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» (21-9-07) δημοσιεύθηκε το παρακάτω σχόλιο που προφανώς υπογράφεται από τον διευθυντή συντάξεως του "Ο.Τ." κ. Γ. Ζερβό.  Το αναδημοσιεύουμε με πάσα επιφύλαξη .

"Παρασκηνιακαί διαβουλεύσεις μεταξύ Κυβερνήσεως και της ηγεσίας των εν Ελλάδι Προτεσταντών εσημειώθησαν κατά την προεκλογικήν περίοδον. Αι διαβουλεύσεις είχον αντικείμενον την επαναλειτουργίαν του Ραδιοσταθμού των Προτεσταντών. Η Κυβέρνησις (κορυφαίος υφυπουργός, καταγόμενος εκ της Μεσσηνίας και ο οποίος πολιτεύεται εις την Α~ Εκλογικήν Περιφέρειαν) εζήτησε από τον γηραιόν ηγέτην των Προτεσταντών να ρίξη γραμμήν διά την υπερψήφισιν της ΝΔ με αντάλλαγμα την λειτουργίαν του Ραδιοφωνικού Σταθμού.