Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ρούχα, μαλλιά, μόδα: Η καρδιά του θέματοςΈνας άγιος του Θεού, εύστοχα παρατήρησε: Η καρδιά του θέματος είναι η ίδια η καρδιά μας. Αν πραγματικά αγαπάμε το Θεό, θα μισήσουμε το φρόνημα του κόσμου και της αμαρτίας, καθώς και κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μας πάνω σ’ αυτό το θέμα, πρέπει να πηγάζουν μόνο από το λόγο του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν.η:32). Η αλήθεια που περιέχεται μέσα στον λόγο του Θεού, θα μας ελευθερώσει από την δουλεία του κόσμου.


Αν έχουμε τις καρδιές μας ανοικτές στο Πνεύμα του Θεού και ακολουθούμε τις βασικές αρχές του λόγου του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και θα μας καθοδηγεί μέχρις ότου γνωρίσουμε το Πνεύμα και την καρδιά του Χριστού σχετικά με αυτό το θέμα. Τότε το Πνεύμα του Θεού θα συμμαρτυρήσει με το Πνεύμα μας, και δεν θα υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα στο να γνωρίσουμε ποια είναι η γραμμή της Γραφής.

Στην Φιλ.δ:5 ο Παύλος λέει: «η επιείκειά σας ας γίνει γνωστή εις πάντας ανθρώπους» Η ασφαλής πορεία του χριστιανού είναι να μείνει στην συντηρητική πλευρά και να μην ακολουθεί τις επιταγές της μόδας. Το ντύσιμό μας πρέπει να είναι μια μαρτυρία ότι δεν μιλάμε εις μάτην για τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, αλλά με το φως και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Πρέπει ν’ αποφεύγουμε να γινόμαστε πρόσκομμα και πέτρα σκανδάλου, και να προσέχουμε να μην προσβάλλουμε κανένα από τα παιδιά του Θεού ούτε στο παραμικρό. Και πάνω απ’ όλα να θυμόμαστε αυτό που ο Παύλος λέει στην Εβρ.ιγ:17 «πείθεσθε εις τους προεστώτας σας, και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον».

Ο Θεός πραγματικά ενδιαφέρεται για το ντύσιμό μας και για τα μαλλιά μας. Άκουσε ξανά τον ζωντανό λόγο του Θεού:

Λοιπόν ας μη κρίνωμεν πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μη βάλλητε πρόσκομμα εις τον αδελφόν, ή σκάνδαλον. (Ρωμ.ιδ:13)

Η ουδέ αυτή η φύσις δεν σας διδάσκει, ότι ανήρ μεν εάν έχει κόμην, είναι εις αυτόν ατιμία; (Α’ Κορ.ια:14)

Πολλοί χριστιανοί ήδη ζουν αυτή την εμπειρία μιας μεγάλης μεταβολής στην πνευματική τους ζωή καθώς παραδίδουν και αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα διαμάχης στον Θεό. Ανακαλύπτουν νέα δύναμη ελευθερία και χαρά εν Κυρίω στην ζωή τους. Μην προσπαθείς να μείνεις στον κόσμο με κανένα τρόπο. Φύγε μέσα απ’ αυτόν και άφησε τον Θεό να σου δώσει την δική Του καρδιά και νου πάνω σ’ αυτό το θέμα. Όταν το κάνεις αυτό θα αρχίσεις να βρίσκεις την ευλογία του Θεού στην ζωή σου κατά ένα εντελώς καινούριο τρόπο.