Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Επένδυση με πραγματικά μεγάλες αποδόσεις

Έχω αδυναμία στους έξυπνους ανθρώπους. Πάντα είχα. Όχι γιατί είναι κάτι το σπάνιο στις μέρες μας. Αλλά γιατί αξίζουν και είναι όμορφο να τους παρακολουθείς και να ωφελείσαι από τη ζωή τους όσο μπορείς. Τώρα θα μου πείτε τι είναι έξυπνος και ποιος είναι έξυπνος άνθρωπος. Να μια καλή ερώτηση, που δεν απαντιέται εύκολα. Συχνά μπερδεύουμε τους έξυπνους με τους διαβασμένους, τους μορφωμένους, τους καλλιεργημένους. Κάποτε με τους πλούσιους, τους ευκατάστατους, όπως τους λέμε. Το δύσκολο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι πολλοί από εμάς έχουμε ήδη χαρακτηρίσει τους εαυτούς μας έξυπνους και πιστεύουμε ότι ανήκουμε στην κατηγορία αυτή, χωρίς να το αμφισβητούμε καθόλου.

Εφευρέσεις


ΖΩΗ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ



Τι εννοούσε ο Χριστός όταν είπε, «αν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα Του, δεν έχετε ζωή εν εαυτοίς;» (Ιωάν.ς:52-54)
Το εδάφιο που θα μελετήσουμε σχετίζεται με την τελετή του Δείπνου του Κυρίου και συγκεκριμένα με τον τρόπο που ο Ιησούς Χριστός είναι παρών σ' αυτό. Βρίσκεται άραγε με ένα συμβολικό τρόπο, με έναν πνευματικό ή με έναν κυριολεκτικό, φυσικό τρόπο; Τι εννοεί ο Ιησούς με τα ρήματα «τρώγω» και «πίνω» που χρησιμοποιεί σε σχέση με τη «σάρκα» Του.
Για να καταλάβουμε αυτά τα λόγια του Ιησού πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται. Με τη λέξη πλαίσιο εννοούμε πρώτα, τη δομή του βιβλίου και μετά, το περιστατικό μέσα στο οποίο διατυπώνονται τα λόγια.

Καλημέρα


Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Η Πνευματική χλιαρότητα ή θέρμη είναι προσωπική υπόθεση



Στην Παλαιά Διαθήκη, όπου όλα λειτουργούσαν στα πλαίσια του έθνους και της θεοκρατίας, διαβάζουμε για ηγέτες του Ισραήλ που προσευχήθηκαν «εκ μέρους όλου του λαού» (Έσδρ.θ:7, Νεεμ.θ:34, Δαν.θ:8 κ.λπ.). Στην Καινή Διαθήκη, αντίθετα, δεν βρίσκεται πουθενά ανάλογη «συλλογική μετάνοια» και «συλλογική επιστροφή».

Το ζήτημα πλέον δεν είναι «εάν ο λαός μου» αλλά «εάν τις» δεν είναι «εν τω τόπω τούτω» αλλά «εν παντί τόπω» δεν υπάρχει ο λαός Ισραήλ αλλά «εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν» (Λουκ.θ:23, Αποκ.γ:20, Α’ Τιμ.β:8, Πράξ.ι:35). Αυτή την αρχή της Νέας Διαθήκης δεν έχει κανένα λόγο να την παραβιάσει ο Θεός.

Εφευρέσεις


Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


5+1 πράγματα που ο παντοδύναμος Θεός δεν δύναται



Μία από τις βασικές, χαρακτηριστικές ιδιότητες του αυθύπαρκτου και ζώντος Θεού, του Θεού της Βίβλου και του Χριστιανισμού, είναι η παντοδυναμία Του. Στη Βίβλο μαρτυρείται σε πολλά χωρία ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, δηλαδή δύναται να πραγματοποιήσει τα πάντα, κι αυτά ακόμα που δεν χωράει ο νους του ανθρώπου. Έτσι διαβάζουμε π.χ. στο βιβλίο των Ψαλμών: «Ο Θεός ημών πάντα όσα ηθέλησεν εποίησεν εν τω ουρανώ και εν τη γη» (Ψαλμ.113:11, 134:6), ότι είναι Θεός που δεν ατονεί ούτε αποκάμνει κατά την έκφραση της δημιουργικής του δύναμης (Ησ.40:26) διότι «είπε και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν» (Ψαλμ.148:5). Σύμφωνα και με το Γέν.1:1, «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», με την αίδιο δύναμή του (Ρωμ.1:20).

Καλημέρα


Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Τι είναι η «Αναζωπύρωση»



Κατά καιρούς επανέρχεται στο θρησκευτικό προσκήνιο η «μαγική» λέξη ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ. Αλλά τι είναι η «Αναζωπύρωση»;

Η λέξη «αναζωπύρωση» (ή «αναζωπύρησις») προέρχεται από το σχετικό ρήμα που σημαίνει «Ανάπτω εκ νέου σβεσθείσαν πυράν ή ενδυναμώνω κινδυνεύουσαν να σβεσθή» (Λεξικό «Πρωίας»), και όταν εφαρμόζεται στο θρησκευτικό χώρο έχει την έννοια ότι υπάρχει μια εκκλησιαστική πραγματικότητα που έχει πάψει – ή κινδυνεύει να πάψει – να ζει, και με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να την αναζωογονήσουμε ή και να την επαναφέρουμε στην ζωή.

Εφευρέσεις


Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Γιατί ένας Θεός αγάπης δημιούργησε επιθετικά και σαρκοβόρα ζώα;



Για όσους δεν είναι επηρεασμένοι από το μοντέλο και το ιδεολόγημα του Δαρβινισμού, που έχει σφηνωθεί στις διάνοιες των επιστημόνων και έχει γενικά επικρατήσει, μια ματιά στη φύση αποκαλύπτει ότι, υπάρχει Δημιουργός, που είναι Θεός αγάπης, τάξης, αλλά και ομορφιάς. Ομορφιά απείρου κάλους υπάρχει στα φυτά, στα λουλούδια, στο μεγαλείο της θάλασσας, στα άσματα των πουλιών, σ’ ένα ηλιοβασίλεμα παντού. Γεγονός που το αναγνώρισαν μεγάλοι επιστήμονες του παρελθόντος και του παρόντος.

Καλημέρα


Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Ρούχα, μαλλιά, μόδα: Η καρδιά του θέματος



Ένας άγιος του Θεού, εύστοχα παρατήρησε: Η καρδιά του θέματος είναι η ίδια η καρδιά μας. Αν πραγματικά αγαπάμε το Θεό, θα μισήσουμε το φρόνημα του κόσμου και της αμαρτίας, καθώς και κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας πάνω σ’ αυτό το θέμα, πρέπει να πηγάζουν μόνο από το λόγο του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν.η:32). Η αλήθεια που περιέχεται μέσα στον λόγο του Θεού, θα μας ελευθερώσει από την δουλεία του κόσμου.

Εφευρέσεις


Από πού προήλθε η θεωρία της Τριάδας;

Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι 3 ξεχωριστά πρόσωπα; Έχεις μελετήσει την Αγία Γραφή για να δεις τι μας λέει για τη θεότητα;

Κολ.β:9 διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς,

Αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι τριάδα, επειδή αυτή είναι η παράδοση που σου έχουν διδάξει, θα πρέπει πραγματικά να πάρεις χρόνο να μελετήσεις το θέμα. Αυτή η μικρή μελέτη που παρουσιάζουμε εδώ μιλάει με απλά λόγια και είναι εύκολο να την καταλάβεις.

Από πού προέρχεται λοιπόν η θεωρία της Τριάδας;

Κ α λ η μ έ ρ α


Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Αναζωπύρωση



«Η αναζωπύρωση ξεκινά από κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, έναν-έναν που θα ευθυγραμμιστεί με τις θείες απαιτήσεις. Είναι μια φλόγα Θεού που κάθεται σε κάθε κεφάλι χωριστά και μπαίνει μέσα σε κάθε καρδιά. Τη γνησιότητά της ποτέ δε θα μπορέσει κανείς να τη γευτεί από την επίδραση του περιβάλλοντος ή περιμένοντας να πάρει κάτι από το μερίδιο των άλλων.

Γιατί η Βίβλος υπερέχει από τα άλλα ιερά βιβλία θρησκειών;



Σε συζητήσεις που έτυχε να έχω με κάποιους αγνωστικιστές και σκεπτικιστές, παρατήρησα ένα συχνά προβαλλόμενο επιχείρημα: Γιατί, λέγουν, να δεχθούμε το Χριστιανισμό και το ιερό του βιβλίο, την Βίβλο, ως αληθινό και όχι κάποιο άλλο ιερό βιβλίο κάποιας άλλης μεγάλης θρησκείας;

Έτυχε να γεννηθούμε στη Δύση και να γαλουχηθούμε με τις διδασκαλίες της Βίβλου. Αν γεννιόμασταν στην Αφρική, στο Αφγανιστάν ή σε κάποια χώρα της Άπω Ανατολής, θα δεχόμασταν ασφαλώς κάποια άλλη θρησκεία και θα προσκολλιόμασταν ίσως σε κάποιο άλλο ιερό βιβλίο. Κάθε μεγάλη θρησκεία έχει και το δικό της ιερό βιβλίο. Με ποια κριτήρια θα πρέπει να δεχθούμε ότι το ένα είναι καλύτερο ή ανώτερο από το άλλο, αφού όλες οι θρησκείες μιλούν για τον Θεό και όλες οδηγούν τον άνθρωπο προς το θείο;

Εφευρέσεις


Σαν σήμερα


27 Ματρίου 1309 - Ο Πάπας Κλήμης Ε' αφορίζει τη Βενετία και όλους τους κατοίκους της..

To 1309 τα παπικά στρατεύματα συγκρούστηκαν με τον Βενετικό στρατό για τον έλεγχο της πόλης Φερράρα (50 χμ βόρεια-βορειανατολικά της Μπολόνια). 

Ο πάπας της δυτικής καθολικής εκκλησίας .. αφόρισε την πόλη της Βενετίας και τους Βενετούς, αλλά αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, έτσι κήρυξε..σταυροφορία εναντίον τους. Σύμφωνα με την εντολή του οι Βενετοί που αιχμαλωτίζονταν μπορούσαν να πουληθούν σαν δούλοι !!! 

Καλημέρα


Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Καληνύχτα


Διαγραφή!

Πριν από καιρό, ένας «φίλος» από το Facebook, ανέβασε μια ανάρτηση, καλώντας όποιον ήθελε να συμμετέχει σε μια συζήτηση με θέμα την τριαδικότητα του Θεού:
 
Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Με σεβασμό στην αντίθετη άποψη και λίγο σοφότερος από τα παθήματα μου, ιδού μια νέα ανάρτηση ώστε να συζητήσουμε ένα ευαίσθητο αλλά και πολύ σημαντικό δογματικό θέμα. Όλες οι γνώμες καλοδεχούμενες. Ας προσέξουμε μόνο, το ήθος των σχολίων μας, ώστε να μην προσβάλλουν τους υπόλοιπους αδελφούς. Προφανώς θα διαφωνήσουμε και θα εκφραστούν αντίθετες απόψεις. Ας είναι όμως τα κίνητρά μας αγαθά. Ξεκινώ με μια εισήγηση επί του θέματος (οι υπογραμμίσεις δικές μου).
 
Αγία Τριάδα ονομάζεται το σύνολο των προσώπων (υποστάσεων) με τα οποία ο Θεός φανερώνεται στην Αγία Γραφή. Δηλαδή Ο Θεός είναι Ένας και Τριαδικός, επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα (υποστάσεις). Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι Ο Πατήρ, Ο Υιός και Το Άγιο Πνεύμα, τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσια κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή Θεία ουσία. Η τριαδικότητα του Θεού αποτελεί ένα από τα κυριότερα δόγματα που αποδέχεται η πλειοψηφία των εκκλησιών του χριστιανικού κόσμου, το οποίο είναι γνωστό και ως Τριαδικό Δόγμα.
 
Και συνέχισε αναλύοντας τη θέση του…
 

Προς Ρωμαίους (040)

Ε. Η ζωή του Πνεύματος (η:1-39).

Το Ρωμ.η μας παρουσιάζει το σχέδιο του Θεού για μια φυσιολογική χριστιανική ζωή – ζωή κατά το Πνεύμα. Συνεπώς, είναι το κορύφωμα των κεφαλαίων αυτών (ς-η) και από μόνο του, το αποκορύφωμα της προς Ρωμαίους επιστολής. Ο χριστιανός μπορεί να νικήσει την αμαρτία και να ζήσει μια άγια, αφιερωμένη ζωή, με τη δύναμη του Πνεύματος, βαδίζοντας κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Έχει την ευθύνη, αλλά και το προνόμιο του αγιασμού. Μπορεί να υποφέρει θλίψεις τώρα, αλλά τον περιμένει αιώνια δόξα. Αν ο χριστιανός συνεχίζει να αφήνει το Άγιο Πνεύμα να τον οδηγεί και να ελέγχει τη ζωή του, τότε, άσχετα από τις περιστάσεις, έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας, τώρα και για όλη την αιωνιότητα.

Εφευρέσεις


Κάθε τόπος κι ένα μήνυμα.

Ο απ. Παύλος φτάνει μαζί με τη συνοδεία του, το Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά στην Τρωάδα πηγαίνοντας για τη Νεάπολη –τη σημερινή Καβάλα. Το ταξίδι τους θα διαρκέσει δύο μέρες με ενδιάμεσο σταθμό τη Σαμοθράκη.
 
«Αποπλεύσαντες λοιπόν από της Τρωάδος, επεράσαμεν κατ' ευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολιν» γράφει ο Λουκάς Πράξ.ις:11.
 

Αντιφάσεις, προβλήματα και αδιέξοδα στο Δαρβινισμό


Από τότε που ο Δαρβινισμός προβλήθηκε σαν μοντέλο ερμηνείας της φύσης και ιδιαίτερα της καταγωγής, όχι μόνο των ειδών αλλά όλων των όντων γενικώς από έναν αρχικό πρόγονο, και επικράτησε αργότερα ολοσχερώς, δεν έπαυσαν οι επικρίσεις και οι επισημάνσεις σοβαρών προβλημάτων και αντιφάσεων στο ερμηνευτικό του σύστημα από επιφανείς ειδικούς (εξελικτικούς και μη). 

Ποιες είναι αυτές οι ασάφειες, οι δυσκολίες και οι αντιφάσεις;
 Εδώ θα εξετάσουμε μερικές απ’ αυτές, τις σπουδαιότερες:

Kαλημέρα


Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Αντόν Τσέχωφ


Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ



Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιέρχεται ως λέων ωρυόμενος, ζητών τίνα να καταπίει....

...... δια να μην υπερισχύσει καθ’ ημών ο Σατανάς διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Α’ Πετρ.ε:8 και Β’ Κορ.β:11

Όλες οι προσπάθειες του Σατανά σκοπό έχουν και κατευθύνονται στο να στήσει παγίδες, και με πονηριά να πετύχει την πτώση του Χριστιανού για να κατασπαράξει την ψυχή του. Μόνο με την γνώση του λόγου του Θεού, και όταν η καρδιά μας είναι καθαρή και δεν μας κατακρίνει, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα σχέδια του εχθρού της ψυχής μας. Άσεμνη και κοσμική ενδυμασία είναι ένα από τα πιο πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου, γιατί φαίνεται τελείως αβλαβές για τους περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εξωτερική μας εμφάνιση αντανακλά και δείχνει την εσωτερική μας διάθεση και στάση.

ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ



Αποτελεί συχνά σκάνδαλο για τους νέους αναγεννημένους Χριστιανούς, που προσπαθούν να βγουν μέσα από το φρόνημα του κόσμου, να βλέπουν παλαιότερους Χριστιανούς, που έχουν πολλά χρόνια στην πίστη, να ντύνονται με κοσμικό και άσεμνο τρόπο. Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί: «Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γείνει πρόσκομμα εις τους ασθενείς» (Α’ Κορ.η:9).

Ο Παύλος είχε κάθε δικαίωμα να τρώγει κρέας ειδωλόθυτο, που προηγουμένως δηλαδή είχε προσφερθεί στα είδωλα. Όμως λέει παρακάτω στο εδ.13 «Δια τούτο, εάν το φαγητόν μου σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου»

Εφευρέσεις


Αν βρεις σε τι μοιάζουν μεταξύ τους...



 Τότε θα καταλάβεις και γιατί δημιουργήθηκαν..

 "... ἰδοὺ Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. (Λουκ. 2:34)

Καλημέρα


Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΧΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ



Ορισμένοι άνθρωποι ρωτούν: Ο Ιησούς είχε μακριά μαλλιά, γιατί όχι κι εγώ; Όμως δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη ότι ο Ιησούς είχε μακριά μαλλιά. Πράγματι ήταν Ιουδαϊκό έθιμο, όχι μόνο για τους Ιουδαίους, αλλά και για τους Έλληνες και για τους Ρωμαίους που ζούσαν στις μέρες του Χριστού, να έχουν τα μαλλιά τους πολύ κοντά κομμένα. Ο μεγάλος και διάσημος σχολιαστής της Γραφής Albert Barnes λέει:

ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑ



Α’ Κορ. ια:14 Ουδέ αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει, ότι ανήρ μεν εάν έχει κόμην είναι εις αυτόν ατιμία;

Ενδόμυχα ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του γνωρίζει ότι δεν είναι σωστό για ένα άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ότι δεν είναι αντρικό χαρακτηριστικό.  Πράγματι, μέσα στην ιστορία, ο άνθρωπος έχει καταλάβει ότι μόνο η γυναίκα πρέπει να έχει μακριά μαλλιά.

Εφευρέσεις


Τι είναι η "σκοτεινή ύλη"

Μια σειρά παρατηρήσεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του σύμπαντος διαφέρει από την ύλη από την οποία είμαστε φτιαγμένοι εμείς, η οθόνη του υπολογιστή σας και ο Ήλιος μας. Αυτό από μόνο του μετατρέπει την θεωρία της δημιουργίας μέσω μιας μεγάλης έκρηξης από ένα αρχικό πυρήνα σε απίθανο σενάριο.

Η λεγόμενη «σκοτεινή ύλη» καταλαμβάνει το 25% του Σύμπαντος, ενώ την ίδια στιγμή η ορατή ύλη μόνο το 4-6%.

Kαλημέρα


Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Ρούχα, μαλλιά, μόδα.



Όλη η Ευρώπη και η Αμερική έχουν γίνει θέατρο ποικίλων ενδυμασιών και επιδείξεων μόδας.

Άνδρες με μακριά μαλλιά, ψηλά τακούνια, μεταξωτά πουκάμισα See - Through με δαντέλες, πλισέδες και φανταχτερά διαφανή παντελόνια διασχίζουν τους δρόμους. Μερικοί κρατάνε και τσαντάκια, φορούν περιδέραια, βάζουν ακόμη και Make-Up. Πολλοί τρέφουν γενειάδα και μούσι σε διάφορες παραλλαγές.  Άλλοι τριγυρνούν ξυπόλυτοι με μαλλιά βρώμικα και αχτένιστα, και μοιάζουν με άγριους και απολίτιστους ανθρώπους, με κομμάτια από κόκαλο και μέταλλο να κρέμονται από τον λαιμό τους και τ’ αυτιά τους.

Χριστιανική εμφάνιση



Η γενική διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την ενδυμασία μας.  Θα αναφέρουμε τα εδάφια του λόγου του Θεού που είναι σχετικά με το θέμα μας.

Α’ Τιμ.β:9 «Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα, ή χρυσόν, ή μαργαρίτας, ή ενδυμασίαν πολυτελή»

Δευτ.κβ:5 «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός, επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως, είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου.»

Ιστορικός ΑΤΛΑΣ


ΝΩΕ

«ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπη μη πέση»


Για δυο πρόσωπα μόνο, η Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει πως «περιεπάτησαν μετά του Θεού», κι αυτά ήσαν ο Ενώχ κι ο Νώε. Ο μεν πρώτος, για τον οποίο η Γραφή δεν μας αναφέρει τίποτε εις βάρος του, «ευηρέστησεν τον Θεόν», και σαν αμοιβή του δόθηκε να μη γευτεί σωματικό θάνατο διότι «μετέθεσεν αυτόν ο Θεός» (Γεν.ε:24).

Ο δε δεύτερος όμως, ο οποίος, αν και «περιεπάτησεν - κι αυτός - μετά του Θεού», επειδή στο διάστημα της ζωής του δε στάθηκε «τέλειος» μετά του Θεού, αλλά ανοιχτά αμάρτησε, δεν τιμήθηκε με μια όμοια με τον Ενώχ «μετάθεση» αλλά γεύτηκε το θάνατο, όπως κάθε άλλος θνητός.

Εφευρέσεις


Ακραία υψηλές θερμοκρασίες τύλιξαν την Αρκτική στο τέλος του περασμένου έτους

Λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων όπως το φαινόμενο Ελ Νίνιο και ανέμων που έπνεαν προς τα βόρεια, οι θερμοκρασίες στον Αρκτικό Κύκλο έφτασαν έως και 20 βαθμούς πάνω από το κανονικό, επιβραδύνοντας δραματικά το σχηματισμό θαλάσσιου πάγου στα τέλη του 2016.

Στα μέσα Νοεμβρίου για αρκετές ημέρες, η θερμοκρασία στον Βόρειο Πόλο ήταν 0 βαθμοί Κελσίου, 20 ολόκληρους βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ η μέση θερμοκρασία του αέρα ήταν 9 με 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό.