Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Oλο και μεγαλύτερη σύγχυση εικονικής και φυσικής πραγματικότητας

Μετά από τρία μόλις χρόνια, θα είναι πιο δύσκολη η διάκριση μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και φυσικής πραγματικότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τις καταναλωτικές τάσεις του 2017 και τα επόμενων χρόνων.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial Ιntelligence, AI) φέτος αποτελεί ένα σημαντικό θέμα και οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα έχει πολύ πιο εξέχοντα ρόλο σε σχέση με πριν τόσο στην κοινωνία όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον. 


Ασχέτα με το αν οι τάσεις αυτές γίνουν πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι το κοινό ήδη έχει δεχθεί την κατάσταση αυτή μέσα στον τρόπο ζωής του. Αναλυτικότερα οι 10 τάσεις για το 2017 και τα επόμενα χρόνια:

1. Τεχνητή Νοημοσύνη: Το 35% των προχωρημένων χρηστών του διαδικτύου θα ήθελαν έναν σύμβουλο ΑΙ στην εργασία τους, ενώ ένας στους τέσσερις θα ήθελε ΑΙ ως διευθυντή τους (!!!).

2. Στο ρυθμό του Internet of Things (IoT): Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες εφαρμογές όλο και περισσότερο, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση αντίστοιχων τεχνολογιών. Οι δύο στους πέντε πιστεύουν ότι οι συσκευές τύπου smartphone θα μάθουν τις συνήθειές τους και θα εκτελούν αυτομάτως διάφορες ενέργειες για λογαριασμό τους.

3. Οδήγηση Αυτόνομων Αυτοκίνητων:  Ένας στους τέσσερις πεζούς θα αισθανόταν μεγαλύτερη ασφάλεια διασχίζοντας τον δρόμο αν όλα τα αυτοκίνητα ήταν αυτόνομα (χωρίς οδηγό), ενώ το 65% θα προτιμούσε να διαθέτει αυτόνομο αυτοκίνητο.

4. Συγχωνευμένη Πραγματικότητα: Σχεδόν τέσσερις στους πέντε χρήστες εικονικής πραγματικότητας (VR) πιστεύουν ότι σε τρία μόλις χρόνια θα είναι αδύνατον να ξεχωρίσουμε την εικονική πραγματικότητα από την φυσική πραγματικότητα. Οι μισοί από τους ερωτώμενους ενδιαφέρονται ήδη για γάντια ή παπούτσια που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα.

5. Μη Συγχρονισμένα Σώματα:  Ένας στους τρεις θέλει να παίρνει χάπια για τη ναυτία όταν χρησιμοποιεί τεχνολογία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

6. Το Παράδοξο της Ασφάλειας κατά τη χρήση Ευφυών Συσκευών: Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες χρησιμοποιούν ήδη συναγερμούς έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες εντοπισμού (tracking) ή ειδοποιήσεις στο smartphone τους.

7. Κοινωνικά Στεγανά:  Ένας στους τρεις δηλώνει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την κύρια πηγή απ' όπου μαθαίνουν τα νέα της ημέρας. 


8. Επαυξημένη Ατομική Πραγματικότητα: Πάνω από τους μισούς θα ήθελαν να χρησιμοποιούν γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε να έχουν περισσότερο φωτισμό σε σκοτεινά μέρη και να εντοπίζουν τους κινδύνους.

9. Χάσμα Ιδιωτικότητας: Δύο στους πέντε προχωρημένους χρήστες του διαδικτύου θέλουν να χρησιμοποιούν μόνο κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, ωστόσο οι μισοί νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό έχουν έναν εύλογο βαθμό ιδιωτικότητας.

10. Μεγάλες Εταιρείες Τεχνολογίας για Όλους: Πάνω από δύο στους πέντε προχωρημένους χρήστες του διαδικτύου θα ήθελαν να προμηθεύονται όλα τους τα προϊόντα από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής. 


Οι καταναλωτές όχι μόνο φροντίζουν να περιστοιχίζονται στα κοινωνικά δίκτυα από άτομα που έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτούς, αλλά αρχίζουν και να εξατομικεύουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τον κόσμο μέσω τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας..

Τα ευρήματα της έκθεσης των 10 Κυρίαρχων Καταναλωτικών Τάσεων για το 2017 βασίζονται στις παγκόσμιες ερευνητικές δραστηριότητες του Ericsson ConsumerLab, καθώς και σε δεδομένα από μια online έρευνα προχωρημένων χρηστών του διαδικτύου σε 14 μεγάλες πόλεις από όλο τον κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016.