Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αναζωπύρωση«Η αναζωπύρωση ξεκινά από κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, έναν-έναν που θα ευθυγραμμιστεί με τις θείες απαιτήσεις. Είναι μια φλόγα Θεού που κάθεται σε κάθε κεφάλι χωριστά και μπαίνει μέσα σε κάθε καρδιά. Τη γνησιότητά της ποτέ δε θα μπορέσει κανείς να τη γευτεί από την επίδραση του περιβάλλοντος ή περιμένοντας να πάρει κάτι από το μερίδιο των άλλων.
 
Καλεί και σένα και μένα ο Κύριος να πάρουμε απευθείας από το χέρι Του την ευλογία, και όχι μέσω άλλων. Κι αφού πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, αφού δηλαδή η Πεντηκοστή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα του καθένα μας ξεχωριστά, γιατί να μη γίνει δική μου και δική σου την ώρα τούτη; Γιατί να περιμένεις να τη δεις στους άλλους πρώτα και όχι σε σένα; Γιατί ακόμα να αφήνεις τον καιρό να περνά με διαρκείς αναβολές, ενώ μπορείς να την πάρεις για τον εαυτό σου τώρα; (...)»