Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥΕγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιέρχεται ως λέων ωρυόμενος, ζητών τίνα να καταπίει....

...... δια να μην υπερισχύσει καθ’ ημών ο Σατανάς διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Α’ Πετρ.ε:8 και Β’ Κορ.β:11

Όλες οι προσπάθειες του Σατανά σκοπό έχουν και κατευθύνονται στο να στήσει παγίδες, και με πονηριά να πετύχει την πτώση του Χριστιανού για να κατασπαράξει την ψυχή του. Μόνο με την γνώση του λόγου του Θεού, και όταν η καρδιά μας είναι καθαρή και δεν μας κατακρίνει, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα σχέδια του εχθρού της ψυχής μας. Άσεμνη και κοσμική ενδυμασία είναι ένα από τα πιο πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου, γιατί φαίνεται τελείως αβλαβές για τους περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εξωτερική μας εμφάνιση αντανακλά και δείχνει την εσωτερική μας διάθεση και στάση.


Ένα άτομο που μιμείται και ακολουθεί τη μόδα και το ρεύμα του κόσμου, δεν έχει επιστραφεί πλήρως από την ασέβειά του, ούτε έχει απαλλαχτεί τελείως από κάθε κοσμική επιθυμία με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Συνεχίζει να αισθάνεται πιο άνετα και ευχάριστα μέσα σε αισθησιακή μουσική, μέσα στις κοσμικές απολαύσεις, στον τρόπο ζωής του κόσμου, παρά ανάμεσα σε Χριστιανούς που λατρεύουν τον Θεό.

Η επανάσταση, η σεξουαλική ανηθικότητα, τα ναρκωτικά, οι στάσεις και οι ταραχές, οι ανατολικές θρησκείες, η μουσική ροκ, και ο πνευματισμός είναι λίγα μόνο από τα έξυπνα τεχνάσματα και παγίδες του Σατανά. Γι’ αυτό πρέπει να εγκρατευώμαστε και να αγρυπνούμε για να μην πέσουμε σε καμία απ’ αυτές τις παγίδες. Το Άγιο Πνεύμα καλεί το λαό του Θεού να εξέλθει μέσα από τον κόσμο και να αποχωρισθεί, και ως προς την ενδυμασία του και ως προς την εν γένει στάση του και συμπεριφορά του.