Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Τώρα και συλλογή αποτυπωμάτων και ίριδας από της εταιρίες κινητής τηλεφωνίας..

Πρόσφατα η Synaptics είχε ανακοινώσει νέο σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, που μπορεί να τοποθετηθεί και κάτω από την οθόνη. Δηλαδή μια ανέξοδη πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα στοιχείων για τις μυστικές υπηρεσίες..

Αλλες εταιρίες όπως η Samsung και άλλοι κατασκευαστές θέλουν τον σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων να μετακομίζει στο πίσω μέρος της συσκευής. 

Εκτός από τον σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, η Samsung εισήγαγε και τον σαρωτή ίριδας, που είδαμε και στο Galaxy Note 7. Μ