Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Σαν σήμερα


27 Ματρίου 1309 - Ο Πάπας Κλήμης Ε' αφορίζει τη Βενετία και όλους τους κατοίκους της..

To 1309 τα παπικά στρατεύματα συγκρούστηκαν με τον Βενετικό στρατό για τον έλεγχο της πόλης Φερράρα (50 χμ βόρεια-βορειανατολικά της Μπολόνια). 

Ο πάπας της δυτικής καθολικής εκκλησίας .. αφόρισε την πόλη της Βενετίας και τους Βενετούς, αλλά αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, έτσι κήρυξε..σταυροφορία εναντίον τους. Σύμφωνα με την εντολή του οι Βενετοί που αιχμαλωτίζονταν μπορούσαν να πουληθούν σαν δούλοι !!!